tekijänoikeus

317 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Runoissa väärä tekijä 63 9.10.2021 Heti aluksi täytyy todeta, ettemme ole juridiikan asiantuntijoita, joten tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Siksi vastausta ei kannata pitää minään pätevänä oikeudellisena arviona. Kirjasto ei sinänsä jälkikäteen lisäile kirjaan tekstiä, eivätkä asiakkaatkaan saisi kirjoitella kirjoihin mitään ylimääräistä. Joskus kuitenkin saatetaan virheiden korjauksia lisätä jälkikäteen juuri kirjaan liimattavalla paperilla. Sellaisten korjausten pitäisi tulla kuitenkin virallisesti kustantajien ja kirjaston kirjavälittäjien kautta. Kirjasto ei ole kirjassa esiintyvistä virheistä kuitenkaan vastuussa vaan kustantaja. Toisinaan koko kirjakin saatetaan vetää pois kirjastosta, jos siihen on tullut vakava virhe. Muistan...
Rakennustaiteen tekijänoikeudet 27 30.9.2021 Rakennuksen saa kyllä valokuvata, piirtää tai maalata, mutta rakennuksen fyysinen muuttaminen tai toisen täsmälleen samanlaisen rakennuksen rakentaminen on kiellettyä, jos rakennus täyttää teoksen tuntomerkit. Tosin rakennustakin saa tekijän luvatta muuttaa, jos se on teknisistä syistä tarkoituksenmukaista. Tekijänoikeuslaki Pykälä 25 e  "Tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Suojattuja teoksia ovat mm. valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden teos, kartta, selittävä piirustus, graafinen tai plastillinen teos, tietokoneohjelma tai muu teos. Tekijänoikeus suojaa luovan työn sisältöä, muotoa, jossa teos ilmenee....
Kysyisin lainauskorvauksista. Teostosta sanottiin, että teidän raporttien perusteella ne jaetaan. Lähteekö teiltä sellaiset vuosittain ja entä muu Suomi?… 44 17.9.2021  Sanasto.fi sivustolta löytyy vastaukset kysymyksiisi: Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvaus on monelle kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa omaa toimeentuloa. Korvauksen vuosittainen suuruus perustuu teosten yhteenlaskettuun lainamäärään. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus ja jotka ovat fyysisinä kappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa. Sanasto jakaa lainauskorvausta tekstin tekijöille. Kuvittajat ja muut kuvantekijät saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät Teostosta. Lainauskorvaukset...
Saanko julkaista mainoksessa ottamani kuvan kameralla 1995 julkaistusta brittiläisestä taidekirjasta joka on kirjastossa lainattavissa? 83 9.8.2021 Kuvaa ei saa käyttää ilman kuvaajan tai kirjan tekijän lupaa. Valokuvan suoja-aika on 50 vuotta kuvanottovuoden päättymisestä. Taidekirjoilla on vielä pidempi suoja-aika, teoskynnyksen ylittävien valokuvateosten suoja-aika on aina 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Lisätietoja löytyy esimerkiksi sivustolta https://kuvasto.fi/kuvaoikeuksien-abc/.
Millaiset säännöt pätevät sosiaalisessa mediassa lainata jotain teosta? 60 2.8.2021 Sosiaalisessa mediassa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin muussakin toiminnassa. Voit tarkistaa ne helposti sivuilta https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/ Sivustolta saa ladattua itselleen myös lyhyitä ja ytimekkäitä oppaita. Tässä ote kohdasta sosiaalinen media. "Myös internetissä oleva aineisto on tekijänoikeiden alaista, ja sen käyttöön sekä kopioimiseen tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. Sosiaalista mediaa, kuten blogeja, Facebookia ja muita yhteisöllisiä palveluita ja siellä olevia tai sinne ladattavia aineistoja koskevat niin ikään tekijänoikeussäännökset. Internetsivustojen selaaminen ja näyttäminen opetuksen tai luennon yhteydessä esimerkiksi videotykin avulla on sallittua, eikä siihen tarvita erillistä lupaa. Sen sijaan...
Saako lastenkirjoja lukea videolle? 69 24.7.2021 Emme ole juridiikan asiantuntijoita, joten tämä vastaus on laadittu pelkän maallikkotietämyksen perusteella. Vastausta ei siis kannatta pitää ammattilaisen tulkintana asiasta. Suomen tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus ”määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna” (2 §). Kirjan videoitu lukeminen tulkitaan teoksen muunnelmaksi, joten videon julkaiseminen vaatii tekijän tai tekijöiden lupaa. Vaikka tuollaiset kirjat ovat tekstimäärältään lyhyitä, se ei vaikuta asiaan, sillä oikeuskäytännössä teoksen ei tarvitse olla kovinkaan pitkä tai erikoinen ylittääkseen ns. teoskynnyksen eli ollakseen riittävän omaperäinen, jotta saisi lain suojaa. Tarvitset siis lain...
Tyttäreni kirjoittaa Austraaliassa kirjaa jossa hän käyttää sanoja Suomalaisista kansanlauluista. Mistä hän saa parhaiten varmistaa että laulut ovat varmasti… 65 20.7.2021 Teosto hallinnoi sanoitusten tekijänoikeuksia ja varmimman vastauksen saa kysymällä heiltä. 
Tausta Olen ajatellut lukea ääneen 1900-luvun alun runoja ja jakaa niitä netissä. Tiedän, että tekijänoikeus on nykyisin voimassa 70 vuotta kirjailijan… 74 25.5.2021 Kuulostaa mielenkiintoiselta idealta. Nuo tekijänoikeudet kannattaa vain varmistaa. 1. Tekijänoikeus pidentyi 70 vuoteen 30.6.1995. https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1995/19950008#idp446619536 2. Jo rauenneet suoja-ajat pitenivät nykylain mukaisiksi, mutta käytössä oli siirtymäaika, joka takasi edellistä lakia noudattaneiden suoja. Tekijänoikeudet saattavat näyttää erilaisilta, sillä kirjailijat ovat voineet luopua osin tekijänsuojastaan. https://kirjailijaliitto.fi/kirjailijalle/tekijanoikeus/ Projekti Gutenbergistä sanotaan:"Project Gutenbergin tavoitteena on tuoda tekijänoikeusvapaita teoksia ja teoksia, joiden tekijänoikeudet ovat rauenneet, mahdollisimman laajan yleisön ulottuville. Vuonna 2002 jo neljännes koko maailman...
Onko kaupunkiympäristöön luvattomasti maalatuilla graffiteilla tekijänoikeussuoja? 55 3.5.2021 Graffitit ovat tekijänoikeuden piirissä, kunhan graffiti on riittävän omaperäinen ja itsenäisesti tehty ylittääkseen teoskynnyksen.  https://kuvasto.fi/2019/01/tekijanoikeus-suojaa-myos-katutaidetta/ Lisätietoa graffitikulttuurin rantautumisesta Helsinkiin ja kaupungin suhtautumisesta graffitien poistoon löydät Mika Helinin teoksesta Luvallinen graffiti Helsingissä (Helsingin kaupungin tietokeskus, 2014): https://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/14_05_16_Tutkimuksia_2_14_Helin.pdf
Saako yksityinen tai yhdistys lainata elossa olevan runoilijan runoa tai otetta prosaistin tekstistä esimerkiksi Instagram tai Fabebook-kanavallaan postauksien… 53 22.4.2021 Tekijänoikeuslainsäädäntö koskee kaikkea julkaisemista, siis myös sosiaalista mediaa.  Tekijänoikeuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 Sanasto, tietoa tekijänoikeudesta, https://www.sanasto.fi/tietoa-tekijanoikeuksista/ Sitaattioikeuden perusteella voi teosta siteerata asiallisesti. Siteerauksen voi tehdä, jos sitä hyödynnetään omassa tekstissä, esimerkiksi tutkimuksessa tai kirjallisuusarvotelussa. Lisäarvon tuominen omaan tekstiin ei riitä perusteluksi, Sanaston sivulla annetaan esimerkiksi proosapätkän painaminen tuotekatalogiin tai runon julkaiseminen omaa blogia piristämässä: ne eivät täytä kriteerejä. Käsittääkseni Facebookissa tai Instagrammissa mainitunlainen julkaiseminen on verrattavissa näihin eli...
Haluaisin sisällyttää julkaistavaan kirjaani erään Martti Lindqvistin runomaisen sitaatin, jonka olen joskus hänen luennoltaan saanut. En ole sitä mistään… 59 24.3.2021 Martti Lindqvistin (1945 - 2004) teosten tekijänoikeuksista on kysytty palvelussamme aikaisemminkin. Sinun kannattaa kysyä Martti Lindqvistin teoksia julkaisseiden kustantamoiden puoleen. Hänen teoksiaan ovat julkaisseet pääasiassa Kirjapaja ja Otava. http://kirjapaja.fi/yhteystiedot/ https://otava.fi/yritys/yhteystiedot/ https://www.kirjastot.fi/kysy/aitini-toive-elaessaan-oli-etta?language_…
Yksityishenkilö on tehnyt Youtube videon, jossa hän laulaa omatekemänsä laulun. Videon alapuolella on painike, jossa lukee "jaa". Saako sellaisen videon jakaa… 133 16.3.2021 Videon saa jakaa/linkittää, mutta sitä ei saa kopioida esimerkiksi omalle koneelleen. Linkittäminen tulee tehdä hyvän tavan mukaisesti ja siten, että käyttäjä huomaa selkeästi siirtymisen toiseen aineistoon. Videon tekijällä tietenkin on tekijänoikeudet tekemäänsä lauluun. Jos video on merkitty CC BY ‑lisenssillä, säilyttää sen tekijä tekijänoikeudet ja muut voivat käyttää teosta käyttöluvan ehtojen mukaan. Lisätietoa:Tekijänoikeus.fi: Usein kysyttyäTekijänoikeudet - YouTube
Kysyisin kuvien julkaisemisesta. Teen sukututkimusta ja teen sukupuutani netissä. Haluaisin lisätä henkilöiden kotipaikkakuntien mukaan myös historiallista… 51 5.3.2021 Teoksen tekijänoikeus on voimassa 70 tai 50 vuotta, https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/syntyminen/. Teosten, jotka ovat peräisin Euroopan talousalueelta (EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein), suoja-aika on voimassa tekijän koko eliniän sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Yhteisteosten eli teosten, joita on ollut tekemässä usea ihminen, suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Eli teos, jonka tekijä on kuollut 1980-luvulla on edelleen tekijänoikeuden suojaama eikä sen sisältöä voi julkaista ilman lupaa. Oikeudenhaltijan kuoltua oikeudet siirtyvät perintönä hänen perillisilleen. Tekijä voi myös normaalisti testamentata oikeutensa. Lupaa voi tiedustella kirjallisuuden...
Milloin loppuu tekijänoikeus a) vanhoissa aikakausilehdissä ja b) teoksissa, joissa on vain päätoimittajan/toimittajien nimet, eikä tietoa itse kirjoittajista?… 63 1.3.2021 Jos teos on peräisin EU:n tai ETA:n alueelta on tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. Muualta peräisin olevien teosten tekijänoikeudet ovat yleensä voimassa 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos tekijöitä on useita (esim. useampi artikkelin kirjoittaja) lasketaan suoja-aika viimeisenä kuolleen tekijän kuolemasta. Jos teoksen tekijä on tuntematon, on tekijänoikeus voimassa  kunnes 70 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona teos julkistettiin. Lisätietoa tekijänoikeuden suoja-ajoista: Tekijänoikeuslaki 404/1961https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404   - Katso 4. luku Tekijänoikeuden syntyminen /Tekijänoikeus.fihttps://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/syntyminen/
Onko mahdollista saada kopioita nuoteista scannattuna sähköpostiin (tietysti maksua vastaan)? Kyseisiä nuotteja ei löydy mistään, jotta voisin ne ostaa. Kyse… 117 26.2.2021 Kappaleen "Tahdon sinut" on säveltänyt Esko Toivonen ja sanoittanut Raul Reiman. Se alkaa: "Sinusta vain mä herkän unen yöllä näin". Kappaleen pianosovitus sisältyy nuottiin "Suuri pop-toivelaulukirja", osaan 5 (F-kustannus, 2015, s. 100-101). Nuotissa on myös sointumerkit ja laulun sanat. Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityiseen käyttöön ja kappaleen valmistamisen saa myös antaa ulkopuolisen suoritettavaksi, mutta ei kuitenkaan esim. sävellysteoksen kappaleen valmistamista. Oikeus kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön on vain fyysisillä henkilöillä, ei yhteisöillä. Näin ollen kirjasto tai kirjaston henkilökunnan jäsen ei voi kopioida puolestasi pyytämääsi nuottia,...
Voinko lainata kirjastosta kirjan ja lukea siitä osia nauhalle suomen kieltä opiskelevalle, yksityishenkilölle yksityiskäyttöön? Entä jos kyseessä on jonkin… 75 8.2.2021 Kirjan tai artikkelin voi lukea ja äänittää yksityiseen käyttöön. Yksityinen käyttö on sallittu tekijänoikeuslain 12 §:ssä. Yksityiseen käyttöön on siten sallittua valmistaa kirjasta kappaleita, onpa kyse sitten paperikopioista tai äänikirjasta. Lisätietoa: Tekijänoikeuslaki  
Kosketinsoittimissa on paljon ns. valmiiksi tehtyä taustamusiikkia yms. ääniä. Jos näitä käyttäisi esim. taustamusiikkina päteekö niihin tekijänoikeus vai… 68 6.2.2021 Äänet eivät nauti tekijänoikeuden suojaa, mutta taustamusiikin osalta tekijänoikeudellinen suoja riippuu siitä, mistä sävellyksistä (teoksista) taustamusiikki koostuu. Teos on tekijänoikeuden suojaama tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Jotta kysymyksessä on teos, sen on oltava riittävän omaperäinen.   Tietoa tekijänoikeudesta: Tekijänoikeus.fi: https://tekijanoikeus.fi/ Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus: https://ttvk.fi/tekijanoikeus      
Mitä tarkoittaa, kun musiikkikappaleen perässä lukee (c) Manus (tai manus)? En ole löytänyt sellaista kustantajaa tai oikeudenomistajaa. Se on kuitenkin niin… 88 1.2.2021 Manus tarkoittaa kustantamatonta teosta, joka on tekijänoikeudella suojattu. Musiikkikustantajat MPA Finland, sanasto:https://www.musiikkikustantajat.fi/tietoa/sanasto/ Suomen Musiikintekijät, Opas musiikintekijöille:https://musiikintekijat.fi/neuvonta/opas-musiikintekijoille/ Rytmimanuaali, Mikä on kustannussopimus?:https://rytmimanuaali.fi/mika-on-kustannussopimus/
Musiikkiteollisuus, levyttäminen ja tekijänoikeudet Yhdysvalloissa 86 30.11.2020 Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia, alunperin vuodelta 1790, uudistettiin vuonna 1831 siten, että myös musiikkiteokset saivat tekijänoikeussuojan Yhdysvalloissa. Äänitteetkin saivat tekijänoikeussuojan 1900-luvulla. Mainitsemaasi tapausta tuntematta voidaan yleisesti ottaen todeta, että levytys ja levytetty teos ovat kaksi eri asiaa. Esittävä taiteilija ja levy-yhtiö voivat omistaa oikeuden ainoastaan tekemäänsä tallenteeseen, eivät itse kappaleeseen, jonka kuka tahansa muukin saa esittää ja julkaista omana tulkintanaan. Yhdysvaltain tekijäinoikeuslaki saattaa olla hyvinkin erilainen kuin eurooppalainen tai suomalainen laki. Pikaisen tiedonhaun tuloksena voi päätellä, että Yhdysvalloissa ei tarvitse erikseen pyytää tallennuslupaa jo...
Kuka omistaa tekijänoikeudet Yrjö Jylhän tuotantoon? Hänellä ei tietääkseni ollut lapsia. 99 20.11.2020 Yrjö Jylhän teoksia on kustantanut pääasiassa Otava. Teidän kannattaa ottaa yhteyttä kustantamoon, jonka kautta tekijänoikeusasia varmasti selviää. https://otava.fi/kustantamo/