tekijänoikeus

294 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kenellä kuvittaja Viking Nyströmin kuvaoikeudet, tarkoitus olisi käyttää hänen tekemiään kuvia omassa omakustannejulkaisussa. 6 22.10.2020 Oikeudenhaltijan selvittäminen voi olla hankalaa, sillä Viking Nyström on kuollut vuonna 2006. Kuvien oikeudet saattavat olla kustantajalla tai hänen perikunnallaan. Kannattaa olla aluksi yhteydessä kustantajaan, joka on julkaissut kirjamuodossa tarvitsemasi kuvat. Nyströmin kuvia ovat julkaisseet suuret edelleen toimivat kustantajat WSOY, Otava, Tammi, Schildt, jne.https://sv.wikipedia.org/wiki/Viking_Nystr%C3%B6m
Saanko suomentaa vanhan kirjan, jolla ei ole enää tekijänoikeudet voimassa, ja julkaista sen sitten omakustanteena, siis omakustanteisena käännöskirjana? Kirja… 78 15.9.2020 Tekijänoikeus on voimassa kirjailijan eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Sata vuotta sitten ilmestyneen kirjan tekijänoikeudet saattavat olla vielä voimassa, jos kirjailija on elänyt vielä vaikkapa 1960-luvulla. Teoksen suoja-ajan päättymisen jälkeen tekstiä saa käyttää vapaasti eli sen voi myös suomentaa. Kannattaa kuitenkin varmistaa, ettei teosta ole suomennettu koskaan aiemmin, koska kääntäjällekin muodostuu oma tekijänoikeutensa. Tietoa tekijänoikeuksista löytyy Sanaston sivuilta.
Saavatko myös ulkomaiset kirjailijat Sanasto-korvauksia, jos heidän teoksiaan lainataan kirjastosta? 94 27.8.2020 Sanasto on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa tuhansia suomalaisia kirjallisuuden tekijöitä: kaunokirjailijoita, tietokirjailijoita, kääntäjiä, runoilijoita ja oppikirjailijoita.  https://www.sanasto.fi/miksi-liittya/ Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lisää lainauskorvauksesta https://www.sanasto.fi/lainauskorvaus/ Koska vastausta on kommentoitu paljon, kysyimme tarkennusta Sanastosta. Tässä vastaus: Yksinkertaisuudessaan vastaus kuuluu näin: Oikeus lainauskorvaukseen syntyy ETA-maista peräisin oleville tekijöille, joiden on luonnollisesti haettava korvauksia aina tietystä...
Tiedon Portaat kirjasarjan kahdeksannessa osassa on noin sivulla 350-400 jakso: Nykykreikka. Olisiko sivuista mahdollisuus saada kopio kielen opiskelun tueksi?… 63 6.8.2020 Kirjan osan kopiointi yksityiseen käyttöön, kuten omaan opiskeluun, on sallittua. Voit siis kopioida nuo sivut itsellesi, mutta et saa levittää niitä eteenpäin. Espoon kaupunginkirjastossa voit kopioida 20 sivua maksutta, jonka jälkeen hinta on 40 senttiä/sivu. Henkilökunta ei kopioi kirjan osiota puolestasi, vaan sinun tulee tehdä se itse.
Olen suunnitellut julkaisevani runokirjan. Ajattelemani nimi kirjalle on osittain käytetty vuonna 1993 ilmestyneessä rikosromaanissa. Voinko siis käyttää… 54 28.7.2020 Sinun kannattaa kysyä asiaa Sanastolta, koska tekijänoikeus koskee myös nimeä jos se ylittää teoskynnyksen. Sanasto valvoo kirjailijoiden tekijänoikeuksia ja siten osaa sanoa voitko käyttää haluamaasi nimeä. Kirjan nimen tekijänoikeuksista on kysytty ennenkin ja voitkin katsoa tästä vastauksesta linkit joista löytyy lisätietoa tekijänoikeuksista: https://www.kirjastot.fi/kysy/onko-kirjan-nimi-suojattu-eli?from=term/200182&language_content_entity=fi
Teen nettiin videoita, jossa tulkki viittoo satuja. Mistä löydän satuja, joita voin käyttää suoraan tähän? Onko esim.Grimminsatuja, joiden tekstin voin lukea… 40 22.7.2020 Tekijänoikeudet EU:ssa kestävät 70 vuotta tekijän kuolemasta. Käännöksissä tulee huomioida kirjailijan lisäksi myös kääntäjän tekijänoikeudet.Projekti Lönnrotissa on kerätty suomenkielistä tai suomeksi käännettyä, tekijänoikeuksista vapaata, kirjallisuutta ja siellä on kaksi Grimmien teosta. Sivuilta löytyy ainakin myös Topeliuksen satuja. 
Onko joku aikamäärä, milloin päiväkirja tulee julkiseksi? 88 8.7.2020 Heti aluksi täytyy varoittaa, että vastaajat emme ole laintulkinnan ammattilaisia, joten vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Varmempaa tietoa saat laintulkinnan ammattilaisilta. Päiväkirjoilla ei ole mitään julkistusaikaa, vaan niiden julkistaminen on kokonaan kirjoittajan itsensä tai hänen perikuntansa asia. Luultavasti useimmat päiväkirjat eivät tule koskaan julki siinä mielessä, että ne julkaistaisiin kaikille avoimesti. Arkistoihin talletetuille päiväkirjoille on saatettu säätää jokin salassapitoaika, jonka jälkeen ne ovat kenen tahansa vapaasti luettavissa. Päiväkirjan omistajalla ei ole kuitenkaan mitään velvollisuutta julkistaa koskeen päiväkirjaa. Yleisesti ottaen päiväkirjan julkaisemista koskee sama...
Onko kirjan nimi suojattu? 57 24.6.2020 Tekijänoikeussuoja koskee myös teoksen nimeä. Sinun kannattaa olla yhteydessä Sanastoon, joka valvoo kirjailijoiden tekijänoikeuksia.   https://tekijanoikeus.fi/ https://www.sanasto.fi/ https://www.sanasto.fi/tietoa-tekijanoikeuksista/ https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tekij%C3%A4noikeuslaki https://www.bod.fi/fingerprint/fi/yleinen/tekijanoikeusvinkit-kirjan-kirjoittajalle/ https://minedu.fi/documents/1410845/3961072/Lausunto+1998-03+Teoksen+nimen+tekij%C3%A4noikeudellinen+suoja  
Ovatko Sherlock Holmesin tekijänoikeudet rauenneet? 69 18.6.2020 Sherlock Holmes on fiktiivinen hahmo, joten hänellä ei voi olla tekijänoikeuksia. Sen sijaan Sherlock Holmesista kirjoitetut tarinat riippuvat ne kirjoittaneen henkilön tekijänoikeuksien voimassaolosta. Holmesin alkuperäisen keksijän Arthur Conan Doylen tekijänoikeudet ovat rauenneet Suomen tekijänoikeuslain 43 §:n mukaan, koska yli 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta. Sen sijaan myöhemmin Sherlock Holmesista pastisseja, parodioita ja muita teoksia kirjoittaneiden Holmes-jutut voivat hyvinkin olla vielä suojattuja. Kansainvälisesti asia voi olla mutkikkaampi, sillä tekijänoikeuslait vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osa Doylen teoksista on vielä tekijänoikeuksien suojaamia. Toisaalta oikeus on tehnyt sielläkin...
Saako kuolinilmoituksessa julkaista sitaatin romaanista, vai onko se tekijänoikeusrikkomus? 81 18.6.2020 Samantapaiseen kysymykseen on tässä Kysy.fi palvelussa vastannut Heikki Poroila 2017: "Ei saa lainata ilman lupaa. Runon käyttäminen kuolinilmoituksessa ei vastoin yleistä harhakäsitystä ole sallittua, ellei runon tekijänoikeudellinen suoja ole jo rauennut. Runoilijan elossaolo ei ole tässä suhteessa ratkaisevaa, vaan vasta 70 vuotta kuoleman jälkeen runoja saa vapaasti käyttää. Eino Leino kuoli vuonna 1926, joten hän on vapaa, mutta esimerkiksi Leinoa vanhempi Ilmari Kianto kuoli vasta 1970, joten hänen runonsa vapautuvat kuolinilmoituksiinkin vasta vuonna 2041. Tekijänoikeuslaissa oleva ns. sitaattipykälä sallii kyllä suojattujen teosten lainaamisen, mutta kuolinilmoitus ei ole pykälässä tarkoitettua lainaamista." Samaan tulokseen...
Saako oman TV- tai YouTube-sarjan nimenä käyttää entisen TV-ohjelman nimeä, kun ko. ohjelma on päättynyt aikaa sitten? 57 2.6.2020 Sellaista ei voi suositella. Varsinkaan jos ohjelma on ollut hyvin suosittu tai yleisesti tunnettu. Tekijänoikeuslaki sanoo näin:"Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Valokuvien suoja-aika riippuu valokuvasta. Jos valokuva yltää teostasoon, toisin sanoen on omaperäinen ja itsenäinen, sen suoja-aika on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Muiden valokuvien suoja-aika on lyhyempi. Tällaisten ns. tavallisten valokuvien suoja-aika on voimassa 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta. " https://www.kopiosto.fi/kopiosto/tekijanoikeustietoa/tekijanoikeuden-abc/ Sanoja ei sinäänsä voi omistaa, mutta nimetyn teoksen voi. https://www.kielikello.fi/-/voiko-sanoja-omistaa-
Mistä löytyy tietoa tekijänoikeuksista? Voiko vanhasta taidekirjasta tai muusta kuvakirjasta napata kuvan ja tehdä sitä muokkaamalla taidetta vai sulkeeko… 54 19.5.2020 Tätä kysymystä käsitellään Kuvaston verkkosivuilla, johon on muutenkin koottu tietoa visuaalisen alan tekijänoikeuksista. Kuvaston sivuilla todetaan, että "jos alkuperäinen teos tulee muunnelluksi niin, että uusi teos on riittävän itsenäinen ja omaperäinen ylittääkseen teoskynnyksen, ei taiteilija tarvitse alkuperäisen teoksen tekijän lupaa teokseensa". Mikäli tämä teoskynnys taas ei ylity, tarvitsee taiteilija käyttöön luvan alkuperäisen teoksen tekijältä. Teoksen iästä riippuen saattaa sen tekijänoikeuden suoja-aika tosin olla umpeutunut, jolloin teosta saa käyttä vapaasti ilman erillistä lupaa. Lähde: http://kuvasto.fi/2019/02/teoksen-sisallyttaminen-taideteokseen/ Kuvaoikeuksien ABC (tietoa mm. suoja-ajasta) http://kuvasto.fi/...
Mistä saisi ajantasaista tietoa kirjastojen kopiointioikeuksista? Kyse on siis asiakkaiden käytössä olevan kopiokoneen/skannerin käytöstä. Kuinka paljon ja… 52 19.5.2020   Tekijänoikeuslaissa ja –asetuksessa säännellään tekijänoikeuksista.   Tekijänoikeuslaki on saatavilla Finlexissä:  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404   Lähtökohta on, että tekijänoikeudenalaisesta aineistosta ei saa tehdä kopioita ilman oikeudenhaltijan lupaa. Tähän on joitakin poikkeuksia, kuten esimerkiksi kopiointi omaa, yksityistä käyttöä varten. Tekijänoikeuslain 12 §:n mukaan itselle voi valmistaa kappaleita omaan käyttöön. Kappaleen valmistamisen voi ​antaa ulkopuolisen tehtäväksi.    Tekijänoikeuslaissa on myös joitakin kirjastoja koskevia rajoituksia jotka sääntelevät kopiointia kirjastoissa (16, 16 a, 16 b, 16 d ja 16 e §§)   Tekijänoikeuslain 9 §:ssä on puolestaan lueteltu tekijänoikeutta vailla...
Kuinka lainauskorvaus jakaantuu teokselle jolla on useita tekijöitä, esim. kirjeenvaihtokirjat? Entä maksetaanko lainauskorvausta esim vanhoista lehdistä,… 42 29.4.2020 Jos kirjalla on useita tekijöitä, tilitetään korvaus näille pääluvun mukaisessa suhteessa. Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on puolet. Jos teoksella on alkuperäisen tekijän lisäksi kääntäjä tai kääntäjiä, tilitetään kääntäjän osuus näille pääluvun mukaisessa suhteessa. Lainauskorvausta jaetaan vain teoksille, joilla on ISBN-tunnus. Näin ollen lehdissä julkaistusta aineistosta ei makseta lainauskorvauksia. https://www.sanasto.fi/
Kuka on suomentanut Äidin sydän-laulun tekstin? Onko käännöksellä voimassaolevaa tekijänoikeus suojaa, jos on niin missä? 39 20.4.2020 Suomenkieliset sanat Robert Theodor Hansenin lauluun Äidin sydän (Ema süda) on tehnyt Hilja Haahti (1874-1966).  https://kansalliskirjasto.finna.fi/ Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Tekijänoikeudet koskevat myös sanoittajia ja kääntäjiä. Suomessa tekijänoikeuksia valvoo Kopiosto. Ota siis yhteyttä sinne. https://www.kopiosto.fi/      
Hyvää yötä rakas runokirja. Runot sivulla 35 ja 48 Inari seurakunta järjestää runoillan Yhteisvastuun keräykseen Olisi tarkoitus nämä kaksi runoa esittää Jos… 68 3.2.2020 Kirjasampo.fi on suomalaisten kirjastojen kirjallisuusverkkopalvelu. Meillä ei ole tekijänoikeuksia sivuilla kuvailtavien aineistojen sisältöihin. Runojen esitysluvat on pyydettävä Sanastolta, https://www.sanasto.fi/runojen-esitysluvat-sanastosta/, heidän lupakaupastaan, https://luvat.sanasto.fi/
Liittyykö Google-kääntäjän käyttöön jotain tekijänoikeusasioita? Eli onko siinä jotain rajoituksia, miten sitä voi käyttää julkaistavan kirjan käännöstä… 83 26.1.2020 Kääntämistä on perinteisesti ajateltu luovana työnä. Kääntäjälle syntyy tekijänoikeus kääntämäänsä teokseen. Konekääntäminen mutkistaa tekijänoikeuden perusteita ja tietokoneavusteisten käännösten tekijänoikeudellinen asema lienee vielä jossain määrin epäselvä. Vastaajamme eivät ole päteviä antamaan tarkempia oikeudellisia linjauksia. Jari Leinon Tampereen yliopistolle laatimassa pro gradu -tutkielmassa käsitellään jonkin verran myös tietokoneavusteisen kääntämisen tekijänoikeudellisia ongelmia. Tutkielmassa mainitaan mm.: "Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan TN 2006:6 todennut, että sellainen mekaaninen tietokoneavusteinen käännös, jossa käännösohjelma pääasiassa suorittaa käännöksen sana sanalta, ei voi olla tekijänoikeudellisen...
Pojat - elokuva, Mikko Niskanen. 64 21.1.2020 Tekijänoikeus tietysti suojaa koko elokuvaa ja sen yksittäisiä kuvin. Tässä tapauksessa varmaan kuitenkin voi hieman joustaa, koska kuva tulee vain yksityiseen käyttöön. "Teoksesta saa valmistaa muutaman kappaleen yksityiseen eli omaan ja perheen käyttöön. Yksityinen kopiointi korvataan oikeudenhaltijoille hyvitysmaksuna. Oppilaitoksessa tapahtuva kopiointi ei ole lain tarkoittamaa yksityistä käyttöä, joten teosten käyttöön opetuksessa tarvitaan yleensä lupa." https://tekijanoikeus.fi/wp-content/uploads/2015/03/ABC_esite_FIN_RGB.pdf Helpoin tapa saada elokuvasta yksittäinen kuva, on ottaa se kännykällä pysäytysnäytöltä. Sen jälkeen kännykkäkuvasta voi tehdä tai teettää haluamansa kokoisen kuvan.  
Elokuvat ovat selvä juttu tekijänoikeuksien suhteen, mutta miten näiden kirjastolahjoitusten suhteen on, kun kyseessä on tietopuoleinen dvd, opetusvideo jne… 70 8.1.2020 Eduskunnan kirjaston periaatteena on, ettemme tee lain sisällön tulkintaa. Ohjaamme ainoastaan asiakkaan lähteiden pariin.​ Tässä tapauksessa ajantasainen Tekijänoikeuslaki löytyy Finlexistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 APFI ry on av-tuotantoyhtiöiden edunvalvonta- ja tekijänoikeusyhdistys https://tekijanoikeus.fi/jarjestot/apfi/. APFI:n puoleen voi kääntyä av-aineistojen käyttöä koskevissa kysymyksissä. Kansalaisille tietoa tekijänoikeuksista löytyy täältä:https://tekijanoikeus.fi/
Voidaanko Suomen lain mukaan kirja, joka kopioi toisen kirjan juonta ja hahmoja joka käänteessä, olla plagiaatti, jos se ei sisällä suoria lainauksia tai… 79 10.12.2019 Eduskunnan kirjaston periaatteena on, ettemme tee lain sisällön tulkintaa. Ohjaamme asiakkaat ainoastaan tietolähteiden pariin.  Tässä tapauksessa ajantasainen Tekijänoikeuslaki löytyy Finlexistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 Kirjailijan tekijänoikeuteen voi tutustua täällä: https://kirjailijaliitto.fi/kirjailijalle/tekijanoikeus/ https://www.sanasto.fi/kirjallisuuden-tekijanoikeudet/ Kansalaisille tietoa tekijänoikeuksista löytyy täältä: https://tekijanoikeus.fi/