tasa-arvo

18 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–18.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö tekstiä aiheesta mitä kaikkea voi arjessa tehdä, jotta maailma (tai ihan vaan suomi) olisi tasa-arvoisempi paikka? 25 13.4.2022 Paras arjen tekojen herättelijä on kenties Ulkoministeriön globaalikasvatusaineisto kouluille.  Sivustolla yritetään vastata kysymykseen Miten minä voin vaikuttaa? Sivuston teemat on jaettu neljään ryhmään: vaikuta päätöksentekoon, kuluta viisaasti, toimi tasa-arvon puolesta ja toimi köyhyyttä vastaan. Kannattaa myös perehtyä asioihin, jotta voi tehdä harkittuja päätöksiä. Tarkempia ohjeistuksia esim. Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä.  Voi myös osallistua tasa-arvotekojen kampanjaan. Tasa-arvoteot.fi sivustolta saa myös vinkkejä tasa-arvotekoihin. Tietenkin kaikkien tasaveroinen kohtelu ja huomiointi arjessa on myös tärkeä tasa-arvoteko.    
Jokin vuosi sitten puhuttiin, miten ruotsissa päätettiin lumitöistä. Jotenkin, että autoilijoiden suosiminen loppuu, ja myös jalankulkijoilla on oikeus… 72 11.1.2022 Ylen verkkosivuilla tosiaankin kerrottiin vuonna 2015 useiden kuntien Ruotsissa huomioineen kulkuväylien talvikunnossapidossa sukupuolten välisen tasa-arvon. Tavanomainen järjestys aurata lumesta puhtaaksi ensimmäiseksi autotiet ja vasta sitten jalankulku- ja pyörätiet katsottiin etenkin naisia syrjiväksi. Tutkimusten mukaan naiset suosivat yleisesti jalankulkua ja pyöräilyä. Miehet puolestaan turvautuivat naisia yleisemmin yksityisautoiluun. Autojen todettiin pystyvän kyllä etenemään kymmensenttisessä lumessa, mutta lastenvaunujen ja rollaattoreiden kanssa kulkevat joutuivat ongelmiin. Kokeilukunnissa auraustyöt aloitettiinkin ensimmäiseksi jalankulkuväyliltä. Sen katsottiin myös vähentävän likukastumisonnettomuuksia. Sukupuolten välinen...
Mistä löydän Suomen tilastotiedot joilla lasken vuosittaisen meemin "naisen euro" verrattuna vuosittaiset "naisten työtunti"? 61 16.4.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on aihetta käsitteleviä artikkeleita, joista löytyvät myös linkit Tilastokeskuksen aineistoon sekä muihin käytettyihin lähteisiin: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toim….  
Mistä löydän 2020 kaikkien työllisten/palkansaajien miesten ja kaikkien naisten palkkatulot? 60 14.4.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy asiaa koskeva artikkeli, josta löytyvät myös linkit Tilastokeskuksen sivuille: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toim….  
Onko helsingin mustasaaren ulkoilusaari avoin muslimeille? 163 31.7.2020 Vaikka Mustasaari onkin Helsingin seurakuntayhtymän omaisuutta, on se avoin kaikiin uskontokuntiin kuuluville sekä niihin kuulumattomille. Kaupungin yleiset järjestyssäännöt rajaavat käyttöä. MyHelsinki Helsingin piispat ovat jo vuonna 2016 toivoneet, että seurakunnan tiloja (ei kirkkoja) annetaan muslimien käyttöön. Yle
Helsingin sanomissa seurattiin naisten osuutta uutisissa. En muista oliko kyseessä haastateltavien naisten määrä vai mikä. Vieläkö HS tekee tätä, ja mistä… 88 7.4.2020 Helsingin Sanomat alkoi v. 2017 seurata naisten osuutta lehden artikkeleissa. Juttuvirrasta lasketaan koneellisesti kaikki kokonaiset nimet, joissa on etu- ja sukunimi ja tilastoidaan ne sukupuolen mukaan. Aina laskuri ei kuitenkaan tunnista kaikkia nimiä nimiksi tai se ei tunnista niiden sukupuolta, joten luvussa voi olla joidenkin prosenttien virheitä. HS:n käyttämä laskuri on ruotsalaisen Prognosis-yhtiö kehittämä ja Suomen median julkiset kokonaisluvut löytyvätkin Prognosiksen verkkosivuilta: http://www.prognosis.se/GE/Finland/. Sivustolta näkee paitsi reaaliaikaisen kokonaistilanteen, myös sanomalehtikohtaisia tietoja. Suomen päiväkohtaiset luvut löytyvät myös Twitteristä tililtä @Tasaarvobotti Myös esim. Yleisradiolla on oma tasa-...
Suhtaudutaanko muualla maailmassa miehiin, jotka eivät ole käyneet armeijaa yhtä jyrkästi kuin Suomessa ja jos ei, miksi Suomessa ajatellaan, että sellaiset… 273 20.3.2018  Kannattaa tutustua aiheesta kirjoitettuihin teoksiin, esimerkiksi seuraaviin: Puolustuslinjalla : yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta /toim. Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi ja Tiia Laukkanen, kirjoittajat Anders Ahlbäck et al. Tasa-arvoinen turvallisuus? : sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa /toim. Pirjo Jukarinen ja Sirkku Terävä Suomi on yksin Euroopan asevelvollisuuskartalla kertoo Yleisradio sivuillaan (2013) https://yle.fi/uutiset/3-6828285  Tasa-arvovaltuutetulta on kysytty asiasta: https://www.tasa-arvo.fi/usein-kysyttya World Factbook kertoo asevelvollisuudesta https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-...
Miksi tasa-arvolain muutos, joka koskee seksuaalista tai sukupuolista häirintää, ei koske peruskoulua? 363 17.8.2016 Kysyjä tiedustelee, miksi tasa-arvolain muutoksessa ei mainita peruskoulua. Laissa mainitaan syrjinnän kielto ja koulutusta tarjoavat tahot, muttei tarkemmin koulutyyppejä. Laki jää siis tälle tasolle. Tasa-arvolain muutoksen taustalla olevassa valmisteluaineistossa viitataan perusopetuslain kohtaan Oikeus turvalliseen opiskeluun. SÄÄDÖKSET 1329/2014: Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (1329/2014) jolla on muutettu Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta – Tasa-arvolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 Tasa-arvolain muutoksessa tulevat mainituiksi syrjinnän kielto ja koulutusta tarjoavat tahot - 6 c §, 7 § http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329 1325/2014:...
Onko Suomessa vielä ammatteja tai töitä, joihin nainsta ei oteta sukupuoleen vedoten? 700 29.9.2015 Suomen perustuslaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Yleissopimuksessa, joka koskee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää, sanotaan: "Jokainen jäsenvaltio, johon nähden tämä yleissopimus on voimassa, sitoutuu kehittämään ja noudattamaan sellaista kansallista politiikkaa, jonka tarkoituksena on maan olosuhteisiin ja käytäntöön soveltuvin keinoin edistää yhtäläisten mahdollisuuksien suomista ja tasavertaista kohtelua työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä silmällä pitäen sitä, että kaikki syrjintä tässä suhteessa lopetetaan." http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700063/19700063_2 Helsingin Sanomien Annamari Sipilä kirjoittaa kolumnissaan, Suomen naisten...
Mikä on (Kimmo Nieminen, WSOY) Tasa-arvolaki työsuhteessa -kirjasta uusin painos? Onko vastaavaa kirjaa virkasuhteessa olevalle? Onko muita kirjoja, jotka… 754 26.5.2015 Tästä kirjasta on ilmestynyt vain yksi painos. Se on vuodelta 2005. Saman tekijän toimittamana on ilmestynyt myös kirja Työpaikan lait ja työsuhdeopas, jonka uusin, uusittu painos on vuodelta 2014. Muita uusimpia työelämän lakiasioita käsitteleviä kirjoja ovat ainakin allamainitut: - Työpaikan lait 2015 - Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirja 2015 - Palkkahallinnon säädökset / (toim.) Antti Kondelin, Mirjami Laitinen, Tomi Peltomäki (2015) - Yhdenvertaisuus työelämässä / Katja Leppänen (2015) - Työpaikan lakikirja 2015 / toimittaja: Raimo Luhtanen (2015) Työelämän tasa-arvosuunnitelmia käsittellään esimerkiksi näissä: - Työpaikan henkilöstösuunnitelmat / Hanna Skurnik-Järvinen (2014) - Sukupuolten tasa-arvon hyvät...
Moro! Miksi STM:n tasa-arvoyksikössä kaikki henkilöt ovat naisia? http://www.stm.fi/yhteystiedot Eikös tuo ole nyt vallan ironista? Pitäisikö tuonne ottaa… 752 21.11.2014 Samaa asiaa kysyttiin muutama vuosi sitten. Tiedustelin silloin asiaa ministeriöstä, josta annettiin seuraava vastaus, joka pitänee vieläkin paikkansa: ”Tasa-arvoyksikön henkilökunta on tosiaan tällä hetkellä naispuolista. Tähän ei olla ministeriössä tarkoituksella päädytty vaan hakijat avoinna oleviin virkoihin ja virkasuhteisiin ovat muokanneet henkilökunnan kokoonpanon tähän suuntaan. Rekrytoinnissa noudatetaan normaalia valtionhallinnon sääntöä, eli virkaan tulee valita hakijoista se, jolla on alalle paras pätevyys ja vankin alan työkokemus. Toivomme miesten kiinnostuksen alaa kohtaan kasvavan, jotta voimme yhä useammin valita joukkoomme osaavia miehiä hoitamaan sekä miesten että naisten tasa-arvokysymyksiä. ”Tasa-arvoyksikön...
Näin Kuninkaallisen häähumun vallitessa kysyn Sinulta mihin perustuu/mistä johtuu Ruotsin kirkon kanta ettei kuningas olisi voinut saattaa kruununprinsessaa… 591 22.6.2010 Ruotsin kirkon näkemyksen mukaan kyse on sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja naisen vapaudesta. Kun isä luovuttaa tyttärensä tämän tulevalle aviomiehelle, nainen on ikään kuin miesten omaisuutta. Tällä eleellä on erittäin vahva symbolinen merkitys ruotsalaisessa, sukupuoltan välistä tasa-arvoa korostavassa yhteiskunnassa.
Etsin sukupuolten tasa-arvoon liittyviä sanastoja, joista termit löytyisivät suomeksi ja englanniksi. Löytyykö niitä kirjaston valikoimista, ja miten saisin… 783 9.10.2009 Tämä löytämäsi kirja näyttäisi olevan ainoa. Tämäkin kirja on ainoastaan suomeksi, mutta kirja on julkaistu myös englanniksi: One hundred words for equality: a glossary of terms on equality between women and men (1998). Helsingin seudulla kirjoja on vain Eduskunnan kirjastossa, valitettavasti vain kirjastossa luettavina käsikirjoina. Eduskunnan kirjaston on kaikille avoin, julkinen kirjasto. Kirjaston Internet-sivut löytyvät täältä: http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/index.htx Koska kirjoja ei Helsingin seudun kirjastoista saa kotilainaksi, voit halutessasi pyytää sen kaukolainaksi. Kirjoja on monissa yliopiston kirjastoissa. Tietoa Helsingin kaupunginkirjaston kaukopalvelusta löytyy täältä: http://www.lib.hel.fi/fi-FI/...
Millaisia voisivat olla tasa-arvon eettiset kysymykset? 1337 29.8.2006 Kysymyksesi on kovin laaja ja siihen voi vastata kovin eri tavoin esim. sen mukaan, minkä näkökulman (vaikkapa lääketieteen) aiheeseen valitsee. Mutta muun muassa näistä kirjoista voisit etsiä tietoa. Kirjat ovat Kuusamon kirjaston kokoelmissa. - Heikkonen, Moraali ja etiikka käytännössä - Turunen, Halut, arvot ja valta - Pietilä, Mikä meitä yhdistää - ihmisyys ja perusarvot Lehtiartikkeleita aiheesta olisi vaikka näissä: - Ihmisoikeuksien tulee päteä kaikkialla (Invalidityö 2006, nro 1, s. 20-21 ja 50-51) - Filosofin parempi maailma (Helsingin Sanomat, 19.9.2004) - Jokaiselle oma terveystili (Suomen kuvalehti, 2005, nro 38, s. 65)
Olen jatko-opiskelijana Helsingin yliopistossa, ja minun pitäisi hakea kansainvälisistä lehdistä artikkeja seuraavilla asiasanoilla: Gender, principal,… 989 25.1.2006 Oletin, että ensimmäiset kolme hakusanaa kuuluisivat samaan tiedonhakuun ja lisäksi on kaksi kolmesanaista tiedonhakua. 1. Onkohan tämä lehden nimi lähellä sitä mitä ollaan etsimässä (löytyy vapaasti käytettävästä Find Articles.comista): Sex Roles: A Journal of Research An interdisciplinary, behavioral science journal with a feminist perspective publishes original research reports that illuminate the underlying processes and consequences of gender role socialization, gendered perceptions and behaviors, and stereotypes. Nettiosoite lehden vuosikertoihin ja itse palveluun . Löytyy paljon myös haulla "informal adult education". 2. Vapaasti käytettävä eViikki löytää yhden artikkelin haulla "gender equal*" (asteriski-merkki on katkaisumerkki)...
Mistä minä saisin uusimman vammaisten tasa-arvolain, mieluiten internetin kautta. 643 22.9.2003 Varsinaista vammaisten tasa-arvolakia ei ole, vaan aihetta käsitellään monissa eri säädöksissä. Valitse osoite http://www.finlex.fi/lains/index.html , kirjoita hakukenttään vammai* and tasa*, niin oikealla olevaan kenttään tulevat lakikohdat. Eduskunta-asiakirjoihin pääsee osoitteesta http://www.eduskunta.fi/ | Asiat ja asiakirjat | Asioiden käsittelyvaiheet | kirjoita kohtaan Haku kaikista viitetiedoista vammai# and tasa# , Suorita haku. Viitteiden joukosta löytyy hallituksen esitys 169/2001, jonka perusteella on säädetty useita vammaisia koskevia lakeja.
Tahtoisin tietää tasa-arvosta. Onko kirjastossa aiheeseen liittyviä teoksia? 739 18.9.2000 Turun kaupunginkirjastosta löytyy paljon tasa-arvoa käsitteleviä teoksia, joita voi hakea aineistorekisteristä http://www.turku.fi/kirja/ asiasanalla "tasa-arvo". Hakua voi rajata esim. yhdistämällä "tasa-arvo" asiasanoihin "työelämä" tai "naisen asema" tai "sukupuoli". Uusimpia tasa-arvoa käsitteleviä kirjoja ovat esim. Jarmo Tarkki: Tasa-arvo: saavutuksia ja haasteita (1998) ja Sirpa Kolehmainen: Naisten ja miesten työt (1999). Tilastotietoa aiheesta löytyy Anne-Maija Lehdon kirjasta Tasa-arvo työoloissa (1999).
Bcdghtnmjtui jhtuvuyv jhtuvuy gyuc hui nmbjh 1155 20.1.2000 Kysymyksesi on valitettavasti esitetty ainakin minulle vieraalla kielellä, enkä löytänyt myöskään lähipiiristäni henkilöä, joka olisi kyennyt tulkitsemaan esittämäsi lauseen. Lisäksi jäi varsin epäselväksi liekö kyse lainkaan kysymyksestä, sillä en hahmottanut virkkeen lopusta kysymysmerkkiä. Myös sähköpostiosoitteesi - johon tämä vastaus on tarkoitus lähettää - olemassaolo hieman arvelluttaa minua. Koska kuitenkin olet kipeästi tiedon tarpeessa (ethän olisi muuten kysymystä meille esittänyt) ja tasa-arvoinen muiden kysyjien kanssa yritän vastata parhaani mukaan, kenties joku seuraavista vastauksista on oikea: a) Kyllä b) v. 1957 lokakuussa c) Edson Arantes do Nascimento d) n. 203.000 (v. 1999) e) "sysätty syrjään aikeistaan t....