synonyymit

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Moikka! Olen yrittänyt löytää tutkimusta mistä luin ehkä yli 15v sitten. Siinä oli tutkittu suomen kielen sanoja puhumiselle. Tutkimuksessa oli löydetty… 33 14.2.2023 Täsmälleen etsimäsi kaltaista tutkimusta ei löytynyt. Kotuksen kirjastosta ehdotettiin, josko kyse olisi Ulla Vanhatalon väitöskirja-artikkelista (2002), jossa selvitettiin kyselytestillä kielenkäyttäjien käsityksiä siitä, minkälaisia merkityseroja erilaiset kommunikaatioverbit kantavat.  Linkki artikkeliin tässä.  
Mitä sana "vastuu" tarkoittaa? Mitä muita synonyymeja on sanalle "vastuu"? Miten sana "vastuu" syntyi suomen kieleen? Onko vastuun merkitys pysynyt samana aina… 178 4.7.2022 Vastuu tarkoittaa 1. velvollisuutta vastata jostakin asiasta, henkilöstä, toiminnasta tms esim. moraalinen tai taloudellinen vastuu, vastuu lapsen kasvatuksesta, välttää vastuuta 2. se mistä joku vastaa tai on velvollinen vastaamaan esim. urakoitsijan sopimuksessa yksilöidyt vastuut Synonyymeja sanalle vastuu ovat edesvastuu ja vastuunalaisuus Substantiivi vastuu on johdos yleisitämerensuomalaisesta vastata-verbistä. Johdostyyppi on ominainen suomen itämurteille, ja murresanana vastuu on vanhastaan merkinnyt mm. vastausta, vastustusta tai vastassa olemista. Tämäntapaisissa merkityksissä sanan on tuonut kirjakieleen Paavo Tikkanen vuonna 1845, mutta nykymerkityksessään sitä on varmasti voitu todeta käytetyn vasta vuodesta 1883 alkaen....
Viita-sanan synonyymejä 563 12.11.2021 Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) sanakirja kertoo, että viita tarkoittaa: tiheä nuori lehtipuumetsikkö, tiheikkö, vesakko. Sanonta on ylätyylinen. Kielitoimiston sanakirja  
Onko olemassa romaani missä samaa tiettyä verbiä käytetään aina vain kerran? Että käytetään sanan synonyymia kun sana tulee toisen kerran tekstiin? 134 10.11.2020 Tietääkseni ei ole. (Kollegakaan ei tiennyt, eikä haku löytänyt) Mielenkiintoinen ajatus.
Miksi 1990-luvulla ja edelleen vuosituhannen vaihduttua on kutsuttu miehen sukupuolielintä munaksi? Naisillahan ovat munasarjat, jotka tuottavat munasolut,… 329 1.10.2020 Kyseessä on viittaus kiveksiin, jotka muistuttavat tavallaan kahta munaa. Syy sille, miksi myös penis on päässyt muna-kategoriaan ei ole tarkkaan tiedossa. Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii-teoksen mukaan penistä on kuitenkin kutsuttu munaksi 1940-luvulta lähtien ja kivestä on nimitetty munaksi 1900-luvun alusta. Lähde: Paunonen: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii (Docendo, 2017)
Onko sanalle toisteinen synonyymeja? 458 30.3.2020 Mielestäni toisteinen-sanalle ei ole synonyymiä. Esimerkiksi kertautuva voisi joissakin tilanteissa korvata toisteinen-sanan, mutta varsinaisena synonyyminä sitä ei voida pitää.
Onko suomenkielistä synonyymia silta-sanalle? En hyväksy esim. riipppusilta-sanaa. Ja vieraskieliset, kuten akvedukti ei myöskään hyväksytä. 833 18.11.2019 Kirjaston synonyymisanastoissa ei silta-sanaa mainittu,eli sille ei niistä löytynyt synonyymeja. Sanalla silta on monia merkityksiä, ainakin kuvainnollinen (esim. aasinsilta), silmälasien ja hammasproteesin silta, voimistelun silta-asento, kulkuneuvon rakenteiden silta (esim. laivan komentosilta), aseman lastaussilta ja murteellisesti lattian merkityksessä käytettävä silta. Lähde Kielitoimiston sanakirja: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/  Näiden merkitysten kautta ehkä voisi synonyymejä löytyä, mutta meidän lähteidemme kautta niitä ei löytynyt. 
Mikä on varastamisen ja anastamisen ero? 401 9.9.2019 Kielitoimiston sanakirjan mukaan varastaa ja anastaa ovat synonyymejä eli niiden merkitys on sama. www.kielitoimistonsanakirja.fi
Tarkoittaako välittömästi samaa kuin heti 1085 31.3.2018 Välittömästi ja heti tarkoittavat kielitoimiston sanakirjan (Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen sanakirja) mukaan samaa asiaa Tosin näillä sanoilla on eri yhteydessä myös toisia merkityksiä (kohdat 2 ja 3) .  Kirja on vapaasti verkossa luettavissa https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80 Ohessa kopioitu em. verkkojulkaisusta (Kielitoimiston sanakirja. 2014. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Verkkojulkaisu HTML. Päivitettävä julkaisu) Haettiin "välittömästi-" Kielitoimiston sanakirjasta "1. väliasteettomasti, -vaiheettomasti, suoraan, suoranaisesti, heti; us. luontevammin toisin. Välittömästi [= suoraan] ...
Blogissa http://keittotaiteilua.blogspot.fi/2015/05/kampelaa-muskotinkukkavoita-ja.html esiteltiin Ahlstromin uusia pergamenttisia ruuanlaittopapereita. Vaikka… 760 12.5.2015 Pergamiinipaperihan on perinteistä voi- tai leivinpaperia. Niistä tulee rasvaa läpäisemättätömiä pergamiini-käsittelyllä. Pergamiini-käsitellyt paperit ovat kierrätettävissä ja jopa kompostoitavissa. (Koskinen, Ida s.4) Suomessa ainakin Serlan voi- ja leivinpaperit ovat pergamiini-käsiteltyjä ja siis kompostoitavissa. (http://www2.serla.com/fi/Pages/BCTips.aspx ) Rikkihappokäsittelyllä valmistettu pergamenttipaperi on erikoispaperi, jota valmistetaan sellukuidusta. Sitä käytetään muun muassa pakkaus-, elintarvike-, tekstiili- ja huonekaluteollisuudessa sekä graafisessa teollisuudessa. Pergamenttipaperilla on erinomaiset lujuus- ja rasvanpitävyysominaisuudet ja se kestää korkeita lämpötiloja sekä vettä. (http://www.ahlstrom.com/fi/Media/...
Keskusteluntutkimus ja diskurssianalyysi, ovatko ne yksi ja sama asia? 1836 16.2.2015 Diskurssianalyysi Diskurssianalyysissa otetaan lähtökohdaksi sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti kieli ja sen seurauksia tuottava luonne. Kieliasultaan samanlainen väittämä, lause tai sana voidaan tulkita lukuisilla eri tavoilla riippuen siitä asiayhteydestä, missä se esiintyy. Samasta asiasta voidaan myös puhua monin eri tavoin – monin eri diskurssein – vieläpä perustellusti, eikä toisistaan poikkeavia kuvauksia voida asettaa totuudellisuus- tai paremmuusjärjestykseen. Konteksti, jossa kieltä käytetään, antaa sanoille ja lauseille oman merkityksensä eli kielen avulla tuotetut merkityssysteemit ovat parhaiten ymmärrettävissä niiden asiayhteyksien, tilanteiden jne. kautta, jossa ne esiintyvät. Kielen avulla voidaan eri tilanteissa...
Minkälaiset juuret ja alkuperä on koiraa tarkoittavilla sanoilla piski ja rakki, mistä ne tulevat? 5927 5.10.2012 Nykysuomen etymologinen sanakirja kertoo seuraavaa. Piski tarkoittaa pientä koiraa. Sävyltään halventava piski on todennäköisesti pieni sanan variantti. Pieni sanan toinen variantti löytyy viron kielestä: pisku. Joissakin suomen murteissa pisku tarkoittaa koiranpenikkaa. Piskin on myös toisaalta katsottu olevan samaa juurta kuin joissakin 1800-luvun sanakirjoissa mainittu piskakoira, ruotsiksi spetshund tai saksaksi Spitzhund, millä on tarkoitettu eurooppalaista pystykorvaa. Germaanisten kielten nimityksissä alkuosan on ymmärretty viittaavan koiran suippoon kuonoon tai teräviin korviin. Rakki on koiraa tarkoittava, nykykielessä halventava ilmaisu ja lainaa ruotsin kielestä. Varhaisuusruotsin racka tai racke on tarkoittanut erityisesti...
Käytetäänkö pörssimeklarista mitään muuta sanaa? 939 11.9.2009 Kielitoimiston sanakirjan mukaan meklari on kaupanvälittäjä, huutokaupanpitäjä tai -toimittaja. Pörssimeklari on pörssinvälittäjän edustaja pörssissä.
Mikä on sanan malka synonyymi? 2022 28.8.2009 Malka-sanan vanhentunut merkitys on (katto)riuku, myös tuohi- ja olkikatolla painona pidettyjä (harjalta räystäälle kulkevia) puita. Sotilasalalla malka on pitkittäinen parru, jolla kenttäsillan kansilaudoitus sidotaan reunavuoliin.
Mitä tarkoittaa sana "sinelli",onko ehkä vanha sotilaspuku? 2311 11.7.2007 Sinelli tarkoittaa Nykysuomen sanakirjan mukaan sotilaan päällystakkia. Kyseessä on vanha ilmaisu.
Nyt on tullut myyntiin Da Vincin koodista kuvitettu kirja. Kuitenkin esimerkiksi Suomalainen kirjakauppa myy sitä "....kuvitettu laitos". Nyt onkin herännyt… 1881 17.12.2005 Nykysuomen sanakirja antaa sanalle laitos monta merkitystä. Ohessa lyhennelmä: A) käytetään tavallisesti attribuutin määrittämänä tai yhdyssanan jälkiosana 1. teollisuudenharjoituspaikka (kaasulaitos) 2. erilaiset toimintayhtymät (pankkilaitos) 3. julkinen, asianmukaisesti varustettu huoneisto, joka on tarkoitettu terveydenhoitoa, rangaistusta tms. varten (kasvatuslaitos) 4. asianmukaisesti varustettu paikka, joka on tarkoitettu jkn tieteenhaaran tutkimusta tai opetusta varten ( fysiikan laitos) 5. jonkin maan kaikkien samanlaisten, usein yhteiskunnallisten laitosten kokonaisuus (valtion laitokset) 6. tapojen tai lain mukainen yhteiskunnallisen elämän muoto, tapasysteemi ( feodaalilaitos) B) muuta konkreettista käyttöä mm....