sotalapset

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Etsin isäni tietoja 78 7.12.2023 Voit tehdä tiedonhakupyynnön Kansallisarkistoon. Linkki Tiedonhakupyyntöön
Etsin tietokirjaa sotalapsista tai sen ajan Suomesta ja Ruotsista, jossa käsitellään sotalapsi-teemaa. 94 23.11.2023 Sotalapsista on kirjoitettu paljon. Tähän listaan on koottu sotalapsiin liittyvää kauno-, tieto- ja elämäkertakirjallisuutta. Voit etsiä lisää tietoa esimerkiksi piki-verkkokirjastosta tai hakupalvelusta finna.fi.  Hakusanalla sotalapset pääset hyvin alkuun.   Kaunokirjallisuutta    Amnell, Anna: Tulva: sotalapsuus syrjäkylässä  Franck, Mia: Pommipuutarha  Kojo, Raimo O.: Pojan sota  Takanen, Anna: Sinä olet suruni: kertomus sotalapsesta ja sotalapsen lapsesta    Elämäkerralliset teokset    Evakkolapset (toim. Anne Kuorsalo ja Iris Saloranta)  Hytönen, Elina: Perhe sodassa  Höök, Matti: Jotta edes lapset säästyisivät: sotalapsikokemuksia kirjeiden ja kavereiden kertomina  Kokko, Erkki: Me, sotalapset: neljän veljeksen tarina...
Kuinka saisin tiedot sukututkimusta varten serkkuni sotalapsena Ruotsista olo ajasta tietoa? Kaikki sisarukset ovat jo kuolleet ja sotalapsena oloajasta on… 141 24.11.2021 Jos henkilökohtaisia muistoja tai papereita ei löydy, voisi yrittää tutkia arkistoja. Arkistojen portissa kerrotaan, että jokaisesta lapsesta tehtiin kantakortti. Suomessa lastensiirroista on muodostettu Lastensiirtokomitean arkisto, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Lastensiirtokomitea. Aineiston käytöstä vastaa Kansallisarkisto, https://arkisto.fi/fi/asiointi-2.  Sen luettelot löytyvät myös Finnasta, https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-45952.KA/HierarchyTree. Ruotsin puolella toimi Hjälpkommittén för Finlands barn, jonka arkistot löytyvät Riksarkivetistä, https://riksarkivet.se/. Sotalapsilla on yhdistyksiä, sieltä osataan varmasti kertoa, onko heillä olemassa esim. verkostoja, joista voisi kysyä. Sotalapset-näyttelyn ja...
Olin sotalapsena Tanskassa. Mistä saisin omat tietoni ajasta ja paikasta. Tiedän vain että oli Lolland mutta en sen tarkemmin? 388 22.12.2020 Tiedot Tanskaan siirretyistä sotalapsista löytyvät Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tanskan valiokunnan arkistosta https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/mlln-historia/arkistot/ . Arkistoa säilytetään Kansallisarkistossa ks. yhteystiedot https://arkisto.fi/fi/info/yhteystiedot .
11-vuotiaalle kirjoja lasten elämästä sodan aikana 628 24.2.2020 Suomen viime sotien jälkeen ilmestyi paljonkin lapsille ja nuorille suunnattuja sodasta kertovia kirjoja - tosin osa niistä on auttamatta vanhentunut. Uudempiakin kirjoja toki löytyy. Evakoista ja sotalapsista: Peren Vadelmanpunainen (kuvakirja, 2017), Wiklandin Pitkä pitkä matka (kuvakirja, 1996), Malmbergin Aapeli ja evakkomatka (2011) ja Konttisen Inkeri palasi Ruotsista (1953).  Juutalaislasten kohtaloista: Friedin Bodrin tarina (kuvakirja, 2020), Levinen Hanan matkalaukku (2004) ja Folmanin Anne Frankin päiväkirja (sarjakuva, 2019). Helmet.fi-sivustolla on luettelo pakolaisia käsittelevistä lasten- ja nuortenkirjoista. Linkki luetteloon: http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sd%3A%28pakolaiset%29%20f%3A… Listalta löytyy...
Suomalaisten sotalastenkoti Sunnemossa? Lasten nimet ja opettaja 487 8.3.2017 Sotalapsien siirtoa Ruotsiin hallinnoi sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea, jonka aineistoa säilytetään Kansallisarkistossa. Aineistoon sisältyy esimerkiksi sotalapsia koskevia henkilökortteja. Mikäli Kansallisarkistosta ei löydy tietoja, saattaa ruotsalaisista arkistoista löytyä. Ruotsissa sotalapsisiirtojen järjestämiseen osallistui Hjälpkommittén för Finlands barn –niminen organisaatio. Sen arkistoa säilytetään Ruotsin valtionarkistossa (Riksarkivet) Tukholmassa. Lisätietoja voi kysyä suoraan Ruotsin valtionarkistosta (Puhelin: +46 10 476 7000, Sähköposti: riksarkivet@riksarkivet.se). Suomen Kansallisarkistossa on Ruotsissa säilytettävästä aineistosta arkistoluettelo. Osa arkistosta on jopa käytettävissä mikrofilmeinä...
Kysyn omia tietojani ja veljeni tietoja. Henkilöt Finska Barnhemmet Gamla Prästgården Norrtorp Sunnemo Råda Ja Barnhemmet Klingsbo Store Skedvi 613 22.9.2016 Sotalapsien siirtoa Ruotsiin hallinnoi sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea, jonka aineistoa säilytetään Kansallisarkistossa. Aineistoon sisältyy esimerkiksi sotalapsia koskevia henkilökortteja. Mikäli Kansallisarkistosta ei löydy tietoja, saattaa ruotsalaisista arkistoista löytyä. Ruotsissa sotalapsisiirtojen järjestämiseen osallistui Hjälpkommittén för Finlands barn –niminen organisaatio. Sen arkistoa säilytetään Ruotsin valtionarkistossa (Riksarkivet) Tukholmassa. Lisätietoja voi kysyä suoraan Ruotsin valtionarkistosta (Puhelin: +46 10 476 7000, Sähköposti: riksarkivet@riksarkivet.se). Suomen Kansallisarkistossa on Ruotsissa säilytettävästä aineistosta arkistoluettelo. Osa arkistosta on jopa käytettävissä mikrofilmeinä...
Jouduin sotalapsiajan alussa heti lastensairaalaan kun olin sairastunut matkalla ruotsiin.Miksi ei minulle haettu kotia ruotsista vaan jouduin lastenkotiin… 592 21.4.2016 Voisit yrittää tutkia Lastensiirtokomitean arkistoja. Siellä pitäisi olla jokaisesta lapsesta kantakortti. Tarkempia tietoja arkiston käytöstä ja siihen liittyvistä luvista saat linkistä: http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Lastensiirtokomitea Sotalapsista on kysytty palvelussa ennenkin. Kansallisarkistostakin löytyy tietoja sotalapsista. http://www.kirjastot.fi/fi-fi/tietopalvelu/kysymys.aspx?ID=e19bbf87-544… ja http://www.kirjastot.fi/fi-fi/tietopalvelu/kysymys.aspx?ID=a9909a5d-e98… Toivottavasti löydät haluamasi vastaukset.
Lapsuudessani 1950-luvulla luin kirjan, jossa päähenkilönä oli Riitta niminen tyttö, joka oli lähetetty Ruotsiin sotalapseksi. Palattuaan takaisin Suomeen hän… 825 14.9.2015 Olisiko kyseessä kirja Toini Lehtinen-Palme: Riitta ja Asko Ruotsissa. Valistus, 1948 Kirjassa sisarukset joutuvat jatkosodan aikana sotalapsiksi ruotsalaiseen johtajan kotiin, jossa eheyttävät isän ja pojan tulehtuneita välejä. Kirjassa kuvataan lasten sopeutumisongelmia ja Ruotsin tavaranpaljoutta ja sitä kuinka Suomen koti ja vanhemmat unohtuvat nopeasti. (suomalaisia nuortenkirjaklassikoita, 2000, s. 91.) Teos on Varastokirjaston kokoelmissa ja sieltä kaukolainattavissa.
Suomesta vietiin sotalapsia pohjoismaihin. Osa jäi uusiin kotivaltioihinsa, suurin osa palasi. Tanska oli saksalaisten miehittämä. Mihin aikaan Tanskasta… 1290 13.5.2014 Sotalapsia siirrettiin Suomesta Tanskaan hieman yli 4000. Heitä palautettiin 1942:580, 1943:2000, 1945:364. Tanskaan jäi vuoteen 1946 asti noin 1000 lasta joista pysyvästi Tanskaan jäi noin 500 lasta. Lähteet: Sotalapset:tutkimusraportti, 1996, toim. Aura Korppi-Tommola ja Matkalla kodista kotiin:sotalapset muistelevat,1996, toim. Leila Lehtiranta. Ks. myös Heikki Salminen 2007: Lappu kaulassa yli Pohjanlahden:suomalaisten sotalasten historia.
Haluaisin tarkan osoitteen mistä voin tiedustella omista henkilökohtaisista sotalapsisiirrosta, lähemmin milloin lähtö, mitä kautta Ruotsiin sekä milloin paluu… 3001 10.1.2014 Tässä asiassa kannattaa ensisijaisesti kääntyä Kansallisarkiston puoleen. Kansallisarkistossa säilytetään Lastensiirtokomitean arkistoa. Lastensiirtokomitea oli sosiaaliministeriön alainen komitea, joka vastasi sotalasten siirroista vuosina 1941—1949. Lastensiirtokomitean arkistoa voi hyödyntää etsittäessä tietoa jatkosodan aikana Ruotsiin lähetetyistä lapsista. Myös talvisodan aikana siirretyistä lapsista on arkistossa kantakortisto. Lastensiirtokomitean arkiston keskeisintä aineistoa ovat lapsista kerätyt kantakortistot. Kortteihin on merkitty lapsen nimi, syntymäaika ja kotipaikka. Siitä selviävät myös lähtö- ja paluuajat, vanhempien nimet ja ammatit sekä sijoituspaikka Ruotsissa. Arkisto sisältää myös matka- ja passilistoja, meno- ja...
Kuljetettiinko sotalapsia Suomesta Ruotsiin laivalla Vaasasta Uumajaan vuoden 1939 lopulla tai 1940 alussa? 1404 27.12.2013 Tutkimistani lähteistä en löytänyt mainintaa siitä, että sotalapsia olisi talvisodan aikana kuljetettu Vaasasta meriteitse - lentäen kyllä. Vaasan satama tulee ensimmäisen kerran vastaan sotalapsikirjallisuudessa vuoden 1942 kotiuttamiskuljetusten yhteydessä ja uudelleen jatkosodan loppupuolen menomatkojen pääsatamana: "Matkat tapahtuivat Vaasasta tai Turusta laivalla Ruotsiin, pääsatamana oli kuitenkin Vaasa, josta lapset kuljetettiin Ariadnella Uumajaan." (Salminen, s. 167) Talvisodan aikaiset sotalapsikuljetukset meritse tehtiin Turusta Tukholmaan 15.12.1939-31.1.1940. Kuljetukset jouduttiin lopettamaan miinavaaran ja pommitusten pelossa. Laivojen kulkua haittasi myös poikkeuksellisen ankara talvi vaikeine jääolosuhteineen. Tammikuussa...
Löytyykö mistään luetteloa tms., josta löytyy kaikkien sotalapsena pohjoismaihin lähteneiden nimet ja tarkat lähtöajankohdat? 12657 4.10.2006 Sotalapsia tutkineen Heikki Salmisen mukaan ainoa paikka Suomessa, josta löytyy mahdollisimman tarkat tiedot sotalapsista on Kansallisarkisto. Seuraavassa Kansallisarkiston yhteystiedot: http://www.narc.fi/Arkistolaitos/kansallisarkisto/ Myös Ruotsin vastaavaan arkistoon voi ottaa yhteyttä: http://www.ra.se/ra/ Heikki Salmisen käsittelevä lisensiaattityö ”Suomalaiset sotalapset ja Ruotsi: lastensiirto-organisaatiot, kuljetukset Ruotsiin ja paluu Suomeen vuosina 1939-1957” on saatavilla esim. kaukolainaksi Turun yliopiston kirjastosta.
Kuka on kustantanut vuonna 2004 painetun Pentti Kavénin kirjan "70 000 pientä kohtaloa: Suomen sotalapset"? Aikaisemman painoksen on kustantanut Otava, mutta… 1379 2.8.2005 Tässä tiedot HelMet-aineistohausta: Tekijä Kavén, Pertti Teos 70 000 pientä kohtaloa : Suomen sotalapset / Pertti Kavén Julktiedot Helsinki] : Sahlgren, 2004 Painos [Uud. laitos] Ulkoasu 191 s. : kuv. ; 22 cm ISBN 951-9016-35-X (sid.) Uuden laitoksen julkaisija on siis Sahlgrens Förlag AB ( http://www.sahlgrensforlag.fi/ ).
Onko Suomen sotalapsista videota tai kirjoja koulun historian esitelmää varten? 854 22.2.2005 Aiheesta löytyi paljon kirjallisuutta. Tässä muutamia esimerkkejä: Rossi: Henriksfält, 2004 Sotalapset: tutkimusraportti, 1996 Christoff: Sotalapsien kertomaa, 1990 Kavén: 70000 pientä kohtaloa, 1985 Edvardsen: Sotalapset, 1977 Elämäkertoja: Kaksi maata, kaksi kotia, 2003 Salin: Tyhjä syli, 2002 Knuutila, Sotalapsi ei unohda, 2000 Christoff: Sotalapsien kertomaa, 1990 Kaunokirjallisuutta: Vesterberg: Kaksi kotimaata, 2000 Emtö: Sotalapsi 13408, 1986 Videoita ei aiheesta löytynyt.
Tiedustelisin kirjaa: Lagnebro, Lillemor:Finska krigbarn. Studier i socialt arbete vid Umeå Universitetet, nr 19. Umeå 1994 Kirjan tiedot saatu netistä. Kirja… 723 19.11.2002 Kyseinen kirja kuuluu Eduskunnan kirjaston kokoelmiin, mutta on ainoastaan lainattavissa. Kirjakaupoista voi kysyä kirjaa, jos haluaa ostaa sen.