sisäinen markkinointi

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyisikö kirjoja/artikkeleja, joissa käsiteltäisiin yhdistysten/järjestöjen kampanjointia ja/tai sisäistä markkinointia? 1067 16.8.2006 Toivottavasti seuraavista teoksista olisi hyötyä: 1. (Kaukolainaamalla lähikirjastosta) Honkonen-Seppälä, Maarit, Tapaustutkimus kolmannen sektorin järjestön Allianssi ry:n sisäisestä viestinnästä. Jyväskylä 2003. Opinnäyte: Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, yhteisöviestintä. 2.(Löytyy lähikirjaston kautta tai nettivaraus) Ikävalko, Elisa, Vaikuta viestilläsi : tiedottajana yhdistyksessä. Helsinki : Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto , 1996 (Gummerus). 3.(Kuten ed.) Mykkänen, Päivi, Yhteisölehti : tekijän opas. Helsinki : Inforviestintä , [1998] (Karisto). 4. (kuten ed.) Siukosaari, Anssi, Yhteisöviestinnän opas : yrityksen, järjestön, laitoksen, julkishallinnon yksikön ja muun yhteisön yhteydenpito ja...
Aloittelen pro gradu -työtäni sisäisestä markkinoinnista. Ongelmana on kirjallisuuden ja teoriataustan löytäminen. Nyt tarvitsisinkin tietoa kirjallisuudesta,… 938 24.8.2005 LINDA-tietokannasta löytyi ainakin 3 viitettä: Kalliomaa, Sami: Sisäinen markkinointi : asiakassuuntautuneisuuden johtamista sisäisissä vuorovaikutussuhteissa / Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2004. Sarja: Working paper / University of Jyväskylä, School of Business and Economics, ISSN 1239- 3797;291). -Ballantyne, David:A relationship mediated theory of internal marketing Helsingfors : Swedish School of Economics and Business Administration, 2004 Sarja: Ekonomi och samhälle, ISSN 0424-7256 ; nr 123) Väitöskirja: Diss. : Svenska handelshögskolan Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-555-815-8 (PDF)) - Ahmed, Pervaiz K.:Internal marketing : tools and concepts for customer-focused management / Pervaiz K. Ahmed and Mohammed Rafiq Oxford...
Löytyykö kirjoja brandi markkinoinnista? Sisäisestä markkinoinnista? Suhdemarkkinoinnista? 1073 16.4.1999 Hei! Kaupunginkirjaston aineistotietokannasta löytyi hakusanoilla suhdemarkkinointi seuraavat teokset: Gummesson, Evert: Suhdemarkkinointi 4P:stä 30R:ään, Yrityksen tietokirjat, Helsinki, 1998 ja Blomqvist, Ralf: Suhdemarkkinointi - asiakassuhteet strategisena kilpailukeinona, Weilin+Göös, Espoo, 1993. Hakusanoilla sisäinen markkinointi löytyi teokset Poikolainen Kirsi: Sijoittajaviestintä - eli miten yritys varmistaa markkinoiden luottamuksen ja menestyy, Grey Eminence, Helsinki, 1996 , Klemi, Matti: Sisäinen markkinointi - palveluyrityksen palapeli, Samerka, Helsinki, 1987, 3.painos sekä saman teoksen kaksi aikaisempaa painosta. Hakusanoilla brandi tai brandimarkkinointi ei löytynyt teoksia. Artikkeliviitetietokanta Aleksista sen sijaan...