sairaanhoito

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä teoksista löytyisi tietoa sotasairaaloista ja sairaanhoidosta Suomen sisällissodassa? Etsin tarkempaa tietoa kuin mitä on kuvattu esimerkiksi Viljo… 60 Hei, sisällissodan lääkintähuollosta, sairaaloista ja sairaanhoitajista kertovia kirjoja: - Eeva Tammen teos Lääkintähuoltoa sisällissodassa – Tampere 1918 - Ritva Virtasen väitöskirja Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla = Nurses in Finland's wartime medical service tasks in the 20th century / Ritva Virtanen. - Helka (helsinki.fi) - Kai Ala-Hälvälä: Vankina valkoisten: Oulun vankileiri 1918 Vankina valkoisten : Oulun vankileiri 1918 (helsinki.fi)
Onko määritetty jokin aika minkä puitteissa vapautetaan tehohoitopaikka mikäli ns. letkuissa olevan potilaan hoitotoimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta? 105 Tehohoidon kesto vaihtelee potilaan tulotyypin, sairausryhmän, sairauden vaikeusasteen, hoidon ja yksilöllisten ominaispiireiden sekä teho-osaston käytön luonteen mukaan. Suomessa keskimääräinen tehohoitojakson pituus on kolme vuorokautta. Potilaan hoitoaika teho-osastolla voi venyä viikkojen, jopa yli kuukauden mittaiseksi. Tehohoidon lopettamisesta päätetään aina tapauskohtaisesti. Yksiselitteisiä tehohoidosta pidättymisen tai luopumisen kriteereitä ei ole. Jokaisesta potilaasta tehdään päätökset yksilöllisen harkinnan perusteella. https://www.duodecimlehti.fi/duo14120 http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514273141.pdf https://www.laakariliitto.fi/laakarin-etiikka/hoidon-erityiskysymyksia/… Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettiset ohjeet...
Missä hoidettiin Turussa lapsen luutuberkuloosia vuosina 1916 -1918? 292 Sirkka Törrösen kirjan ”Varsinais-Suomen tuberkuloosipiiri” (Varsinais-Suomen tuberkuloosipiirin kuntainliitto, 1983, sivu 9) mukaan Turun kunnallissairaala hoiti tuberkuloosipotilaita vuodesta 1892 nk. Fridolf-Paulinen osastolla. Täten potilastietoja voisi tiedustella Turun yliopistollisen keskussairaalan potilaskertomusarkistosta: http://www.vsshp.fi/fi/yhteystiedot/Sivut/arkistot.aspx Potilastiedot ovat kuitenkin melko tiukasti salassa pidettäviä, ja lähiomaisillekin tietoja luovutetaan yleensä vain potilaan suostumuksella. Myös potilaan kuoleman jälkeen tiedot ovat suuressa määrin salassa pidettäviä. Lisätietoja ja lomakkeita löytyy Tyksin sivuilta: http://www.vsshp.fi/fi/potilaille-ja-laheisille/potilasasiakirjat/Sivut/default.aspx
Helsingissä päivystetään sekä Haartmaninkadulla että kolmiosairaalan kellarissa. Kumpaan kuuluu mennä jos on asiaa päivystykseen? Onko ne jaoteltu jotenkin vai… 730 Helsingin kaupungin internet-sivuilla kerrotaan seuraavasti: "Terveysaseman ollessa kiinni yli 16-vuotiaat nuoret ja aikuiset saavat avun kiireellisissä sairaustapauksissa Haartmanin tai Malmin päivystyksessä. Jako määräytyy asuinalueen mukaan." Samalla sivulla on linkki karttaan, josta näkee oman päivystysalueensa. Linkki sivulle on tässä: http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspa…
Onko teillä hoitotyön historian kirjaa luvulta 1970-1980 tai sairaanhoidon historiaa 1970-1980? 946 Aivan täysin hakuasi vastaavia kirjoja ei löytynyt. Terveysalan historiaa käsitteleviä kirjoja voit hakea asiasanoilla terveydenhuolto, sairaanhoito tai hoitotyö ja historia. Voit myös kysyä apua Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastosta Terkosta, joka on erikoistunut terveydenhoitoalan kirjallisuuteen. http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/toimipaikat/terkko/ Terveydenhuollon historia -kirjassa on Onni Vauhkosen artikkeli Yleiskatsaus Suomen lääkintälaitoksen ja terveydenhuollon kehitysvaiheisiin 1600-luvulta 1970-luvulle, joten ajalle 1970-1980 siitä ei löydy tietoa. Joitain hakutuloksia: - Taina Rintala: Medikalisaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakentuminen 1946-1991 - Pertti Kekki: Neljäkymmentä vuotta...
Teen terveystiedon projektia uskonnon vaikutuksesta terveyteen. Mistä löytäisin tietoa aiheeseen liittyen? Etsin myös tietoa uskonnon aiheuttamista… 1025 Varsinaisia tutkimuksia lienee aika vähän, alla joitakin nimekkeitä, joista voisi löytyä lisää viitteitä. Osa on monien tekijöiden artikkelikokoelmia. Kettunen, Paavo Kätketty ja vaiettu : suomalainen hengellinen häpeä. - Kirjapaja, 2011. Uskonnon kahdet kasvot : mielenterveyden tuki vai taakka. - Suomen mielenterveysseura, 1995 Terveyskasvatuksen neuvottelukunta Uskonto ja terveys. - Valtion painatuskeskus, 1990. Pakaslahti, Antti ja Huttu, Matti (toim.) Kulttuurit ja lääketiede. - Duodecim, 2010. Teinonen, Timo Terveys ja usko. - Kirjapaja, 2007. Aalto, Kirsti (toim.) Saattohoito. - Kirjapaja, 1986. Aalto, Kirsti (toim.) Saattohoito kuolevan tukena. - Kirjapaja, 2013. Aalto, Kirsti (toim.) Saattohoito : lähimmäisenä kuolevalle. -...
Etsin tietoa Porvoon parantolasta. Ilmeisesti tuberkuloosiparantola ja toiminut ainakin 1920-luvun loppupuolella. Haluaisin tietää, missä se on sijainnut,… 1788 Omien etsintöjenne varalta saatan tiedoksi, että esim. Aili Nenolan kirjassa Parantolaelämää; tuberkuloosipotilaat muistelevat ei mainita Porvoossa ollutta parantolaa. Ainoa löydetty viite, jossa tiedetään tuosta Porvoon parantolasta on Severi Savosen kirjanen Taistelu tuberkuloosia vastaan Suomessa. Lähikirjastossa voi jättää kaukolainapyynnön, jos haluatte teoksen luettavaksenne. Vastauksen lopussa on tuon kirjasen tarkemmat tiedot. Mainitun kirjasen sivulla 46, Suomen tuberkuloosinhoitolaitokset vuonna 1946, keuhkotautiparantolat -nimisessä taulukossa on mainittu Porvoon parantola. Sen sijaintipaikka oli Porvoo, omistaja Porvoon kaupunki. Se oli avattu vuonna 1914. Sairaansijoja v. 1946 oli 50 kpl. Porvooseen oli ennen vuotta 1917...
Löytyykö vuosilta 2000 - 2006 tutkimuksia, jotka liittyvät lasten sairaanhoitoon. 1297 Lasten sairaanhoidosta yleensä: Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja / toimittaneet Paula Koistinen, Susanna Ruuskanen, Tuula Surakka ; [piirrokset: Inkeri Patrakka ja Susan Reed]. Helsinki : Tammi, 2004 Lasten infektiosairaudet / toimittajat: Olli Ruuskanen, Heikki Peltola, Timo Vesikari.Helsinki : Lastentautien tutkimussäätiö, 2001 Lasten ja nuorten sairaudet / Niilo-Pekka Huttunen (toim.) ; [piirrokset: Maija Raitanen ja Eila Sinivuori], Helsinki : WSOY, 2002 Lastentaudit / toimittajat Jari Petäjä, Martti A. Siimes. Helsinki : Duodecim, 2004 Jalanko, Hannu, 100 kysymystä lastenlääkärille / Hannu Jalanko. Helsinki : Duodecim, 2003 (Sarja: Hippokrates Duodecim -sarja) Hoidatko minua? : Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö / Päivi...
Juutalaisuuden sairauskäsitys 1343 Juutalaista kulttuuria ja uskontoa esittelevistä kirjoista löytyy vähän myös suhtautumisesta terveyteen, sairauteen ja kuolemaan. Seuraavissa kirjoissa oli aiheesta jotakin: Levinson: Mitä on juutalainen usko, 1992 (Luku Lääketiede ja etiikka) Ikkuna juutalaisuuteen, 2003 (ympärileikkaus) Juutalainen maailmani, 1997 (Sairaala ja vanhainkoti) Laukkanen: Monikulttuurinen kuolema, 2001 (Juutalainen seurakunta) Lisäksi Suomen lääkärilehdessä 2000, nro 11 on artikkeli Juutalaisen perinteen terveysohjeet. Lähetän artikkelin sinulle erillisessä viestissä liitteenä.
Euran kirjastosta sota-ajan sairaanhoitoon liittyvää tietoa (vuodet 1919-1945)? 1092 Valitettavasti Euran kirjaston kokoelmat eivät vielä ole internetin kautta selattavissa, mutta varmasti saat sieltä tietoa soittamalla tai lähettämällä sähköpostia ao. kirjastoon. Tässä muutaman naapurikirjaston kokoelmista löydettyjä teoksia, jotka toki (ainakin osa) voivat olla Eurassakin. Jos niitä ei Eurassa ole, he uskoakseni voivat ne kaukolainata sinulle mahdollisesti pientä maksua vastaan (käytäntö vaihtelee kunnittain): Porin kirjaston kokoelmista löysin seuraavat teokset: -Sulamaa, Kaarle: Lotta Svärd (1999) -Helsingin sairaanhoito-opiston vaiheita sata vuotta / [toimituskunta: Aino Maria Havanto...et al.](1989) -Halmesvirta, Anssi : Vaivojensa vangit (1998) -Franck, Anne-Marie : Pikku sisar : Suomen Punaisen Ristin apusisaret...