säädökset

14 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–14.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miksihän eläinkunnan tieteellisissä nimissä löytyy "helppoja" kuten Bubo bubo, Lynx lynx, Lota lota, Gulo gulo jne. mutta kasvikunnasta en muista mitään… 74 3.2.2022 Carl von Linnén 1700-luvun puolessa välissä kehittämä luokittelu on kylläkin toiminut merkittävänä pohjana myös nykyaikaiselle tieteellisille nimistölle, mutta se on sen jälkeen käynyt läpi muutoksia ennen kuin nykyisiin nimiin on päädytty. Myös eri maissa kehitetyt nimistöt ovat historiallisesti jonkin verran poikenneet toisistaan. Ensimmäinen kansainvälinen koodisto eläinlajeille hyväksyttiin 1892 ja kasveille vasta 1935. Nykyisin kasvi- ja eläinkunnan nimistöistä päätetään kahdessa eri nimistösäännöstössä: kasvinkunnan nimistä vastaa International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (mukaan lukien myös levät ja sienet) ja eläinten puolestaan International Code of Zoological Nomenclature. Koska nimistösäännöstöt ovat...
Pullovesi on erityisen tärkeää maissa, joissa veden saatavuus on heikkoa. Pullovettä kulutetaan myös Suomessa Millaisia prosesseja tavanomaiselle pullovedelle… 139 18.6.2020 Ruokavirasto Evira on julkaissut Pakatun veden valvontaohje -ohjeistuksen, josta löytyvät mm. säännökset pakatun talousveden, lähdeveden ja luontaisen kivennäisveden vedenkäsittelyn säännöksiin. Pakatulla vedellä ohjeessa tarkoitetaan luontaista kivennäisvettä, lähdevettä tai talousvettä, joka on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle pulloon tai säiliöön pakattuna. Ohje löytyy alla olevasta linkistä: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/vesi/eviran_ohje_17057_1_080317.pdf
Olen harkinnut sukunimeni muuttamista ruotsinkieliseksi mm siksi, että kyseinen nimi esiintyy 2-kielisellä alueella ja on ollut ristimänimeni ikäni. 318 18.7.2018 Maistraatin sivuilla sukunimen vaihtamisesta kerrotaan näin: Jokainen, jolla on Suomessa kotipaikka ja joka on merkitty täällä väestötietojärjestelmään, voi muuttaa Suomessa etu- ja sukunimensä. Lisäksi ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten osalta, joilla on kotipaikka muussa valtiossa kuin Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, voidaan nimenmuutos tehdä myös Suomessa. Nimenmuutoksiin liittyvissä asioissa ensimmäisen asteen nimiviranomaisina toimivat maistraatit. Nykyinen nimilaki sallii nimen muutoksen sukunimiin seuraavasti: ◾Voit ottaa käyttöön ennen ensimmäistä avioliittoa käytössäsi olleen sukunimen, kaksiosaisen sukunimen tai luopua kaksiosaisen sukunimen käyttämisestä. ◾Voit ottaa aviopuolisosi sukunimen hänen suostumuksellaan...
Olen matkustamassa ulkomaille ja haluaisin ostaa vanhaa tavaraa sieltä, onko rajoituksia/huomioitavaa? 453 20.9.2017 Suomen kansallismuseo vastaa kysymykseen näin: Keskeinen kysymys kulttuuriesineiden kohdalla on aina niiden aitous, sillä myös taitavia jäljitelmiä liikkuu paljon. Tämän lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, mistä esine on peräisin. Valitettavan usein myynnissä on esimerkiksi varastettuja tai jostain muutoin luvatta irrotettuja esineitä. Kulttuuriomaisuutta hajotetaan myös usein osiin, jotta osien yhteenlaskettu rahallinen arvo olisi suurempi kuin kokonaisen esineen. Jokainen tällainen osiin hajottaminen tuhoaa peruuttamattomalla tavalla alkuperämaan kulttuuriperintöä. Lähes kaikissa maissa on voimassa kulttuuriperinnön suojelemiseksi laadittu vientilainsäädäntö. Mikäli suunnitteilla on kulttuuriesineiden ostaminen toisesta...
Onko äitiyslomasta ollut säädöksiä v. 1941 alussa? Kaikki tietolähteet ovat tervetulleita! 804 15.4.2013 Tässä asiassa on Finlex -säädöspankki nettiosoitteessa www.finlex.fi käyttökelpoinen lähde. Netti-Finlex on myös ensisijainen virallinen oikeudellinen tietolähde! Laki työsopimuslain muuttamisesta 30/1985 näyttäisi olevan varhaisin säädös jossa kysytty äitiysloma-termi on käytössä. Muita äitiyttä tukevia säädöksiä: 394/1937 Päätös äitiysavustuslain 2 §:ssä mainitusta tulojen enimmäismäärästä eri kuntaryhmissä 393/1937 Asetus äitiysavustuslain toimeenpanosta 322/1937 äitiysavustuslaki. 469/1964 Päätös valtioon virka- tai työsuhteessa olevan naisen velvollisuudesta toimittaa sairausvakuutuslain (364/63) mukaan työnantajalle suoritettavan äitiysrahan hakemista varten tarpeelliset todistukset Sairausvakuutuslaissa 364/1963 on useita...
En löytänyt finlexistä kokotekstiä laista polttopuun saannin turvaamiseksi (laki annettu 21.6.1940), mistähän opuksesta se voisi löytyä? se on vissiinkin… 660 3.4.2012 Kaikkia säädöksiä Finlexistä ei tosiaankaan löydy. Kyseinen laki on kumottu säädöksellä 325/1945. Lain 313/1940 teksti löytyy skannattuna osoitteesta www.eduskunta.fi/pdf/saadokset/1940-313.pdf
Mitä olivat ne lakipykälät, joiden perusteella ns. kenttäoikeudet langettivat kuolemantuomioita punaisille v. 1918? 1079 22.3.2011 Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma N:o 73 on nimeltään "Keisarillisen Suomen Senaatin päätös sotajoukkojen hallinnosta sodassa ja linnoitusten hoidosta Armollisimmasti vahvistettujen asetusten sekä sotatilassa oleviksi julistettuja paikkakuntia koskevain Säännösten julkaisemisesta". Päätös on annettu 13.11.1909. Valkoinen armeija laati omat ohjeet, jotka perustuivat tähän asetukseen. Päätöstä ei ole eduskunta hyväksynyt toisen sortokauden takia. Tampereen valtauksen jälkeen valkoinen armeija otti käyttöön tämän asetuksen Vaasan senaatin vastustuksesta huolimatta
Yritin huonolla menestyksellä selvittää itselleni asiaa: mistä löytyvät vanhat lainsäädännön asetukset, jotka on sittemmin kumottu? Finlexissä on ajantasaiset… 1355 11.2.2011 Finlexissä ei tosiaan ole kaikkia säädöksiä kokoteksteinä, se sisältää säädöksiä alkuperäisinä: "N. 29000 säädöstä alkuperäisessä muodossaan(ei päivitetty julkaisemisen jälkeen), mukana kaikki säädökset v. 1987 lähtien sekä keskeinen osa aiempaa lainsäädäntöä." Finlexin osiosta Säädösmuutosten hakemisto löytyy paremmin viitetietoja, vaikka kokotekstiä ei olisikaan. Alkuperäiset säädökset löytyvät Suomen säädöskokoelmasta (ennen Suomen asetuskokoelma). Vanhoista lakikirjoista voi etsiä voimassaolevia versioita eri ajoilta. Niitä löytyy varmasti ainakin sellaisten yliopistojen kirjastoista, joissa on oikeustieteellinen tiedekunta, mutta myös muista kannattaa kysyä. Mikä sitten onkaan mahdollisesti lähellä sinua. Myös maakuntakirjastoista...
Mitä odotetaan talvirenkailta, esimerkiksi urasyvyys? 747 19.11.2007 Talvirenkaita on käytettävä joulukuusta helmikuun loppuun. Käyttöpakko koskee henkilö-, paketti- ja kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautoja sekä perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 750 kg ja enintään 3,5 tonnia. Jos vetoautossa on nastarenkaat on niitä käytettävä myös em. perävaunussa. Renkaat voivat olla joko nastallisia tai nastattomia, talvirenkaassa on merkintä M tai MS. Talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyys on oltava vähintään 3 mm. Pääurilla tarkoitetaan leveitä uria noin kolmen neljänneksen leveydellä kulutuspinnan keskialueella. Vesiliirron tai loskaliirron kehittymiseen vaikuttaa ratkaisevasti ajonopeus, sekä lisäksi renkaan malli, leveys ja varsinkin kuluneisuus. Siksi suositeltava urasyvyys onkin...
Saako "ulkomaalainen" kirjastosta webin kautta nähtäväksi kokonaisia EU-direktiivejä, onko niistä maksu? 953 2.7.2002 EU:n voimassaoleva lainsäädäntö on internetissä EU:n sivuilla kaikkien vapaasti saatavilla unionin kaikilla virallisilla kielillä Eur-Lex -nimisessä palvelussa http://europa.eu.int/eur-lex/fi/index.html Eur-Lexissä on lainsäädännön lisäksi paljon muutakin. Uusimmat EY-säädökset ovat saatavilla kokoteksteinä pdf-muodossa (noin v. 1998-), vanhempia löytyy html- ja Tif-muotoisina. Html-muotoisten ongelma on se, että jos säädöksessä on liitteitä, kuvia tai taulukoita, ne eivät läheskään aina ole mukana. Tällöin ainoa keino on turvautua painettuihin EY:n virallisiin lehtiin. Pdf:ssähän näitä ongelmia ei ole. Eur-Lexissä on 7 pääotsikkoa, yksi näistä siis Lainsäädäntö josta löydät etsimäsi säädökset. Jokaiselle otsikkoalueen aineistolle on oma...
Onko vapaakappalelakiin (N:o 420/1980) tullut muutoksia viime vuosina? 778 12.3.2002 Vapaakappalelakiin ei ole tullut muita muutoksia kuin jo mainitsemasi 577/1984 ja 687/1999. Muutoksia voi seurata Finlex-tietopankista http://www.finlex.fi kohdasta Säädökset. Finlexissä on nykyisin myös säädösten ajantasaistettuja tekstejä kohdassa Ajantasainen lainsäädäntö.
Löytyykö kirjaa tai muuta julkaisua jossa selvitetään elinsiirtoihin liityyviä sääntöjä ja säädöksiä? (Siis ei elinsiirtojen lääketieteellistä vaan eettistä… 1210 30.11.2001 Pääkaupunkiseudun Plussa-aineistohaku http://www.libplussa.fi antaa asiasanalla elimensiirto mm. seuraavat kirjat: *Suomen elinsiirtojen historia, Huhtamies, Mikko, 1997 *Elämän lisäaika elintensiirrot potilaan, omaisten ja henkilökunnan näkökulmasta, Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja, 1994, 11 Plussasta selviää kirjojen saatavuustiedot. Valtion säädöstietopankki FINLEX http://www.finlex.fi kohta lainsäädäntö - hae säädöstekstin perusteella - hakusana elinsiir* (merkki * hakee sanan taivutusmuodot) antaa 13 osumaa, joista ainakin seuraavat käsittelevät aihetta: Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä n:o 101/2001 ja Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä n...
Löydänkö netistä valtioneuvoston päätökset esim. vuodelta 1999? 888 16.5.2000 Valtioneuvoston päätökset löytyvät netistä osoitteesta http://www.finlex.edita.fi . Valitse sieltä lainsäädäntö, klikkaa tekstihaku lainsäädäntöön ja hakusanoiksi valtioneuvoston päätös.
Voinko tutkia Finlex tietokannassa olevia keskusverolautakunnan ennakkopäätöksiä Helsingin kaupunginkirjastossa? Tarvitsisin KVL:n ennakkopäätöksen 19/1999. 959 27.12.1999 "Vanha" Finlex, joka sisältää mm. KVL:n päätöksiä, on ollut pääkirjastossa henkilökuntakäytössä vuoden 1999 loppuun. Olen tulostanut tarvitsemasi päätöksen ja voit noutaa sen pääkirjaston lainaustiskistä. Vuodesta 2000 alkaen emme enää käytä vanhaa Finlexiä. Eduskunnan kirjastossa voi teettää hakuja vanhasta Finlexistä maksua vastaan tai käyttää ilmaiseksi Finlex-CD:tä (sisältää aineiston noin 90-luvun puoliväliin asti). Oikeusministeriön ilmoituksen mukaan vanha Finlex kuitenkin lakkautetaan ensi vuoden aikana. "Uutta" Finlexiä (Valtion säädöstietopankki, http://finlex.edita.fi/), joka on ilmainen verkkopalvelu ja sisältää keskeiset säädösaineistot, voi luonnollisesti käyttää meillä kaupunginkirjastossa Internet-koneilta.