ryhmät

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä löytäisin kirjallisuutta ryhmien ohjaamiseen, missä ryhmä on toisilleen tuttu, mutta ohjaaja ei? 106 Ryhmien ohjaamiseen liittyvä kirjallisuus näyttää usein keskittyvän nimenomaan pitkäjänteiseen ryhmätoimintaan. Veli Kaukkilan Ryhmästä enemmän : käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle (SMS-tuotanto, 2007) saattaisi kuitenkin sisältää hyödyllistä tietoa myös tähän tarpeeseen. Mahdollisesti myös fasilitointia käsittelevien kirjojen antia voisi soveltaa tässä: Sipponen-Damonte, Mirjami: Varmuutta fasilitointiin (Alma Talent, 2020) Kantojärvi, Piritta: Fasilitointi luo uutta : menesty ryhmän vetäjänä (Talentum, 2012) Ehkäpä myös puhe- ja esiintymistaidon kirjoista voisi saada ajatuksia. esim. Valkila, Oili: Loista puhujana : puhumisen taito, halu ja uskallus : laita itsesi likoon! (Yrityskirjat, 2014).
Onko esim. Facebook-ryhmiä tai yhdistyksiä, kerhoja ym. Suomessa kotiseudulleen paluumuuttaneille ihmisille. Monet muuttavat lapsuuden maisemiin eläkkeelle… 329 Facebookista löytyy ainakin kaksi erillistä paluumuuttajat-ryhmää. Toinen on tarkoitettu juuri ulkomailta Suomeen takaisin muuttaneille henkilöille ja toinen on omistettu vuonna 2012 nähtyyn tv-sarjaan joka pyöri TV2:lla. Löytääksesi nämä ryhmät tulee sinun vain kirjoittaa hakupalkkiin "Paluumuuttajat". Ensimmäinen hakutulos on juuri ryhmä joka on tarkoitettu Suomeen takaisin muuttaneille.
Miten Facebookista löytää kiinnostavia ryhmiä? Facebook neuvoo kyllä, kuinka ryhmä perustetaan tai kuinka ryhmiin liitytään, mutta en ole löytänyt paikkaa,… 5752 Facebookin hakutoiminto ei ole kovin kätevä, mutta sillä pystyy etsimään erilaisia ryhmiä. Voit siis kirjoittaa Facebookin hakukenttään, jossa lukee ”Etsi ihmisiä, paikkoja ja asioita”, haluamasi asian nimen, esimerkiksi ”kirpputori”, jos haluat löytää käytetyn tavaran myymistä varten perustettuja Facebook-ryhmiä. Paina sitten vain suurennuslasin kuvaa, niin esiin tulee lista hakutuloksista. Sivun yläreunassa on palkki, josta voit rajata hakutulokset pelkkiin ryhmiin. Julkisesti näkyviä Facebook-ryhmiä voi etsiä myös Googlen avulla. Silloin voi käyttää haluamaansa hakusanaa ja sijaintia rajaavaa hakusanaa ”site:facebook.com”. Tuloksissa saattaa toki olla mukana myös Facebookin ulkopuolella toimivia yrityksiä ja muita asioita. Nämä...
Mitä kunnallisvaaliehdokkaan äänille tapahtuu, jos hän heti vaalien jälkeen vaihtaa ryhmää? Siirtyykö äänet vastaanottavalle ryhmälle tai vaalilistalle ja… 1044 Kirjassaan Vaali- ja puoluelainsäädäntö Lauri Tarasti kirjoittaa: "Sen jälkeen kun ehdokaslistojen yhdistelmä on vahvistettu, eivät muutokset siinä enää ole mahdollisia. Äänestäminen tapahtuu ehdokaslistojen yhdistelmän pohjalta." Näin ollen vaalin tulosta laskettaessa ehdokkaan saamat äänet tulevat sen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan hyväksi, johon ehdokas kuuluu ja hänen vertauslukunsa määräytyy sen mukaisesti. Jos ehdokas kuitenkin valituksi tultuaan vaihtaa ryhmää vaalin tuloksen vahvistamisen jälkeen, hän yksinkertaisesti liittyy eri ryhmään kuin muut kanssaan samalta listalta valituiksi tulleet ehdokkaat. Tästä löytyy ennakkotapauksia niin kunnallis- kuin eduskuntavaaleistakin.
Muistan nähneeni eräässä ryhmän ohjaamistaitoja käsittelevässä kirjassa taulukon/listauksen, jossa oli jaoteltu ryhmän kehitystasoja sen mukaan, millaisia… 1043 Kirja voisi hyvinkin olla Saara Repo-Kaarennon teos Innostu ryhmästä. Valitettavsti kirjan kaikki kappaleet ovat juuri nyt lainassa. Tässä kirjan tiedot: Repo-Kaarento, Saara Innostu ryhmästä : miten ohjata oppivaa yhteisöä. Kansanvalistusseura, 2007 http://www.helmet.fi/record=b1826034~S12*fin Muitakin vaihtoehtoja on, esimerkiksi: Isokorpi, Tia: Tunneälytaitojen ja yhteisöllisyyden oppiminen reflektoinnin ja ryhmäprosessin avulla. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2003. http://www.helmet.fi/record=b1638004~S12*fin Arikoski, Juha: Vastarinnasta vastarannalle : johda muutos taitavasti. Työterveyslaitos, 2007. http://www.helmet.fi/record=b1817643~S12*fin Työnohjaus - ryhmien ja organisaatioiden kehittämisen välineenä / Kaarina Ranne, Heikki...
Etsin kaunokirjallisia teoksia jotka käsittelevät ryhmän toimintaa, ryhmän jäsenyyttä, ryhmän johtajuutta ihminen ryhmässä ryhmäilmiöt 1155 Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen Helmet -verkkokirjastosta löytyy joitakin kaunokirjallisia teoksia, joiden sisällönkuvailussa on käytetty asiasanana termiä ’ryhmät’ tai muutamassa teoksessa ’etniset ryhmät’. Teosten saatavuustiedot voi tarkistaa sivulla www.helmet.fi. Tässä lista teoksista: Laine, Jere: Pako (Books on Demand 2011) Shamsie, Kamila: Kartanpiirtäjä (Gummerus 2011) Huston, Nancy: Enkelin kosketus (Gummerus 2007) Smith, Zadie: Valkoiset hampaat (WSOY 2003) Vesanto, Meri: Tää (ntamo 2010) Martucci, Frank J.: Huntik: taika-amulettien metsästäjät (Agricola 2009) Bolano, Roberto: Kesyttömät etsivät (Sammakko 2009)
Onko olemassa tilastotietoa siitä, minkäkokoisia yksiköitä peruskoulut ovat nyt ja minkäkokoisia ne ovat olleet kautta peruskouluajan? Mistä sen voi löytää? 1138 Mitä tarkoitat kysymyksellä "minkäkokoisia yksiköitä peruskoulut ovat?". Tarkoitatko ryhmäkokoja? Tilastokeskus tekee vuosittain tilastoa esi- ja peruskouluopetuksesta. Tämän tilaston kotisivu löytyy verkko-osoitteesta => http://tilastokeskus.fi/til/pop/index.html. Tilastoon liittyvä taulukko-osio löytyy osoitteesta =>http://tilastokeskus.fi/til/pop/tau.html. Opetusministeriö ja Tilastokeskus tekivät peruskoulujen ryhmäkoosta selvityksen vuonna 2008. Se löytyy osoitteesta => http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/12/ryhmakoot.html?lang=fi Koko oppilaitoksen oppilasmääristä on tietoa Tilastokeskuksen verkkotilaston "Esi- ja peruskouluopetus" => http://tilastokeskus.fi/til/pop/index.html Taulukot -osiossa => http://...
Mitä eroa on ravikilpailujen ryhmä- ja tasoituslähdössä? 1547 Ryhmälähdössä juostava matka on kaikille hevosille sama. Yleisin lähetystapa on autolähtö. Tasoituslähdössä juostava matka määräytyy lähtösumman tai ennätyksen perusteella. Esim. paalulta (kohta, josta tasoitusajossa perusmatkan juokseva hevonen lähtee)lähtee hevonen, jonka lähtösumma on esim. 2000€ ja 20 metrin takamatkalta hevonen, jonka lähtösumma on 3000€ jne.
Tarvitsisin teoksia, kun teen ryhmätyötä opiskeluun liittyvästä ryhmädynamiikasta. 1211 Seuraavista teoksista voisi olla sinulle hyötyä: Kauppila: Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot : vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille (PS-kustannut, 2005) Kopakkala: Porukka, jengi, tiimi : ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen (Suomen psykologiliitto 2005) Niemistö: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot (Palmenia-kustannus 2002) Pennington: Pienryhmän sosiaalipsykologia (Gaudeamus 2005) Repo-Kaarento: Innostu ryhmästä (Kansanvalistusseura 2007) Ryhmä toimii ja oppii (Opintotoiminnan keskusliitto 1995) Sahlberg: Yksinään vai yhteisvoimin? (Helsingin yliopisto 1994) Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus (Tampereen ammattikorkeakoulu 2009) Williams: Ryhmän salaisuudet (Resurssi 2002) Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja...
Mistä löytäisin tietoa aiheesta lasten ja nuorten ryhmäytyminen leireillä?? 2058 Suoraan leiritoimintaan liittyvää ryhmäytymiskirjallisuutta ei tunnu löytyvän. Ryhmäkäyttäytymiseen, -psykologiaan ja -sosiologiaan liittyvää kirjallisuutta on taas suomeksikin julkaistu todella paljon. Liitän vastauksen loppuun luettelon joistakin 1999-luvulla julkaistuista teoksista, joissa em. asioita käsitellään. Kirjoja voit tiedustella omasta kirjastostasi. Suosittelenpa vielä, että käyt omassa kirjastossasi tekemässä itsekin hakuja sekä kirja- että lehti/artikkelitietokannoista. Hakusanoina voisit käyttää esim. termejä sosiaalinen käyttäytyminen, ryhmäkäyttäytyminen,ryhmät, leirit, leirikoulut... Kirjastosi työntekijät neuvovat kyllä, kun kysyt rohkeasti! AHO, Sirkku : Minä ja muut : kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen....