perunkirjoitus

24 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä sivulta saan perukirjoitus-mallin 172 27.5.2021 Perukirjamalleja on lakitoimistojen sivuilla, esim. Lakiopas, perukirja, https://www.lakiopas.com/asiakirjamallit/perukirja/ Malleja löytyy painetuista teoksista, useimmista kirjastoista löytyvät esimerkiksi seuraavat: Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up) ja Juridiset asiakirjamallit, Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos). Perunkirjoitusohjeita on teoksissa Aarnio, Aulis: Perunkirjoitusopas, (6.uud.p., 2000) ja Puronen, Pertti: Näin teen perukirjan, (5.uud.p., 2013). Makupalat.fi:n on koottu paketti Surun kohdatessa, josta löytyy myös tietoa perunkirjoituksesta, https://www.makupalat.fi/fi/...
Kirjastonhoitaja! Mistä löytäisin mallin perinnönjakokirjaan/-sopimukseen? Tarvitsisin sen sekä suomen että ruotsinkielisenä. 246 4.3.2021 Verkosta voi tulostaa perinnönjakolomakkeen, esim. Perukirjanetissa on tarjolla ladattava perinnönjakokirja eri tilanteisiin. Perinnönjakoon liittyvää tietoa, https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perinn%C3%B6njako, perunkirjoitukseen liittyvää tietoa, https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perunkirjoitus Varsin käyttökelpoisia ovat kirjoista löytyvät mallit, niistä löytyy myös ohjeita Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up)  Juridiset asiakirjamallit, Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos) Puronen, Pertti: Näin teet perukirjan itse, (5.uud.p., 2013). Perunkirjoitusohjeita on myös...
Puoliso kuollut 1992 perhettä jäi aviopuoliso ja lapsi 10v. Varsinainen Perunkirja tehty 1992 perunkirjassa pesän säästö 76 730,37 mk (markkaa) täydennyskirja… 108 18.1.2021 Emme pysty neuvomaan yksityiskohtaisissa lakiasioissa, mutta Verohallinnon sivuilta ja oikeusaputoimistosta saa ohjeita perintöasioissa. Perintöoikeutta säätelee perintökaari. Kirjallisuutta aiheesta:Juha Koponen: Kuolinpesän osakkaan opas (2020)Matti Norri: Perintö ja testamentti (2017)
Tahtoisin tietää voiko teiltä tilata tarvittavat asuinpaikka todistukset isästäni hautausta ja perunkirjotusta varten. 143 22.7.2020 Otan osaa suruunne! Vainajan hautaamista varten tarvittavan hautausluvan kirjoittaa vainajaa hoitanut lääkäri, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Tässä tapauksessa teidän pitäisi siis saada se terveyskeskuksesta. https://www.hautajaiset.fi/ensiohje-vainajan-omaisille.html https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuo… Virkatodistuksen saatte maistraatista, https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu tai vainajan seurakunnasta, esim. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat löytyvät täältä https://evl.fi/seurakunnat. Perunkirjoitukseen tarvittavista asiakirjoista löytyy tietoa mm. verotoimistosta sekä esim. Seniori.infosta, https://seniorinfo.fi/perukirjan-...
Jos minulla on perukirja/perukirjan kopion liite, onko minulla lisäperukirja? 704 10.6.2020 Lisäperukirjalla tarkoitat luultavasti täydennysperukirjaa. Varsinaisen perunkirjoituksen jälkeen voi ilmetä, että kaikkia kuolinpesän varoja ja velkoja ei ole syystä tai toisesta merkitty perukirjaan. Tällaisessa tapauksessa on kuukauden sisällä laadittava täydennysperukirja (tunnetaan myös täydennys- tai oikaisukirjana). Täydennysperukirjassa ilmoitetaan vain uudet tai muuttuneet tiedot, mutta siinä voidaan kuitenkin viitata aikaisempaan perukirjaan. Näiden tietojen perusteella täydennysperukirja on siis itsenäinen dokumentti, ei alkuperäinen perukirja, sen kopio tai sen liite.   Lähteet Finlex. 5.2.1965/40. Perintökaari. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040?search%5Btype%5D=p… (viitattu 10.6.2020) Kangas, Urpo:...
Onko perinnönjakokirjan lomakkeita kirjakaupassa myytävänä? 120 9.8.2019 Suuremmissa kaupoissa on myytävänä perukirjoitukseen liittyviä lomakkeita. Verkosta voi tulostaa perinnönjakolomakkeen, esim. Perukirjanetissa on tarjolla ladattava perinnönjakokirja eri tilanteisiin. Perinnönjakoon liittyvää tietoa, https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perinn%C3%B6njako, perunkirjoitukseen liittyvää tietoa, https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perunkirjoitus Varsin käyttökelpoisia ovat kirjoista löytyvät mallit, niistä löytyy myös ohjeita Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up)  Juridiset asiakirjamallit, Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos) Puronen, Pertti: Näin teet...
Voiko perunkirjoittajan vaimo olla uskottu mies. Kysymys koskee hautaustoimi yrittäjäpariskuntaa. 349 31.10.2018 Perintökaari ei vaadi tiettyjä vaatimuksia perunkirjoitusten uskotuilta miehiltä, mutta näiden tulee olla täysivaltaisia ja oikeustoimikelpoisia. Lisää tietoja aiheesta on mm. Aulis Aarnion Perunkirjoitusopas -kirjassa.
Mistä löydän netistä tulostettavat perunkirjoituslomakkeet? 2836 3.8.2015 Perukirjamalleja on koottu Makupalat.fi:n https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perunkirjoitus Ohjeita https://www.etlehti.fi/artikkeli/raha/perinto/nain-perukirja-tehdaan-ot… Esimerkiksi seuraavissa kirjoissa annetaan neuvoja perunkirjoitusta varten: Puronen, Pertti: Näin teet perukirjan itse, (5.uud.p., 2013) ja Aarnio, Aulis: Perunkirjoitusopas, (6.uud.p., 2000) . Seuraavissa asiakirjamallikirjoissa on hyvät esimerkit: Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up) ja Juridiset asiakirjamallit , Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos)
Perunkirjan määräaja pidennys anomus 2016 25.7.2013 Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, ellei verotoimisto saman ajan kuluessa tehdystä perustellusta hakemuksesta myönnä määräajan pidennystä. Lykkäyksen pitää siis olla perusteltu pesän laadun tai muun erityisen syyn takia. Verovirastolla ei ole valmista lomaketta tällaiseen hakemukseen, mutta on olemassa oppaita, joissa on asiakirjamalleja tätäkin tarkoitusta varten. Ainakin kirjasta Asiakirjamallit, 2012 ja Juridiset asiakirjamallit löytyy hakemuksen malli. Tästä linkistä näkee näiden kirjojen saatavuus: http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Rb1976794__Sasiakirjamallit_… .
Mistä saa perunkirjoituksen kaavakkeita 4318 15.4.2013 Ohjeita perunkirjoitukseen löytyy monestakin paikasta. Esimerkiksi: Suomen lakioppaan malli (rtf) http://www.lakiopas.com/asiakirjamallit/ Makupalat.fi perunkirjoitustietoa ja perukirjamalleja, https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perunkirjoitus Aiheesta löytyy myös kirjallisuutta, kuten Pertti Purosen Näin teet perukirjan itse (2008) ja Tuomo Lindholmin Perintöverokirja (2012). Molempia voi lainata Kymenlaakson kirjastoista. Seuraavissa asiakirjamallikirjoissa on hyvät esimerkit: Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up) ja Juridiset asiakirjamallit , Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos)
Voisitko lähettää minulle perunkirjoitusmallin ja selostuksen siitä miten kyseisessä tapauksessa toimitaan? Kysymyksessä on iäkäs vanhus jolla lienee vain … 2126 29.10.2012 Meillä kirjastolaisilla ei valitettavasti ole riittävää pätevyyttä antaa lakiasioihin liittyviä neuvoja. Helsingin kaupunginkirjaston Töölön kirjastossa toimii maanantaisin klo 17-19.30 asianajajapäivystys: http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Toolon_kirjasto/Tapaht… Pertti Purosen kirjassa Näin teen perukirjan itse (uusin painos 2008) on paljon ohjeita ja myös perukirjan malli. Seuraavissa asiakirjamallikirjoissa on hyvät esimerkit: Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up) ja Juridiset asiakirjamallit , Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos) Makupalat.fi:ssä on perukirjamalleja ja...
Voiko perunkirjoitusta hoitaa tuomarina/asianajana toimiva sukulainen? 1092 27.7.2012 Kirjassa Aarnio-Kangas-Puronen: Perunkirjoitusopas. Helsinki,2000. s.88 "Perunkirjoitusvelvollisen on valittava perunkirjoitusta varten kaksi uskottua miestä. Heille ei ole laissa asetettu erityisiä sukupuoli- tai pätevyysvaatimuksia. Yleisenä edellytyksenä uskotuilta miehiltä vaaditaan täysivaltaisuuta ja rajoittamatonta oikeustoimikelpoisuuta. Erityisenä edellytyksenä tehtävään voidan pitää kykyä arvioida varallisuutta objektiivisesti." s. 88-89 todetaan "Esteettömiksi henkilöiksi tulisi valita vain esteettömiä henkilöitä, vaikka laki ei sitä nimenomaisesti vaadikaan. Se on osakkaiden oman edun mukaista, koska kukaan ei voi jälkeenpäin vedota siihen, että perukirja on jääviyden vuoksi epäluotettava."
Miten tehdään naimattoman , lapsettoman , asunnottoman syrjäytyneen ihmisen perunkirja? Kuka sen on velvollinen tekemään?Vanhemmat ,sisarukset vai viranomaiset… 3322 23.5.2012 Lähtökohtaisesti perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verotoimistosta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Perillisten intresseissä on siis tehdä perunkirjoitus ja tapauksessasi lähimpiä perillisiä ovat ilmeisesti vanhemmat, mikäli elossa olevaa puolisoa tai lapsia ei ole....
Voiko pesänselvityksessä syntyvään perukirjaan kirjata pesän ilmoittajia useampia kuin yksi? Meidän tilanteessa pesän omaisuudesta, veloista yms. paras tieto… 2475 10.4.2011 Pertti Purosen Näin teen perukirjan itse (2008, s. 16) mukaan perunkirjoituksessa jonkun on toimittava pesän ilmoittajana. Hänen antamiensa tietojen perusteella laaditaan omaisuusluettelo. Lain mukaan pesän ilmoittaminen kuuluu sille, joka hoitaa pesän omaisuutta tai on sen tilaan muuten parhaiten perehtynyt. Käytännössä tämä ilmoittaja on yleensä leski tai pesän osakas. Vaikka pesän ilmoittaakin erityinen pesän ilmoittaja, muillakin on oikeus kirjauttaa omat pesää koskevat merkitykselliset tietonsa perukirjaan. Perunkirjoituksen toimittajan vallassa on lopullisesti ratkaista, mitä hän haluaa perukirjaan. Pesän ilmoittajan on merkittävä perukirjaan valaehtoinen vakuutuksensa, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat...
Perunkirjoitusmallit ovat hyvät ja selkeät. Mutta jos perunkirjaa tekeekin lesken kuoltua; siis jälkeenjäävän puolison perunkirja, pitääkin kirjata ylös myös… 6705 15.9.2010 Pertti ja Anna Purosen kirjassa ’Näin teen perukirjan itse’ kerrotaan (s. 20): ’Jos vainaja on leski, on liitteeksi otettava myös ensin kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja ja mahdollinen ositus- ja jakokirja, jos ne oli aikanaan otettu huomioon perintöverotusta toimitettaessa.’ Aiemmin kuolleen puolison omaisuus näkyy siis hänen jälkeensä tehdystä perukirjasta. Tekstissä mainittu ositus- ja jakokirja on lesken ja kuolleen puolison perillisten kesken tehtävä asiakirja omaisuuden jakamisesta. Lähde: Puronen, Pertti – Puronen, Anna: Näin teen perukirjan itse. 2.p. 2001
Voiko ihminen joka on saanut sakkotuomion näpistyksestä toimia uskottuna miehenä. 2441 8.11.2007 Uskotun miehen pätevyydestä ja vastuusta on meiltä kysytty aiemminkin: Perunkirjoitusvelvollisten on valittava perunkirjoitusta varten kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Heille ei ole laissa asetettu pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia. Perunkirjoitus kannattaa kuitenkin teettää ammattitaitoisilla henkilöillä: heidän tulisi osata arvioida varallisuutta objektiivisesti eikä ole hyvä, jos he ovat jäävejä, koska jälkeenpäin voidaan arvioida perukirjaa jääviyden perusteella epäluotettavaksi. Osaamattomasta toiminnasta saattaa aiheutua ongelmia omaisuutta myytäessä. Jos perukirja on laadittu ammattitaidottomasti, osakkaat voivat joutua maksamaan turhan suuria perintöveroja. Tietoa aiheesta...
Mitkä ovat perunkirjoituksen "uskotun miehen" kelpoisuus, tehtävät ja vastuu? 58367 9.1.2007 Perunkirjoitusvelvollisten on valittava perunkirjoitusta varten kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Heille ei ole laissa asetettu pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia. Perunkirjoitus kannattaa kuitenkin teettää ammattitaitoisilla henkilöillä: heidän tulisi osata arvioida varallisuutta objektiivisesti eikä ole hyvä, jos he ovat jäävejä, koska jälkeenpäin voidaan arvioida perukirjaa jääviyden perusteella epäluotettavaksi. Osaamattomasta toiminnasta saattaa aiheutua ongelmia omaisuutta myytäessä. Jos perukirja on laadittu ammattitaidottomasti , osakkaat voivat joutua maksamaan turhan suuria perintöveroja. Tiedot pesän varoista ja veloista antaa pesänilmoittaja. Hän on se osakas, joka...
Mistä saisi yksinkertaisen omalle koneelle tallennettavan asiakirjamallin perukirjasta,aiemmin sai vapaasti tulostettavan version lakineuvon sivuilta(talviaro)… 8232 9.1.2007 Perukirjamalleja on koottu Makupalat.fi:n https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perunkirjoitus Ohjeita https://www.etlehti.fi/artikkeli/raha/perinto/nain-perukirja-tehdaan-ot… Esimerkiksi seuraavissa kirjoissa annetaan neuvoja perunkirjoitusta varten: Puronen, Pertti: Näin teet perukirjan itse, (5.uud.p., 2013) ja Aarnio, Aulis: Perunkirjoitusopas, (6.uud.p., 2000) . Seuraavissa asiakirjamallikirjoissa on hyvät esimerkit: Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up) ja Juridiset asiakirjamallit , Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos)
Meillä on 14.8.2006 isän perunkirjoitus.En pääse paikalle.Kuinka laadin valtakirjan ja mitä siihen kirjoitan? Minulla ei ole tulostinta,joten joudun sen käsin… 8984 10.8.2006 Malleja löytyy asiakirjaoppaista, esimerkiksi Lakitieto 3:sta sekä sen edellisistä painoksista Asiakirjakaavoja selityksineen, jotka ovat Esko Hakkilan ja Heikki Simolan kirjoittamia. Niitä on hyvin saatavilla Suomen kirjastoista, eivätkä kaavat ole vuosien varrella muuttuneet. - Kaksi todistajaa tarvitaan.
Lähettäisitkö hyvän ja yksinkertaisen perunkirjoitus (lomake) mallin nettiosoitteen. Olemme tekemässä perunkirjoitusta pikapuoliin, kiitos! 67950 7.8.2006 Perukirjamalleja on koottu Makupalat.fi:n https://www.makupalat.fi/fi/search/node/perunkirjoitus Ohjeita https://www.etlehti.fi/artikkeli/raha/perinto/nain-perukirja-tehdaan-ot… Esimerkiksi seuraavissa kirjoissa annetaan neuvoja perunkirjoitusta varten: Puronen, Pertti: Näin teet perukirjan itse, (5.uud.p., 2013) ja Aarnio, Aulis: Perunkirjoitusopas, (6.uud.p., 2000) . Seuraavissa asiakirjamallikirjoissa on hyvät esimerkit: Asiakirjamallit, Petri Järvensivu - Jussi Kalliala - Pekka Kolppanen - Kalle Kyläkallio - Mari Lampenius - Heikki Uotila. Alma Talent 2018 (up) ja Juridiset asiakirjamallit , Mikko Erkkilä - Johanna Ojala - Päivi Räike. Edita 2010 (3., uudistettu painos)