päästöt

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kuinka suuri vaikutus moottoritien nopeudella on liikenteen päästöihin. Jos esimerkiksi tampere-helsingin moottoritielle nostetaan 130kmh tai 140kmh max… 72 Nopeuden vaikutuksesta liikenteen päästöihin löytyy useita tutkimuksia. Tytti Kivirannan opinnäytetyössä Nopeusrajoitusten vaikutusten tarkastelu tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin käytetään tutkimuskohteena valtatie 3:n moottoritieosuutta. Liitteiden taulukoista varsinkin löytyy tietoa päästöjen määristä eri nopeuksilla. Aihetta käsitellään myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportissa Nopeusrajoitusten vaikutus liikenteen hiilidioksidipäästöihin, meluun, turvallisuuteen ja sujuvuuteen (57/2021), joka tarkastelee vaikutuksia Helsingin, Lahden, Tampereen ja Turun kaupunkiseutujen keskeisellä tieverkolla.
Onko suomeksi julkaistu vielä yhtään kirjaa, jossa käsiteltäisiin Saksan dieselpäästöhuijausta (ns. Volkswagenin päästöhuijausskandaalia)? 164 Ei toistaiseksi. Kirjastoissa on kyllä saatavana englanninkielisenä Jack Ewingin vuonna 2017 julkaisema Faster, higher, farther : the Volkswagen scandal (W.W. Norton & Company, 2017). Verkosta löytyy lisäksi eräs aihetta koskeva opinnäytetyö https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/126327/Keskinen_Teemu.pdf… Sen lähdeluetteloa voi hyödyntää etsiessään lisätietoa päästöhuijauksesta.
Onko kryptovaluutoiden louhinnalle laskettu hiilijalanjälki? 115 Kryptovaluuttojen louhintaan tarvitaan valtavasti sähköä, joten louhinnasta tulee myös valtavasti päästöjä. Erään tutkimuksen mukaan kryptovaluuttojen louhimisen hiilijalanjälki on samaa luokkaa kuin Lontoon metropolialueen. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/cp-bpb030321.php Voit lukea aiheesta lisää myös näiltä sivustoilta: https://yle.fi/uutiset/3-11807872 https://www.hs.fi/talous/art-2000007835022.html https://cbeci.org/
Britannia erosi virallisesti EU:sta 1.1.2021. Minua kiinnostaisi tietää mitä tapahtuu britanniassa EU ympäristöasioille? Olen yrittänyt etsiä tietoa… 140 Brittihallituksen liikenneasioista vastaava ministeriö (Department for Transport) julkaisi 13. lokakuuta päätöksen ajoneuvoja koskevista päästörajoituksista EU-eron jälkeen. Sen mukaan nykyinen päästönormeja säätelevä Euroopan unionin lainsäädäntö (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/631) tulee osaksi sikäläistä lainsäädäntöä. Lähde: https://www.gov.uk/government/consultations/regulating-co2-emission-standards-for-new-cars-and-vans-after-transition/outcome/government-response-to-the-consultation-on-proposals-to-regulate-co2-emission-performance-standards-for-new-passenger-cars-and-light-commercial-vehic Liikenneministeriön verkkosivut: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport Euroopan komission...
Onko tutkittu, kuinka suuret hiilidioksidipäästöt terveydenhuolto kokonaisuudessaan aiheuttaa esim. pelkän Suomen osalta tai koko maailman? Ottaen huomioon… 218 Opasnetistä löytyi sivusto Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon ilmastopäästöistä: http://fi.opasnet.org/fi/Terveydenhuollon_ilmastop%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tOpasnet on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavan tutkijan Jouni Tuomiston ylläpitämä wiki-pohjainen sivusto, jonka tarkoituksena on tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa. Sivustolla kerätään, yhdistetään ja jaetaan tutkimustietoa ja tietoa ihmisten arvoista. Ylellä on hyvä sivu ilmastonmuutoksesta: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.f… Suomen ympäristökeskuksella on hyvä raportti lääketeollisuuden ympäristöasioista:https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302215/SYKEra_20_2019… Ympäristökeskuksesta voi kysyä lisätietoja: https://www....
Mikäli henkilöauto kuluttaa 40 litraa polttoainetta siitä muodostuu 100 kg hiilidioksidia, vaikka kaikki bensa muuttuisi hiilidioksidiksi niin, mistä tuo… 839 Muodostuvan hiilidioksidin määrä ei ole suoraan verannollinen kulutetun polttoaineen määrään. Kemiallisessa reaktiossa aine muuttuu toiseksi/toisiksi aineiksi, joten aineen, tässä tapauksessa polttoaineen, alkupainoa ei voi suoraan verrata palamistuotteiden loppupainoon. Otetaan esimerkiksi puun polttaminen nuotiossa. Poltettavien puiden yhteispaino ei tässäkään tapauksessa ole sama kuin niistä muodostuvan tuhkan paino. Osa aineesta vapautuu energiana, osa palamisprosessissa syntyvänä toisena aineena. Tässä tapauksessa palamisessa syntyy muun muassa lämpöä, tuhkaa sekä savua. Polttoaineen palamisesta syntyy sekä hiilidioksidia että muita päästöjä, jolloin osa polttoaineen palamistuotteista on muuta kuin hiilidioksidia. Yhden...
Saksa sulkee hiilivoimaloita mutta poistuuko samassa yhteydessä suljettavien voimaloiden päästöoikeudet markkinoilta ja leikkaako Saksa samalla… 264 Euroopan unionin päästökaupassa kullekin päästökauppakaudelle on määritelty päästöjen maksimimäärää vastaava päästöoikeuksien kokonaispotti. Potti jaetaan eri jäsenvaltioille, joiden kansalliset päästökauppaviranomaiset jakavat maakohtaisen kiintiön teollisuus- ja energiantuotantolaitoksille. Päästöoikeuksien määrä markkinoilla on rajattu ja niiden määrää pyritään edelleen vähentämään. Hiilivoimalla tuotetun energian päästöoikeudet ovat kallistuneet ja se kannustaa osaltaan luopumaan hiilivoimaloista. Ylen verkkouutisen mukaan Saksassa sähköntuotanto kivi- ja ruskohiilellä romahti kesäkuussa 2019 noin 40 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jos yksittäinen hiilivoimala suljetaan jossakin maassa tai yksittäisen...
Etsin tietoa ympäristösäästöistä, jos käytetään kimppataksia ja jos sama auto paikkakuntien välillä ajaessaan ottaa paluumatkalla kyytiin uuden asiakkaan sen… 1027 Kimppataksi tai kimppakyyti vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja verrattuna siihen, jos autoa käyttäisi yksin. Joukkoliikenteen käyttö vähentää ympäristövaikutuksia vielä enemmän. Autoilun aiheuttamasta ympäristökuormituksesta löytyy tietoa esimerkiksi ympäristökeskuksen sivuilta. Mittatikulla on havainnollistettu automatkan ja bussimatkan ympäristövaikutusten eroa. Sivustolta löytyy myös tietoa auton elinkaaren ympäristövaikutuksista. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16344&lan=fi Näiltä sivustoilta löytyy tietoa liikenteen aiheuttamista pakokaasupäästöistä ja energiankulutuksesta: http://lipasto.vtt.fi/ http://www2.ake.fi/asiantuntija/lehti404/sivu03.html Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisussa on vertailtu...