osakeyhtiöt

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Missä kommentaarikirjassa kerrotaan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä 33 27.12.2018 Toivon että seuraavasta linkistämme on teille hyötyä: http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Skommentaari*%20osake*__Orig…
Mistä/keneltä voi tarkistaa kuka omistaa tietyn osakeyhtiön osakkeet? 11217 21.4.2010 Julkisten yritysten (Oyj)osakkeenomistajista saa tietoa pankeista tai Suomen arvopaperikeskuksesta (Euroclear Finland Oy), jonka Internet-osoite on http://www.euroclear.eu/ Yksityisten yritysten osakkeenomistajista saa tietoa näistä yrityksistä. Yrityksiä voi hakea Internet-osoitteesta http://www.ytj.fi/ nimen tai y-tunnuksen avulla. Tiedot myös yksityisten yritysten osakkeenomistajista ovat julkisia, joten tietoja osakkeenomistajista voi pyytää yrityksistä kopioina tai voi mennä niitä katsomaan. Patentti- ja rekisterihallituksen neuvonta: http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/tietopalvelut/neuvonta.html voi antaa lisätietoja. Patentti- ja rekisterihallitus: Puhelinneuvonta ja sähköposti Neuvonta ja tietopalvelu (09) 6939 5900 (ark. 8.00 –...
Minun pitää tehdä osakassopimus kahden osakeyhtiön osakkaan välille. Etsin kirjaa mistä saisin vinkkiä esim. Osakassopimus tai jos ei suoraan tällä nimellä… 1701 2.3.2009 Helsingin kauppakorkeakoulun Helcat-haun mukaan kirja Osakassopimukset / Antti Hannula, Matti Kari, Julkaistu: Helsinki : WSOYpro, 2007 on paikalla tällä hetkellä Helsingin kauppakorkeakoulun yleiskokoelmassa. https://helcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Suomi&BBID=1… Helexon Mix -tietokannan mukaan kirja käsittelee seuraavia aiheita: Sisällys: Osa 1. Yleistä osakassopimuksesta - Osakassopimus: omistajien sopimus - Osakassopimukset eri tilanteissa - Osakassopimusten erityiskysymyksiä Osa 2. Osakassopimusten sisältö - Osakassopimusten keskeinen sisältö - Määritelmät, osapuolten tavoitteet ja olettamat - Päätöksentekoa ja hallintoa koskevat ehdot - Rahoitusta, omistusta ja sen hallinnoimista koskevat ehdot - Sopijapuolten...
Miten voi perustaa säätiön? Ja muun yhtiön /osakeyhtiön/firman? Ja kenellä on oikeus perustaa näitä? Ja haluaisin saada internetti osoitteita JNE? Paljoko… 831 29.11.2008 Säätiöistä http://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri.html Säätiölaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1930/19300109 Yrityksen perustamisesta ks. esim. http://www.vero.fi/default.asp?article=3244&language=FIN Netissä on paljon tietoa uudelle yrittäjälle, esim. http://www.perustamisopas.fi/main/
Osakeyhtiön kirjanpito (sijoitusala). Etsin kirjaa joka - kertoo osakeyhtiö (sijoitusalan) kirjanpidosta, ei palkattua henkilöstoä - on mahdollismman uusi 1)… 944 16.10.2007 Jarmo Leppiniemen ja Tapani Kykkäsen kirjasta Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta on tullut 5. uudistettu painos vuonna 2007. Samoin Soile Tompurin kirjasta Kehittyvä kirjanpitotaito on tullut uusi painos 2007. Nämä uudet painokset eivät vielä ole Oulun kaupunginkirjastossa lainattavissa.
Löytyykö Teiltä teoksia, jotka käsittelevät Osakassopimusta? 644 6.6.2002 Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteisestä Plussa-aineistohausta löytyy runsaasti osakeyhtiön perustamista ja osakeyhtiöoikeutta koskevaa kirjallisuutta. Seuraavassa joitain viitteitä: 1)Osakassopimuksesta, toimittanut Ari Saarnilehto, Turun yliopisto,1995; 2)Norri, Matti: Osakasyhtiö, Tietosanoma, 1998; 3) Mäntysaari, Petri: Osakeyhtiö, WSOY lakitieto, 2002; 4)Kyläkallio, Juhani: Osakeyhtiö, Edita, Helsinki, 2000. Yrityksen perustamisoppaista löytyy lisäksi tietoa eri yhtiömuodoista sekä sopimusmalleista. Näistä vielä pari viitettä: Holopainen, Tuulikki: Yrityksen perustajan opas, Edita, 2001; Yrityksen perustajan opas, toim. Paula Paloranta, Keskuskauppakamarin, 2001. Kirjojen saatavuuden voi tarkistaa Plussa-tietokannasta,...
Haluaisin tietää mistä saisin tietoa osakeyhtiölain mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen ja rikosvastuuseen ? 1690 28.4.2001 Asiasanoilla osakeyhtiöt ja vahingonkorvaus tai asiasanoilla osakeyhtiöt ja rikokset löytyy aineistotietokannasta (http://kirjasto.lahti.fi) viitteitä, joista aihettasi parhaiten selvittävät kirjat: - Koski : Osakeyhtiölaki selityksin II (2000) - Rapakko: Osakeyhtiön johdon huolellisuusvelvoite kehittyneillä pääomamarkkinoilla (1989) - Salminen: Velallisen rikos (1998) - Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä (1999) Myös yleisissä osakeyhtiöitä käsittelevissä kirjoissa selvitetään vahingonkorvausvelvollisuutta. - Norri: Osakeyhtiö : käytännön käsikirja (1997) - Uusi osakeyhtiölaki - ja mitä se on käytännössä (1997) - Osakeyhtiölaki = Lag om aktiebolag (1999) Opinnäytteitä mm. - Hyyryläinen, Tomi: Tilintarkastajan ja...