opasteet

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos suomalaisissa liikennevaloissa opastin on vaakatasossa, punainen valo on vasemmalla ja vihreä oikealla. Miksi Japanissa taas punainen on oikealla ja vihreä… 187 29.10.2019 Saimme vastauksen Liikenneturvan tietopalvelusta: Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevassa yleissopimuksessa (SopS 31/1986, 23 artikla Ajoneuvoliikennettä koskevat opasteet, 5 kohta) määritellään näin: "Jos valot on sijoitettu pystysuoraan, punaisen valon tulee olla ylinnä; jos valot on sijoitettu vaakasuoraan, punaisen valon tulee olla liikennesuunnan vastaisella puolella." Japanissa on vasemmanpuoleinen liikenne. Japani ei ole kuitenkaan allekirjoittanut yleissopimusta. Sopimus:https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860031 Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen hyväksyneet maat:https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-20&chapter=11  
Mitä Kyyti-kirjastojen varauksessa tarkoittaa prioriteetti? Yleisestikin olisin kiinnostunut tietämään sovelluksen tietojen merkityksestä tarkemmin kuin vain… 507 12.10.2016 Linkistä löytyy pdfohje varaamisesta. http://www.kyyti.fi/sites/default/files/liitteet/verkkokirjasto_varaami… Ohjeessa on selitetty kuvakaappauksien avulla varauksen tekoa ja termien merkitystä. Tuo prioriteetti tarkoittaa sijaanne varausjonossa.
Moikka. Turun pääkirjasto. Onko jossain karttaa, josta näkisin, missä kohdassa kirjastoa tietty hylly on, esim. 99.1 TYR. Kuuro kun olen, joudun käyttämään… 5865 9.12.2014 Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston osastoista ainoastaan tieto-osastosta on tehty pohjakartta, johon on merkitty osaston luokkien sijainnit. Karttoja löytyy tieto-osastolta useampi kappale. Ne on sijoitettu valoaukkoa sekä porraskuilua kiertäville kaiteille. Kartat on painettu A3 kokoiselle paperille ja laminoitu muovilla. Sähköisessä muodossa vastaavaa karttaa ei löydy. Pääkirjaston kaikilta osastoilta, luukuun ottamatta lasten ja nuorten osastoa, löytyy myös kartat, jotka tarjoavat yleisen katsauksen kunkin osaston aihealueista ja aiheryhmistä. Tieto-osastolla kartta sijaitseen osastolle johtavan portaikon yläpään lähettyville sijoitetussa ilmoitustaulusssa, kirjallisuus ja taiteet osastolla neuvontatiskiä vastapäätä olevassa...
Miksi Lapissa (ainakin Rovaniemen alueella) tiennimet kirjoitetaan tienviittoihin kokonaan isoilla kirjaimilla? 1802 30.6.2009 Tiehallinnon julkaisussa nimeltä Opastusmerkkien luettavuus : tiehallinnon selvityksiä 15/2005 http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200927-vopastusmerkkienluettav… on vertailtu opastusmerkkien muotoilu- ja mitoitusperiaatteita sekä väritystä viidessä vertailumaassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Saksa). Suomessa ja Ruotsissa lähes kaikkien merkkien sisältö kirjoitetaan suuraakkosin, kun esim. Norjassa ja Tanskassa sekä Saksassa suositaan pienaakkosia. Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikasta sain vastauksen, että syynä on se, että nimet ovat näin näkyvissä paremmin.