oikeinkirjoitus

43 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko saksankielisissä maissa vähennetty "kaksois-s-kirjaimen" (ß) käyttöä? Ainakin itselleni on syntynyt vaikutelma, että yhä useammin näkee paikannimiä… 94 4.9.2023 Saksan kielen oikeinkirjoitusta uudistettiin vuonna 1996 niin, että kielen erityispiirteitä, kuten substantiivien iso alkukirjain sekä ß-kirjain (kaksois-s, "Eszett") otettiin entistä johdonmukaisempaan käyttöön. Uudistusta on viilattu jonkin verran vuosien mittaan, mutta keskeinen sisältö on pysynyt samana. Uudistuksen jälkeen ß-kirjainta käytetään ainoastaan pitkän vokaalin jälkeen, kuten esimerkiksi sanoissa fließen (virrata) ja Straße (katu). Sen sijaan lyhyen vokaalin jälkeen käytetään kahta s-kirjainta: muß > muss (täytyy), Roß > Ross (hevonen). Sveitsissä ja Liechtensteinissa ß-kirjainta ei tavallisesti käytetä ollenkaan, vaan se korvataan ss-yhdistelmällä. Kielikellon artikkeli saksan kielen oikeinkirjoitusuudistuksesta:...
Mikä on oikea kirjoitusmuoto sanalle: Karibialla? 61 19.5.2023 Sanalla Karibia tarkoitetaan Karibianmerta saarineen ja rannikoineen. Se taivutetaan muodossa Karibialla. Lähde: Hakulinen, Kerkko. Paikannimet. WSOY, 2006. S. 262.
Yritysten nimissä usein 2 tai 3 sanaa ja kaikki isolla alkukirjaimella. Onko oikein? 115 19.5.2023 Kielitoimiston ohjepankista löytyy yritysnimiä koskeva ohje: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/yritysnimet/ohje/167. Sen mukaan "silloin kun moniosaisissa yritysnimissä ensimmäisenä osana on paikannimi ja jälkiosana paikan lajia ilmaiseva osa (laitos, yhtiö, keskus, kauppa tms.), jälkiosa kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, esimerkiksi Elovainion liikekeskus. Kun paikan lajia ilmaiseva osa puuttuu, nimen toinenkin osa ymmärretään erisnimeksi ja voidaan kirjoittaa isolla alkukirjaimella." Mikäli yrityksen tapa kirjoittaa nimensä poikkeaa varsinaisista oikeinkirjoitussäännöistä (esim. käyttämällä isoa kirjainta nimen keskellä tai välimerkkejä nimen osana), ohjeena on noudattaa näiden nimien kohdalla lehti- ja muussa...
Onko nimien ym. taivutus muuttunut? Ennen sanottiin Uoti Uodin, nykyisin Uotin Orpo Orvon nykyisin Orpon... 179 28.4.2023 Kotimaisten kielten keskuksen mukaan erisnimiä kuuluisi pääsääntöisesti taivuttaa kuten vastaavia yleisnimiä, esimerkiksi Satu - Sadun. Tätä sääntöä ei kyllä läheskään aina noudateta esimerkiksi lehdistössä, mutta virallisesti nimien taivutusohje ei ole muuttunut. Sitku ja niinku ovat puhekieltä eivätkä kirjakielen sanoja. Erisnimien kirjoittaminen pienellä liittynee siihen, että tietokoneella tai puhelimella voi olla nopeampaa ja helpompaa kirjoittaa, jos ei käytä isoja kirjaimia. Viralliseen oikeinkirjoitukseen isot kirjaimet toki edelleen kuuluvat. Koiran "hänittely" on uudehko ilmiö, ja sille voi olla useita syitä, esimerkiksi: eläimen inhimillistäminen ja arvostuksen osoittaminen englannin kielen vaikutus (eläimistä sanotaan...
Kumpi on oikein? Kerta kaikkiaan vai kertakaikkiaan? 744 2.4.2023 Vaikka yhteen kirjoitettu muoto on yleinen epämuodollisessa tekstissä, Kielitoimiston mukaan "kerta kaikkiaan" kirjoitetaan erikseen. Kielitoimiston ohjepankki: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/129
Etelävaltiot Yhdysvalloissa. Isolla vai pienellä, kun puhutaan tästä alueesta? 91 29.3.2023 Kielitoimiston sanakirja (2012) ja Suomen kielen perussanakirja (1990) suosittelevat kirjoittamaan pienellä, siis etelävaltiot, Yhdysvaltain etelävaltiot, syvä etelä. Kuitenkin Jukka K. Korpelan Vierasnimikirjassa (2012, s. 186) Etelävaltiot kirjoitetaan isolla (merkityksessä Konfederaatio). Etelää tarkoittamassasi merkityksessä ei sanakirjoista löytynyt, mutta pienellä kirjoittaminen lienee ainakin oikein.
Kirjoitetaanko addressi vai adressi? 173 24.1.2023 Adressi kirjoitetaan suomen kielessä yhdellä d:llä. Kielitoimiston sanakirjasta voi helposti tarkistaa useiden vierasperäistenkin sanojen oikeinkirjoituksen sekä niiden tarkoituksen. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/
Nimen yms. sisältävän yhdyssanan välilyönnit ja tavuviivat? - Kun alku on yksi sana, ei tule välilyöntiä. Esim. 'Reggae-musiikki'. - Kun on useampi sana,… 106 5.9.2022 Yhdysmerkin edessä (tai jälkeen) käytetään välilyöntiä, jos yhdyssanan osana on sanaliitto, kuten esimerkissä Maailma kylässä -tapahtuma. Siten talonkorjauskustannustenarviointi-projekti ei välilyöntiä kaipaa - eikä ehkä genetiiviäkään: talonkorjauskustannusarviointi-projekti. Vai menisiköhän selkeiten sanaliiton ja välilyönnin avulla: talonkorjauskustannusten arviointi -projekti?   Kielitoimiston ohjepankki, Yhdysmerkki sanaliiton sisältävissä yhdyssanoissa: avaimet käteen -sopimus.
Onko suositusta valokuvien tekstin (Caption) päättämisestä pisteeseen tai ilman pistettä. 110 15.6.2022 Kielitoimiston ohjepankissa annetaan suosituksia suomen kielen oikeinkirjoituksesta. Kuvatekstien laatimisesta kerrotaan seuraavaa: "Kun kuvatekstinä on kokonainen lause (jossa on persoonamuotoinen verbi kuten sopivat, tarttui), merkitään loppuun piste: Orvokit sopivat parvekkeelle. Kekkosen viehe tarttui puuhun kalareissulla Mörrum-joella Ruotsissa 1976. Kun kuvatekstinä on nimi tai muu luettelomainen tieto, voi valita, käyttääkö pistettä vai ei: Tarja Halonen ~ Tarja Halonen. Urho Kekkonen Islannissa 1975 ~ Urho Kekkonen Islannissa 1975. Tenhovaaran kuvaamo, 1946 (Stockmann-museo) ~ Tenhovaaran kuvaamo, 1946 (Stockmann-museo). Jos samassa tekstiyhteydessä kuvateksteinä on sekä lauseita että ei-lausemaisia ilmauksia, kaikkien loppuun...
Wikipedia käyttää muotoa "hathajooga", osa alan sivustoista muotoa "hatha-jooga". Löytyykö tämän kyseisen yhdyssanan kirjoitusasuun virallista suositusta tai sääntöä? 116 19.4.2022 Jooga-aiheiseen kysymykseen on vastattu Kielenhuollon tiedotuslehti Kielikellossa jo vuonna 2015 niin, että joogalajien nimet kirjoitetaan suomen kielessä pääsääntöisesti yhteen. Valintaan vaikuttaa kuitenkin käsitteen tuttuus; hathajooga mainitaan tässä artikkelissa tunnettuna lajina, joka kirjoitettaisiin yhteen "hathajooga". Myös Kielitoimiston ohje yhdysmerkin käyttöön yhdyssanassa, jossa on vierasperäinen sana, perustelee samoin. Lähteet: https://www.kielikello.fi/-/joogaa http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/83 Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston kielioppiopas (2017) / toimitus: Riitta Korhonen ja Sari Maamies  
Onko nykyään oikein sanoa 3. kahdetta, kuulin uutistenlukijan käyttävän tuota kahdetta. Itse olen oppinut aikanaan: ensimmäistä ja toista. Onko se jo muuttunut… 463 8.2.2022 Kielenhuollon tiedotuslehden Kielikellon mukaan molemmat muodot ovat sallittuja. Vuonna 2006 ilmaistaan asia näin: "Ajanilmauksissa yhdes ja kahdes esiintyvät joskus myös yksinään: viidestoista yhdettä (tai ensimmäistä), neljästoista kahdetta (tai toista)". Kielikellon vanhemmassa artikkelissa, vuodelta 1998, muotoilu on vielä vähän varovaisempi: "Ajanilmauksissa voi käyttää muotoja yhdes ja kahdes myös yksinään, vaikka se ei ole kovin tavallista: viidestoista yhdettä (tai ensimmäistä), viidestoista kahdetta (tai toista)". Oikeakielisyyden säännöt ja käytännöt muuttuvat tosiaan ajan myötä, eivätkä vanhat opit aina pidä paikkansa.https://www.kielikello.fi/-/jarjestysluvuthttps://www.kielikello.fi/-/jarjestysluv-1
Onko oikeinkirjoitusta se että muodostaa verbistä johdannaisia adjektiiveja -va, -vä-päätteisiksi niin kuin esimerkiksi voi muuttaa positiivisen adjektiivi… 194 20.1.2022 Verbistä tunnuksella -va, -vä muodostettavat muodot, esim. juokseva, opettava ovat partisiippeja, jotka ovat verbin nominaalimuotoja eli verbimuotoja, jotka taipuvat kuten nominit (esim. substantiivit). Ison suomen kieliopin verkkoversio Oikeinkirjoitus liittyy oikeaan kirjoitusasuun, Kielitoimiston sanakirjassa tämä kuvataan tätä vallitsevaksi tavaksi kirjoittaa jtak kieltä. Kotus OIkea oikeinkirjoitus Kielitoimiston ohjepankki
Mielestäni raamattu kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Olenko oikeassa? 503 3.11.2021 Kotuksen eli Kotimaisten kielten keskuksen ylläpitämän Kielitoimiston sanakirjan mukaan "Raamattu" kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, paitsi yhdyssanoissa ja kuvainnollisessa käytössä pienellä alkukirjaimella. Kielitoimiston sanakirja suomen yleiskielen sanakirja.  Lähteet: raamattu - Kielitoimiston sanakirja , Kielitoimiston sanakirja, Kotimaisten kielten keskus (kotus.fi)
Laitetaanko kuvan päällä olevaan tekstin, missä mainitaan kohde tai henkilöt, loppuun piste? 187 1.11.2021 Kielitoimiston ohjepankissa todetaan kuvatekstistä mm. seuraavasti:"Kirjassa, uutistekstissä tms. kuvateksti on tavallisesti kuvan alla tai vieressä. Kun kuvatekstinä on kokonainen lause (jossa on persoonamuotoinen verbi kuten sopivat, tarttui), merkitään loppuun piste. Kun kuvatekstinä on nimi tai muu luettelomainen tieto, voi valita, käyttääkö pistettä vai ei."
Pantoum tai pantoumi on indonesialainen runomitta. Jos pidän kirjoitusillan, jossa kirjoitetaan pantoumeja, onko se pantoumilta vai pantoum-ilta? 340 26.10.2021 Suosittelen selvyyden vuoksi kirjoittamaan pantoum-ilta. Kielitoimiston ohjepankissa http://www.kielitoimistonohjepankki.fi neuvotaan seuraavasti:  "Jos yhdyssanan osana oleva vierassana on hankalasti hahmottuva tai sen arvellaan olevan lukijalle tuntematon, yhdysmerkkiä kannattaa selvyyssyistä käyttää. Muuten vierassanaa ei tarvitse erottaa yhdysmerkillä: par-tulos no-näytelmä rockmusiikki muotishow"
Onko kieliopillisesti oikein kirjoittaa "Asiakaspalvelumme on kiinni 22.12.2020-4.1.2021" - jos tarkoittaa, että liike on avoinna 4.1., mutta 3.1. on vielä… 189 18.12.2020 En oikein ole varma, mitä tarkoitatte kieliopilliselle, mutta tuo aika 22.12.2020-4.1.2021 tarkoittaisi yleisen käytännön mukaan sitä, että palvelu on suljettu jo 22.12. ja kiinni vielä 4.1. Merkinnässä näkyvät päivämäärät kuuluvat mukaan ajanjaksoon, Kielitoimiston ohjepankki, ajanilmaukset http://kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/56
Onko oikein kirjoittaa jazz-alttosaksofonisti vai jazzalttosaksofonisti? 183 6.11.2020 Kielenhuollon ohjeiden mukaan yhdysmerkkiä voi tarpeen mukaan käyttää hahmottamisen helpottamiseksi. Siten muoto Jazz-alttosaksofonisti on parempi. Näin moniosainen sana on kuitenkin ilmaisuna kömpelö, eikä sitä juuri näe käytettävän. Selkeämpää olisi jakaa viesti osiin käyttöyhteyteen sopivalla tavalla. Artikkeli yhdysmerkin käytöstä Kielikello-lehdessä.
Onko kesäpuutarha yhdyssana 280 21.7.2020 Pikaisella Googletus kokeilulla kesäpuutarha on yhdyssana. Haulla "kesä puutarha" löytyy vain puutarhojen kesää. Haulla "kesäpuutarha" löytyy enemmän aiheeseen sopivia sivustoja. Vanha äidinkielen opettajani kertoi aikoinaan, että sanojen väliin voi kokeilla erilaisia adjektiiveja. Silloin äidinkielen puhujan kielitaju kertoo oikean muodon.  esim. kesä kaunis puutarha vaiko kaunis kesäpuutarha. Suomen kielen kieliopista voi lukea yhdyssanoista, http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=398
Onko etu ulko-ovi yhdyssana? 574 14.7.2020 Etu-ulko-ovi on yhdyssana. 
Kirjoitetaanko tekstissä Talvisota vai talvisota? 281 29.6.2020 Sana talvisota kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, kuten muutkin sotien nimet. http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/164