nimet

1000 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Törmäsin vanhassa lehtiartikkelissa adjektiiviin ”henttuinen”. Henttu on myös vanha sukunimi, mutta sanan merkitystä en oikein tunne. Missään ei tunnu olevan… 34 17.9.2021 Henttu-nimestä on kysytty palvelussamme ennenkin. Henttu viittaa muinaissaksalaiseen nimeen Heimrich tai nimen myöhäisempään muotoon Henrik. Heimrich (Haimrich) nimen merkitys liittyy kotiin 'haim' ja mahtavaan 'rich'. Suomen kielen henttu-sanan merkitys viittaa aivan toisaalle, eikä siis liity Henttu-nimeen. Sanakirjojen määritelmän mukaan henttu on 'etenkin työstä: mielitietty, heila, hempukka' https://www.kirjastot.fi/kysy/mista-nimi-henrika-on-tulluthttps://www.k…nimen-henttu-historia https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta/he… Lempiäinen, Pentti: "Nimipäiväsanat: Mitä nimet kertovat" (Kirjapaja, 1994) Vilkuna, Kustaa: "Etunimet" (Otava, 1991) https://kaino.kotus.fi/sms/?p=article&word=henttu&...
Raili nimi mitä se tarkoittaa? 36 14.9.2021 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kotuksen sivuilla kerrotaan, että Raili on todennäköisesti omakielinen nimi, jonka esikuvia ovat olleet muun muassa Aili ja Soili. Näistä nimistä tulee tulee mieleen raikkaus ja railakkuus. Virossa nimi on myös yhdistetty Raamatun Raakel-nimeen ja nimi on esiintynyt ensin muodossa Rael. Venäjälläkin on käytössä muoto Rahel, joten on myös mahdollista, että nimen alkuperä on sama. https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta/ra… Kustaa Vilkuna: Etunimet (1990)
Anton-nimen merkitys 14 9.9.2021 Nimi Anton  tulee kreikkalais-latinalaisesta sukunimestä Antonius. Antonius-nimen merkitys on kuitenkin valitettavasti epäselvä, varmaa tietoa nimen meriktyksestä ei siis ole. Nimeä on selitetty muun muassa sanalla antius, joka tarkoittaa edessä seisovaa tai esimiestä Kustaa Vilkuna: Etunimet (1990) https://www.kirjastot.fi/kysy/mika-on-nimen-anton-alkupera?language_con…
Mitä tarkoittaa paikan nimessä Tölppä. 51 26.7.2021   Suomen kielen etymologinen sanakirja (nro 5, Erkki Itkonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola, 1975) kertoo sanan tölppä merkitsevän mm. tylppää, tylsää, tylsistynyttä, tanakkaa, kömpelöä ja typerää. Paikannimeen voisivat sopia merkitykset kokkare ja paakku tai pientä maankohoamaa merkitsevä tölpänne. (s. 1496). Varsinaista selitystä paikannimi-Tölpälle emme kuitenkaan löytäneet. 
Mitä etunimi Vinnie tarkoittaa ? 49 23.7.2021 Vinnie on Vincentin kutsumanimi. Vincent tulee latinasta ja tarkoittaa voittajaa. Ks. esim. https://nimikirja.fi/Vincent  
Asuin aikanani 1950-luvulla Tuirassa alueella, jota nimitettiin Matriitiksi. Isän Aliinatäti puolestaan asusti lähistöllä Port Artturissa. Mistähän nämä… 57 19.7.2021 Matriitiksi on kutsuttu Oulun Tuiran kaupunginosan aluetta. Nimen sanotaan tulleen siitä, kun alueen omakotitaloja (jotka on jo sittemmin purettu) rakennettiin, "pauke oli kuin Matriitin taisteluisa". Nimi Matriiti viittaa vuosina 1936-39 käytyyn Espanjan sisällissotaan. Paikan virallisempi nimi oli Kankaan omakotialue. Nykyään paikalla sijaitsee palvelutalo Caritas Matriiti. Port Arthuriksi, Portartturiksi tai pelkästään Artturiksi on sanottu nykyistä Välivainion kaupunginosaa, joka on aikoinaan kuulunut kuitenkin Tuiraan. Nähtävästi asutusalueen lempinimi on tullut uutisissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa esiintyneestä Port Arthurin tukikohdasta. Lähde: Ritva Toropainen: Oulun paikannimet - mistä nimet tulevat (2005).  
Puhutaan niittyvilloista. Mitä niillä tarkoitetaan? 87 19.6.2021 Niittyvilla on synonyymi suovillalle (Eriophorum). Suovilla eli niittyvilla on heinämäinen monivuotinen sarakasvi, jonka kehän muodostavat hienot valkoiset tai punertavat karvat. https://kaino.kotus.fi/ns/Nykysuomen_sanakirja_3_L-N.pdf https://kaino.kotus.fi/ns/Nykysuomen_sanakirja_5_S-Tr.pdf https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/niittyvilla?searchMode=all
Mikä on sukunimien Kinnari, Skinnari, Skinnar, Skinnarla, Skinnarila etymologia? 74 31.5.2021 Vanha ruotsalainen ammattinimitys skinnare "karvari" on tavallinen talonnimenä ja lisänimenä jo keskiajalta alkaen sekä  Länsi- että Itä-Suomessa. Asukkaan lisänimen perusteella on taloa voitu kutsua Skinnariksi tai Kinnariksi, ja talonnimestä on myöhemmin tullut sukunimi. Talonnimipohjaisia ovat myös Skinnarla sekä ruotsinkieliset  Skinnar  ja Skinnars. Lähde: Pirjo Mikkonen: Sukunimet (2000)
Mitä naisen etunimi Zira tarkoittaa? 47 28.5.2021 Eri lähteistä löytyy Zira-nimelle useita merkityksiä, sen mukaan, minkä kielialueen nimistöä tarkastellaan. Tavallisin se on hepreankielisissä yhteyksissä, joissa Tzira-nimestä johdettu Zira merkitsee 'viestinviejää'. Afrikkalaisessa nimistössä Zira voi merkitä myös 'polkua, tietä' (Zimbabwe). Leijonakuningas-elokuvan swahilinkielisen nimen Zira on puolestaan selitetty merkitsevän 'vihaa' (sanakirjan mukaan myös 'kantaa kaunaa, tuntea inhoa (jotakin kohtaan)'. https://www.babynamespedia.com/meaning/Zira https://www.names.org/n/zira/about https://www.ranker.com/list/lion-king-name-meanings/tamara-jude?page=4
Etsin tietoja sukunimestä Gåjås. Kirkonkirjoista vihkitiedoista vuodelta 1893 löysin sukuhistoriaani tutkiessani Nimen Maria Gåjås. Onko sukunimi ruotsalainen?… 38 25.5.2021 Tutkin kirjaston ruotsalaisia nimikirjoja, mutta niistäkään ei tätä nimeä löytynyt. Ei myöskään verkosta etsiminen tuottanut tulosta. Riksarkivet'n haulla ei löytynyt mitään, https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv, ei myöskään Släktregisteristä, https://www.rotter.se/faktabanken/slaekt-soek/sv-slaktreg Kielten ja nimistöntutkimuksen asiantuntijat auttavat verkon kautta, ruotsinkielisistä nimistä voi kysyä Suomesta, https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/sprak-_och_namnradgivning ja myös Ruotsista löytyy vastaava palvelu, https://www.isof.se/sprak/namn.html
Mitä tarkoittaa Pinocchio/Pinokkio? 67 10.5.2021 Pinocchio on italiaa ja tarkoittaa sanakirjan mukaan pinjansiementä. Eri vuosikymmenten suomennoksissa tämän Carlo Collodin satukirjassa seikkailevan, eläväksi muuntuvan puunuken nimi on ollut Pinocchio, Pitkänenä tai Pinokkio.    
Useammassakin pitäjässä on keskiaikaisen talon nimenä Rosti, mm. Vihdin Härköilän kylässä. Mikä on sanan Rosti etymologia? Ruotsin sana "råst" eli raaka? 47 3.5.2021 Rosti -sana löytyy kirjasta Suomen sanojen alkuperä, etymologinen sanakirja (SKS julkaisuja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), 1969 alkaen Suomen kielen etymologinen sanakirjassa, ruotsissa jo vuonna 1939.   rosti ja paikannimi Rosti ´tulisijan rautainen arina, rakoarina /Ofenrost´, arina, polttouuni, halstari, paahdin. Sana on todennäköisesti saksalaista alkuperää,  saks. rost = ruoste, josta se on tullut myös Suomeen.   Kielitoimiston sanakirjan vastaus, (löytyy verkosta):  rosti = säleikön t. ristikon muotoinen arina. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/Rosti    
Mitä nimi Juho tarkoittaa? 119 21.4.2021 Juho-nimestä on kysytty palvelussamme ennenkin. Tuolloin kysymykseen on vastattu näin: "Kustaa Vilkunan Etunimet-kirjan mukaan Juho on lyhentymä nimestä Juhani, joka perustuu Johanneksen ruotsalaiseen muotoon Johan. Johannes puolestaan on kreikkalais-latinalainen nuoto heprean nimestä Jochanan 'Jahve on armollinen'." https://www.kirjastot.fi/kysy/mista-nimi-juho-tulee-ja?language_content… Lisää nimen taustoista voit lukea myös täältä: https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/tiesitko_tama…
Onko sellaista paikannimeä kuin Wallvik 64 7.4.2021 Wallvik-nimistää paikkakuntaa emme onnistuneet löytämään, mutta Vallvik-niminen taajama on Ruotsissa, Söderhamnin kunnassa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vallvik Myös Suomessa on Vallvik. Se on kylä Mustasaaren (Korsholm) kunnassa: https://www.mustasaari.fi/koe-ja-nae/liikunta/liikuntapaikat/hiihtoladu…
Mitä sukunimi Nivala tarkoittaa? 75 29.3.2021 Sukunimi Nivala juontuu talon nimestä. Nivala-nimisiä taloja tunnetaan 1700-luvun lopulta useilta paikkakunnilta erityisesti nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueelta, mutta myös muualta Suomesta. Nimen kantana on sana niva, jonka merkityksiä ovat virtapaikka joessa, koski ja joen ylityspaikka. Mikkonen, Pirjo - Paikkala Sirkka: Sukunimet (Otava 2000. ISBN.951-1-14936-9). Siikajokilaakson asutuksen synty.
Jeris-hotellin yhteydessä toimii ravintola Jierra. Itse en ole löytänyt selitystä näille sanoille Jeris ja Jierra. Osaatteko auttaa? 108 8.3.2021 Hotelli Jeriksestä Muoniosta kerrottiin, että sekä jierra- että jeris-sana tulee saamenkielisestä sanasta jieris, joka tarkoittaa hyvää apajapaikkaa. Alkuperäisessä merkityksessä sana on tarkoittanut etenkin kalapaikkaa. Jerisjärvelle on tultu aikoinaan hyvinkin pitkän matkan takaa kalastamaan, koska se on ollut hyvin kalaisa järvi. Kaikki em. nimet ovat siis peräisin saamen kielestä.
Heippa. Osaisitko kertoa jotain Pieta-nimen taustasta ja merkityksestä? 217 26.2.2021 Pentti Lempiäisen Suuren etunimikirjan mukaan Pietan arvellaan olevan kansanomainen muunnos nimestä Beata. Pietaa ja sen rinnakkaismuotoa Pietiä  käytetään toisinaan myös Pietari-nimen kutsumamuotona. Digi- ja väestötietoviraston Nimipalvelun mukaan Suomessa on tai on ollut alle 466 Pieta-nimistä henkilöä. Suurin osa on naisia, mutta osa myös miehiä. Epätäsmällinen luku johtuu miesten osuuden ja joidenkin vuosien osalta myös naisten osuuden pienistä määristä, jonka takia täsmällistä lukua ei ilmoiteta: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/ 
Minkä maalainen nimi on Kiri ja mitä se tarkoittaa? 104 22.2.2021 Kiri on suomalainen nimi, joka tunnetaan ainakin Vehkalahdella ja Janakkalassa, jossa se esiintyy myös asutusnimenä. Vanajan kylän alkuna on ollut Kiri-niminen rälssitila. Kiri voi olla lyhentymä marttyyrinnimestä Kyrillos, mutta varsinaisesti nimen alkuperää ei ole selvitetty. (Lähde: Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala, Sukunimet, 2000) Digi- ja väestötietoviraston Nimipalvelun mukaan Suomessa on tai on ollut 441 Kiri-sukunimistä henkilöä: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/
Olen sujuvasti puhunut koko ikäni tiaisista tinkkisinä, enkä edes ole huomannut sen olevan kenellekään outo sana. Ennen kuin nyt! Fb:n linturyhmässä ei… 121 8.2.2021 Kaisa Häkkisen verrattomasta Linnun nimi -teoksesta voi talitiaisen synonyymien joukosta löytää sellaisia 1800-luvun lintu- ja sanakirjoihin päätyneitä nimityksiä kuin tali-tinkki, tinkki, tinki ja tinkinen (1838). Kysyjälle tuttu tinkkinen ja tinkkiäinen mainitaan Suomen kielen etymologisessa sanakirjassa. Näitä, kuten useimpia muitakin tiaisen nimiä, arvellaan alkuperältään onomatopoeettisiksi. Suomen kielen etymologinen sanakirja paikantaa tinkkisen etupäässä Satakunnassa tunnetuksi muodoksi.
Mistä sukunimi Huttunen on peräisin? 112 4.2.2021 Huttunen on yleinen sukunimi: Digi- ja väestötietoviraston Nimipalvelun mukaan Suomessa on tai on ollut 16 148 Huttusta: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/nimipalvelu_sukunimihaku.asp?L… Huttusta on pidetty lisänimenä, joka johtuu itämurteiden sanasta huttu, joka tarkoittaa jauhopuuroa tai -velliä. Se voi myös liittyä muinaiseen skandinaaviseen henkilönnimeen Hudd tai Hudde, saksalaisilla Hudo. (lähde: Sukunimet / Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala, 2000)