muistelu

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Etsin romaania tai näytelmää, mielummin "klassikkoa", jossa henkilö jossakin vaiheessaelämäänsä, elää mielessään uudelleen, nuoruutensa myrskyt iloineen ja… 147 Suomalaisia klassikkoja ovat ainakin Mika Waltarin teokset, joissa päähenkilö kirjoittaa muistiin kokemuksiaan, vaikkapa Sinuhe Egyptiläinen, Mikael Karvajalka, Mikael Hakim. Nobelkirjailijamme Frans Emil Sillanpään Ihmiselon ihanuus ja kurjuus on myös tällainen.
Löytyisikö tiivistelmää tutkimusta tai artikkelia menneiden muistelemisen merkityksestä ihmisille. Voi olla suomen tai englannin kielinen. 180 Tässä yksi kirja muistelusta: Muistot näkyviksi: muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä / Leonie Hohenthal-Antil. Kirjan saa lainaan Helmet-kirjastoista: https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1903422__Smuistot%20n%C3%A4kyviksi__Orightresult__U__X7?lang=fin&suite=cobalt Verkossa ovat luettavissa esim. nämä: Ikäinstituutin julkaisu Muistelu vuorovaikutusmenetelmänä (Taina Stenberg) ja Suomen mielenterveysseuran Muistelu mielen voimavarana ja identiteettityönä:   https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/08/muistelu-vuorovaikutusmenetelm%C3%A4n%C3%A4.pdf https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/muistelu-mielen-voimavarana-ja-identiteettity%C3%B6n%C3%A4 Hakupalvelu Finnan kautta löytyy aiheesta paljon kirjoja,...
Tarvitsen tieteellistä/teoreettista kirjallisuutta liittyen muistelutyöhön. Ikäihmisten muistelu ei ole kyseessä, joten jokin yleisteos olisi hyvä. Ja jos… 210 Hei, Yllättävän paljon tuo muistelu painottuu tuonne vanhuspuolelle. Jotain soveltuvaa löytynee seuraavista: Korkiakangas, P.: Muisti, muistelu ja perinne. Teoksessa: Lönnqvist, B., Kiuru, E & Uusitalo, E(toim.) Kulttuurin muuttuvat kasvot : Johdatusta etnologiatieteisiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura, 1999 Hohenthal-Antin, L :  Muistot  näkyviksi  :  muistelutyön  menetelmiä  ja  merkityksiä. Jyväskylä. PS-kustannus, 2009 Anja Kuukasjärvi, Outi Linnossuo ja Jussi Sutinen (toim.): Taidetyöskentely arjen näyttämöillä : teoriaa, menetelmiä ja sovelluksia / Turku: Turun amk, 2011 Rantala, Jukka. Lapset Historiakulttuurin Kuluttajina. Helsinki: Helsingin yliopisto : Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen...
Haluaisin tutkimustietoa muistelun vaikuttavuudesta ikäihmisen hyvinvointiin. Onko aiheesta väitöstutkimuksia suomeksi tai graduja? 1548 Muistelun vaikutuksesta ikäihmisten hyvinvointiin löytyy yliopistokirjastojen Linda-tietokannasta useita viitteitä, mm.”Ikäns elä, ikäns opi, oppimatta kuole”: saamelaisten ikämiesten elämänhallinnan muistelukset Pohjois-Lapissa/Raija Seppänen (väitösk.), Jos etsit kadonnutta aikaa/Marja Saarenheimo (väitösk.), Muistot näkyviisi: muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä/Leonie Hohenthal-Antin (ensimmäinen kattava suomenkielinen teos luovasta muistelutyöstä), Kokemuksesta kirjoittaminen ja kirjoittamisen kokemus/Anna-Liisa Karjalainen (Ammatillinen lisensiaatintyö), Sanat, että hoitaisimme: terapeuttinen kirjoittaminen/Juhani Ihanus (toim.), Vanhusten muistelu ja muistelutyö/Eveliina Kursu (opinnäyte). Aineistot ovat tieteellisissä...
Noin 25 vuotta sitten Hesarin sunnuntaisivulle kirjoitti joku toimittaja pakinaa vähän kuin muistellen tapahtumia omasta lapsuudestaan. Monessa jutussa… 1552 Helsingin Sanomien digiarkisto ei ylety enää 80-luvulle, joten emme voi sieltä etsiä. Tässä kuitenkin muutamia ehdotuksia pakinoitsijoista: Esa Kero tai Juha Tanttu. Myös Origo, Pii (Pirkko Kolbe) ja Sinikka Nopola saivat mainintoja. Yleisotsikosta ei ole tietoa. Jos mikään näistä nimistä ei kuulosta tutulta, voit kääntyä Helsingin Sanomien tietopalvelun puoleen. Tämä puhuisi vahvasti Kolben puolesta. Hän toimi Hesarin pakinoitsijana 1967-1994 ja julkaisi pakinoitaan yleisotsikolla ”Piin pakinat”. Hänen kesämökkinsä sijaitsi Sysmässä. http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Toimittaja+Pirkko+Kolbe+on+kuollut…
Etsin tietoa musiikin ja muistelun käyttämisestä vanhustyössä. Musiikki hyvinvoinnin lisääjänä, ym. teoriaa, ei siis käytännön ohjeita esim. musiikkituokion… 4083 Musiikkiterapiasta vanhustyössä on tehty muutamia tutkimuksia: - Muistojen bulevardi - musiikkiterapia voimavarana geriatristen pitkäaikaissairaiden hoidossa : tutkielma suljetun geriatrisen musiikkiterapiaryhmän toiminnasta Koskelan sairaalassa / Merja Karesoja - Mummomuskaria Ukkokodissa : musiikkikerhon toiminta Kuopion Ukkokodissa syksyllä 1997 / Anni Pätsi - Musiikkiterapiaryhmä Wilhelmiinan dementiayksikössä 1997 / Sari Laitinen Tietoa muistelun merkityksestä vanhustyössä on ainakin tässä kirjassa: - Muistelun yhteys vanhusten minäkuvaan ja elämäntyytyväisyyteen / Satu Pehu-Voima Kirjat ovat tieteellisissä kirjastoissa eri puolilla Suomea. Tiedot ja sijainnit löytyvät Linda-tietokannan kautta (https://linda.linneanet.fi/cgi-bin/...