menetelmät

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Frank Gilbreth kehitti menetelmän nimeltä liiketutkimus. Sen idea on selvittää, miten ”taloudellisesti” - lyhyessä ajassa ja mahdollisimman vähin liikkein -… 44 8.8.2022 Frank Gilbrethin kehittämästä ajan ja liikkeen tutkimuksesta on kirjoitettu paljonkin. Suomessa menetelmästä on puhuttu rationalisointina, joka on laajempi kokonaisuus kuin pelkkä työn tehokkuuteen keskittyvä tarkastelu. Aiheeseen voi tutustua esimerkiksi näiden teosten kautta: Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin Tero Vuorinen: Strategiakirja: 20 työkalua
Mitä kirjoja tai muita lähteitä suosittelisit, kun tarkoituksena on perehtyä tieteellisiin menetelmiin? Entä tutkimusartikkeleiden lukemisen "opetteluun?" 100 16.4.2021 Erilaisia metodioppaita on julkaistu valtavia määriä. Tässä yksi lista tuoreista kirjoista, jotka käsittelevät tieteellisiä menetelmiä: https://www.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%221%2FBook%2FBook%2F%22&filter%5B%5D=%7Etopic_facet%3A%22tutkimusmenetelm%C3%A4t%22&filter%5B%5D=search_daterange_mv%3A%22overlap%7C%5B2015+TO+2021%5D%22&filter%5B%5D=%7Elanguage%3A%22fin%22&lookfor=tieteelliset+menetelm%C3%A4t&type=AllFields Suurin osa näistä on tarkoitettu joko opinnäytetöitä tai tutkimuksen tekemistä aloitteleville. Pääsykokeisiin valmistautuvalle voisin suositella seuraavia teoksia: Hanna Vilkka, Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas: https://www.finna.fi/Record/3amk....
Onko olemassa mitään suomenkielistä materiaalia Zettelkasten-metodista tai ylipäätänsä muistiinpanojen tekemisestä? Olen yrittänyt hakea netistä, mutta törmään… 156 30.6.2020 Suomenkielistä tietoa tästä muistiinpanomenetelmästä ei löytynyt. Muista menetelmistä ja tekniikoista tietoa esim. peda.fi-, studentti- ja  Opetushallituksen sivuilta: https://peda.net/kontiolahti/kontiolahden-koulu/oppiaineet/erityisopetus/testisivu/mtko-h:file/download/2f484aa9f35d8784c846ed63f061e2203359f53b/Muistiinpanojen%20tekemisen%20k%C3%A4sikirja%20oppilaille.pdf https://studentti.fi/opiskelutekniikat/cornell-tekniikka/ https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/118515_muistiinpanot.pdf Monista opiskelutekniikan kirjoista voi myös löytyä tietoa muistiinpanojen tekemisestä. Alla linkki Helmet-kirjastojen opiskelutekniikkaa käsitteleviin kirjoihin: https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sd%3A%28opiskelutekniikka%...
Mitä materiaalia löytyy perhetyön menetelmistä? (sosiaali- ja terveysala) erityisesti tieteellisiä artikkeleja 512 14.11.2017 Finna-palvelun (Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen hakupalvelun: https://www.finna.fi/) kautta löytyy runsaasti materiaalia aiheestasi. Alla linkki hakutulokseen (hakusanoina perhetyö menetelmät). Voit tarpeesi mukaan rajata hakua sivun vasemmasta reunasta esim. opinnäytteisiin tai artikkeleihin, tai rajata haun koskemaan esim. vain verkossa saatavilla olevia: https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=perhety%C3%B6+menetelm%C3%A…
Kaadoimme pihaltamme pari vuotta sitten tuomen. Miten saisin juuret "tapettua"? Juurista versoaa valtava pensaikko joka leviää jo nurmikolle. Onko mitään… 5978 18.5.2014 Kirjallisuudesta en löytänyt tietoa aiheesta "puun juurien hävittäminen/tuhoaminen". Verkosta aiheesta löytyy monipuolista tietoa, etupäässä verkon keskustelupalstoilta. Keskustelupalstoilta löytyvien neuvojen toimivuuteen tulee luonnollisesti suhtautua varauksella; takeita niiden toimivuudesta ei ole. En lähtenyt listaamaan tähän montaa keskustelupalstoilla ehdotettua metodia, koska en osaa arvioida niiden käyttökelpoisuutta. Seuraavat, maalaisjärjellä toimiviksi arvioimani, metodit ovat yleisesti ehdotettuja. Tehokkain, ja samalla myös vaativin, keino on poistaa kaadetun puun kanto juurineen päivineen. Mutta tähän tarvitaan sitten vähän järeämpää kalustoa, kuten kaivinkone. Toinen yleinen keino, jota juuriversojen hävittämiseen...
Joihinkin arvontoihin voi osallistua vastaamalla - postikortilla - tekstiviestillä - sähköpostilla / internetillä Miten toteutetaan eri vastausmuotojen… 1073 13.3.2014 Oletan, että kysymysenne koskevat markkinointiarpajaisia, jotka ovat myyntiä edistäviä arvontoja ja kilpailuja. Nimitystä markkinointiarpajaiset käytetään siis tuotteiden markkinoinnin yhteyteen liitetyistä arvonnoista, yleisökilpailuista ja peleistä. Ne voivat olla joko vastikkeettomia, jolloin niihin voi osallistua esimerkiksi tekstiviestillä tai internetissä, tai vastikkeellisia. Vastikkeellisiin arpajaisiin voi osallistua ostamalla tuotteen tai tekemällä siitä ostotarjouksen. Ei ole mitään tiettyä lakisääteistä metodia, jolla arvonta tulee suorittaa. Periaate jota tulee noudattaa, ja joka määrittää itse toiminnan, on sattumanvaraisuus. On arvonnan järjestäjästä kiinni, miten arvonta suoritetaan käytännössä. Elikkä periaatteessa...
Mistä löytäisi vertailutietoa erilaisten räjähdysaineiden tehosta, siis että voisi ihan numeroilla vertailla, että mikä räjähdysaine on tehokkaampi, mikä… 3752 6.8.2013 Räjähdysenergian vertailuun käytetään useita eri menetelmiä. Raimo Vuolion ja Tommi Halosen teoksessa Räjäytystyöt (Suomen rakennusmedia 2010) kerrotaan että räjähdysaineiden räjähdysenergian vertaamiseen käytetään voima/painoyksikköä (s), joka lasketaan räjähdyksessä syntyvien kaasujen määrän ja lämpötilan perusteella. Vertailevana räjähdysaineena oli vuonna 2008 ANFO, jonka s-arvoa merkitään luvulla 1,00. Muiden räjähdysaineiden s-arvot ilmaistaan suhdelukuna ANFOn arvosta. Forcit Oy:n vuonna 2008 myymistä räjähteistä suurin s-luku oli Pendexillä (1,26), toisena oli Nobel-prime (1,23) ja kolmantena aniitti (1,08). Yhdysvaltain asevoimien ohjesäännössä FM 5-25, Explosives and demolitions (1967) mainitaan Relative effectiveness factor (RE...
Etsin kirjaa, joka käsittelee päässälaskumenetelmiä ja opastaa niiden käytössä. Kirjassa ohjeistettiin ja esiteltiin menetelmiä niin kerto, jako, yhteen ja… 1102 21.11.2012 Kysymyksessä kuvailtu matemaatikko saattaisi olla venäjänjuutalainen Jakow Trachtenberg (1888-1953). Trachtenberg kehitteli päässälaskutekniikkansa seitsemän vuotta kestäneen keskitysleirivankeutensa aikana. Suomeksi Trachtenbergin kirjaa ei ole julkaistu, mutta se on saatavilla esimerkiksi englanninkielisenä käännöksenä (The Trachtenberg speed system of basic mathematics). http://linda.linneanet.fi/F/CHMX48KMXK3VRJV5VBAMFP11RHU32TAL4TRMYA5NNEP… Suomenkielinen johdatus Trachtenbergin päässälaskutekniikkaan löytyy kuitenkin Michael Schrøderin vuonna 1963 julkaistusta kirjasta Pikalaskenta kuuluisan Trachtenbergin menetelmän avulla.
Haluaisin tietoa laadullisen tutkimuksen menetelmistä, löytyisikö siitä mitään? 2924 30.1.2011 Pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista löytyvät esimerkiksi seuraavat laadullista tutkimusta ja sen eri menetelmiä esittelevät teokset: Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin. II : Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus, 2010. Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. Vastapaino, 1999. Eskola, Jari: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino, 1998. Kananen, Jorma: Kvali : kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2008. Koskinen, Ilpo: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino, 2005 Kylmä, Jari: Laadullinen terveystutkimus. Edita, 2007. Metsämuuronen, Jari: Laadullisen...
Mikä kirja se oli, jossa päähenkilö (siis suomalainen kirja) tienasi elantonsa pitämällä valmennuksia yritysten ihmisille, eli valmennuksissa ei ollut juuri… 1134 9.11.2009 Juha Ruusuvuoren romaanissa Stallari, (Helsinki : WSOY, 2009) päähenkilö Oopee Nevakivi on trendikäs johtajakouluttaja ja on kehittänyt OleElämäsiRomaani$+O-metodin.
Mistä löytyisi yksityiskohtaista tietoa abortin aikaansaamiseksi käytetyistä menetelmistä, välineistä, lääkkeistä ja niiden koostumuksesta sekä muista aineista… 1303 3.8.2009 Englanninkielisessä Wikipediassa on artikkeli History of abortion http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_abortion ,jossa on hyvä lähdeluettelo. Siinä on mm. viite Macfarlane, Alan (2002) : Abortion methods in England http://www.alanmacfarlane.com/savage/A-ABORT.PDF . Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta löytyy mm. seuraavat kirjat: • Brookes, Barbara (1988) : Abortion in England 1900-1967 ISBN 0-7099-5046-2 • Fisher, Kate (2008) : Birth control, sex and marriage in Britain 1918-1960 ISBN 0199544603 • Ide, Arthur Frederick (1988) : Abortion handbook : the history, legal progress, practice & psychology of abortion ISBN 0-934659-08-7 • Riddle, John M. (1997) : Eve’s herbs : a history of contraception and abortion in the...