luokitusjärjestelmät

59 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko kirjojen luokitusjärjestelmä sama koko Suomessa vai vaihteleeko se kirjastoittain? 108 10.1.2022 Kysy kirjastonhoitaja -palvelusta löytyy ennestään seuraava vastaus: Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) perustuu amerikkalaisen kirjastomiehen Melvil Deweyn kymmenjärjestelmään (DDC), josta julkaistiin ensimmäinen versio vuonna 1876, https://www.oclc.org/en/dewey.html. Suomessa kymmenjärjestelmä omaksuttiin yleisten kirjastojen luokituksen oppaaksi jo 1900-luvun alussa, ja on tätä nykyä käytössä liki kaikissa Suomen yleisissä kirjastoissa. Poikkeuksena Helsinki, joka käyttää omaa sataluokkiin perustuvaa luokitusjärjestelmäänsä. Tieteelliset kirjastot käytäävät yleisimmin UDK-luokitusta. Luokitusjärjestelmät löytyvät Kansalliskirjaston Finto.fi:stä, https://finto.fi/fi/: YKL, https://finto.fi/ykl/fi/ HKLJ, https://finto.fi/...
Olen menossa kirjastoon missä nähdäkseni hyllyssä on kirja jonka haluan lainata. Näin etukäteen, mikä luokka on 4.791? Tämä siksi, etten haahuile turhaan… 104 25.10.2021 Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmässä 4.791 tarkoittaa englanninkielisiä sarjakuvia tai animaatioelokuvia. https://finto.fi/hklj/fi/page/f4.791
Mistä löydän luettelon kirjastojen aiheluokista numeroittain? Mikä on aiheluokka 24? 152 26.1.2021 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän (YKL) löydät osoitteesta https://finto.fi/ykl/fi/. Luokka 24 on kristillinen hartauskirjallisuus. Helsingin kaupunginkirjastossa on käytössä erilainen luokitusjärjestelmä (HKLJ). Sen löydät osoitteesta https://finto.fi/hklj/fi/.
Omat kirjat pitäisi luetteloida. Puhelimessa on viivakoodinlukija. Miten ISBN numeron perusteella saan verkosta kirjan tiedot, mukaan luettuna kirjastoluokan?… 125 10.12.2020 Kansalliskirjaston ylläpitämä kansallinen metatietovaranto MELINDA on ratkaisu tähän tarpeeseen. Lukemalla kirjan viivakoodin Melindan hakukenttään saat käyttöösi kaikki kirjaan liittyvät metatiedot, mukaan lukien kirjastoluokituksen. Melindan hakupalvelun löydät täältä: https://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local…  
Onko essee-kirjoilla oma kirjastotunnusnumero? Esim. Kirjat 84.2 252 16.12.2019 Esseekokoelmilla ja muilla kokoelmateoksilla on kirjastoissa oma luokkansa. Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmässä eli YKL:ssä se on 04.
Mikä on suomenkielisen kaunokirjallisuuden ja nimenomaan proosan kirjastoluokka? 353 22.9.2019 Julkiset kirjastomme käyttävät Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää (YKL), paitsi Helsingin kaupunginkirjasto, joka käyttää samankaltaista, mutta hiukan eri tavalla teknisesti rakennettua luokitusta HKLJ. YKL:n mukaan suomenkielisen kertomakirjallisuuden eli proosan luokka on 84.2. Pääkaupunkiseudun kirjastot ovat kuitenkin tässä asiassa mukautuneet Helsingin käyttämään numerokoodiin, joka on 1.4 (suomenkieliset romaanit, novellit ja näytelmäelokuvat). Ratkaisu olisi muuten hankala, mutta onneksi YKL:ssä ei ole tällaista luokkaa ollenkaan. Suomenkielinen kaunokirjallisuus löytyy siis Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kirjastoista samalla luokituskoodilla 1.4. Heikki Poroila
Meillä on menossa kirja painoon painossa kysytään että mikä on kirjastoluokka Lk Mistä minä voin hakea sellaista? 146 13.9.2019 Voit etsiä kirjalle luokitusta Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmästä, jonka verkko-osoite on https://finto.fi/ykl/fi/. Kirjan takakanteen painettavassa luokituksessa ei kannata lähteä kovin syvälle luokituksessa. Yleensä käytetään yhden tai kahden desimaalin tarkkuudella olevaa luokitusta. Luokitusoppaassa voi joissakin luokissa olla montakin alaluokkaa. Jos luokan löytyminen vaikuttaa hankalalta, niin voit kääntyä kirjastosi tietopalvelun puoleen.
Kirjastojen aineisto jaetaan kymmeneen luokkaan sen mukaan, mitä alaa teos käsittelee. Mitkä ovat yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän mukaiset pääluokat? 796 2.9.2019 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä eli YKL löytyy verkosta osoitteesta https://finto.fi/ykl/fi/index . Sivun vasemmassa reunassa näytetään kaikki järjestelmän pääluokat, kun valitsee kohdan "hierarkia". Alaluokat saa halutessaan näkyviin klikkaamalla pääluokkaa.
Minun pitäisi järjestää pieni "kotikirjasto", ehkä noin 1000 nidettä. Suomalaisten kirjailijoiden teoksia laidasta laitaan. Runoja proosaa -kevyttä ja… 281 27.5.2019 Voisit soveltaa kirjastojen luokitusta yksinkertaistaen. Luokituskaaviot ovat verkossa käytettävissä, esim. yleisten kirjastojen luokitus http://finto.fi/ykl/fi/. Minusta näyttäisi siltä, että sinulla on jo hyvä järjestys tuossa kysymyksessäsi valmiiksi ajateltuna: runot, proosa, elämäkerrat, uskonnollinen kirjallisuus, dekkarit, matkakertomukset, valokuvateokset. Kotikirjastosi sinun kannattaa järjestää oman näkemyksesi mukaan, aihepiirit jaoteltuna niin, että ne ovat mielestäsi loogiset ja hyvin valitut, niin, että löydät kirjat helposti. Aiheen mukaisesti järjestät sitten vielä tekijän mukaan aakkosiin.
Luokittelevatko kaikki kirjastot itse kirjansa, vai tehdäänkö se jossain kootusti? 182 4.4.2019 Eri kirjastoilla on käytössä erilaisia luokitusjärjestelmiä. Helsingin kaupunginkirjastolla on aivan oma järjestelmänsä, HKLJ, jota ei käytä mikään muu kirjasto. Se löytyy täältä: http://finto.fi/hklj/fi/  Suomen muut yleiset kirjastot käyttävät pääsääntöisesti Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää, YKL:ää: http://finto.fi/ykl/fi/ Tieteellisillä kirjastoilla taas on käytössä UDK-luokitus, johon voit tutustua täällä: https://www.kiwi.fi/display/Kansallisbibliografiapalvelut/Monografia-aineiston+UDK-luokituskaavio Luokittelua ei enimmäkseen kuitenkaan tehdä villisti jokaisessa kirjastojen toimipisteessä erikseen, vaan yleensä luokittelu on sen kirjastoyksikön tehtävä, joka muutenkin hoitaa aineiston luettelointia. Esimerkiksi...
Lapin liiton sivuilta löytyy vanha julkaisu "Lapin läänin keskusverkko 1977" (http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=90644&name=DLFE-20072… 158 15.3.2019 Nykyään käytössä oleva alueluokitusjärjestelmä on viisitasoinen hierarkkinen NUTS-aluejako, jota käytetään Euroopan unionin jäsenvaltioissa. NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Suomen NUTS-aluejaossa Manner-Suomi ja Ahvenanmaa muodostavat NUTS 1 -aluetason ja suuralueet NUTS 2 -tason. Maakunnat muodostavat NUTS 3 - tason. Seutukunnat muodostavat LAU 1- (NUTS 4) ja kunnat LAU 2 -tason (NUTS 5). LAU (Local Administrative Unit). Lisäietoa NUTS-aluejaosta löytyy tilastokeskuksen kotisivuilta: http://www.stat.fi/meta/kas/nuts_aluejako.html Tiedot eri NUTS-tasoihin kuuluvista alueista löytyvät niin ikään tilastokeskuksen kotisivuilta: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue.html Valitettavasti...
Miten kirjastoissa tietokirjat jaotellaan tiettyyn aihealueeseen, kun suurin osa tietokirjallisuudesta voisi kuulua moneen muuhunkin aiheeseen, samanaikaisesti… 442 14.2.2019 Suurin osa Suomen yleisistä kirjastoista noudattaa Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää (YKL), ks. https://finto.fi/ykl/fi/  Luokitusjärjestelmä sisältää myös paljon ohjeistusta luokitustyöhön. Luokituksessa pyritään määrittelemään teoksen pääasiallinen aihe ja löytämään sitä vastaava YKL-luokka tai -luokat. Tämä on joskus helppoa ja joskus taas hyvinkin vaikeaa. Kirjastoluokkia voi yhdellä teoksella olla myös useita, jolloin yksi niistä on valittava ns. hyllyluokaksi. Hyllyluokka näytetään kirjaston verkkokirjastossa hyllypaikkana, ja sen perusteella kirja hyllytetään ja paikannetaan kirjaston hyllyistä. Muut luokat kirjataan luettelointitietueeseen, ja niitä voi käyttää apuna tiedonhaussa ja/tai haun rajaamisessa. Lisäluokatkin...
Mistä löydän kirjojen luokitusnumerot 138 1.2.2019 Yleisten kirjastojen luokitus (verkko-YKL) löytyy nykyään Finto (Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu) - palvelusta,  http://finto.fi/ykl/fi/  
Missä Internet-sivulla esitetään ja avataan selkeästi koko YKL-kirjastoluokitus? 385 31.12.2018 Verkko-YKL siirtyi vastikään Finto.fi -palveluun. Se löytyy osoitteesta https://finto.fi/ykl/fi/ Finto-palvelun asiakaswikistä löytyy kattava YKL-ohje: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YKL+Ohjeet
Mikä on lasten tietokirjojen kirjastoluokanumero? 157 8.11.2018 Lasten tietokirjoille ei ole yhtä kirjastoluokkaa vaan lasten tietokirjoissa käytetään täsmälleen samoja luokkia kuin aikuistenkin tietokirjoissa. Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä on verkossa katsottavissa. http://hklj.kirjastot.fi/ ja muissa yleisissä kirjastoissa käytössä oleva YKL täällä, http://ykl.kirjastot.fi/.
Miten kirjastojen luokittelujärjestelmä on luotu? Onko se kansainvälinen, vai onko joka maassa oma järjestelmänsä? Mihin joutuivat vanhat paperiset kortistot,… 221 16.10.2018 Maailman kirjastot käyttävät hyvin monia erilaisia luokitusjärjestelmiä, mutta hyvin laajasti on käytössä - myös Suomessa - 1870-luvulta peräisin oleva ns. Deweyn 10-luokitusjärjestelmä tai jokin sen muunnos, kuten Suomen yleisten kirjastojen käyttämä Yleisten Kirjastojen Luokitusjärjestelmä YKL. Se on käytössä kaikissa muissa paitsin Helsingin kirjastossa, joka käyttää hiukan poikkeavaa, mutta pohjimmiltaan samaa kymmenluokitusta. Tieteelliset kirjastot käyttävät yleensä jotain muuta kuin YKL:ää, usein juuri kansainvälistä Deweyn luokitusta. Kaikki kirjastojen luokitusjärjestelmän ovat syntyneet käytännön tarpeista kokoelmien kasvaessa. Kun ison kokoelman selaaminen alusta loppuun on muuttunut epäkäytännölliseksi, jaotellaan kokoelma...
Mikä on Helsingin kirjastoluokan 508.6 vastine Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmässä? 250 11.10.2018 Helsingin kaupunginkirjaston kirjastoluokituksen (HKLJ) luokka 508.6 on yleisessä kirjastoluokituksessa (YKL) 50.1. Verkko-HKLJ http://hklj.kirjastot.fi/ Verkko-YKL http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/luokat/?ClassNumber=50.1  
Mistäköhän johtuu, että YKL- tai UDK-luokituksista ei löydy ollenkaan luokkia 18 ja 19? Luokasta 17 eli etiikasta hypätään uskontoon, luokkaan 20. 214 28.5.2018 Kymmenluokitusjärjestelmät ovat tekniseltä rakenteeltaan jäykkiä, koska niissä teoreettisesti on aina kymmenen alaryhmää. Todelliset ilmiöt ja asiat eivät kuitenkaan jakaudu yhtä nätisti, vaan joskus niitä on paljon enemmän ja joskus taas vähemmän. Pääryhmä 1 (Filosofia. Psykologia. Rajatieto) sattuu olemaan sellainen, ettei sen alle ole löydetty kymmentä saman tason ilmiötä. Siksi numerot 18 ja 19 on jätetty ainakin tässä vaiheessa käyttämättä. Itse asiassa myös numero 13 on jäänyt käyttämättä eli pääryhmässä on vain seitsemän alaryhmää. Myös numerot 07, 08 ja 09 ovat käyttämättä, mutta muissa pääryhmissä on pikemminkin tungosta kuin näin väljää. Heikki Poroila
YKL-luokituksen systeemi-alkuiset termit 492 21.12.2017 Voit ehdottaa muutoksia yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmään (YKL) lähettämällä palautetta Verkko-YKL-sivuston kautta. Yksittäiset kirjastot eivät valitettavasti voi tehdä muutoksia YKL-luokitukseen, vaan muutosehdotukset tulee aina suunnata YKL:n ylläpitäjille. Löydät palautelomakkeen täältä: http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/palaute/. Kaikki luokittelujärjestelmät ovat aina omaan aikaansa sidottuja yrityksiä järjestää todellisuutta ja tietoa. Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä kaikkien maailman kirjastojen jakamaa ja yleisesti hyväksyttyä tiedon luokittelutapaa. Sanoisin, että tässä on kysymys hyvin perustavanlaatuisesta tiedonfilosofisesta ongelmasta. Esimerkiksi yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä perustuu Melvil Deweyn 1870-...
Onko UDK -luokka 681.3 tietojenkäsittelyn poistettu 401 13.11.2017 Tietojenkäsittely löytyy UDK-luokasta 004. Lisätietoja esim. seuraavilta sivuilta: https://www.kiwi.fi/display/Kansallisbibliografiapalvelut/Monografia-ai… ja http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=0&lang=fi