liiketalous

14 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–14.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tarvitsen markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyvää kirjallisuutta, erityisesti toisen asteen tai amk-tasoista oppikirjatyyppistä materiaalia… 215 11.2.2017 Hei. Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteistä Pasilan kirjastossa on painotus liiketalouden aineistoon, mukaan lukien markkinointiaineistoon. Ainakin ammattikorkeakouluun oppimateriaalia löytyy valikoimasta ja jonkin verran toisen asteen kirjallisuutta. Painettujen kirjojen lisäksi myös e-aineistosta löytyy kasvava määrä liiketalouden kirjallisuutta. Suomenkielistä aineistoa löydät Ellibsistä: https://www.ellibslibrary.com/collection Englanninkielistä aineistoa löydät OverDrivesta: https://helmet.overdrive.com/browse
Onko kirjoja, mistä voin lukea kirjanpidon sanastoa suomesta venäjäksi? 652 27.4.2015 Pelkästään kirjanpidon sanastoa suomi-venäjä ei löydy, mutta näistä sanakirjoista saattaisi olla apua: Fagradjants, I. V. Suomalais-venäläinen talouden ja kaupan sanakirja = Finsko-russki ekonomitšeski i kommertšeski slovar. 1998. Fagradjants, I. V. Russko-finskij èkonomičeskij i kommerčeskij slovar' = Venäläis-suomalainen talouden ja kaupan sanakirja. 2006. Boman, Svetlana Liikejuridiikan sanakirja ja asiakirjamallit : suomi-venäjä-suomi. 1997.
Löytyykö kirjastosta liiketaloutta koskevia lehtiä/kirjoja? Jos löytyy,niin miltä osastolta? 714 10.12.2013 Kouvolan kirjastoissa on sekä lehtiä että kirjoja, jotka käsittelevät liiketaloutta. Kirjat ovat luokassa 69 tietokirjojen osastolla. Kymenlaakson kirjastoihin tulevat lehdet voi tarkistaa kirjastojen nettisivulta kyyti.fi: http://www.kyyti.fi/palvelut/aikakauslehdet. Lehtilista on vain aakkosissa, eri alojen lehtiä ei siis ole listattu erikseen. Kouvolan pääkirjaston lehtisalista löytyvät seuraavat talouselämän/teollisuuden lehdet: Arvopaperi, Euro & talous, Kansantaloudellinen aikakauskirja, Kauppapolitiikka, Myynti & markkinointi, OP-Pohjola-lehti, Optio, Talous & yhteiskunta, Talouselämä, Talouselämä Platinum, Taloustaito ja Teho.
Olen kurssilla tietoa yritystoiminnan tueksi/Kiravo projekti. Anne Hovinen Tikkurilan kirjastossa meneillä olevan kurssin yksi vetäjistä kehotti kysymään… 707 23.3.2012 Hei! Kansainvälisiä yrityskontakteja ja muutakin aiheeseen liittyvää hyödyllistä tietoa voit etsiä vaikkapa Helsingin seudun kauppakamarin sivuilta, osoitteesta www.helsinki.chamber.fi ja sieltä kohdasta Kansainvälistyminen -> Enterprise Europe Network -> Yrityskontakteja Business co-operation -tietokannasta. Tietoa verkkokaupan perustamisesta puolestaan löytyy Tieke:n (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) sivuilta osoitteesta www.tieke.fi ja sieltä kohdasta Julkaisut -> Sähköisen kaupankäynnin aapinen. Oppaan voi ladata käyttöönsä pdf -muodossa. Lisää osoitteita löydät www.kirjastot.fi -palvelun Linkkikirjastosta (Löytyy etusivulta alaotsikon "Tiedonhaku" alta), jos laitat hakusanaksi esimerkiksi luokan 69.3 (Markkinointi. Kauppa...
Mistä löytäisin tietoa yhteisömedia- sekä mikroblogipalveluista? 782 26.10.2011 Joensuun seutukirjaston kokoelmatietokannasta löytyy yhteisömediaan liittyvää kirjallisuutta mm. Yksilöllinen yhteisöllisyys : avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen , Tampere University Press, 2011 Uusi kultakausi : sinä ja me : miten siirrämme yhdessä Suomen tulevaisuuteen, joka on jo täällä : pamfletti , WSOY, 2011 Laine, Marjatta: Mummo ja vaari verkkoon : seniorin opas sosiaaliseen mediaan , Docendo, 2011 Aalto, Tuija: Löydy : brändää itsesi verkossa, Avain, 2010 Aalto, Tuija: Nettielämää : sosiaalisen median maailmat , BTJ, 2009 Li, Charlene: Verkkovalta : voittaminen sosiaalisten teknologioiden maailmassa , Tietosanoma, 2009 Salmenkivi, Sami: Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi 2.0 , Talentum, 2007 Karjaluoto,...
Mihin pääluokkaan kuuluu merkonomin aineisto? Millaisiin alaluokkiin edellämainittu pääluokka on jaettu? Onko alani ammattilehtiä kirjastossa? Mitä ? 1743 29.10.2010 Liiketaloutta ja siihen liittyviä aloja käsittelevää aineistoa on seuraavissa luokissa: 69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE 69.1 Liiketalouden hallinto 69.11 Johtamisen tekniikka ja menetelmät 69.12 Tuotannon organisointi ja suunnittelu 69.13 Henkilöstöpolitiikka 69.15 Työntutkimukset. Työanalyysi. Työn suunnittelu 69.16 Toimistotyö. Toimistotekniikka 69.162 Konekirjoitus. Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus 69.163 Kauppakirjeenvaihto 69.2 Liiketaloudellinen laskentatoimi 69.21 Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus 69.3 Markkinointi. Kauppa 69.32 Tavaraoppi 69.33 Materiaalitoiminnot 69.34 Asiakaspalvelu. Myyntityö 69.35 Mainonta. Organisaatioviestintä Kauppaoikeutta käsittelevä aineisto on luokassa Siviili- ja kauppaoikeus...
Olen tekemässä opinnäytetyötä siitä, kuinka verkkopankki pyrkii vastaamaan asiakkaiden näkemyksiin laadukkaasta palvelukokemuksesta. Olisiko sinulla tietoa… 799 29.10.2009 Tutkimuskysymyksesi selvittämiseksi sinun kannattaa olla yhteydessä valitsemiisi pankkeihin. Lisäksi voit käyttää tiedonhaussa esimerkiksi seuraavia tietokantoja ja arkistoja: Eduskunnan kirjaston kokoelma http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/index.htx Makupalat - Hämeenlinnan kaupunginkirjaston linkkikirjasto http://www.makupalat.fi/Categories.aspx?classID=76d76d5a-843e-4b19-bedd… Kirjastot.fi - kirjastosi verkossa http://www.kirjastot.fi/ Liiketalouden ja hallinnon tiedonlähteitä http://www.jamk.fi/kirjasto/tiedonhaku/ammatillisen_tiedon_lahteet_liik… http://www.metropolia.fi/palvelut/kirjasto/ Vastaavasta aiheesta on tehty jo joitain opinnäytetöitä, tässä esimerkkejä: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1764/...
Mistä löytyy Taloustaito lehtiä? 1273 6.2.2008 Taloustaito-lehti tulee Espoossa Leppävaaran ja Tapiolan kirjastoihin, Helsingin puolella Itäkeskukseen, Kannelmäkeen ja Pasilaan. Taloustaito: yritys löytyy Espoon Leppävaaran pääkirjastosta. HelMet-palvelusta (osoite www.helmet.fi) voi katsoa tarkemmat saatavuustiedot kohdasta Lehdet => Taloustaito => Hae. Viitteiden nimeä klikkaamalla pääsee saatavuustietoihin.
Tarvitsen sanaston englanniksi kaupallisista termeistä, kuten tiliöinti, tilauskanta, ym. 3316 14.6.2005 Tässä joitakin alan laajahkoja sanakirjoja: Hallenberg, Riikka, Liike-elämän sanakirja : suomi-englanti, Taloustieto, 1999. Prof : suomi-englanti :tekniikan ja talouden sanakirja, Gummerus, 2003 Taloussanasto : yritys- ja kansantaloutta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi,Taloustieto, 2002. Talvitie, Jyrki K., Suomi-englanti,tekniikan ja kaupan sanakirja. WSOY, 2001. Teosten saatavuuden voit tarkistaa HelMet-aineistohausta, http://www.helmet.fi . Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteissä on käytettävissä myös NetMot-sanakirjasto, jossa on myös monikielinen kaupan sanakirja.
Mistä löytäisin tietoa kilpailijayhteistyöstä? Teen ryhmätyötä, eikä kirjastosta löytynyt hyllystä oikein sopivaa. 885 3.4.2003 Taloustieteelliseen tietoon keskittynyt Helsingin Kauppakorkeakoulun Helecon Mix –tietokanta ei anna sanalla kilpailijayhteistyö yhtään viitettä, mutta hakua laajentaen esimerkiksi seuraavaksi: kilpail* & yhteistyö* (katkaisu ja hakusanojen yhdistäminen) saadaan viitteitä jo paljon. Joukosta saattaa löytyä relevantteja. Oheen on poimittu muutamia ehkä soveliaita artikkeliviitteitä ja yksi kirja. Strateginen kumppanuus tuo kilpailukykyä / Johtoporras 2002 : 3-4, s. 13-14 Yhteistyöllä kilpailukykyä / Logistiikka 2002 : 7, s. 14 Verkostoitumisesta kilpailukykyä yritystoimintaan / Economic trends 2002 : 5, s. 36-40 Voitto kahden perheyrityksen yhteistyöprosessille: Meconet Oy! Vuoden konsultointityö 2001 -kilpailu / Pkt.fi 2002 : 4, s. 6-9...
Mitä eroa on myynnillä ja liikevaihdolla. mistä liikevaihto tulee??? 7160 25.4.2002 Liikevaihto saadaan vähentämällä yrityksen myyntituloista niin kutsutut oikaisuerät eli esim. annetut alennukset, arvonlisävero ja luottotappiot. Liikevaihto kuvaa siten sitä rahamäärää, joka todella jää yritykselle sen omiin menoihin. Lisää tietoa tästä ja muista liiketoiminnan käsitteistä löydät esim. seuraavista liiketalouden ja yritystoiminnan oppikirjoista: Turtiainen: Nuori yrittäjä (WSOY 1997) Kinkki: Yrtti 1, 2, 3 (WSOY 1999) Raatikainen: Liikeideasta liikkeelle (Edita 2001)
Mitä tarkoittaa suhteellinen kannattavuus? Mihin tätä suhteellisuutta verrataan? 5957 18.3.2002 Taloussanomien verkkosivuilla http://www.taloussanomat.fi olevan taloussanakirjan mukaan: Kannattavuus (profitability): Liiketoiminnan taloudellinen tulos. Absoluuttista kannattavuutta selvitetään tuottojen ja kulujen erotuksen eli voiton avulla. Suhteellinen kannattavuus (%)(relative profitability ): Tuottojen ja kulujen erotuksen suhde esim. pääomaan. Tarkempia ohjeita kannattavuuden laskemiseksi saat alan oppikirjoista. Asiasanoilla kannattavuus, kustannuslaskenta, taloushallinto, löydät useita teoksia Plussa-aineistotietokannastamme http://www.libplussa.fi Mikäli haluamasi kirja on saatavuustietojen mukaan hyllyssä jossakin kirjastossa, voit puhelimitse varata sen itsellesi.
Mistä saisin tietoa konsortiosopimuksista? 760 20.12.2001 TEKESillä on verkossa tietoa konsortiosta: http://www.tekes.fi/rahoitus/yritys/juridi/konsortiosopimus.html http://www.tekes.fi/eu/fin/julkaisut/eurotutkimus/euro/1000/sivut/konso… Tässä artikkelista voisi myös olla apua: Lehtinen, Maija: Konsortiosopimus. Eurotutkimus 2000:10, s. 20-21 Englanninkielisiä nettisivuja löydät esim. Googlella hakusanoilla consortium ja agreement. Kirjastosi liiketalouden ja sopimusoikeuden kirjoista löytyy varmaankin lisää tietoa. Hakusanat konsortiosopimus, konsortiosopimukset, konsortiot eivät tuottaneet tulosta yleisten kirjastojen eikä korkeakoulukirjastojen aineistotietokannoista.
Mitä tarkoitetaan tuontannon jalostusarvolla, ja kuinka se lasketaan? Mihin sitä verrataan, liikevaihtoon, jne? Mikä on hyvä taso esim pakkausalalla? 2279 24.10.2000 Kysymyksesi on sellainen, että siihen on haettava tietoa eri lähteistä. Tässä on on joitain vinkkejä: Yritystoiminnan perussanaston mukaan "jalostusarvo mittaa kansantaloudessa yrityksen osuutta kansantuotteen kerryttäjänä. Jalostusarvo kuvaa sitä arvon lisäystä, jonka esim. raaka-aine tai puolivalmiste saa kulkiessaan yrityksen tuotantoprosessin lävitse lopulliseksi myytäväksi tuotteeksi. Tuotteen jalostusarvo (toiselta nimeltään arvonlisä) saadaan vähentämällä myynnin arvosta muilta ostetut välituote-erät, esim. raaka-aineet ja puolivalmisteet." Esim. Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on esitelty eri elinkeinoelämän ja teollisuuden alojen jalostusarvoja, ei tosin pakkausteollisuuden. Jalostusarvosta lisää on esim. Pekkarisen...