koululaitos

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miksi tasa-arvolain muutos, joka koskee seksuaalista tai sukupuolista häirintää, ei koske peruskoulua? 342 17.8.2016 Kysyjä tiedustelee, miksi tasa-arvolain muutoksessa ei mainita peruskoulua. Laissa mainitaan syrjinnän kielto ja koulutusta tarjoavat tahot, muttei tarkemmin koulutyyppejä. Laki jää siis tälle tasolle. Tasa-arvolain muutoksen taustalla olevassa valmisteluaineistossa viitataan perusopetuslain kohtaan Oikeus turvalliseen opiskeluun. SÄÄDÖKSET 1329/2014: Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (1329/2014) jolla on muutettu Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta – Tasa-arvolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 Tasa-arvolain muutoksessa tulevat mainituiksi syrjinnän kielto ja koulutusta tarjoavat tahot - 6 c §, 7 § http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329 1325/2014:...
Haluaisin tietää, onko Suonenjoen Kärkkäälän koulusta tehty historiateosta? Haluaisin tietää ennen kaikkea opettajat ja johtonut 1900 - 1970 ajalta. 1830 10.2.2012 Tilastokeskus tiedottaa internetsivullaan, että vuonna 2006 lakkautettuja oppilaitoksia oli mm. Kärkkäälän koulu, Suonenjoki. Koulusta ei löydy historiikkia tai matrikkelia Fennica-tietokannasta eikä Suonenjoen kirjaston hakusivulta. Suonenjoen kirjastosta voisi vielä kysyä; yhteystiedot internetissä http://www.suonenjoki.fi/?id=373 sekä puh. 044-758 1467 Koulutoimistosta voisi myös kysyä apua. Suonenjoki Koulutoimisto Kirkkokatu 1 B 77600 SUONENJOKI fax (017) 513 3650 Kanslisti Antti Kangas 044 758 1472 Internetistä löytyy seuraava nettiosoite, josta joskus on apua http://koulukaverit.com/kouluk/Karkkaalanala-aste/Suonenjoki/2241/2 Suonenjoen historiaan liittyviä kirjoja voi tiedustella kirjastosta. Fennica-tietokannasta (Suomen...
Mitkähän ovat todelliset kustannukset (siis ne, jotka yhteiskunta joutuu maksamaan) seuraaville asioille? Tarvitsisin valtakunnalliset keskiarvot (suunnilleen,… 1961 10.7.2009 Tilastokeskuksen ja Kunnat.net sivuilta löytyy aihealueiden tilastoja. Kuntatalous-tiedotteessa 3/2009 on käsitelty kuntien palvelutoiminnan nettokustannuksia kuvaava tiedostoa. Tiedoston tietosisältö on kerrottu ao. tiedotteessa, mutta itse tiedosto on tilattavissa maksullisena tiedottessa ilmenevästi sähköpostiosoitteesta. Kuntatalous-tiedote 3/2009 http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;66354;66365;151584 Suomen kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista vertailuja, joissa tarkastellaan kuntalaisille tuotettuja palveluja sekä niiden kustannuksia. http://www.kuusikkokunnat.fi/default.asp?id=0BE55960-EEEA40199FB9-EF898… Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja...
Lukutaidon yleistyminen Suomessa eri vuosisadoilla? Fredrika Runebergista kertovan historiallisen näytelmän alkurepliikeissä paljastuu, että hänen… 16209 8.10.2007 Luetettavia tilastotietoja asiasta on vasta vuodelta 1880 Tilastollisen vuosikirjan 1903 (tilasto 15b) mukaan koko maassa v. 1880 kansakoulukurssia korkeampi kaikkiaan 1,8 % suomenkieliset 0,4 % ruotsinkieliset 9,5 % muita luku- ja kirjoitustaitoisia kaikkiaan 10,8 % suomenkieliset 9,3 % ruotsinkieliset 18,7 % ainoastaan lukutaitoisia kaikkiaan 85,0 % suomenkieliset 87,7 % ruotsinkieliset 71,4 % yhteensä siis vähintään lukutaitoisia 97,6 % suomenkieliset 97,4 % ruotsinkieliset...
Iisalo (1980): Kouluopetuksen vaiheita - Löytyykö sitä lainattavaksi mistään? Entä luettavaksi kirjastossa? Äitini lähin kirjasto on Haapamäellä Keuruun… 968 1.9.1999 Kouluopetuksen vaiheita -kirjaa on kyllä runsaasti kirjastojen kokoelmissa, mutta saatavuus vaihtelee. Keuruulla sitä on sekä Haapamäellä että pääkirjastossa mutta kaikki 5 kpl ovat lainassa. Myös Vilppulasta kirja on nyt lainassa. Esimerkiksi Helsingissä sitä taas on runsaasti vapaana. Lähikuntien tilannetta voi katsoa internetistä osoitteesta http://mainio.kirjastot.fi