kolmas valtakunta

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen ollut siinä käsityksessä, että natsiliike oli oikeistolaista, äärioikeistolaista politiikkaa. Eivätkö natsit vihanneet kommunismia ja juutalaisia? Toinen… 276 Kansallissosialismi on tyypillisesti luokiteltu luokiteltu äärioikeistolaiseksi politiikaksi. Se käsittää kuitenkin sekä vasemmistolaisiksi että oikeistolaisiksi miellettyjä elementtejä. Esimerkiksi maan talousjärjestelmää kehitettiin kohti suunnitelmataloutta, jossa keskushallinto ohjasi tuotantoalojen ja yritysten toimintaa.  Kaiken kaikkiaan kansallissosialismin aatesisältö oli varsin epämääräinen. Keskeisiä tekijöitä olivat rotuoppi, antisemitismi, kommunismin vastaisuus sekä demokratian vastaisuus.  Lähteinä käytetty Richard Overy: Kolmas valtakunta : kronikka; Eepos : Maailmanhistorian käsikirja; Historia ajassa 2 : Kansainväliset suhteet
Olen etsinyt kirjaa , suomen kielistä tai englannin kielistä,joka kertoisi keskitysleirien naisvartijoista. Heidän rikoksistaan keskityleirien vartijojna jne . 168 Naisten osuutta holokaustissa tarkastelee varsinkin Paul Rolandin kirja Pahan palveluksessa : naisena natsi-Saksassa. Yleisemmin naisten osuutta Hitlerin tuhokoneistossa käsitellään Wendy Lowerin teoksessa Hitlerin raivottaret : saksalaisnaisia natsien kuoleman kentillä. Englanninkielisistä aihetta käsittelevistä kirjoista yksi perusteellisimmista on Daniel Patrick Brownin The camp women : the female auxiliaries who assisted the SS in running Nazi concentration camp system.
Kuka on "Ruskeana kirjana" tunnetun teoksen tekijä? Millaiset ovat sen saatavuustiedot? 630 Tarkoittamasi teos on oletettavasti Ruskea kirja: Saksan natsiterrorin hirmuista (Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror, 1933). Teos julkaistiin Pariisissa vuonna 1933, ja sen taustalla vaikutti Saksalaisen fasismin uhrien maailmanapukomitea, jota johti Saksan kommunistisessa liikkeessä toiminut poliitikko ja kustantaja Wilhelm (Willi) Münzenberg (1889–1940). Münzenberg oli paennut avustajiensa kanssa Ranskaan kommunistien vainoihin johtaneen Berliinin valtiopäivätalon palon ja kansallissosialisten valtaannousun jälkeen. Münzenbergin kanssa Pariisiin pakenivat muun muassa Babette Gross, Hans Schulz, Arthur Koestler, Gustav Regler ja Otto Katz. Saksan kommunistisen puolueen (KPD) jäsenet perustivat Pariisissa Éditions du Carrefour...
Miten Saksa rahoitti sotavarustelunsa toisessa maailmansodassa? 2690 Historioitsija Frank B. Tipton esittää lyhyen yhteenvedon aiheesta teoksessaan A History of Modern Germany Since 1815 (Continuum, 2003). Vuonna 1929 alkanut lama iski Saksaan erityisen raskaasti, mikä johti esimerkiksi korkeaan työttömyyteen. Saksan talous elpyi kuitenkin 1930-luvulla suhteellisen nopeasti verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Vuoteen 1938 mennessä Saksassa oli saavutettu käytännössä täystyöllisyys. Tutkijoiden keskuudessa ei ole täyttä yksimielisyyttä siitä, mikä rooli kansallissosialisten talouspolitiikalla oli Saksan talouden elpymisen kannalta. Joidenkin käyttöhyödykkeiden tuotanto oli lähtenyt kasvuun jo ennen kansallissosialistien valtaannousua vuonna 1932. Kansallissosialistit olivat kuitenkin luvanneet töitä ja...
Minkä takia hitlerin valtakunnasta käytetään nimitystä kolmas valtakunta?miksei ensimmäinen tai toinen ja onko ollu muita valtakuntia niin senkö takia sit… 12570 Kolmas valtakunta oli nimitys, jolla Natsi-Saksan propagandistit halusivat ilmaista Hitlerin johtaman Saksan viimeiseksi ja väistämättömäksi vaiheeksi siinä historiallisessa prosessissa, jonka edeltäviä vaiheita olivat Pyhä saksalais-roomalainen valtakunta (vuoteen 1806) ja Bismarckin luoma "toinen saksalainen valtakunta" (1871-1918). Lähteet: Historian ABC : kaikkien aikojen valtiot [5]. Tammi, 2002 Jan Palmowski, A dictionary of contemporary world history : from 1900 to the present day. Oxford University Press, 2008
Löytyykö jostakin varmistus näiden henkilöiden suomenkielisilille viroille? Kenraali Heusinger, chief of the operations branch of the general staff of the army… 1197 Kyseisiä henkilöitä yhdistää pian elokuvan muodossa ajankohtaiseksi tuleva asia, eli he kaikki olivat läsnä 20.7.1944 tapahtuneessa Hitlerin salamurhayrityksessä - osa menehtyi, osa haavoittui. Herrojen virkanimikkeiden suomenkieliset vastineet löytyivät yhdistelemällä tietoja muutamasta eri lähteestä. Tässä yhdenlaiset suomalaiset vastineet: Kenraali Heusinger: Pääesikunnan (OKW) operatiivisen osaston päällikkö (ja pääesikunnan päällikön sijainen) Kenraali Korten: Ilmavoimien (Luftwaffe) esikuntapäällikkö. Eversti Brandt: Esikuntaupseeri, kenr.Heusingerin apulainen. Kenraali Bodenschatz: Hermann Göringin yhteysupseeri Hitlerin päämajassa Kenraali Schmundt: Asevoimien (Wehrmacht) henkilöstöpäällikkö Everstiluutnantti Borgmann:...