kehityspsykologia

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tarvitsen tietoa lapsen 3-vuotiaasta ylöspäin psykologisesta kehityksestä, mukaanlukien aivojen kehitys ja sosiaalisten taitojen kehitys. Mistä kirjoista… 1214 27.12.2012 Ohessa joitakin ehdotuksia suomeksi ja englanniksi: Keltikangas-Järvinen, Liisa: Pienen lapsen sosiaalisuus Keltikangas-Järvinen, Liisa: Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot Pulkkinen, Lea: Mukavaa yhdessä: sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys Koskiniemi, Marjaleena: Lapsen neurologinen kehitys ja tutkiminen Laurinsalo, Veli: Lapsen sensomotorinen kehitys ja oppimisvalmiudet Brazelton, T. Berry: Käännekohtia: lapsen kehitys vauvasta kouluikään Alfven - Hofsten: Uhmakirja Keenan, Thomas: An introduction to child development Aamodt, Sandra: Welcome to your child's brain Goswami, Usha: Cognitive development : the learning brain Jari Sinkkosen kirjat Lisää kirjoja voi etsiä helmet-verkkokirjastosta www.helmet.fi, kun laittaa...
Teen tutkielmaa/ryhmätyötä kehityspsykologian kurssille, aiheena Lev Vygotsky. Olisiko jokin suomenkielinen teos, jossa hänen teoriaansa olisi selitetty? … 1763 18.3.2010 Vygotskyn teoriaa käsitellään mainitsemiesi lisäksi ainakin näissä kahdessa suomenkielisessä kirjassa: Miettinen, Reijo: Kognitiivisen oppimisnäkemyksen tausta, 1988 (luku L. S. Vygotsky ja kulttuurihistoriallisen koulukunnan synty) Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia, 2001 (luku Piaget'n ja Vygotskin merkitys varhaiskasvatuksessa)
Aiheena on eroahdistuksen/äidistä eron/äidin kuoleman vaikutus lapsen kielenkehitykseen. Haluisin löytää materiaalia lapsen kielenkehityksestä yleisesti,… 2841 17.7.2009 Pikaisen tiedonhaun tuloksena voitaneen päätellä, että kotimaisista kirjastoista löytyy paljon aineistoa lapsen kiellisestä kehityksestä ja varhaisen vuorovaikutuksen tai äiti-lapsisuhteen vaikutuksesta kielelliseen kehitykseen. Avioeroista löytyy tutkimuksia niin psykologisesta kuin sosiaalisen kehityksenkin näkökulmasta, mutta poikkitieteellisiä tutkimuksia on vaikeampi löytää. Suosittelen henkilökohtaista käyntiä oppilaitoksesi kirjastossa tai opettajasi/ohjaajasi vastaanotolla. Parhaiten kirjoja saa yliopistokirjastoista (mahdollisesti kaukolainoina muista kaupungeista). Joitakin opinnäytetöitä, lähinnä pro graduja mutta myös uudempia väitöskirjoja saattaa löytyä myös sähköisessä muodossa, jolloin ne saa luettavaksi/tulostettavaksi...
Olen tekemässä proseminaarityötä aiheesta: Esikouluikäisen ajattelun kehitys ja muisti. Pohjana on Piaget'n teoria ajattelun kehityksestä. Kirjat tai… 2023 2.10.2007 Jean Piaget'n omia teoksia on mm. - Lapsen psykologia. G 1977. - Lapsi maailmansa rakentajana : kuusi esseetä lapsen kehityksestä. WS 1988. Sekä ruotsiksi että englanniksi hänen teoksiaan on runsaasti kirjastossa. Piaget'n teorioiden mukaisia muiden kirjoittajien kirjoja - Piagetin kehityspsykologia / Ruth M. Beard. T 1971. - Lapset ja nuoret : Jean Piagetin kehityspsykologiaa / David Elkind. G 1974. - Lapset, tietokoneet, ajattelemisen taito / Seymour Papert. KY 1985. Lisäksi on kasvatustieteen yleisesityksiä, joissa käsitellään myös Piaget'n ajatuksia. Myös ruotsiksi ja englanniksi löytyy teoksia muilta kirjoittajilta. Nämä tiedot on otettu Helmet-tietokannasta. Hakusanoina voi käyttää tekijännimeä Piaget, tai myös sanahakua jolloin...
Haen lähteitä ja kirjallisuutta aiheesta;: alle kouluikäisen lapsen kehityspsykologia suhteessa uskontokasvatukseen ja mielenterveyteen. Eräässä seminaarissa… 1747 7.5.2007 Valitettavasti en löytänyt etsimääsi julkaisua "Lapsen mielenkehitys ja uskonto", mutta joitakin muita aiheeseen liittyviä julkaisuja löysin. Käytin tiedonhaussa hakusanoina mm. asiasanoja "lapset", "uskonto", "kehitys" ja "mielenterveys". Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokannasta löytyivät seuraavat julkaisut: Psychological studies on spiritual and religious development / K. Helmut Reich, Fritz K. Oser, W. Georg Scarlett (Eds). Lengerich : Pabst Science Publishers: 1999. The spiritual hunger of the modern child : a series of the lectures / J. G. Bennett...[et al.]. Charles Town, Va. : Claymont Communications , 1984. Korkeakoulukirjastojen yhteistietokanta Lindasta löytyivät seuraavat: Barns gudsuppfattning : en studie kring...
Olisiko teillä lukion psykologian kirjoja tai muita, joista löytyisi selkeästi erilaisia kehityspsykologisia teorioita (Piaget, Eriksson, Freud)? 1028 26.9.2005 Merkittävimpiä kehityspsykologian teorioita on käsitelty mm. seuraavissa teoksissa: Kuusi teoriaa lapsen kehityksestä, 1997, 2. p. [2002]. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia, 2001. Näkökulmia kehityspsykologiaan : Kehitys kontekstissaan, 1995. Saarinen, Pirkko: Kasvatuspsykologian kysymyksiä, 1989. Kasvu, kehitys ja koulutettavuus, osa 2 : Psykologia, 1987. Hämeenlinnan kaupunginkirjastosta löytyvät myös mm. seuraavat kehityspsykologiaa käsittelevät lukion oppikirjat: Persoona 2 : Kehityspsykologia, 3. uud. p. 2005 (ISBN 951-37-4362-4). Psykologia : 2 : Kehittyvä ihminen, 2000 (ISBN 951-0-22476-6). Psykologian perusteet : Kehittyvä ihminen, 1994 (ISBN 951-1-12921-X). Tarkista kirjojen saatavuus Hämeenlinnan kaupunginkirjaston...
Mistä löydän tietoa Sigmund Freudin: oidipaalivaiheesta ja oraalivaiheesta 1142 11.10.2001 Kaikkein parhaiten perehdyt asiaan lukemalla Freudin omia tekstejä aiheesta, esim. teoksista 'Johdatus psykoanalyysiin' tai 'Seksuaaliteoria' (saatavuustiedot Nettiplussasta). Jos tämä tuntuu liiankin perusteelliselta, niin asiaa on toki käsitelty lukuisissa kehityspsykologian, kasvatuspsykologian tai yleisen psykologian oppikirjoissa, esim. Risto Vuorinen: Minän synty ja kehitys (WSOY 1998) tai saman tekijän Persoonallisuus ja minuus (WSOY 1992)(oikeat kohdat löytyvät kirjan lopussa olevan asiahakemiston avulla). Mutta nämä ovat vain esimerkkejä, muutakin löytyy helposti. Tietoa löytyy myös verkosta esim. http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sospsyka/psfreud.htm tai http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/1filosofiapsykologia...