Kanada

14 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–14.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko joillain valtioilla todella lakeja, mitkä estävät vammaisen ihmisen muuttamisen tähän maahan? 90 10.5.2023 Tunnetuin esimerkki maasta, jossa vammaisten maahanmuuttoa on lainsäädännöllisesti rajoitettu, lienee Kanada. Vaikka sen maahanmuuttolaista 1990-luvulla poistettiinkin maahanmuuton esteitä käsittelevässä pykälässä aiemmin käytetyt ilmaukset "invaliditeetti" ja "vammaisuus", niiden tilalle tullutta tulkinnanvaraista "ylettömän terveys- tai sosiaalipalvelujen tarpeen" kriteeriä on sovellettu paljolti vuoden 1869 maahanmuuttolain hengessä, jota laadittaessa vammaiset nähtiin pelkkänä taakkana yhteiskunnalle: "38 (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition -- (c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services." Tähän vuonna 2001 voimaantulleen lain pykälään vedoten on...
Etsin lapsuuteni kirjaa. Luin itse kirjaa 1990-luvulla mutta se oli äitini, ja hän oli saanut sen ehkä 1950-1960-luvun paikkeilla. Kyse on siis vanhahkosta… 89 5.4.2023 Kyseessä voisi olla Muriel Denisonin Susanna-sarjaan kuuluva Susanna ja kullankaivajat (Tammi, 1953). 1800-luvun loppuvuosiin sijoittuvassa kirjassa Susanna seikkailee Kanadan kullankaivajien parissa Yukonissa ja osallistuu muun muassa koiravaljakkoajoihin.
Olen saanut sen kuvan, että Ontariossa on Suomen pakkoruotsin tapainen pakkoranska. Mutta koskeeko se peruskoulua ylempiäkin oppilaitoksia? 99 19.1.2023 Kanadan viralliset kielet ovat ranska ja englanti. Englanninkielisissä kouluissa ranskan kieli on pakollinen oppiaine luokka-asteilla 4-8. Laajempia opiskelukokonaisuuksia (esim. tiettyjen aineiden opetusta kokonaan ranskaksi) on tarjolla valinnaisina. Samaten kielen opiskelu ylemmillä tasoilla on vapaaehtoista. Kanadalainen elementary school käsittää luokat 1-6, junior high school luokat 7-8 ja high school luokat 9-11 tai 9-12 provinssista riippuen. Government of Ontario: https://www.ontario.ca/page/french-second-language-programs EduCanada: https://www.educanada.ca/start-commencez/k-12-maternelles.aspx?lang=eng  
Onko teillä suositella kirjaa Kanadan alkuperäisasukkaiden oloista sisäoppilaitoksissa? Kyse siis niistä, jonne lapset pakotettiin ja jossa heille tehtiin… 145 1.12.2021 Suomeksi en löytänyt asiasta kuin mediassa kirjoitetut uutiset, esimerkiksi nämä uutiset - Kanada pyysi anteeksi alkuasukkaiden huonoa kohtelua https://yle.fi/uutiset/3-5839151, YLE 11.6.2008. - Kanadassa tehtiin jälleen uusi hautalöytö – alkuperäisväestön lapsille tarkoitetun koulun lähistöltä löytyi yli 160 merkitsemätöntä hautaa https://yle.fi/uutiset/3-12020042, YLE 14.7.2021. Tästä uutisesta pääset lukemaan myös muita asiaan liittyviä uutisia.   Englanniksi kirjoitettua löytyy paljon. Keskeisiä ovat The National Centre for Truth and Reconciliation (NCTR) – järjestön raportit ja tutkimukset https://nctr.ca/records/reports/. Mukana ovat niin asiaan liittyvä lainsäädäntö kuin erilaisia tutkimusraportteja. Myös Kanadan Truth and...
Kuinka monta kilometriä on lyhyin matka ns. linnuntietä Suomesta Kanadaan? 377 8.10.2021 Niillä verkkosivuilla, joilla voi tarkastella eri maiden tai kaupunkien välisiä etäisyyksiä, Suomen ja Kanadan välimatkaksi ilmoitetaan tavallisimmin jonkin verran yli 6 200 kilometriä. Lyhin löytämäni linnuntietä mitattu suora linja maiden välillä oli kuitenkin pituudeltaan vain 5 388 kilometriä. https://www.travelmath.com/flying-time/from/Canada/to/Finlandhttps://distancecalculator.globefeed.com/Distance_Between_Countries_Result.asp?fromplace=Finland&toplace=Canadahttps://www.distancefromto.net/distance-from-canada-to-finlandhttp://distancebetween2.com/canada/finland Tosiasiallinen lyhin etäisyys maiden välillä on kuitenkin löydettävissä, jos etsitään päätepisteet mahdollisimman pohjoisesta, toisin kuin ylläolevissa vaihtoehdoissa...
Mitä erityispiirteitä Yhdysvaltojen ja Kanadan kristinuskossa on? Miten muut uskonnot ovat vaikuttaneet kristinuskoon Pohjois-Amerikassa? 2871 24.6.2019 Helsingin yliopiston yleisen teologian -verkkokurssista löytyy materiaalia mm. amerikkalaisesta kristillisyydestä. Alla linkki sivustoon: http://www.helsinki.fi/teol/kurssit/khist/05_amerikkalainen.shtml Pääkaupunkiseudun ateistit -yhdistyksen sivuilla on arikkeli nimeltä Kirkko ja valtio Kanadassa, joka on tiivistelmä  Albert J. Menendezin kirjasta Church and State in Canada: http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti110328.html Kansanopisto Otavan opiston sivuilla on oppimateriaalipaketti nimeltä Maailmanlaajuinen kristinusko, jossa on myös luku uskonnollisuudesta Pohjois-Amerikassa: https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/ue2-maailmanlaajuinen-kristinusko/materials#p-126382      
Kuinka voin löytää canadalaisia sukulaisiani tietojen perusteella? Selvillä on 2 sukulaisen nimi ja sukunimi, syntymä ja viimeisin asuinpaikka ja lapset. 1016 12.2.2014 Kanadansuomalaisia etsittäessä Suomen suurlähetystö Ottawassa ohjaa eteenpäin http://www.finland.ca/public/default.aspx?nodeid=36035&contentlan=1&cul… . Tällä sivustolla on hakumahdollisuus http://www.finland.ca/public/default.aspx?nodeid=36035&contentlan=1&cul… . Myös mormonikirkon sukututkimusohjelmalla voi etsiä sukulaisia eri puolilta maailmaa https://familysearch.org/search . Kanadan sukututkimussivusto http://www.rootsweb.ancestry.com/~canwgw/ . Kanadan valtionarkisto http://www.collectionscanada.gc.ca/
Mistä saisi tietoja Stalinin vainojen uhreista, jotka olivat tulleet siirtolaisina Karjalaan USA:sta ja/tai Kanadasta 1930-luvulla. 4212 3.9.2013 Joitakin suomenkielisiä nimekkeitä (niistä löytää lisäviitteitä) Sevander, Mayme Vaeltajat. - Siirtolaisinstituutti, 2000. Kero, Reinio Neuvosto-Karjalaa rakentamassa : Pohjois-Amerikan suomalaiset tekniikan tuojina 1930-luvun Neuvosto-Karjalassa. - Suomen historiallinen seura, 1983. Boucht, Christer Karjala kutsui. - 2. p. - Kirjayhtymä, 1983. [1. p. ilm. nimellä Onnea etsimässä - Punaisesta Karjalasta Kaukoitään] Rislakki, Jukka ja Lahti-Argutina, Eila Meillä ei kotia täällä : suomalaisten loikkarien joukkotuho Uralilla 1938. - Otava, 1997. Lahti-Argutina, Eila Olimme joukko vieras vaan : venäjänsuomalaiset vainonuhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. - Siirtolaisinstituutti, 2001. Ruusunen, Aimo (toim.) Suomalaisia...
Kummassa maassa on enemmän järviä, Suomessa vai Kanadassa? Ilmeisesti Kanadan järvien tarkkaa lukumäärää ei tiedetä ja jos näin on, mikä on virallinen arvioitu… 17494 3.1.2012 Maanmittauslaitos on selvittänyt asiaa Suomen ympäristökeskukselta. Suomessa on Suomen ympäristökeskuksen mukaan noin 57 000 järveä, jonka pinta-ala on yli hehtaarin. Vähintään 500 neliömetrin kokoisia järviä on noin 168 000, https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/suomi-57-000-168-000-jar… Suomen ympäristökeskuksella on hanke Vesivarojen perustietovarannon muodostamiseksi, siihen voi tutustua täällä https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Tietoaineistot_ja… Suomen Luonnonsuojeluliiton Vesistöoppaan mukaan yli viiden aarin järviä Suomessa on 188 000. Opas on vuodelta 2018, https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/vesisto_opas_netti_2018.pdf, ja siinä todennäköisesti tukeudutaan vanhempaan tiedonlähteeseen. Wikipedian...
Toisen maailmansodan aikana Saksan sukellusvenemiehistöä rantautui Pohjois-Kanadaan lokakuussa 1943 Martin bayssa . Montako sotilasta rantautui ja miksi ja… 1614 5.7.2010 Aihetta käsittelevää kirjallisuutta ei ulottuvilleni ole sattunut, nettisivuja Martin Baysta ovat mm. http://en.wikipedia.org/wiki/Attacks_on_North_America_during_World_War_… http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_Station_Kurt http://de.wikipedia.org/wiki/Wetterstation_Kurt http://home.arcor.de/wkhn/html/wetterfunk.html http://uboat.net/ops/weather_stations.htm http://www.german-navy.de/kriegsmarine/articles/feature2.html http://www.uboat.net/boats/u537.htm http://www.geheimprojekte.org/UBoote/wetter.htm http://de.wikipedia.org/wiki/Wetterstationen_der_Wehrmacht_in_der_Arktis Operaation tavoitteena oli perustaa automaattinen asema säähavaintojen tekemistä varten. Niitä tarvittiin merisodan tehostamiseksi pohjoisella pallonpuoliskolla....
Tiedustelen ystävällisesti, onko TV1:ssä parhaillaan aamusarjana meneillään oleva Emilie ja Emilien tytär, jotka pohjautuvat Arlette Cousturen kirjoihin,… 1397 31.8.2009 Kanadalainen Emilie –sarja ja sen jatko Emilien tytär perustuvat Arlette Cousturen menestysromaaneihin Les filles de Caleb ja Blanche. Kumpaakaan näistä ei ole toistaiseksi suomennettu. http://muistikuvaputki.yle.fi/rouvaruutu/kanadalainen-sarja-90luvulta-e… http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA…
Meillä Suomessa on suomi.fi -portaali. Mikä on vastaava: Ranskassa, Ruotsissa, Kanadassa, Saksassa,Englannissa? Onko USA:ssa vastaavaa? 1653 7.5.2003 Kaikilla mainitsemillasi valtioilla (niin kuin arvata saattaa) todellakin on vastaavanlainen portaali. Tässä linkit niihin: Ranska http://www.service-public.fr/ , Ruotsi http://www.sverigedirekt.se/ , Kanada http://canada.gc.ca/main_e.html , Saksa http://www.bund.de/ , Yhdistyneet kuningaskunnat http://www.direct.gov.uk/en/index.htm , USA http://www.firstgov.gov/. Sivut löytyvät helposti aivan tavallisella sanahaulla esim. googlen avulla (esim. "USA government services portal", "service portal Germany", "government services France" jne.). Englanninkieliset hakusanat toimivat kaikissa tapauksissa, koska sivuista on tietenkin myös englanninkieliset versiot. Alkukielisillä hakusanoilla pääset ehkä vielä nopeammin samaan tulokseen. Myös EU:n...
Olen lähdössä opiskeluuni liittyen Kanadaan vaihtoon työharjoitteluun. Onko kirjastosta saatavilla listaa tai luetteloa tahoista jotka myöntävät yksittäisille… 1837 25.10.2002 Sylin sivuilta löytyy tietokanta, josta voi tutkia apurahoja ja stipendejä http://www.syl.fi/apurahat/haku/ Tietoja apurahoista kannattaa kysellä myös oman oppilaitoksen opintotoimistosta tai sen maan suurlähetystöstä mihin on menossa. Kanadan Suomen suurlähetystön www-osoite on http://www.canada.fi Näillä sivuilla viitataan myös Fulbright Centerin sivuille (http://www.fulbright.fi/ ) Fulbright Center on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa rahoittavat Suomen opetusministeriö, Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot sekä Suomen ja Yhdysvaltain hallitusten perustama tukisäätiö. Sivuilla kerrotaan stipendiohjelmista Yhdysvaltoihin, mutta kannattaa kysellä myös Kanadaan. Osoitteessa http://www.skr.fi/spalvelu/verkossa.html on...
Etsin Amerikan historiasta kertovaa kirjaa, joka antaisi yleiskuvan Pohjois-Amerikan mantereesta eikä olisi liian yksityiskohtainen (paljon vuosilukuja ja… 942 26.1.2001 Moniosaisessa teoksessa: Maailma tänään, joka kuuluu sarjaan; Tieteen kuvalehden hakuteos, on kuvattu eri maiden historiaa ja luontoa. Osissa 1, 2 ja 3 on kerrottu Pohjois-Amerikan mantereesta. Osoitteesta: www.libplussa.fi/ voit käydä katsomassa missä Helsingin kirjastossa, kirjat ovat saatavissa.