järjestöt

55 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mihin gideonit uskovat? Ovatko he kristittyjä? Onko luterilaiselle väärin lukea gideonien tekstejä? 1174 Harri Heinon teoksen mukaan Suomen Gideonit kuuluvat otsikon "tunnustuskuntiin sitoutumaton evankelioiva herätyskristillisyys" alle. Maailmanlaajuinen Gideon-järjestö sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1899. Sen perustivat kristityt kauppamatkustajat, ja myös Suomessa toiminnan aloittivat kauppaedustajat vuonna 1946. Nimi oli alunperin Kauppaedustajain Kristillinen Yhdistys, kunnes vuonna 1961 Suomen Gideonit hyväksyttiin virallisesti kansalliseksi järjestöksi osana maailmanlaajuista Gideon-järjestöä. Järjestö on rekisteröity 18.10.1967. Gideonien jäseniksi otetaan liikemiehiä ja viran- ja toimenhaltijoita, jotka uskovat Raamattuun Jumalan innoittamana sanana ja ovat uudestisyntyneitä kristittyjä ja jonkin evankelisen seurakunnan...
Mistä Espoon kirjastosta löydän järjestölehden: Viisas Raha? 112 Viisas raha (https://viisasraha.fi/) on Suomen Osakesäästäjät ry:n jäsenlehti. Lehteä ei valitettavasti tule Espoon kaupunginkirjastoon - kuten ei monien muidenkaan yhdistysten jäsenlehtiä - eikä lehti ole luettavissa myöskään kirjaston e-lehtipalvelujen kautta. Lehden mediatietojen mukaan lehti pitäisi olla luettavissa korkeakoulujen kirjastoissa myös pääkaupunkiseudulla.  Hankintaehdotuksia ja myös lehtitilausehdotuksia voi tehdä Helmet-kirjaston hankintaehdotuslomakkeen kautta: https://www.helmet.fi/fi-FI/Info/Hankintaehdotus
Mitä sääntöjä yhdistyksen perustamiin työryhmiin liittyy? Jos yhdistyksen hallitus on valinnut joukostaan työryhmän vetäjän, joka valitsee jäsenhakemusten… 92 Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu ei pysty antamaan päteviä lausuntoja yhdistyslain tulkitsemisesta, joten tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus ohjeistaa, että yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus kokouksessa sekä oikeus tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa. Tätä kautta hänellä voisi olla mahdollisuus vaikuttaa myös yksittäisen työryhmän toimintaan ja kokoonpanoon.
Yhdistyksen hallituksen päätöksistä: Milloin hallituksen päätöksiin liittyvät asiat astuvat voimaan, voiko tehdä ns takautuva päätöksen? 746 Yhdistystoimintaopas kertoo näin:"Yhdistyslaki määrittää yhdistyksen toiminnan raamit, ja yhdistyksen omat säännöt määrittävät toiminnan ja sen tarkoituksen. Jokaisen hallituksen jäsenen on tärkeä tietää pääpiirteissään niiden sisältö. Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina ensin kerrata oman yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyslakia." http://www.sinut.fi/files/204/Yhdistystoimintaopas_nettiin.pdf Yhdistyslaki ei ota kantaa päätösten takautumineen. Se antaa raamit päätöksen teolle ja mahdolliselle päätöksen moittimiselle. "27 § Päätöksentekojärjestys Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty: 1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä; 2) äänten mennessä tasan se mielipide,...
Mikä on yhdistyksen hallituksen jäsenten vastuu? 1173 TJS opintokeskuksen sivuilta (joka on TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio) löytyy luettelo yhdistyksen hallituksen vastuista. "Hallituksen vastuut voidaan jakaa neljään tai viiteen luokkaa. Parlamentaarinen vastuu: hallitus vastaa jäsenilleen siitä, että yhdistyksen toiminta vastaa yhdistyksen toiminta-ajatusta. Siviilioikeudellinen vastuu: hallitus on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Rikosoikeudellinen vastuu: yhdistyksen on noudatettava lakia. Moraalinen vastuu: yhdistyksen hallituksen on edistettävä yhteisiä tavoitteita eikä kunkin hallituksen jäsenen henkilökohtaista hyötyä. Hallituksen jäsenten sosiaalinen vastuu: hallituksen ja yhdistyksen toimintakyvystä huolehtiminen...
Onko tehty tutkimusta yhdistysten varojen käytöstä ja varallisuudesta? 133 Yhdistyksiä on hyvin monenlaisia, rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä, suuria ja pieniä. Julkisoikeudellisten yhdistysten toiminta perustuu erityiseen lakiin tai asetukseen. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä oli tänä vuonna yli satatuhatta yhdistystä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistys_(Suomi) Yhdistyslain mukaan yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.  Verkosta löytyy kyllä esimerkiksi tapauskohtaisia selvityksiä erilaisten yhdistysten varainhankinnasta, sekä yleisluontoisempia yhdistysten taloudellisen toiminnan...
"Köyhät sairaat" tms tapahtuma/ luento järjestettiin ehkä n. 5 vuotta sitten Helsingissä lastensairaalan tiloissa. Yritän epätoivoisesti saada selville… 152 Muistamasi järjestö voisi olla Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, joka on järjestänyt useita tilaisuuksia, mm. vuonna 2019 Helsingin Uudessa lastensairaalassa tapahtuman Kuka kuuntelee harvinaisesti sairasta köyhää?:  http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2018/12/www-kukakuhttp-www-…  Alla linkki verkoston sivuille: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
Etsin järjestöä/yhdistystä mikä tekisi työtä, mitä Kalle Könkkölä aikoinaan teki. Hän sai paljon aikaan, mutta onko ketään "seuraajaa", joka olisi samalla… 131 Kalle Könkkölä toimi pitkään vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n toiminnanjohtajana. Järjestön sivuilta löytyy sen nykyinen henkilöstö: https://kynnys.fi/ Vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestön Vammaisfoorumi ry:n sivujen kautta löytyy myös eri järjestöjen toimijoita: https://vammaisfoorumi.fi/
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen. Valmiuslaki esti keväällä kokoukset. Voiko nyt kokouksen osallistujamäärää rajata koronan… 324 Eduskunta on 3.10.2020 hyväksynyt väliaikaisen sääntelyn, jotta yhdistysten kokoukset voidaan järjestää Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetuista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Osuuskunnan tai yhdistyksen johdon tulee huolehtia siitä, että kaikilla jäsenillä on käytännössä riittävä mahdollisuus osallistua yhdistyksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksentekoon koronaepidemiasta huolimatta. Tällöin voi olla tarpeen sallia osallistuminen asiamiehen välityksellä tai etänä. Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.  Poikkeamislain tarkoituksena on turvata...
Haen muturanystävätry. ryhmää? Miten pääsen, löydän sen? 139 Muturan Ystävät ry:llä on Facebook sivut. https://fi-fi.facebook.com/muturanystavat/ Facebook ryhmään voi lähettää liittymispyynnön. Sinullakin täytyy silloin olla oma Facebook sivu. Muturan ystävät ry:llä on myös yritystiedot asiakastieto.fi sivuilla. Sivuille voi rekisteröityä käyttäjäksi ja se on ilmaista. Myös Kauppalehti tarjoaa tietoa yrityksestä. Kauppalehden sivuille ei tarvitse edes rekisteröityä.  
Kuka on nykyinen Suomen Pugwash-liikkeen puheenjohtaja? 197 Pugwash-liikkeen sivujen mukaan Suomen Pugwash-toimikunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Takamaa.
Kysyn onko Ry-pohjaisen yhdistyksen hallitus henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen veloista.Kyseessä on harrastajateatteri, joka ei maksa jäsenilleen… 999 "Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen veloista." (Lähde: KSL-opintokeskuksen Internet -sivusto, https://www.ksl.fi/materiaaleja/yhdistystoiminnan-avaimet/5-yhdistyksen-hallinto/ ) Erilaisissa tilanteissa saattaa kuitenkin olla erilaisia tulkintoja ja erilaisia toimintatapoja, joten suosittelen kääntymään yhdistystoiminnan asiantuntijoiden puoleen. Kirjastoalan asiantuntijoina emme osaa varmuudella tämänlaisiin kysymyksiin antaa vastausta.
Kysymykseni liittyy yhdistystoimintaan. Miten toimitaan, jos yhdistyksellä ei ole ollut toiminnantarkastajaa moneen vuoteen? Onko yhdistyksen toiminta tuona… 206 Yhdistyslain pykälässä 38 a Toiminnantarkastus on kappale, jossa mainitaan tilanne, jossa toiminnantarkastajaa ei ole valittu.. Olisiko tästä apua teidän tapauksessanne? Valitettavasti meidän kirjastolaisten ammattitaito ei riitä vastaamaan kysymykseenne. Alla linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
Onko missään maailmalla asetettu rajoja jonka mukaan erotetaan itseään työllistävät lobbaavat järjestöt avustustyötä tekevistä järjestöistä? 195 Suomessa on hyvinkin tarkka rahankeräyslaki.  Rahankeräämiseen haetaan aina lupa ja sen saa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Rahankeräämislupaa ei myönnetä jos:  Hakemus rahankeräyksen toimeenpanemiseen tulee hylätä, jos: "1) luvan antamiselle 6, 7 ja 12 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty; tai 2) luvan hakijan lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvia tai luvan hakijassa tosiasiallista päätösvaltaa käyttäviä henkilöitä ei voida pitää luotettavina. Hakemus voidaan hylätä, jos: 1) haetun keräysalueen sekä yhteisön tai säätiön harjoittaman toiminnan ja toiminta-alueen välillä on ilmeinen epäsuhta; 2) lupaa hakevan yhteisön tai säätiön toiminta ei ole vakiintunutta; 3) aikaisemmat samaa tai siihen verrattavaa...
Tällä kertaa kysyisin, milloin yhdistyksiä on Suomessa perustettu eniten? Olen ymmärtänyt, että itsenäistymisen jälkeen syntyi paljon yhdistyksiä eli onko… 206 Patentti- ja rekisterihallitukset sivuilta löytyy tilastoa muutamilta vuosilta sekä yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien lukumääristä että rekisteröityjen uusien yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien lukumääristä (vuodet 2015-2019): https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja/tilastoarekisteroidyistauusistayhdistyksistajauskonnollisistayhdyskunnista.html https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja/lukumaaratyhdistysrekisterissajauskonnollistenyhdyskuntienrekisterissa.html Patentti- ja rekisterihallituksesta neuvottiin kysymään pitemmästä aikajanasta suoraan heiltä sähköpostitse: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi  Mukaan omat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero). 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksessa esitetään toimintakertomus. Hallitus lähetti kokouskutsun, minkä liitteenä on vuosikertomus. Miten nämä… 899 Toimintakertomus on yhdistyksen hallituksen laatima asiakirja, jossa käydään läpi edellisen toimintavuoden tuloksia. Toimintakertomuksessa verrataan saavutuksia aiemmin laadittuihin suunnitelmiin, jotka lueteltiin toimintasuunnitelmassa. Vastuuvapaus hallitukselle myönnetään toimintakertomuksen pohjalta, ei vuosikertomuksen. Vuosikertomus on toimintasuunnitelmaa vapaamuotoisempi asiakirja, jonka muodon määrää yhdistyksen toiminta ja tarkoitus. Vuosikertomuksessa voidaan käsitellä samat asiat kuin toimintakertomuksessa, mutta tämän lisäksi siinä usein kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta yleisesti. Vuosikertomus voi koostua useasta osasta, joista yksi voi olla toimintakertomus. Muita osia voivat olla esimerkiksi...
Voiko puheenjohtaja ehdottaa toiminnantarkastajaa? 820 Emme ole juridiikan asiantuntijoita, joten emme pysty antamaan päteviä lausuntoja yhdistyslain tulkitsemisesta. Tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella, joten tätä ei kannata pitää mitenkään varmana laintulkintana. Yhdistyslain 26 §:ssä sanotaan näin: ”Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.” Minun nähdäkseni laissa ei rajoiteta toiminnantarkastajan ehdottamista, eikä osoitteesta https://issuu.com/soste/docs/hh-opas_nettiin Yhdistysten hyvä hallintotapa...
Pitääkö yhdistyksestä marraskuun lopussa eronneet yhdistykset kutsua vuosikokoukseen . Entä hallituksen jäsenet vaikka yhdistys erosi. 238 Kannattaa tutustua yhdistystoiminnasta julkaistuun kirjallisuuteen: Yhdistysoikeus  / Heikki Halila, Lauri Tarasti Yhdistyksen ABC : opas suomalaiseen yhdistystoimintaan  / Kari Loimu Yhdistystoiminnan käsikirja / Kari Loimu Yhdistystoimintaa säätelee yhdistyslaki. Lain 13 § käsittelee yhdistyksestä eroamista. Lain 5 luku käsittelee päätöksentekoa ja muun muassa yhdistyksen kokousta ja kokouskutsua. Yhdistyslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
Onko Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahastolla englanninkielistä nimeä? Entä Sosialistisella aikakauslehdellä? Entä Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja… 435 Nimille ei löytynyt englanninkielisiä versioita etsimistäni lähteistä. Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston nimestä kysyin myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta ja Suomalaisuuden Liitosta. Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran nimeä selvitin yllämainittujen lisäksi myös Suomi-Venäjä-seuran kautta. Suomen kansallisbibliografia Fennican mukaan Sosialistinen aikakauslehti -lehdellä ei ole ollut muita kuin suomenkielinen nimi: https://fennica.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=Sosialistinen+aikak… Hyvä ja luotettava lähde suomalaisten ministeriöiden alaisten virastojen, laitosten, toimielinten ja joidenkin liikelaitosten ja valtionyhtiöiden erikielisiin nimiin löytyy Valtioneuvoston kanslian sivuilta: http...
Kaikille, minä kysyin voiko kunniapuheenjohtajaksi nimetty henkilö toimia saman yhdistyksen hallituksessa jäsenenä tai puheenjohtajana vai estääkö… 810 Kari Loimun teoksessa ”Yhdistyksen ABC – opas suomalaiseen yhdistystoimintaan” (2015) kerrotaan seuraavasti yhdistyksen puheenjohtajan tehtävien lainsäädännöstä: ”Puheenjohtajan tehtäväksi on laissa määrätty vain yhdistyksen nimenkirjoitus (ellei säännöissä ole muuta määrätty) sekä yhdistysrekisteriin tehtävän perus- ja muutosilmoituksen allekirjoittaminen. Säännöissä puheenjohtajalle voidaan määrätä muitakin tehtäviä.” Kunniapuheenjohtajan tehtävistä ja oikeuksista vastattiin aikaisemmin seuraavasti: ”Kunniapuheenjohtajuudessa pääpaino taitaa olla sanassa kunnia. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan nimittää pitkään ja ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toiminut henkilö. Tietoja tehtävistä ei oikein löydy. Laki ei sano asiasta mitään, maininnat...