hallituksen esitykset

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Pyydän kopiota HE 88/1985 Kuluttajansuojalaki 17 §:n perustelut sivut 30, 31 ja 32 Pitäisi olla teksti "luotonantaja ei olei velvollinen ottamaan vastaan… 300 21.3.2016 Välitän HE 88/1985 tekstin sinulle erikseen Eduskunnan kirjaston tietopalvelusta.
Mistä löydän vanhoja asetuksia ja säädöksiä? Finlexissä näihin viitataan mm. kumotuneina ja näkyvissä myös viite, mikä asetus kumonnut. Haluaisin löytää… 1833 22.1.2014 Hämeenlinnan pääkirjaston varastossa on painettu Suomen asetuskokoelma tältä ajalta (varastoituna vuodet 1860-2004), samoin valtiopäiväasiakirjat vuoteen 1965 asti. Saat tarvitsemasi asetukset, lain ja hallituksen esityksen käyttöösi ja kopioitavaksi pääkirjaston tietopalvelusta. Sähköisessä muodossa niitä ei ole saatavana.
Löytyykö Turun alueelta jostakin kirjastosta painettuna hallituksen esityksiä? Kaipaisin painettua versiota HE 120/1994 vp. Internetversioista ei näe… 780 8.1.2012 Valtiopäiväasiakirjat vuodesta 1980 alkaen löytyvät Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston tieto-osastolta (Linnank.2, 2.krs)
Viekö valtioneuvosto valmistelemansa lakiehdotuksen presidentin nähtäväksi/hyväksyttäväksi ennen sen menemistä eduskunnan käsittelyyn? 816 23.8.2010 Lain säätämisestä ja presidentin oikeuksista säädetään Suomen perustuslaissa 731/1999, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731. Kysymyksesi kannalta oleellinen kohta on "presidentti antaa hallituksen esitykset eduskunnalle valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta" eli kyllä. Lakien säätäminen Valtioneuvoston asema hallituksen esitysten antamisessa vahvistuu. Hallituksen esityksellä annetaan eduskunnan käsiteltäväksi lähinnä valtioneuvostossa valmistellut lakiehdotukset, talousarvio- ja lisätalousarvioesitykset sekä ehdotukset valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä. Uuden perustuslain [731/1999] mukaan presidentti antaa hallituksen esitykset eduskunnalle valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Presidentti...
Löytyykö Vantaan kaupunginkirjastosta Hallituksen esitystä 1988:64? Se on siis hallituksen esitys Eduskunnalle yhdistyslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi… 808 20.6.2005 Hallituksen esitys Eduskunnalle yhdistyslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 64/1988) on luettavissa Tikkurilan kirjastossa.