elämänkaari

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä tarkoittaa eksistentiaalinen kehys? 171 4.6.2019 Eksistentiaalinen kehys on yksi Steven Hitlinin ja Glen H. Elderin hahmottelemasta neljästä heuristisesta kehyksestä, joiden varassa inhimillistä toimijuutta voidaan jäsentää. Hitlinin ja Elderin mallissa eksistentiaalinen kehys toimii perustana kolmelle muulle, jotka ovat identiteettikehys, pragmaattinen kehys sekä elämänkulun kehys. Eksistentiaalinen toimijuus on läsnä kaikessa inhimillisessä toimijuudessa ja sisältää ihmisenä olemisen eksistentiaalisia peruskysymyksiä toimintamme intentionaalisuudesta, yksilöllisestä vapaudesta, valinnoista ja vastuusta. Ihminen voi aina harkita, mitä valita ja miten toimia. Pragmaattinen toimijuus toteutuu tässä ja nyt, arjessa ja sen eri toimintaympäristöissä: teemme käytännöllisiä tekoja ja...
Miten saisin apua kirjaani joka käsittelee minua 60 luvulla. Mua hakattiin ja jouduin varastamaan ruokani. Isä oli alkoholisti ja äiti kävi töissä. Åiti tuli… 416 4.11.2016 Suomen elämäntarinayhdistys ry järjestää kursseja, kirjoitusvalmennusta, ja yhdistyksellä on myös arvostelupalvelu. Linkin kautta löytyvät yhdistyksen sivut: https://elamantarinayhdistys.wordpress.com/ Kirjailija Pepi Reinikainen on kirjoittanut kirjan nimeltä Elämänkaarikirjoitus. Kirja on Helmet-kirjastojen kokoelmissa: http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/?lang=fin&target=elämänkaarikirjoitus Pepi Reinikainen myös ohjaa kirjoittamista ryhmissä: https://elamankaarikirjoitus.fi/ Oman kunnan työväen- tai kansalaisopistosta voi myös löytyä kirjoitusryhmiä. Toivottavasti näiden vinkkien kautta löytyy sinulle sopivaa apua kirjoittamiseen.
Suoritan sosionomiopintoja ja siinä perhetyön jaksoa. Tehtävä on kauno- ja/tai kokemuskirjallisuuden lukemista : eli joku teos jossa kuvataan perheen tai … 968 7.2.2011 Muun muassa seuraavissa romaaneissa käsitellään perhettä tai sukua, niiden dynamiikkaa ja vaiheita sekä perheenjäsenten kehitystä. Osassa teoksia on mukana myös laajahko historiallinen perspektiivi ja linkitys samanaikaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Burnard, Bonnie: Hyvästä kodista (Otava, 2002) Cunningham, Michael: Samaa sukua (Gummerus, 2003) Desai, Kiran: Menetyksen perintö (Otava, 2007) Dorrestein, Renate: Pojallani on seksielämä ja minä luen äidille Punahilkkaa (WSOY, 2009) Franzen, Jonathan: Muutoksia (WSOY, 2002) Honkasalo, Laura: Eropaperit (Otava, 2009) Ibrahimi, Anilda: Punainen morsian (Tammi, 2010) Lundán, Reko: Ilman suuria suruja (WSOY, 2002) McAdam, Colin: Jotain suurta (WSOY, 2005) McMillan, Terry: Kaikki kotona? (...
Haluaisin oppia paremmin kanssaihmisiäni. Olisiko olemassa hyviä kirjoja ihmisen elämänkaaresta ja rooleista? 790 27.10.2009 Aiheesta löytyy esim. tällaisia kirjoja: Burr, Vivien: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä (Vastapaino, 2004) Dunderfelt, Tony: Elämänkaaripsykologia (WSOY, 2006) Dunderfelt, Tony: Henkilökemia (Dialogia, 2003) Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet (PS-kustannus, 2009) Turunen, Kari E.: Ikävaiheiden kriisit (Atena, 2005) Vuorinen, Risto: Minän synty ja kehitys (WSOY, 1998)
Haen runoa, jossa kerrotaan vanhasta miehestä, keinutuolista ja kaappikellosta. Siinä käydään elämänkaarta läpi. Lapset? vievät kaappikellon vintille ja mies… 3402 17.4.2009 Tämänkaltainen runo löytyy Larin-Kyöstin runoteoksesta Ota sun kaunis kantelees, johon on koottu valikoima Larin-Kyöstin runoja vuosilta 1897-1946. Runon nimi on Vaari ja vaarin kello ja se alkaa seuraavalla tavalla: Kaappikello se käy ja kukkuu, pankolla herää vanha vaari, tiki-taki-tiki-taki vanha vaari, vaarill' on piippu ja tulusmaari ja Mirri, mi nurkassa nukkuu.
Löytyykö jotain psykologista kirjaa,joka kertoisi minän kehityksestä tai sen häiriöstä aikuisella ? 1131 4.1.2007 Useissa kehityspsykologian teoksissa käsitellään koko ihmisen elämänkaarta, myös minän ja persoonallisuuden kehittymistä eri vuosikymmeninä. Esimerkiksi seuraaviin teoksiin kannattaa tutustua: Dunderfelt, Tony, Elämänkaaripsykologia, WSOY, 1997 Ihmisen elämänkaari, Otava, 1992. Lieve Wais, Mathias, Ihmisen elämänkaari - Aikuiselämän kriisit ja kehitysmahdollisuudet, Suomen antroposofinen liitto, 2002. Vuorinen, Risto, Minän synty ja kehitys : ihmisen psyykkinen kehitys yli elämänkaaren, WSOY, 1998. Berger, Kathleen Stassen, The developing person through the life span, Worth, 2000. Teosten saatavuuden voit tarkistaa Helmet-aineistohausta, http://www.helmet.fi/ . Lisää aiheesta voit etsiä valitsemalla aihehaun ja käyttämällä esimerkiksi...
Tarvitsisin kirjallisuutta muistelusta ja elämänkaarikyselystä dementoituneiden hoidossa. Millaista kirjallisuutta on olemassa ja löytyykö sitä Rauman tai… 1241 11.3.2003 Porin kaupunginkirjastossa on Merja Mäkisalon kirja Me ollaan sankareita elämän...: elämäntarina-ajattelu vanhustyössä, joka käsittelee aihetta. Kirjan saatavuustiedot voi tarkistaa Riimi-aineistohaussa osoitteessa http://kirjasto.pori.fi/riimi/zgate.dll. Aleksi-artikkelitietokannasta löytyi viite Marja Saarenheimon artikkelista Elämä edessä, takana ja tässä : elämänkaaren ja ajan näkökulma dementiaan, joka on ilmestyntyt Dementiauutisten numerossa 2/2001. Porin kaupunginkirjastossa ei ole kyseistä lehteä. Rauman kaupunginkirjaston yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.rauma.fi/kirjasto/Default.htm.
Tiedustelisin että onko teoksesta " Berger, K.S 1998. The developing person: through the life span." - suomenkielistä käännöstä, tai onko vastaavanlaisia… 1191 9.2.2002 Valitettavasti Bergerin kirjaa The developing person through the life span ei ole suomennettu. Ihmisen elämänkaarta käsitellään mm. seuraavissa kirjoissa: Dunderfelt, Tony: Elämänkaaripsykologia Lievegoed, Bernard: Yksilön elämänkaari Turunen, Kari E.: Elämänkaari ja kriisit Vuorinen, Risto: Minän synty ja kehitys Ihmisen elämänkaari Tolkki-Nikkonen, Mirja: Kun ei odota ei kärsi, kun ei vaadi ei paljon pety : yksilön elämänkaaren kriittiset vaiheet.