ekologia

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko biologian termille niche complementarity olemassa suomenkielistä vastinetta? 428 22.1.2015 Biologian sanakirjan (Otava, 1993) mukaan vastaava ilmaus on "lokeroiden komplementaarisuus".
Mistä löytäisin tietoa kierrätyksen ja jätehuollon historiasta Suomessa ja Neuvostoliitossa/Venäjällä? Yritän kartoittaa kuinka kauan kummassakin maassa on… 1849 23.4.2013 Hakusanoilla jätehuolto ja historia Piki-verkkokirjastosta löytyy 15 teosta mm. nämä: Oiva Turpeisen ja Jyrki Lehikoisen teos Kunnallistekniikkaa Suomessa keskiajalta 1990-luvulle, Suomen kuntatekniikan yhdistys, 1995. Anna-Maija Urkolan artikkeli Jätehuoltoa puoli vuosisataa sitten löytyy Tammerkoski-lehdestä (1990: 7 ss. 28-29) jota julkaisee Tampere-seura. Lehti löytyy ainakin Tampereen pääkirjaston varastosta. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa, 2008, Gaudeamus tekijöinä Jari Lyytimäki, Harri Hakala ja Jari Välimäki. Teosta löytyy useista PIKI-kirjastoista. Jätettä ei jätetä [Videotallenne] : jätehuollon vuosisata Pirkanmaan jätehuolto, 2004. PIKIstä löytyy ainakin pari teosta joiden asiasanoissa mainitaan ympäristönsuojelu ja tai...
Etsin kirjoja aiheista jäte ja downshiftaus. Jos laitan hakusanaksi jäte, tulee vain jätehuollosta, roskalla tulee lastenkirjoja. Haluaisin tietoa siitä, miten… 1006 4.4.2013 Downshiftaus lienee terminä vielä niin uusi, ettei sitä ole käytetty paljonkaan kirjaston asiasanoituksessa. Leila Simosen teos ”Polulta poikkeamisen taito” (Voimapaja, 2012) näyttää olevan tällä hetkellä ainoa sillä asiasanalla varustettu teos. Wikipedian osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Downshifting löytyvään artikkeliin on kerätty jonkin verran downshiftausta käsittelevää kirjallisuutta, jota on kirjaston kokoelmissa, vaikkei tuolla asiasanalla. Kannattaa aloittaa vaikka niistä. Kunkin kirjan saatavuuden voi katsoa osoitteesta http://luettelo.helmet.fi teoksen nimellä. Kirjoja ekologisesta jätenäkökulmasta voisivat olla esimerkiksi seuraavat HelMet-kirjastoista löytyvät teokset: Hengeveld, Rob: Wasted world : how our consumption...
Löytyykö suomalaista tieteellistä tutkimusta muodin ympäritövaikutuksista tai ekologisesta vaatesuunnittelusta? 2252 11.12.2006 Vaatesuunnitteluun ja tekstiilisuunnitteluun liittyvistä ympäristökysymyksistä on tehty jonkin verran tutkimusta Suomessa. Aiheesta on laadittu useita pro gradu -töitä, jotka ovat luettavissa ko. yliopistojen kirjastoissa. Kaukolainoja toimitetaan - kirjastosta riippuen - joko kopioina tai mikrokortteina. Voit tehdä kaukolainapyynnön esim. Helsingin kaupungin pääkirjaston kautta www.lib.hel.fi/fi-FI/pasila/yhteystiedot/ Aiheesta on julkaistu myös artikkeleita, enimmäkseen yleistajuisissa aikakauslehdissä. Kirjallisuutta: Valkonen, Anne (toim.) Louhi : pk-yritykset ja tekstiilikuitujen ekologinen tuotekehitys ja tuotteistaminen. Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu, Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto, 2000. Paakkunainen, Riikamaria...
Olisin kiinnostúnut sellaisesta jätevesien puhdistus-järjestelmästä, missä jätevesi kierrättyy jatkuvasti tietyn systeemin kautta ja kiintojäte kompostoituu… 826 13.6.2005 Suomenkielistä aineistoa ei vielä valitettavasti löytynyt tästä aiheesta ja alla on löydetyt teokset, jotka eivät ole kauhean vanhoja. Näitä teoksia voi kaukolainata kirjaston kautta. Lönngren, Gabriella Vatten i dagen : exempel på ekologisk dagvattenhantering / Julkaistu: [Stockholm] : Svensk byggtjänst, 2001 Sarja: (Stad & land, ISSN 0280-4549 ; nr 165) Maaseututalo - yksilöllistä asumismukavuutta luonnon ehdoilla : teemapäivä 28.1.1993 Julkaistu: Oulu : Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, 1993 Ecological engineering for wastewater treatment : proceedings of the international conference at Stensund Folk College, Sweden, March 24-28, 1991 / Carl Etnier and Björn Guterstam, editors Julkaistu: Gothenburg : Bokskogen, 1991
Kumpia on enemmän: lehtiä vai muurahaisia? 3-vuotias pikkutyttöni sai tälläisen kysymyksen päähänsä 22 vuotta sitten eikä vastausta ole vieläkään tiedossa. 1092 14.11.2002 Kysymykseen ei löytynyt suoraa vastausta mistään kirjasta, ja otin yhteyttä erääseen biologiin. Hänen mukaansa lehtiä on ehdottomasti enemmän kuin muurahaisia. Hän perusteli vastaustaan ekologian perussäännöllä, jonka mukaan tuottajien määrä on aina suurempi kuin kuluttajien. Näin on muurahaistenkin kohdalla, siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä elävien muurahaisten yhteenlaskettu massa on suunnilleen sama tai hiukan suurempi kuin nyt elävien ihmisten massa! Hiukan samantyyppisiä kysymyksiä pohditaan Sakari Mäkelän kirjassa "Onko pisara pyöreä ja kuu keltainen - tietoja arkipäivän luonnonilmiöistä" ja Martyn M. Goldwynin teoksessa "Kuinka kärpänen kävelee katossa ja muita kiperiä kysymyksiä".
Mitä on ekologia? 1417 22.8.2001 Ekologia, ympäristötiede, on biologian haara, joka tutkii eliöiden suhdetta toisiinsa ja ympäristöön, siis yksilöitä, populaatioita, eliöyhteisöjä ja ekosysteemiä sekä niiden välistä vuorovaikutusta. Nykyään yhä tärkeämmiksi ovat muodostuneet ihmisen ja ympäristön välisiä vuorovaikutuksia tutkivat ekologian osa-aluueet. Internetissä esim. osoitteessa http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/5luonnontieteet/biologia/… löytyy lisätietoa ekologiasta.
Mahtaisiko löytyä tietoa ekologisesta ravintolan tai henkilöstöruokasalin sisustuksesta? (kaluste-, tekstiili-, ja lattiamateriaalit sekä pintakäsittely) 1586 19.7.2001 Kysymykseenne ei löytynyt mitään yhtä teosta, joka olisi käsitellyt kaikkia kysymykseen liittyneitä asioita, mutta seuraavassa on listaa teoksista, joista löytyy kaikista jotakin. Seuraavat olivat parhaita teoksia mitä aiheesta löytyi: Mikkola, Paula: Suomalaisten hotelli- ja ravintola-alan yritysjohtajien suhtautuminen ympäristönsuojeluun, 1996 Ympäristöystävällistä hotelli- ja ravintolatoimintaa, 1991 Greener management for hotels and restaurants : how to cut costs by protecting the environment, 1997 Seuraavat teokset käsittelevät yleensä ravintolasuunnittelua: Karanko, Jatta: Henkilöstöruokalan suunnitteluopas, 1990 Asensio Cerver, Francisco: Commercial space : restaurants, 1996 Mount, Charles: The new restaurant : dining design 2, 1995...
Tarvitsisin tietoa Kanarian saarista,etenkin Lanzarotesta. 759 26.10.2000 Yleistä kirjallisuutta ekologiasta ja maailman nykytilasta löytyy esim. Worldwatch Instituten kirjasta 'Maailman tila 2000' (ISBN 951-662-798-6). Yleisiä matkailua käsitteleviä teoksia ovat mm. Magnus Londenin vuonna 2000 julkaisema teos 'Etelään! - Seuramatkailun syvin olemus' (ISBN 951-31-1763-4), Tom Selänniemen vuonna 1996 julkaistu 'Matka ikuiseen kesään--kulttuuriantropologinen näkökulma suomalaisten etelänmatkailuun' (ISBN 951-717-926-X), Topi Falkenbergin vuonna 2000 toimittama 'Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle - Suomalaisen seuramatkailun vuosikymmenet' (ISBN 951-98492-0-3), Taina Syrjämaan vuonna 1994 toimittama 'Matkakuumetta - matkailun ja turismin historiaa' (ISBN 951-29-0318-0), Eeva Jokisen vuonna 1990 julkaistu...
Aiheeni on urbaani ekoteologia - mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?. Lähinnä tarvitsisin neuvoa alaotsikkoon aluesuunnittelun perusteet, ehkä lisäksi muutama… 1369 5.7.2000 Varsinaisesti ekoteologiaan liittyvää aluesuunnittelua koskevia viitteitä ei löydy tietokannoista. Olethan jo tutustunut sinulle aiemmin haettuihin ekoteologiaa koskeviin tiedonlähteisiin (artikkelit, kirjat ja verkkosivut)? Kannattaa selata läpi artikkelien ja kirjojen lähdeluettelot, niistä löytyy usein hyödyllistä jatkomateriaalia. Suosittelisin myös käyntiä lähikirjastossa. Kaikissa Helsingin kirjastoissa on mahdollisuus tehdä asiakastyöasemilla hakuja tieteellisten kirjastojen tietokannasta Lindasta sekä tieteellisten artikkeleiden tietokannasta Artosta. Opinnäytetyön valmistelu vaatii yleensäkin suuren määrän viitteiden läpikäymistä, ja se on helpompaa (ja hyödyllisempää) kun pääset itse selaamaan tietokantoja. Samalla voit...
Löytyykö KDYK:lta materiaalia ekoteologiasta ? Pienikin vinkki auttaisi erittäin paljon. 1029 25.2.2000 Vaikka ekoteologia ei ole mikään aivan uusi käsite, se on silti sen verran vieras, että sitä hakusanana käytettäessä ei löydy suomenkielistä kirjallisuutta, lehtiartikkeleita kyllä. Useimmissa yleisissä kirjastoissa on Aleksi ja Arto artikkeliviitetietokannat, joihin luetteloidaan kotimaisia sanoma- ja aikakausilehtiartikkeleita. Sanalla ekoteologia tietokannoista löytyy muutama viite, esim. Seppo Kjellberg "Ekologisen kaupungin ristiriitaiset päämäärät" (Yhteiskuntasuunnittelu 1997/3); Veikkola Juhani "Mitä on ekoteologia" (Diakonia 1991/3)ja Teuvo Laitalan arvostelu kirjasta "Ecotheology" (Teologinen aikakauskirja 1997/ 5-6). Jos jonkin tietyn hakusanan käyttö tuottaa kovin pienen hakutuloksen, kannattaa käyttää laajempia käsitteitä,...