atk

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Järjestetäänkö kirjastossa atk-opetusta aloitteleville aikuisille? 832 Hämeenlinnan pääkirjastossa tänä syksynä järjestettävien "Verkkostartti" -kurssien (5 x 2 tuntia), ilmoittautuminen päättyi jo 24.8. Ryhmässä 1, joka pidetään 26.9. - 24.10. keskiviikkoisin klo 12:00 - 14:00, on nyt yksi paikka vapaana. Kurssi pidetään pääkirjaston Atk-luokkassa, Lukiokatu 2. Lähikirjastojen kurssit ovat täyttyneet. Verkkostartit sisältävät aloittelijoille ohjattua opastusta tietokoneen ja verkkopalveluiden käyttöön. Aiheina ovat tietokoneeseen tutustuminen, internetin, sähköpostin ja tekstinkäsittelyn alkeet, digikuvien tallentaminen, muistitikun käyttö. Koulutus on maksutonta.
Onko olemassa sanelukonetta tai vastaavaa, joka muuntaa puheen suoraan tietokonetekstiksi? 1033 Ryhdyin etsimään tietoa internetistä Googlella ja löysin hakulausekkeella "automaattinen puheentunnistus" erinäisiä linkkejä, joista kenties voisi olla apua. Tässä Goolen antamat tulokset: http://www.google.fi/search?hl=fi&q=%22automaattinen+puheentunnistus%22… . Esim. Lingsoft-niminen yritys on julkaissut Windows-tietokoneissa toimivan puheohjaussovelluksen, Lingsoft Speech Controller -ohjelman. Tässä lisätietoja: http://lingsoft.fi/?lang=fi&doc_id=120&session_id=6f58b86eecfa997c9eb49… .
Löytyykö kirjastosta aineistoa aiheesta "Threat Tree"? 1061 Tällainen pro gradu -työ löytyi aiheesta, sen voi yrittää saada kaukolainaksi lähikirjaston kautta. Karppinen, Kaarina : Security measurement based on attack trees in a mobile ad hoc network environment. Oulu, 2005, 61 s. Opinnäyte: Pro gradu -työ : Oulun yliopisto , tietojenkäsittelytieteiden laitos Teoksen kieli: eng, Asiasanat: attack tree, information security, network security , security metrics, ad hoc network, AODV, MIPv6, hyökkäyspuu, tietoturva, verkkotietoturva, tietoturvan mittaaminen Ammattikorkeakoulujen kirjastoista, erikoiskirjastoista eikä kunnallisista kirjastoista löytynyt näillä sanoilla mitään teoksia.
Saisinko määritelmät sanoille tieto ja informaatio, tietojenkäsittely, atk sekä lähteet, joista tieto on saatu? 4507 Tiedon ja informaation määritelmät löydät esim. osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Tieto Teoksessa Atk-sanakirja / Tietotekniikan liitto ry:n sanastotoimikunta, 12. uud. p. Helsinki : Talentum, 2003 määritellään tieto seuraavasti: ”Asia ihmisen vastaanottamana ja ymmärtämänä (informaatio) tai konkreettisessa esitysmuodossa ilmaistuna (data). Tieto sisältää myös merkitykset tietämys, sanoma ja tiedustelu”. Informaatio määritellään samaisessa lähteessä datan ihmiselle tuottamaksi mielteeksi tai merkitykseksi. Tietojenkäsittely puolestaan on ”Tietoihin kohdistuvan toimituksen kuten laskutoimituksen, muuntamisen, yhdistelyn, valinnan tai uudelleen järjestämisen, tai tällaisten toimitusten sarjan suorittaminen tulosten saamiseksi”....
Mitä vikatiketti on ruotsiksi? Kiitos etukäteen! 1425 Ilmaisu "vikatiketti" ei näyttäisi olevan virallinen atk-termi. Se ei esiinny ATK-sanakirjassa (2003). Verkkohaku antaa tuloksen, josta voi päätellä että ilmausta "vikatiketti" käytetään Helsingin kaupunginkirjaston Tietotekniikkayksikössä ja Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortion http://www.amkit.fi -verkkosivustolla. Vastaavaa ruotsinkielistä ilmaisua tuskin käytetään. Help-desk -toimintojen yhteydessä sen sijaan termi "felanmälan" on hyvin tavallinen. Vikaa ilmoitettaessa voi myös antaa "felbeskrivning", jossa kuvaillaan vikaa tarkemmin.
Mitä tarkoittaa kilotavu 1904 Tietokoneessa oleva informaatio koostuu biteistä (joko 0 tai 1). Kahdeksan bittiä on tavu. 1024 tavua on kilotavu. Vaikka "kilo" tarkoittaa tuhatta, on siis kilotavussa hieman enemmän kuin tuhat tavua.
Tietoa ostoreskontrasta. Työskentelemässäni yrityksessä on otettu käyttöön uusi tal.hallinto-ohjelmisto.Ostoreskontra on minulle aivan uusi tuttavuus, joten… 1594 Hain kirjallisuusviitteitä Manda- ja Linda-tietokannoista ja tulokseksi sain seuraavanlaisia kirjoja: Manda: - Luoma: Liiketoiminta verkottuneessa taloudessa (2001) Käsittelee mm. yritysten atk-kirjanpitoa ja taloushallintoa. - Lindfors & Karlsson: Pienyrityksen atk-kirjanpito (1996) - Lindfors: Pienyrityksen atk-kirjanpito - tilikartta ja kirjausohjeet (1996) - Tuominen, Pöhö, Luhtala: Kirjanpidon perusteet (1993) Sisältää mm. atk-kirjanpidon. Linda: - Toiviainen: Laskentatoimen atk-sovellukset (1987) - Kaisla: Reskontra (1974) On tosin kovin vanha! - Vatanen: Reskontra tietokoneella - harjoitusaineistoa (1984) Melko vanha tämäkin. Kenties paremmin voisi löytyä aineistoa, jos tietäisimme taloushallinto-ohjelmistonne nimen. Samoin...
Kysyisin keskusyksikössä oleva bios, pnpbios, mitä tarkoittavat, kelpaisi netti-osoitekkin, mistä voisi etsiä. 957 BIOSista löytyy monia selvityksiä. Ne löydät osoitteesta http://kotisivu.mtv3.fi/oma/tuula/bios.html pnpbiossista tietoa(=PnP bios = Plug and Play Bios) osoitteissa http://www.cc.jyu.fi/~jansilv/BIOS.html http://www.cc.jyu.fi/~mjlepola/PnP/ Lisäksi Reima Flyktmanin kirjasta PC-mikron laitetekniikka (luokassa 61.4)on biosit esitelty. Voit tarkistaa kirjan saatavuuden Lappeenrannan maakuntakirjastossa. Kirjaston aineistohausta osoitteessa http://riimiw.lappeenranta.fi
Mitä tarkoitetaan sovitinkorteilla, ja niiden asennukset. Mikä olisi mahdollinen nettiosoite näihin tietoihin. 1052 Sovitin = adapteri. Kahden suoraan yhteensopimattoman laitteen (esim. kahden tietokoneen tai tietokoneen ja kirjoittimen) väliin kytketty laite, joka tekee laitteiden välisen yhteistoiminnan mahdolliseksi (esim. liitäntäkortti). Myös: liitäntään käytetty pistoke. Sovitin = lisälaite, joka tekee laitteen liitäntäkelpoiseksi toiseen laitteeseen. Vrt. liitäntä, tv-sovitin. Liitäntä = kahden laitteen, tietojärjestelmän tai moduulin välinen fyysinen tai abstraktinen kosketuspinta sekä niiden välistä yhteyttä tai viestintää koskevat sopimukset tai käytännöt. Vrt. avosysteemien liitäntämalli, CAMAC, CGI, rajapinta, RS-232C-liitäntä, SCSI-väyläliitäntä, sovitin. Liitäntäkortti = piirikortti, jota käytetään liitettäessä esimerkiksi oheislaite...
Keskusyksikössä, olevat väylät, sekä laajennusväylä, mitä tarkoittaa, mistä saisin nettiosoitteen tähän aiheeseen 1349 Väylä http://www.uta.fi/hyper/top/lai05.htm http://www.jelppi.net/atk_ja_muu_informaatioteknologia.htm Laajennusväylä / lisäkorttiväylä http://poksat.poke.fi/~pelleri/emot.htm Lisätietoja tietokoneen rakenteesta saat esim. Googlen hakupalvelulla http://www.google.com hakusanoilla tietokoneen rakenne Hyvää kirjallisutta aiheeseen: Flyktman Reima Inside PC Paananen Juha Tietotekniikan peruskirja 2000
Mitä on MARC? Missä käytetään? 1444 YKsi selitys MARC -käsitteelle: TIetokonepohjaisen luetteloinnin tietueformaatti ts. paperisen luettelointikortin dokumenttia kuvaavat tiedot atk-pohjaisessa muodossa. MARC-formaatin kehitti alunperin Kongressin kirjasto Yhdysval- loissa oman kokoelman luetteloimiseksi. Tätä MARC I -projektia seurasi MARC II -projekti, jossa tut- kittiin, miten eri bibliografisten kenttien (esim. tekijä -kenttä, kirjan nimi -kenttä, asiasanakentät jne.) alkaminen voitiin osoittaa erilaisilla koodeilla sekä kenttien jakaminen osakenttiin. MARC II:ssa tutkit tiin myös, miten kuvailualueen elementtejä (kustantaja, ulkoasutiedot, sarjajulkaisutiedot, ISBN-tunnus) voitiin käyttää aineiston haussa. Useimmat nykyiset atk -pohjaiset luettelointijärjestelmät...
Onko olemassa julkaisua Suomen julkishallinnon atk/tietotekniikan päättäjistä? Jos on, niin mikä julkaisu on, ja mistä saatavilla? 1072 Julkaisua johon olisi listattu kaikki julkishallinnon (= valtion, kuntien tm. julkisten yhdyskuntien hallinto) atk-päättäjät ei tietojemme mukaan ole, mutta avuksi kaipaamasi tiedon etsinnässä on sekä Suomen valtiokalenteri (http://www.halvi.helsinki.fi/valtiokalenteri/), jossa luetellaan valtion virastojen ja laitosten ylempi virkamieskunta sekä johtavassa asemassa olevat toimihenkilöt, että Suomen kunnalliskalenteri josta löytyvät kaikkien Suomen kuntien keskeisten viranhaltijoiden yhteystiedot. Kirjat löytyvät yleisistä kirjastoista kautta maan.
Pitäisi löytää materiaalia aiheesta "Atk ja yhteiskunta". Eli miten atk on vaikuttanut yhteiskuntaan ja miten tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan. 1289 Pääkaupunkiseudun aineistorekistä (www.lib.hel/plussa) löytyy aiheesta aineistoa (käyttäen tarkennettua hakua ja asiasanoina tietotekniikka ja yhteiskunta). Toinen mahdollisuus on käyttää asiasanaa tietoyhteiskunta, josta aineistoa löytyy todella runsaasti. Esimerkkeinä voisin mainita Kohtaamisyhteiskunta(Edita 1995) ja Näkökulmia tietoyhteiskuntaan (Gaudeamus, 1997). Aleksi-tietokannasta löytyi jonkin verran viitteitä lehtiartikkeleihin asiasanoilla tietotekniikka & yhteiskunta, runsaasti viitteitä asiasanalla tietoyhteiskunta. Aleksi- tietokanta on ainakin virkailijakäytössä useimmissa Vantaan kirjastoissa. Internetistä esim. Ihmemaan hakupalvelulla (www.fi) voi hakea yksinkertaisesti tietotekniikka ja yhteiskunta. Sieltä löytyy...
Löytyykö tällä hetkellä kirjaa: Paananen,Juha - Korhonen,Pasi: Tietotekniikan peruskirja ? 785 Tietotekniikan peruskirjasta on pääkaupunkiseudun kirjastojen kokoelmissa useitakin painoksia. Ajantasaisen tiedon niiden saatavuudesta voit tarkastaa osoitteesta http://www.libplussa.fi/ .
Löytyisikö mistään (lähinnä verkko/"paperi" lehdestä) suomeksi/englanniksi tuoretta kattavaa audioäänikorttien vertailua/testiä? 1154 Artikkelitietokanta Aleksi antoi hakusanoilla äänikortit-testit kolme viitettä vuodelta 1999: MikroPC 1999, nro 5: Äänikortteja kolmelle käyttäjäryhmälle; Tietokone 1999, nro 2: PC:stä musiikkistudio; MikroBitti 1999, nro 1: Lisää nopeutta ja kolmiulotteista ääntä - uudistuvat äänikortit. Helsingissä Pääkirjasto ja Rikhardinkadun kirjasto säilyttävät asianomaisia lehtiä. Alan verkkolehtien www-sivulle pääset esimerkiksi sivulta http://www.lib.hel.fi ja sieltä Lehdet sekä vapaasanahakuun hakusanaksi atk.