apurahat

24 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Maksetaanko lehtilainauksista tekijöille korvauksia? 157 20.3.2018 Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvaus on monelle kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa omaa toimeentuloa. Korvauksen vuosittainen suuruus perustuu teosten yhteenlaskettuun lainamäärään. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-numero ja jotka ovat fyysisinä kappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa. Sanasto jakaa lainauskorvausta tekstin tekijöille. Kuvittajat ja muut kuvantekijät saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät Teostosta. Lainauskorvaukset ovat henkilökohtaisia, eli ne eivät ole siirrettävissä...
Asun Ruotsissa ja aion kirjoittaa alkeisoppikirjan, joka on tarkoitettu suomen kielen opiskeluun. Onko Ruotsissa asuvalle kirjailialle apurahoja haettavaksi… 247 2.3.2017 Suomen tietokirjalijat ry:tä kerrottiin, että ainakaan heidän apurahahakemuksensa ei ole riippuvainen hakijan asuinmaasta. Lisää tietoa löydät heidän sivuiltaan: http://www.suomentietokirjailijat.fi/apurahat/ Apurahoja myöntäviä tahoja on monia, ja jokaisella on omat sääntönsä. Aurora-tietokannan kautta voit etsiä rahoitusmahdollisuuksia: http://www.aurora-tietokanta.fi/
Onko netissä jotain sivustoa, jonne on koottu kaikki apurahoja myöntävät tahot? Jos ei, niin millainen haku siinä tapauksessa on paras tapa löytää… 186 2.1.2017 Kattavin apuraha-aiheinen sivusto lienee Suomen ylioppilaskuntien liiton apurahatietokanta: http://apurahat.syl.fi/ Muita apurahatietokantoja ylläpitäviä sivustoja ovat mm. Suomen kulttuurirahasto ja Säätiöpalvelu. http://skr.fi/ http://www.saatiopalvelu.fi/apurahan-hakijalle.html
Haluaisin tietää, minkäsuuruisia rojalteja kustantajat yleensä maksavat hyvin myyvistä kirjoista ja mikä on kirjastokorvausten yleinen taso. 2764 8.7.2011 Taiteen keskustoimikunnan sivuilla olevassa 6.5.2011 päivätyssä tiedotteessa http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrame_workspac… kerrotaan mm., että kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 889 325 euroa kirjastoapurahoina (nk. kirjastokorvaus) ja -avustuksina yhteensä 908:lle kirjailijalle ja kääntäjälle. Yksittäiset apurahat ovat 500 - 14500 euron suuruisia. Tästä summasta on myönnetty apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille kaunokirjallisuuteen 2 082 000 euroa ja tietokirjallisuuteen 205 800 euroa. Kääntäjille vastaavat summat ovat 443 000 euroa ja 82 925 euroa. Avustuksina ahtaissa taloudellisissaoloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille on...
Olen kirjoittanut kolme kirjaa ilman apurahoja ja julkaissut ne omakustanteena. Onko mahdollista saada lainatuista kirjoista korvausta, myös takautuvasti? Jos… 1147 28.3.2011 Sanasto ry:n mukaan korvausta maksetaan takautuvasti enintään kolmelta vuodelta. Kolmen vuoden jälkeen hakematta olevat korvaukset siirtyvät uudelleen jaettaviksi. http://www.sanasto.fi/oikeudenomistajalle/lainauskorvaus/ Lainauskorvauksesta löytyy tietoa mm: https://lainauskorvaus.sanasto.fi/show/login/
Miten haetaan kirjastokorvauksia? Mistä kaavake? 1406 8.3.2011 Kirjastokorvauksia myöntää Taiteen keskustoimikunta. Apuraha on harkinnanvarainen, se ei ole tekijänoikeusmaksu. Korvauksia voivat saada mm. kirjailijat ja kääntäjät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. Samaan aikaan ei saa olla taiteilija-apurahaa tms. Vuoden 2011 hakuaika on päättynyt 31.1.11. Apurahoista (hakeminen, lomakkeet jne.) löytyy tietoa Taiteen keskustoimikunnan sivuilta www.taiteenkeskustoimikunta.fi .
Milloin saadaan kirjastokorvauksia? 1062 28.2.2011 Taiteen keskustoimikunta myöntää kirjastokorvauksia. Apuraha on harkinnanvarainen, se ei ole tekijänoikeusmaksu. Korvauksia voivat saada mm .kirjailijat ja kääntäjät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. Samaan aikaan ei saa olla taiteilija apurahaa tms. Vuoden 2010 hakuaika on ollut 31.1.10 mennessä ja tilitys ennen vappua. 2011 hakuajoista ei ole vielä tietoa Taiteen keskustoimikunnan sivuilla www.taiteenkeskustoimikunta.fi
Mikä on kirjastojen aineistomäärärahojen ja ns. kirjastokorvausten välinen suhde? Jaetaanko kirjastokorvauksia Teosto-korvausten tyyppisesti lainausmäärien… 2859 30.6.2010 Kirjastoapuraha on todellakin sama kuin ns. kirjastokorvaus. Apurahaa myönnetään vain hakemusten perusteella eikä se ole missään suhteessa lainausmääriin tai kirjastojen aineistomäärärahohin. Taiteen keskustoimikunnan sivuilla sanotaan mm. seuraavaa: http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/ ”Apurahat myönnetään kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työhön. Apurahat ovat harkinnanvaraisia. Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kirjailijoille ja kääntäjil-le. Niitä myönnetään sekä kaunokirjallisuuteen että tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjallinen työ rikastuttaa kulttuurielämää...
Mitä valtiollisia apurahoja / avustuksia kaunokirjailijat voivat hakea? Entä mitä tunnetumpia yksityisiä apurahoja / avustuksia? Ja onko mahdollista hakea… 900 16.11.2009 Yleensä apurahojen ja avustusten saamisen edellytyksenä on näytöt kirjallisuuden alalta. Kaunokirjallisten näyttöjen ei välttämättä tarvitse olla julkaistuja teoksia, vaan voivat olla myös alan julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita, esseitä ja muita vastaavia. Kulttuurialan säätiöitä ja rahastoja on runsaasti. Ne löytyvät listattuna täältä: http://www.kulttuuri.net/kulttuurihakemisto/saatiot_ja_apurahat Näistä tunnteuimpiin kuuluvat: Suomen Kulttuurirahasto Taiteen keskustoimikunta Kordelinin säätiö Jenni ja Antti Wihurin rahasto sekä listalta löytymätön Otavan kirjasäätiö: http://www.otava.fi/yritys/kirjasaatio/fi_FI/etusivu/
Hesarissa oli tämän vuoden alussa artikkeli, joka käsitteli kirjastokorvauksia, siis ei haettavia apurahoja. Ymmärsin niin, että jokaiselle kirjoittajalle… 2005 25.6.2009 Alla linkki tekijänoikeuslain muutokseen, joka koskee kirjastojen lainauskorvauksia. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 1228/2006 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061228 Lakitekstin lopussa on linkki lain hallituksen esitykseen 126/2006. Ohessa IPR University Centerin tekemä uutinen asiasta http://www.iprinfo.com/uutiset?action=details&id=551&offset=140 Tarkempia tietoja voi kysyä opetusministeriöstä puhelin (09) 16004.
Isäni kuoli. Hän on kirjoittanut useita kirjoja sekä kääntänyt suomeksi muutamia kirjoja. Mistä saan tietää (mm. perunkirjoitusta varten) onko jotakin… 1023 22.5.2009 Taiteen Keskustoimikunnan alainen kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kirjailijoille ja kääntäjille. Lisätietoa osoitteesta http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlang…
Jos kirjailija on kirjoittanut kirjan. Mikä on kirjastokorvaus? Miten haetaan? 8989 31.1.2008 Opetusministeriön asettama Kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain kirjailijoille ja kääntäjille apurahoja ja avustuksia, joita kutsutaan myös kirjastokorvauksiksi. Taiteen keskustoimikunnan sivustolla niistä kerrotaan näin: …myönnetään sekä kaunokirjallisuuteen että tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjallinen työ rikastuttaa kulttuurielämää Suomessa. Apurahat myönnetään kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työhön. Apurahaa ei yleensä myönnetä hakijalle, jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu vastaava apuraha tai taiteilijaprofessuuri. Hakijalta edellytetään vähintään yhtä julkaistua teosta. Apurahaa koskevia...
Voiko kirjastolta hakea julkaisuapurahoja? 1038 24.5.2007 Kannattaisi tutustua esim. seuraavaan julkaisuun, jota on pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoissa saatavana: Ensimmäinen painos : miten saan tekstini julki ja kuinka elän kirjoittamisella / Kari Ojala ; [kuvitus: Helena von Alftan]. [Helsinki] : Etukeno, 2006. Teoksessa kerrotaan mm. apurahoista. Internetissä on myös sivusto Kulttuuri.net, jossa on lista säätiöistä, jotka myöntävät apurahoja: http://www.kulttuuri.net/show_cat.php?id=18
Mitkä instanssit jakavat apurahoja suomenruotsalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseksi suomen kielelle? 829 7.2.2007 Kannattaisi varmaan kääntyä Suomalais-ruotsalaisen rahaston, Pohjoismaisen Kulttuurirahaston, Pohjoismaiden ministerineuvoston tai Pohjoismaiden neuvoston puoleen. Monta muutakin apurahoja koskevaa linkkiä löytyy Makupalat - Linkkikirjastosta, osoitteesta http://www.makupalat.fi/fi-FI/Hakutulokset/?LinkID=ea9b58da-a22a-473d-9…
Ketkä ja kuinka paljon voivat hakea kirjastoapurahaa, miten, mistä ja milloin? Mitä papereita tarvitaan, millainen hakemus ja mitä liitteeksi keneltäkin? 3152 31.1.2007 Aiheesta löytyy tietoa Taiteen keskustoimikunnan internet-sivuilta http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/ valitsemalla linkin Kirjallisuus ja sitten linkin Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat. Sivuilta löytyvät myös hakulomake pdf-muodossa sekä tarkempia ohjeita hakemiseen.
Olen yrittänyt löytää tietoa kirjastokorvauksesta, mistä sitä voi hakea ja milloin. 2100 25.2.2005 Kirjastokorvaus on puhekielen ilmaisu apurahoille, joita maksetaan erillisen lain nojalla kirjailijoille, kääntäjille, säveltäjille ja sovittajille korvauksena siitä, että heidän teoksiaan on yleisissä kirjastoissa lainattavana. Kirjastokorvauksista löydät tietoa aiemmasta samaa asiaa käsittelevästä kysymyksestä (ks. http://www.kirjastot.fi/FI/asklibrarian/archive.asp?id=14748&arkisto=tr… ) sekä Taiteen keskustoimikunnan sivuilta http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp? Kirjallisuuden apurahat löytyvät yläpalkin kohdasta Kirjallisuus > Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat. Säveltaiteen apurahat löytyvät kohdasta Säveltaide > Säveltaiteen kirjastoapurahat ja avustukset. Noilta sivuilta löytyy siis tarkempaa...
Olen lähdössä opiskeluuni liittyen Kanadaan vaihtoon työharjoitteluun. Onko kirjastosta saatavilla listaa tai luetteloa tahoista jotka myöntävät yksittäisille… 1584 25.10.2002 Sylin sivuilta löytyy tietokanta, josta voi tutkia apurahoja ja stipendejä http://www.syl.fi/apurahat/haku/ Tietoja apurahoista kannattaa kysellä myös oman oppilaitoksen opintotoimistosta tai sen maan suurlähetystöstä mihin on menossa. Kanadan Suomen suurlähetystön www-osoite on http://www.canada.fi Näillä sivuilla viitataan myös Fulbright Centerin sivuille (http://www.fulbright.fi/ ) Fulbright Center on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa rahoittavat Suomen opetusministeriö, Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot sekä Suomen ja Yhdysvaltain hallitusten perustama tukisäätiö. Sivuilla kerrotaan stipendiohjelmista Yhdysvaltoihin, mutta kannattaa kysellä myös Kanadaan. Osoitteessa http://www.skr.fi/spalvelu/verkossa.html on...
Olen kirjoittanut omakustanteisen kirjan ja haluaisin tietää, onko mahdollista saada teostomaksuja kirjastoilta, jossa se on? Mistä ja miten täytyy toimia… 1356 11.9.2001 Kirjastokorvauksiksi sanotaan apurahoja ja avustuksia, joita vuosittain jaetaan valtion varoista kirjailijoille ja kääntäjille sen johdosta, että heidän kirjoittamiaan ja kääntämiään kirjoja pidetään maksuttomasti käytettävissä yleisissä kirjastoissa. Apurahoja haetaan kirjastoapurahalautakunnalta. Hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät osoitteesta http://www.minedu.fi/tkt/apurahat/kk_apu2.html Kirjastoille omakustanteet saanee markkinoitua vaivattomimmin käyttämällä välityskanavina Kirjavälitystä ( www.kirjavalitys.fi )ja BTJ Kirjastopalvelua ( www.btj.fi ). BTJ Kirjastopalvelussa voi ottaa yhteyttä tuotepäällikkö Eila Oksaseen ( eila.oksanen@btj.fi, puh: (09) 5840 4521). Omakustantamisesta on ilmestynyt opaskirja: Kai Vakkuri:...
Mistä pieni yleishyödyllinen koko Suomessa toimiva yhdistys voisi hakea raha-avustusta? Kiitos 985 21.4.2001 Internetistä esim. osoitteesta http//www.varainhankinta.net/index.shtml löytyy paljon tietoa raha-avustusten hakemisesta kuin myös omatoimisen varainhankinnan kehittämisestä. Sivustossa on paljon tietoa, mielestäni hyvin jäsennettynä, joten seulomalla teille varmaankin löytyy oikea lähde avustuksen anomiseksi. Kirjan muodossa on olemassa useita oppaita: esim. Vaijärvi, Kari, Apuraha-avain (vuodelta 1997, ISBN 9529501366). Yleisten kirjastojen kokoelmista löytyy myös luetteloita ja yhteystietoja apurahoja jakavista tahoista esim. säätiöistä, rahastoista jne. On olemassa myös säätiöpalvelu, joka toimii Suomen Kulttuurirahaston alaisuudessa. Internetosoitteesta http//www.skr.fi pääsette säätiöpalvelun sivuille. Kannattaa kuitenkin ottaa...
Kysyisin että onko Internetissä hakupalvelua, josta voisi hakea tietoa apurahoista ja stipendeistä/rahoitusmahdollisuuksista sekä opiskelijoille että… 1001 2.11.2000 Internetistä löytää kattavasti tietoa erilaisista apurahoista ja stipendeistä. Hyvä aloitussivu on Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Makupalat-sivusto, minne on koottu linkkejä erilaisista apurahoista sivulle http://www.htk.fi/kirjasto/kasvatu2.htm sekä http://www.htk.fi/kirjasto/kulttu.htm#apurahat FastWeb on maailman suurin ilmainen apurahatietokanta http://www.fastweb.com Palvelun käyttäminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton sivuilla on laaja linkkilista opiskelijoille tarkoitetuista apurahoista osoitteessa http://sylsrv.syl.helsinki.fi/oppalvelut.html Kelan myöntämästä vammaistuesta mm. opiskeluun löytyy tietoa osoitteesta http://www.kela.fi Kansalaisen verkkolomakepalvelussa voit imuroida...