alaikäiset

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Ovatko sanat alaikäinen ja lapsi synonyymit toisilleen? Minun nuoruudessani esim. 17-vuotiaat laskettiin jo nuoriksi, mutta nykyään näkee sellaista, että… 206 2.3.2021 Alle 18-vuotias henkilö on alaikäinen. Lapsi tarkoittaa ihmistä syntymästä murrosikään. Lakikielessä lapsi määritellään usein alle 18-vuotiaaksi. Esim. Suomen lastensuojelulaki pitää lapsena alle 18-vuotiasta. Laki nuorista työntekijöistä määrittelee nuoreksi työntekijäksi 14-18-vuotiaan. Iästä riippumatta lapsi-sanaa käytetään ihmisen jälkeläisestä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsi
Voiko alaikäinen lainata varauksen ilman kirjastokorttia. Jos voi niin miten? 493 2.3.2018 Jos alaikäisellä on kuvallinen henkilöllisyystodistus niin kyllä voi. Omatoimiaikana tarvitsee kirjastokortin lainaukseen. Huomaa ettei lainaaminen ole mahdollista Kouvolan kirjastoissa 5-8.3.2018. kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi.
Voiko alaikäiselle lapselle hankkia kirjastokortin kunnassa, silloin kun lapsi on kirjoilla ja asuu eri paikkakunnalla? 903 6.2.2018 Kirjastokortin myöntämiseen tarvitaan Suomessa oleva osoite, joten eri paikkakunnalla asuminen tai kirjoilla oleminen ei ole este kortin saamiselle. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai toisen täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. 15-vuotias on itse vastuussa lainoistaan, hän ei siis tarvitsee vastuuhenkilöä. Alla olevassa linkissä on lisää tietoa kirjastokortin hankkimisesta. http://www.helmet.fi/fi-FI/Info/Asiakkaana_kirjastossa/Kirjastokortti_ja_lainaaminen(37)
Suomen lapsiasiamies otti esille sen, että alle 16 vuotiaana erityisluvalla solmittuja avioliittoja Suomessa pitäisi saada vähemmäksi. Kuinka nuori voi… 1813 15.5.2013 Avioliittolain (13.6.1929/234)2 LUKU (16.4.1987/411) mainitsee alaikäisten avioliiton solmimisesta seuraavaa: Avioliiton esteet 4 § (16.4.1987/411) Avioliittoon ei saa mennä alle kahdeksantoistavuotias. Oikeusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mennä avioliittoon. Ennen asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hänen olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimenpitein selvittää. Ikäraja on siis lain mukaan sama sekä tytöille että pojille. Käytännössä kuitenkin tytöt ovat tilastojen mukaan selkeä enemmistö alaikäisenä naimisiin menneistä. Seinäjoen Sanomat selvitti viime vuoden lopulla Tilastokeskukselta sitä, minkä verran ja minkä ikäiset...
Saako 16 vuotias opiskelija muuttaa vuokra-asuntoon toiselle paikkakunnalle aikuisen opiskelijan kämppäkaveriksi vaikka on vastakkaista sukupuolta? 2951 23.11.2010 16-vuotias saa muuttaa toiselle paikkakunnalle asumaan aikuisen opiskelijan kämppäkaveriksi. Alaikäisyyden vuoksi mm. nämä seikat on huomioitava: - Alaikäiset eivät ole Suomessa oikeustoimikelpoisia. Täten hänen allekirjoittamansa vuokrasopimus ei ole sitova ilman hänen edunvalvojansa (yleensä huoltaja eli vanhemmat) lupaa ja hyväksyntää. - Lapsen muutto pois kotoa ei lopeta vanhempien elatusvelvollisuutta, vaan se jatkuu siihen asti kun lapsi täyttää 18-vuotta. Kysymykseen liittyvä lainsäädäntö - Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442 - Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704 - Vuokra-asumisen lainsäädäntö http://www.ymparisto.fi/default.asp?...
Minkä ikäisenä lapsi tuli täysi-ikäiseksi 1930-luvulla? Ymmärtääkseni maatilan saattoi periä tuolloin vain täysi-ikäinen henkilö. 2526 8.10.2007 Ison tietosankirjan 1. osan (palsta 270 Elieser Kailan artikkeli 'alaikäisyys', painovuosi 1931) mukaan perinteinen täysi-ikäisyysraja 15 vuotta muutettiin v. 1721 21:ksi. Entinen ikäraja (15 vuotta) säilytettin sikäli, että tämän iän saavuttanut saattoi hallita omalla työllään ansaittua ja määrätä siitä testamentilla, olla valallisena todistajana yms. Avioitumisikä oli miehillä 18, naisilla 17. Rikosoikeudellinen täysi-ikäisyys alkoi 18 vuoden iässä, 15-17 -vuotias tuomittiin alemman asteikon mukaan. Kunnallisen äänioikeuden ikäraja oli 21, valtiollisen 24.