ajankäyttö

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyisikö suomenkielisiä lastenkirjoja aiheesta myöhästely, myöhästyminen ja ajoissa oleminen? 82 19.2.2021 Kirjastoista löytyviä kiireeseen, myöhästelyyn ja ajoissa olemiseen liittyviä kirjoja: Kuvakirjat: -Bergström, Gunilla (1 p. 1977): Mikko Mallikas panee töpinäksi -Birck, Jan (2018): Sara ja Takku : varastetun ajan tapaus  -Erickson, Karen (1989): Osaan lähteä ajoissa -Herätys Wilson! (2010) -Jüngling, Christine (2012): Vähän aikaa vielä! -Kunnas, Mikko (2005): Jopas sattui, Noksu -McKee, David (2018): Elmerin kävelyretki -Teräs, Mila (2015): Hämärinkäinen -Marlow, Layn (2008): Jo loppui hoppu -Kalliola, Anne (2006): Veka viilettää  -Morton-Shaw, Christine (2004): Herra Jalon kumma kotimatka Sadut: -Erkkilä, Leena (2007): Lentävät satutossut -teoksesta sadut: Kana myöhästyy junasta ja Kukko myöhästyi junasta -Laulajainen, Leena (2009...
Lukemisen kanssa puuhaavat ja asiasta tietävät: tiedättekö paljonko Suomessa luetaan verrattuna muihin maihin? Olen ollut siinä luulossa, että Suomi on ahkeraa… 120 7.12.2020 Täysin vertailukelpoisia, kaikkia maailman maita koskevia tilastoja lukemisesta ei taida löytyä. Verkosta löytyvien tilastotietojen lähteet ovat erilaisia kyselytutkimuksia, joiden laadintatavoista ei löydy kovinkaan paljon tietoa. Euroopan osalta vertailukelpoista tilastotietoa lukemisesta laatii Euroopan komission tilastovirasto Eurostat. Tilastotietoja eurooppalaisten lukemiseen käyttämästä ajasta löytyy Eurostatin World Book Day -uutisesta. Tilastojen mukaan virolaiset käyttivät enemmän aikaa kirjojen lukemiseen kuin suomalaiset.
Mistä kannattaisi etsiä tekemistä nyt karanteenin aikoina? 131 23.3.2020 Artikkeleissa, jotka olit jo lukenut, olikin paljon hyviä vinkkejä siihen, mitä nyt voi tehdä kotona. Tässä on vielä joitakin: Podcastit. Näitä löytyy paljon ilmaiseksi eri kanavista ja eri aihepiireistä. Kirjastojen e-kirjat, e-äänikirjat ja muu e-aineisto Voi aloittaa uuden harrastuksen tai opetella uuden taidon Vaikka museot ovat nyt kiinni, niihin voi lähteä ääniopastuskierrokselle: http://www.turku.fi/tapahtuma/ke-03182020-0000-aaniopastukset-turun-museoissa Taideteoksia voi katsella verkossa: https://ateneum.fi/taideteokset-verkossa/ Voi kirjoittaa kirjeen. Virtuaalikierrosten kautta pääsee moniin eri kohteisiin omalta sohvalta: Moniin museoihin, muun muassa Sinebrychoffin taidemuseoon, pääsee virtuaalikierrokselle. Linkki...
Aikatutkimuksen tekniikat: Mitä tiedämme työhön tarvittavasta ajasta? Mihin aika kuluu päivässä? Kuinka tehokas onkaan työpäivämme? TTS kouluttaa asiasta,… 1148 11.1.2013 Työajan käytöstä joillakin ammattialoilla on tehty tutkimuksia: - Aikamme koulussa : tutkimus opettajien ajankäytöstä oppituntien alussa / Jukka Seitvuo (Pro gradu -työ; jyväskylän yliopisto, 2013, luettavissa myös verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301131035 - Kiire ja työn muutos : tapaustutkimus kotipalvelutyöstä / Anna-Liisa Niemelä (väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2006, luettavissa myös verkkojulkaisuna: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/kasva/vk/niemela/kiirejat.pdf - Minkintuotannon työt tarkastelussa / Markku Lätti, Mia Maasola ja Leila Warén (Työtehoseura, 2006) Ajankäytöstä yleensä, ja työajankäytöstä sen osana on esimerkiksi seuraava teos, joka löytyy Helmet-kirjastoista ja on luettavissa myös verkossa:...
Suunnittelen gradua sunnuntain viettämisen historiasta Suomessa, luterilaisesta ja maallisesta. Kaipaan tutkimuksia aiheestani. Lähihistoriallisetkin… 926 3.10.2010 Turun kaupunginkirjastosta ei varsinaisesti löydy tutkimuksia tästä aiheesta. Vaski-tietokannasta http://www.turku.fi/vaski löytyy asiasanalla vapaa-aika Eero Sappisen tutkimus Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla (2000), joka sivuaa aihetta. Kirjan lähdeluettelosta voi löytyä lisää vihjeitä aiheesta. Artikkeleita aiheesta kannattaa myös etsiä artikkelitietokanta Artosta http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea/tietokannat.html Useissa kansatieteellisissä kirjoissa asiaa saatetaan käsitellä, mutta kirjoja ei ole asiasanoitettu riittävällä tarkkuudella, jotta voisi sanoa, missä kirjassa sunnuntain vietosta puhutaan. Yliopistojen yhteisestä Linda-tietokannasta löytyy tutkimuksia ja opinnäytteitä aiheesta mm. asiasanoilla...
Etsin ajan käsitteen ja ajankäytön filosofista ja kulttuurikriittistä analyysiä sisältävää kirjallisuutta. 1211 21.6.2007 Kirjallisuutta kysymästäsi aiheesta kannattaa etsiä HelMet-tietokannasta vaikkapa hakusanoilla "aika", "ajankäyttö" ja "filosofia". Alla esimerkkejä aikaa ja ajankäyttöä filosofisessa ja kulttuurintutkimuksellisessa mielessä käsittelevistä teoksista: Ajan filosofia / Eero Ojanen (Kirjapaja, 2007) Meemejä ja uskonnollisia robotteja : kulttuuriesseitä / Matti Kamppinen (Yliopistopaino, 2004) Time and the other : (and additional essays) / Emmanuel Levinas : translated by Richard A. Cohen (Duquesne University Press, 2003) Oleminen ja aika / Martin Heidegger ; suomentanut Reijo Kupiainen (Vastapaino, 2000) Aika / toimittaneet Sami Pihlström, Arto Siitonen, Risto Vilkko (Gaudeamus, 2000) The story of time / Kristen Lippincott ; with Umberto Eco...
Miten voisi helpottaa lukiooon siirtymistä? Esim. lukea paljon kirjoja, jos niin, niin mitä teoksia? 914 15.6.2006 Saat lukiostasi varmaankin näin kesäaikaankin kirjalistan koulussa käytössä olevista oppikirjoista. Lukioaikana koulutyöt lisääntyvät, kuten myös muut omat menot. Tästä syystä myös ajankäyttöoppaista voi olla hyötyä. Kokeile esim. St. James, Elaine: Helpota elämääsi : 100 tapaa nauttia elämästä luopumalla turhista asioista, 2006 tai etsi HelMetistä . Myös levosta, virkistymisestä ja rentoutumisesta on varmasti apua tuleviin ponnistuksiin valmistauduttaessa.
Kuinka paljon suomalaisilla lapsiperheillä on keskimäärin yhteistä aikaa? Onko aiheesta kirjoituksia,tutkimuksia? 991 1.10.2003 Tilastokeskuksen sivuilla on linkkejä (http://tilastokeskus.fi/tk/el/kva_ajankaytto.html) ja kirjallisuusviitteitä (http://www.stat.fi/tk/el/kva_artikkelit.html) suomalaisten ajankäytöstä. Viitteissä mainittu, kattava Hannu Pääkkösen ja Iiris Niemen Suomalainen arki - ajankäyttö vuosituhannen vaihteessa (2002) löytyy pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoista. Suomen tilastollisessa vuosikirjassakin kulttuuri- ja vapaa-ajan taulussa on usean vuoden tilastoja seurustelusta perheen kanssa ja muusta ajankäytöstä.
Haluaisin tietoa siitä kuinka paljon nuoret (lähinnä lukioikäiset)harrastavat kirjoittamista vapaa-ajalla. 1283 18.9.2000 Aiheestasi näyttää valitettavasti löytyvän hyvin niukalti aineistoa, etenkin uutta tietoa. Tilastokeskus on tehnyt vuosina 1981 ja 1991 laajan haastattelututkimuksen, jossa on selvitetty vapaa-ajan toiminnoista mm. luovaa toimintaa ja sen osana kirjoittamista. Tutkimuksen tuloksia on raportoitu Tilastokeskuksen Kulttuuri ja viestintä -sarjassa (1993:2, 1993:3). Lisäksi julkaisussa Roth, Sari: Varhaisen taidekasvatuksen yhteydet nuoruusiän kulttuuriharrastuksiin : tutkimusraportti (1995) on asiaa käsitelty lyhyesti. Hauilla tietokannoista (Kati, Aleksi, Arto, Fennica, Linda) löytyy viitteitä yhdistämällä asiasanoja 'nuoret' ja 'kirjoittaminen'/'harrastukset'/'vapaa-aika'/'ajankäyttö'. Niistä ei ensisilmäykselle näyttänyt löytyvän...
Mitä kirjoja olisi saatavissa ajanhallinnasta ja itsensä johtamisesta? 2147 4.9.2000 Hei! Suunitelmallista ajankäyttöä käsittelevät ainakin seuraavat pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoista saatavat teokset. Asiasana on ajankäyttö. Jönsson, Bodil: 10 ajatusta ajasta, 2000 Needleman, Jacob: Laatuaika - hetken merkitys kiireen maailmassa, 1998 Hoikkala, Ari: Tehokkuutta tehtävien hoitoon, 1998 Vakkuri, Kai: Aika ja sinä - opas ajankäytön suunnitteluun ja itsensä johtamiseen, 1996 Aulanko, Veikko: Aikatiedostot - kaikki tapahtuu ajassa - miten ennakoit ajantarpeen? 1994 Itsensä johtaminen on epämääräinen käsite, jolla voidaan tarkoittaa, elämänhallintaa, elämäntaitoa, itsetuntemusta ja itsekasvatusta tavoitteiden saavuttamiseksi ym. Tämän tyyppisiä ovat mm. seuraavat teokset. (Asiasaoja: elämänhallinta, elämäntaito,...
Kesän aikana oli julkisuudessa muistaakseni joensuulainen mies, joka puhui joutilaisuudesta ja oli käsittäkseni tehnyt aiheesta myös jonkin kirjan/tutkimuksen… 1251 15.8.2000 Joensuulainen tutkija Jyrki Piispa on tänä vuonna julkaissut kirjan nimeltä Ei terve työtä kaipaa - suomalainen laiskuus. Kirjasta ja kirjailijasta löytyy tietoa Helsingin Sanomien verkkoarkistosta http://www.helsinginsanomat.fi/arkisto/arkisto.asp hakusanalla laiskuus. Painetussa Helsingin Sanomissa jutut ovat olleet 8.5. ja 1.5. 2000. Myös Et-lehden numerossa 7/2000 on ollut kirjasta juttu.