ääntäminen

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Vaahterasuku ACER: suomalaiset lausuvat AAKER, norjalaiset AASER. Miten C lausutaan tässä rapauksessa latinalaisittain oikein? 77 1.6.2021 Latinaa on lausuttu eri aikoina ja eri paikoissa hieman eri tavoin. Ei voida sanoa, mikä näistä tavoista olisi se oikea tapa lausua latinaa. Klassisessa latinassa c-kirjain lausuttiin aina k:na. Myöhemmässä latinassa c-kirjain taas voitiin lausua i-, e- ja y-kirjaimien sekä ae- ja oe-diftongien edellä hieman s-kirjaimen tapaan. Nykyisin eri maissa on omia ääntämissääntöjään. Näin ollen esimerkiksi ranskalainen latinan harrastaja saattaa ääntää latinaa eri tavalla kuin suomalainen, englantilainen tai norjalainen. Suomessa latinan c-kirjain opetetaan lausumaan klassisen latinan tapaan k:na. 
Mikä on oikea suomenkielinen ääntäminen nuotille ”F”? Opiskelin 1970-luvulla Helsingin konservatoriossa ja silloinen teorianopettajani Otto Romanowski… 105 7.5.2021 Nykyään sävelen F nimi lausutaan suomeksi äf, mutta 1970-luvulla muoto ef oli yleinen taidemusiikin piireissä ja muutenkin. Kysymys liittyy laajempaan ilmiöön kuin vain sävelten nimiin. Eräiden yksittäisten konsonanttien ääntämistapa jakoi aikoinaan jyrkästi mielipiteitä. Kiistely sai vauhtia siitä, että Yleisradio päätyi 1960-luvun taitteessa käyttämään uutisissa ä-muotoa. Taustalla oli Suomen Akatemian kielenhuollon suositus, joka ei kuitenkaan ollut ehdoton. Virallisluonteisissa yhteyksissä oli siihen asti käytäntönä e-alkuinen lausuminen. Esimerkiksi STT (Suomen tietotoimisto) oli es-tee-tee, MTK oli em-tee-koo. Matematiikassa muuttuja x lausuttiin eks. Sitä pidettiin oppineena tapana, toisin kuin arkikielen ä-muotoa. Ä-muotoa...
Miten lausutaan latinan kielessä sanan alussa oleva ct? Esimerkiksi ötökkäsuku Ctenolepisma. 235 1.7.2020 Latinan kielessä kirjain c äännetään kuten k takavokaalien (a, o ja u) tai konsonaattien edellä. Etuvokaalit (e, i, y, ae, ao) tekevät poikkeuksen, ja c ääntyy kuten s. (Reijo Pitkäranta: Latina medicorum - latinaa lääkäreille. Gaudeamus, 1984.) Tässä tapauksessa ötökkäsuku ääntyy siis "ktenolepisma". Tosin on mainittava, että latinaa äännetään varsin monin tavoin. Suomessa käytetään yleensä klassillisen latinan ääntämystä, mutta myös muita suuntauksia on olemassa.
Miten Disney Tuhkimossa esiintyvän Hulin nimi lausutaan englanniksi ? 117 2.1.2020 Hulin englanninkielinen nimi Gus lausutaan vastaavasti kuin sana "bus": [guhs]. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/pronunciation/english/gus
Miten Walt Disneyn sukunimi Disney lausutaan? 149 20.12.2019 Kansainvälisen foneettisen aakkoston IPA-merkein kuvattuna Disney lausutaan seuraavasti: /ˈdɪzni/ Ääninäytteen voi kuunnella esimerkiksi täältä: https://myefe.com/transcription-pronunciation/disney
Miten Newark (New Jersey) ja Newark (Delaware) lausutaan? 135 10.9.2019 Englanninkielisissä ääntämisohjeissa New Jerseyn Newark neuvotaan ääntämään NEW-erk (paino ensimmäisellä tavulla) ja Delawaren Newark New-AHRK (paino jälkimmäisellä tavulla). Painotuksen vuoksi ensin mainittu ääntämistapa lyhenee paikallisten suussa usein muotoon 'Nirk'. Jälkimmäinen ääntämys taas korostaa sanan kaksitavuisuutta. Ääntämistapojen eron voi kuunnella täältä: https://www.dictionary.com/browse/newark.      
Onko Í eri kirjain kuin I? 218 6.11.2018 Suomen kielessä merkit voi tulkita eri kirjaimiksi, koska suomen kieli ei tunne Í -kirjainta. Käytännössä suomalainen ääntää molemmat merkit iinä. Myös espanjan kielessä Í ja  I ovat sama kirjain. Painomerkki jakaa vokaalin eri tavuun edellisen tai seuraavan vokaalin kanssa. "Tavutuksesta: A, o ja e ovat vahvoja vokaaleja, i ja u heikkoja. Vahva + heikko vokaali tai kaksi heikkoa vokaalia kuuluvat samaan tavuun. Jos yhtymässä on painomerkki, vokaalit kuuluvat eri tavuihin = Ma|rí|a." https://espanjaa.wordpress.com/2011/09/25/1-aantaminen/
Tarvitsen englannin alkeisoppikirjan, jossa on mukana cd:n lisäksi tekstikirja, jossa myös foneettisin merkein neuvotaan ääntäminen (esim. sanasto on… 271 8.11.2016 Esimerkiksi kurssit English for You sekä New Headway Pronunciation Course ovat kielikurssipaketteja joihin sisältyy kirja+ cd. English for You kirjan sanasto on myös foneettisesti kirjoitettu. New Headway Pronunciaton Course keskittyy ääntämiseen ja puhumiseen.Jatko-osia on kummassakin sarjassa.
Miten lausutaan/äännetään sukunimi Arnkil? Rolf Arnkilista on siis kysymys. 954 10.4.2015 Yksiselitteisiä sääntöjä ei-suomenkielisten nimien ääntämiseen ei ole. Nimenhaltijan oma ääntämys lienee hyvä peruste valita jokin ääntämistapa. Jukka K. Korpelan Vierasnimikirjan (2012) mukaan vieraat nimet kirjoitetaan ja äännetään lähtökielen mukaan, varsinkin jos on kyse tutusta kielestä. Monesti nimet kuitenkin mukautuvat suomen kieleen. Mahdollinen ääntämistapa voisi olla ainakin tämä: [Aarntsil].
Haluaisin parantaa englannin kielen taitoani. Lähtökohtaisesti kielitaitoni on jo hyvä. Haluaisin kuitenkin parantaa seuraavia osa-alueita: Brittienglannin… 2269 16.9.2014 Hei, Englannin kielen ääntämiseen on HelMet-kirjastoissa tarjolla useita kokonaan englanninkielisiä oppimateriaaleja, mutta kuvailemasi tyyppistä aineistoa en valitettavasti löytänyt. Voisit kuitenkin kokeilla esimerkiksi seuraavia englanninkielisiä aineistoja. Näissä kaikissa on mukana CD-levyjä, joita voit kuunnella autossa: Perfecting your English pronunciation / Susan Cameron (sis. kirja, 2 cd, 1 dvd), McGraw-Hill, 2012 English pronunciation in use. Intermediate: self-study and classroom use / Mark Hancock (sis. kirja, 4 cd), Cambridge university press, 2012 Speaking/ Cheryl Pelteret (kirja, 1 cd), HarperCollins, 2012 Kieliopin harjoittelua varten voit kokeilla seuraavia aineistoja: Grammar to go / Maarit Luhtala, Lynn Nikkanen,...
Kysymykseni koskee ranskalaista viiniä nimeltä Balestard. Miten ranskalaiset itse ääntävät tuon nimen? Kuuluuko ääntämisessä s ja d-äänteet, vai jätetäänkö ne… 702 30.1.2013 Äidinkielenään ranskaa puhuva työtoverimme kertoi, ettei äännetä s- eikä d-äännettä. Suomalaisittain ääntämys olisi Baletar.
Missä suomi-venäjä-suomi-sanakirjassa olisi myös foneettinen eli ääntämismalli venäjän kielestä? 756 7.1.2013 Ääntämisohjeet löytyvät ainakin Gummeruksen Matkalle mukaan -sarjaan kuuluvasta kirjasta Suomi-venäjä-suomi, 2008 (978-951-20-7624-6)sekä internetistä www.sanakirja.org -sivustolta.
Mistä tietää milloin kirjain c lausutaan s:nä tai k:na? Esim. ceasar-salaatti. 6823 11.1.2010 Mitään yleispätevää ohjetta ei voi antaa, koska eri kielten oikeinkirjoituksen c:n äännearvo vaihtelee. Siihen vaikuttaa yleensä äänneympäristö. Esimerkissä mainitussa tapauksessa, jossa sanan kirjoitusasu lienee latinaa, suositeltavin ääntäminen olisi ehkä k, koska meikäläisessä latinanopetuksessa c neuvotaan aina ääntämään siten. Tosiasia kuitenkin on, että latinankin ääntäminen on aikojen kuluessa vaihdellut eikä mainittu (sinänsä yksinkertainen) tapa ole välttämättä ollenkaan kaikkialla käytössä. Ongelmia yleensä esiintyy silloin kuin c:tä seuraa etuvokaali (käytännössä lähinnä e, y, i; latinan oikeinkirjoituksen ae ja oe äännetään yleensä e:nä, joten ne kuuluvat myös näihin tapauksiin). Myöhemmäsä latinassa (ja mm. kirkon liturgisessa...
CD-Factan mukaan Caesaria on Kesaria, mutta centurio on senturio (sata = cent = sent, sen ymmärrän). Esim. tanskalainen sanoo Caesarian s:llä. Mikä on oikein? 1027 27.4.2005 Aiheesta on ollut pitkiä keskusteluja. K:n ja s:n välillä valitsemisen ongelmaan yksinkertaista ja selvää sääntöä ei ole. Klassisessa latinassa c on ääntynyt k:na, mutta myöhemmässä latinassa (ja siitä kehittyneissä kielissä, mm. ranskassa) tiettyjen äänteiden yhteydessä s:nä. Tähän perustuu se, että latinasta suomeen saaduissa sanoissa c:n vastineena on toisinaan k, toisinaan s. Joissakin on vaihtoehtoina molemmatkin muodot (kritikoida ~ kritisoida). Lähde: Sirahveja savannilla / Riitta Eronen (http://www.kotus.fi/julkaisut/ikkunat/2000/kielii2000_26.shtml). Aiheesta saa lisää tietoa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimistönhuollon neuvontapuhelimesta (09) 701 9365, jossa vastataan paikannimien, suku- ja etunimien ynnä muiden...
Tarvitsen jonkinlaisen venäjä-suomi-venäjä sanakirjan, jossa on venäjän kielen sana ääntämisohjeineen. 837 21.9.2000 Selasin useita sanakirjoja ja vain Gummeruksen Matkalle mukaan -sarjan Suomi-Venäjä-Suomi sanakirjassa (1992) oli sanan yhteydessä ääntämisohje.Yllättävää, sillä vastaavissa englannin kielen sanakirjoissahan on ääntämisohjeet. Sanakirja on varsin suppea ja siksi kannattaisikin tiedustella lähikirjastostasi olisiko edellä mainitun kirjan lisäksi saatavilla Kari Mäkilän Venäjän ääntämisopas (1996).