Aloittelen gradua verkkolukutaidosta. Mitä kirjoja tai artikkeita on aiheesta kirjoitettu?

Kysytty

Aloittelen gradua verkkolukutaidosta. Mitä kirjoja tai artikkeita on aiheesta kirjoitettu?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Helsingin kaupunginkirjastosta löytyvät seuraavat medialukutaitoa käsittelevät kirjat:

Suomi (o)saa lukea - Tietoyhteiskunnan lukutaidot -työryhmän linjaukset. 2000.

Alasilta, Anja. 2000. Verkkoajan viestintä - tulkinta, ilmaisu, vuorovaikutus.
Mediakasvatus. 1999. toim. Sirkku Kotilainen, Mari Hankala, Ullamaija Kivikuru.
Tuominen, Sirkku. 1999. Mediapedagogiikkaa opettajankoulutuksessa 1 - Koulutuksen vaikuttavuuden arviointia viiden opiskelijan koulutus- ja mediaelämäkerran avulla. Lisensiaatintyö, Tampereen yliopisto.
Media-analyysi - tekstistä tulkintaan. 1998. Toimittajat: Anu Kantola, Inka Moring, Esa Väliverronen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
Liukko, Seija. Mediaa muruille.

Verkkolukutaidosta löytyi seuraava teos:
Enqvist, Jouni. 1999. Oppimisen intoa verkkotyöskentelyssä - opettajaopiskelijoiden verkkotyöskentelyn kehittyminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Lukutaidosta löytyi:
Kiinnekohtia media-avaruudessa - kulttuurinen luku- ja kirjoitustaito -asiantuntijaryhmän toimenpide-ehdotukset. Opetusministeriön työryhmien muistioita. 1996

Aleksista löytyivät seuraavat artikkelit:
Kauppinen, Ilkka. Mitä ovat lukutaidot ajassamme? Kulttuurintutkimus 1999: 16, s. 2, 55-58.
Tiainen, Sakari. Internet-ajan koulu ja oppikirja. Kanava 1997: 25, s. 3, 135-139.
Kekäläinen, Annu. Miten käy lukutaidon?: kirjallisuus erikoistuu, lukijat heimottuvat. Ote 1997: 5, s. 2, 10-13.

Yliopistokirjastojen Linda-tietokannasta löytyvät mm. seuraavat teokset:
Hughes, Katriina. 2000. Oppilaat ja Internet tieto- ja viestintäyhteiskunnassa:
tapaustutkimus oppilaiden Internetin käytöstä. Helsingin yliopisto.
Kotilainen, Sirkku. 2000. Viestintäkasvatusta perusopetuksessa : tilastollinen kuvaus
aihealueen toteutumisesta kouluissa keväällä 1998. Tampere : Tampereen yliopisto.
Thompson, Helen M. 2000. Fostering information literacy : connecting national standards, Goals 2000 and the SCANS report.
Silverblatt, Art. 1999. Approaches to media literacy : a handbook.

Toivottavasti pääset näillä teoksilla gradusi alkuun.

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.