yritystoiminta

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Voiko opiskelija-asuntolassa toimia asuntolan sisäiset popup -ravintolat takeaway-periaatteella (esimerkiksi 2-3 h/ilta)? 135 Riippuu kovasti opiskelija-asuntolan säännöistä. Ota yhteyttä vuokranantajaasi (esim. Hoas, Kuopas tms.) ja kysy heiltä suoraan asiaa. Parempi varmistaa ennakolta kuin korvata harmituksenaiheita kämppäkavereille ja vuokranantajalle.
Onko mistään maasta aineistoa josta selviäisi miten paikallisen yritystoiminnan kilpailukykyyn on vaikuttanut kun monikansalliset yritykset on lakimuutoksien… 157 ​Näin hienojakoiseen kysymykseen ei löydy suoria aineisto-osumia. Aihe vaatisi tutkimuksellista ja yksityiskohtaista perehtymistä yritystoimintaa koskevaan kirjallisuuteen ja sen seulomista läpi.
Mihin kirjoihin aloittelevan luovan alan yrittäjän kannattaisi tutustua? 247 Jos yritys on jo perustettu, voisi ajatella tällaisia: Lottaliina Pokkinen: Artisti maksaa - neuvotteluopas luoville aloille (2017) Jari Parantainen: Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa, 55 vinkkiä, joiden avulla nostat taksasi taivaisiin (2017). Tätä suosittelee luovan alan yrittäjä blogissaan.  Samassa blogissa suositellaan James Wattin kirjaa Business for Punks, riko sääntöjä ja menesty. Sitä ei ole Vanamo-kirjastojen kokoelmissa, mutta HAMKin Hämeenlinnan kirjastosta se löytyy. Markkinoinnista on paljonkin kirjoja. Niitä kannattaa hakea Vanamo-verkkokirjastosta hakusanalla "markkinointi". Hakua voi rajata esimerkiksi asiasanalla. Sami Mikkolan Epic, nuoren yrittäjän käsikirja (2017) toimii ainakin inspiraation lähteenä. Marika...
Kuka ylläpitää suomisanakirja.fi -palvelua? Sivuston Tietoa-linkistä ei asia perinpohjin kirkastu. 753 Tietoa-linkistä löytyy SuomiSanakirja.fi:ssä on mukana olevia. http://www.suomisanakirja.fi/tietoa.php Tarkempia tietoja palvelusta kannattaa kysyä suoraan "Lähetä palautetta lomakkeella" http://www.suomisanakirja.fi/palaute.php Palvelu ei löydy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka on merkitty kaupparekisteriin. http://www.ytj.fi/
Kysyisin löytyykö sellaista teosta kuin: The Art Business Iain Robertson; Derrick Chong Kustantaja: Routledge Ilmoitettu julkaisupäivä/vuosi: 31.05.2008 tai… 965 Tiedustelemaanne teosta The Art Business löytyy Åbo Academin kirjastosta, mutta valitettavasti ainoa kappale on tarkoitettu lukusalikäyttöön: http://linda.linneanet.fi:8991/F/85GHPQDVJG4Q2FYK49UQUXUBPC5XAL1DR1XBF2… Voitte kuitenkin tilata teoksia esimerkiksi kaupunginkirjaston kaukopalvelun kautta osoitteessa: http://www.lib.hel.fi/fi-FI/kaukopalvelu/ HelMet-kirjastoista löytyy esimerkiksi seuraavat aihettanne ainakin sivuavat teokset: Crane, Diana, Kawashima, Nobuko & Kawasaki, Ken'ichi (toim.): Global culture : Media, arts, policy, and globalization Vollard, Amroise:Taulukauppiaan muistelmat Teosten saatavuuden voitte tarkistaa osoitteessa: http://www.helmet.fi/ Seuraavien linkkien kautta voitte selata taiteen alan...
Haluaisin tietää Mitä lupia / ilmoituksia / sopimuksia yrityksemme tulee hakea / tehdä ja kenen / keiden kanssa, jotta toiminta saadaan alkamaan ja se on… 1953 Kysymyksen sanamuoto antaisi ymmärtää, että kyseessä on jo olemassa olevan yrityksen toiminnan laajentaminen sähköiseen kaupankäyntiin. Tällöin liiketoimintaa aloitettaessa on jo tehty tarpeelliset ilmoitukset verottajalle ja kaupparekisteriin sekä tarvittaessa toimilupa-anomukset. Näistä asioista on tietoa YritysSuomi –verkkosivustolla , jossa on muun muassa Yrityksen perustajan info. Kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoiman sivuston osoite on http://www.yrityssuomi.fi. Keskuskauppakamarin julkaisema Yrityksen perustajan opas 2007 on lainattavissa Kuopion kaupunginkirjastosta. Sähköinen liiketoimintaan sinänsä ei liity muusta liiketoiminnasta poikkeavia ilmoitus- tai lupamenettelyjä. Joidenkin tuotteiden ja palveluiden välittäminen...
Olisiko antaa vinkkiä kirjasta, joka käsittelisi liike-elämän (yritysmaailman tai yksittäisen yrityksen) arvoja ja etiikkaa? Kirja liike-elämän arvot ja… 1835 Liike-elämän arvoista ja etiikasta on ilmestynyt useampiakin kirjoja: Ethosta etsimässä: puheenvuoroja johtamisen ja yrittämisen etiikasta (2002), Normann, Richard: Normannin liiketoimintateesit (2002), Könnölä, Totti: Elinehtona eettisyys: vastuullinen liiketoiminta kilpailuetuna (2001), Kujala, Johanna: Välittävä johtaminen: sidosryhmät eettisen liiketoiminnan kirittäjinä (2002), Koskinen, Lennart: Kannattaako etiikka? (2000), Heikkonen, Jaakko: Yritysetiikka sekä palasia yrityselämästä (1989) sekä Aaltonen, Tapio: Yrityksen arvot ja etiikka (1999), joka sinulla varmaan jo on. Aihetta sivuaa myös teos: Sairaanhoitaja yrittäjänä: osaaminen menestykseksi, eettisyys lähtökohtana (2000).
Mistä löytäisin tietoa kilpailijayhteistyöstä? Teen ryhmätyötä, eikä kirjastosta löytynyt hyllystä oikein sopivaa. 984 Taloustieteelliseen tietoon keskittynyt Helsingin Kauppakorkeakoulun Helecon Mix –tietokanta ei anna sanalla kilpailijayhteistyö yhtään viitettä, mutta hakua laajentaen esimerkiksi seuraavaksi: kilpail* & yhteistyö* (katkaisu ja hakusanojen yhdistäminen) saadaan viitteitä jo paljon. Joukosta saattaa löytyä relevantteja. Oheen on poimittu muutamia ehkä soveliaita artikkeliviitteitä ja yksi kirja. Strateginen kumppanuus tuo kilpailukykyä / Johtoporras 2002 : 3-4, s. 13-14 Yhteistyöllä kilpailukykyä / Logistiikka 2002 : 7, s. 14 Verkostoitumisesta kilpailukykyä yritystoimintaan / Economic trends 2002 : 5, s. 36-40 Voitto kahden perheyrityksen yhteistyöprosessille: Meconet Oy! Vuoden konsultointityö 2001 -kilpailu / Pkt.fi 2002 : 4, s. 6-9...
Mistä tietoa: Korkea kilpailusensitiivisyys - vähäinen kilpailusensitiivisyys Etätehtävän aihe. Auttaako kirjat Michael Porter:Kilpailuetu, miten ylivoimainen… 1401 Porterin teos on vastaushetkellä pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista lainassa, joten sen tarkemmasta sisällöstä ei ole tietoa. Pirttilän kirjaa Kilpailijaseuranta ei myöskään ole käsillä, mutta Helsingin kaupunginkirjaston käytössä olevasta kauppakorkeakoulun taloustieteellisesta Helecon Mix –tietokannasta on löydettävissä uudempi kirjallisuus tallenettuna sisällysluetteloineen. Tässä kirjan Kilpailijaseuranta / Anneli Pirttilä sisällys: - Systemaattinen kilpailijaseuranta osana yrityksen kilpailuympäristönhallintaa - Kilpailuympäristön hahmottaminen ja keskeisten kilpailijoiden tunnistaminen - Kilpailijaseurannan avainryhmät yrityksessä - Kilpailijatiedon tarve ja kysyntä - Kilpailijatiedon käyttö - Kilpailijatiedon lähteet -...
Mitä eroa on myynnillä ja liikevaihdolla. mistä liikevaihto tulee??? 8167 Liikevaihto saadaan vähentämällä yrityksen myyntituloista niin kutsutut oikaisuerät eli esim. annetut alennukset, arvonlisävero ja luottotappiot. Liikevaihto kuvaa siten sitä rahamäärää, joka todella jää yritykselle sen omiin menoihin. Lisää tietoa tästä ja muista liiketoiminnan käsitteistä löydät esim. seuraavista liiketalouden ja yritystoiminnan oppikirjoista: Turtiainen: Nuori yrittäjä (WSOY 1997) Kinkki: Yrtti 1, 2, 3 (WSOY 1999) Raatikainen: Liikeideasta liikkeelle (Edita 2001)
Mitä laki-,asetus- tai sääntömuutoksia vuosi 2001 tuo tullessaan yrityksen toimintaan? 795 Verkossa on useiden organisaatioiden palveluita, joiden avulla voi löytää tietoa kiinnostuksesi kohteena olevasta hyvin laajasta asiakokonaisuudesta. Sinun kannattaa tutustua Keskuskauppakamarin verkkosivuihin osoitteeessa http://www.keskuskauppakamari.fi/ Muita hyödyllisiä verkko-osoiteita ovat: Eduskunta http://www.eduskunta.fi (kohdasta pääsivu ja sitten asiat ja asiakirjat -kohdasta pääsee eteen päin) Säädöstietopankki http://www.edita.fi/sk/ Kauppa- ja teollisuusministeriön sivut http://www.vn.fi/ktm/index.html Osoitteessa http://www.makupalat.fi/yritys.htm on listattu myös monia hyviä yrityslinkkejä
Kuinka voisin saada suomenkielistä tietoa espanjan verotuksesta ja kirjanpitokäytännöstä? 1188 Aiheestasi on Anne Koivisto v. -85 tehnyt pro gradu-työn "Verotus Espanjassa suomalaisen yrityksen ja luonnollisen henkilön kannalta" Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Voit yrittää kaukolainata teosta, mutta saat sen kuitenkin vain lukusalikäyttöön. Eija Lipastin teos "Espanja liiketoimintaympäristönä" (Fintra-julkaisu 5; nro 294) vuodelta 1992, on Helsingin Kauppakorkeakoulun kirjaston kokoelmissa. "Kansainvälisen verotuksen käsikirjasta" (Verohallituksen julkaisu ; 621) löydät tietoa mm. kansainvälisistä verosopimuksista. Teos on luettavissa useiden Pääkaupunkiseudun kirjastojen käsikirjastoissa, mm. Espoon pääkirjaston yrityspisteessä. Taloustaito-lehden numerossa 10, 1998 s.54-55 on Petri Mannisen artikkeli "...
Millaista kirjallisuutta on olemassa yritysten toimintoprosessien kehittämisestä (esim. asiakaspalvelu, markkinointi tms.) Erilaiset teoriakirjat sekä case… 956 Kirjallisuutta, joka liittyy kysymääsi aiheeseen, on paljon. Saat kuvan tarjonnasta pääkaupunkiseudun kirjastojen Plussa-tietokannan avulla (www.libplussa.fi). Valitse hakulomakkeesta kohta "asiasana tai luokka". Hakusanoiksi kannattaa tässä tapauksessa kirjoittaa kaksi sanaa. Sopivia pareja ovat esim. "liiketoiminta kehittäminen" "yritykset muutos" tai "organisaatiot muutos". Jos haluat vielä laajemman ja väljemmän tuloksen, voit kokeilla paria "yritykset kehittäminen". Aiheesta on yleisiä teoria- ja ideakirjoja (esim. Räsänen, Keijo: "Kehittyvä liiketoiminta"), tietyn kehittämismenetelmän esittelyjä (esim. Morris: "Liiketoimintaprosessien uudistaminen" ja Martola: "Liiketoimintaprosessit", jotka käsittelevät re-engineeringiä tai Otala...
Mistä saisin liiketoimintasuunitelman (business plan) rungon sähköisessä muodossa? 1006 Ohjeita liiketoiminasuunnitelman tekoon löytyy esim. seuraavilta sivuilta: http://opinnet.adulta.fi/Harj/merkharj/frame/liiketoimintas.htm, http://www.dlc.fi/~startti/liiket_suunn.htm, http://www.event-net.fi/tietty/yrpolku/lsetu.htm , http://maaseutu.pkky.fi/Puu-Suomi_infonet/yrittajyys2.html , http://www.vn.fi/ktm/6/euro/euro_ohje.htm, http://www.bplans.com/, http://www.1preferred.com/, http://www.sbaonline.sba.gov/starting/businessplan.html, http://www.sb.gov.bc.ca/smallbus/workshop/busplan.html.
Mistä saisin tietoa (mielellään teoreettista) yritysten toimintakertomuksista? 860 Tietoa yritysten toiminnasta ylipäänsä, mm. vuosikertomuksia, löytyy esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston Helecon -tietokannasta: http://helecon.hkkk.fi/ENTERPR/