yrittäjyys

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Haluan perustaa uuden aikakausilehden. Mitä minun tulee ottaa huomioon lehteä perustaessa? Miten lehti perustetaan? 67 5.7.2022 Kun perustat lehden, perustat uuden yrityksen. Ryhdyt harjoittamaan kustannustoimintaa. Yrityksen perustamiseen saa hyviä ohjeita esim. https://yrityksen-perustaminen.net/  Voit tutustua myös kevytyrittäjyyteen. https://yrityksen-perustaminen.net/kevytyrittajyys/ Kustannuslan yritystä perustaessa kannattaa tutkia myös muiden kokemuksia esim. Kirjailijaliitto.fi ja Kiiltomato.net tai https://www.uusiinari.com/ Journalistiliiton sivustolta kannatta lukea myös Journalistin ohjeet eli eettinen ohjeisto kirjoittajalle.  
Voitteko selvittää, kuinka paljon valtion varoista on maksettu starttirahaa ja kuinka monelle henkilölle esim. viimeisten viiden vuoden aikana. Entä millä… 133 6.8.2019 Tilastokeskuksen sivuilta löytyy tietokanta, josta, voi selvittää mm. starttirahaa saaneet puolivuosittain. Sen mukaan esim. tammi-kesäkuussa 2019 starttirahaa on saanut 3545 henkilöä (työllistettynä olevat) ja 1644 henkilöä (alkaneet työllistämiset) ei-työttöminä olevista ja työttömille henkilöille maksetut vastaavat luvut ovat 3003 ja 1233. Alla linkki sivulle, josta hakuja voi tehdä: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyonv__pv/statfin_tyonv_pxt_4515h1.px/ https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyonv__pv/statfin_tyonv_pxt_4515h1.px/table/tableViewLayout1/ Tarkempaa tietoa eri aloille myönnetyistä starttirahoista ei löytynyt. Alla kuitenkin linkki Ylen uutiseen, joka käsittelee...
Mistä löytyy tietoa siitä, mitä kestävä kehitys (lähinnä sosiaalinen) ja Green care ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut/voi olla (tulevaisuuden)… 786 5.10.2010 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen) ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeessa selvitettiin 2006-2008 Green care –toiminnan liiketoimintamahdollisuuksia mm. hoiva-alalla. Tietoa hankkeesta ja itse tutkimuksen raportti löytyvät alla olevien linkkien kautta. Raportin lähteistä saat varmasti myös lisälähteitä itsellesi. Raportti (Green care: terveyttä ja hyvinvointia maatilalta / Anja Yli-Viikari ... [et al.] (2009)on myös useiden yliopistokirjastojen kokoelmissa. http://www.mtt.fi/maaseuduntiede/pdf/mtt-mt-v66n01s02b.pdf http://www.mtt.fi/met/pdf/met141.pdf Kestävän kehityksen vaikutuksesta löytyi tietoa liittyen yrittäjyyteen sinänsä, mutta ei hoivayrittäjyyteen erityisesti. Esim. näistä voisi olla hyötyä: -...
Minulla on sellainen ongelma, että kun teen toisen asteen oppi-laitoksessa päättötyötä yrittäjän oikeusturvasta, niin en löydä internetistä mitään aiheeseen… 763 6.4.2004 Yrittäjän oikeusturvasta löytyy tietoa internetistä, kun hakee vaikkapa Googlesta hakulausekkeella 'yrittäjät oikeusturva'. Tuloksesi saa useita linkkejä. Haku Alta Vistasta samoilla hakusanoilla antaa hieman eri hakutuloksen, joten kannatta käyttää useampaa kuin yhtä hakupalvelua. Jos haet aiheesta tietoa kirjoista, kannattaa käyttää hakulauseketta 'yrittäjät tai yrittäjyys'ja hakea viitelistasta yrittäjyyttä koskevia yleisiä oppaita.
Kertoisitko minulle jotain kirjastojen sisäisestä yrittäjyydestä? Tarvitsen tietoja koulutehtävääni varten. Kiitos jo näin etukäteen. Lyhyesti vain, mitä… 972 7.5.2003 Jarna Heinosen teoksessa Kohti asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä: sisäinen yrittäjyys kunnallisen yksikön muutoksessa (1999) käsitellään mm. kirjastojen sisäistä yrittäjyyttä. Kannattaa myös tutkia hänen uudempaa teosta Sisäinen yrittäjyys: uskalla, muutu, menesty (2002). Kirjojen saatavuustiedot löydät aineistotietokannastamme http://www.helmet.fi/
Sisäisen yrittäjyyden edut ja haitat työnantajan/työntekijän näkökulmasta - oman työn arvostus ja arviointi suhteessa kokonaisuuden osiin? 2854 29.10.2002 Sisäisestä yrittäjyydestä on kirjoitettu ainakin seuraavat teokset: Heinonen, Jarna: Sisäinen yrittäjyys: uskalla, muutu, menesty (v.2002), Heinonen, Jarna: Kohti asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä: sisäinen yrittäjyys kunnallisen yksikön muutoksessa (väitöskirja v. 1999), Anttiroiko, Ari-Veikko: Sisäinen yrittäjyys julkisissa organisaatioissa: sisäinen yrittäjyys julkisen hallinnon tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisen keinona (v. 1997) ja Koiranen, Matti: Sisäinen yrittäjyys: innovatiivisuuden, laadun ja tuottavuuden perusta (v. 1994). Teosten nimistä voi jo päätellä, että niissä suhtaudutaan sisäiseen yrittäjyyteen lähinnä vain positiivisena asiana. Ehkä vähän särmikkäämpää kuvaa saa artikkelitietokannoista. Sekä Aleksi että Arto...
Oma yritys - uhat ja mahdollisuudet 917 5.10.2001 Turun kaupunginkirjastossa on yritystoimintaa käsittelevä kirjallisuus liiketalouskirjallisuuden joukossa, luokassa 69.1. Yrityksen perustamisesta löytyy materiaalia aineistorekisteristämme osoitteessa www.turku.fi/kirja yhdistämällä asiasanat "yritykset" ja "perustaminen". Yritystoiminnan menestymisen salaisuudet selviävät monesta alan teoksesta kuten esim. Jylhä, Eila: "Menestyvä yritys" tai "Strateginen yrittäjyys", jossa kirjoittajina on monta alan arvostettua asiantuntijaa. Liiketoiminnan eettisyydestä on mm. kirjoitettu teoksessa Könnölä, Totti: "Elinehtona eettisyys: vastuullinen liiketoiminta kilpailuetuna". Yritystoiminnan uhkista löytyy esim. teos Strang, Lars: " Yritystoiminnan uhkatekijät: - tunnista, ennakoi, selviydy".