yksityistiet

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko rajoitetta tiekokouksen pitämiselle kiirastorstaina klo 18. Kyseessä on rekisteröity yksityistie. 410 20.3.2015 Laissa yksityisistä teistä (65§, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358 ) kerrotaan tiekunnan vuosikokouksen pitämisestä. Minulla ei ole pätevyyttä antaa lainopillisia neuvoja, mutta mielestäni laissa ei käsitellä kysymystä, voiko kokouksen pitää jonakin juhlapyhänä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että pääsiäisen aika ei välttämättä muista syistä sovi kokouksen pitämiseen, esimerkiksi siksi, että tieosakkaat voivat olla matkoilla. Tiekokousasioita on käsitelty myös kysy.fi-palvelussa osoitteessa http://www.kysy.fi/kysymys/yksityistien-tiekokous .
Yksityistien perustaminen ja sen osakkaat. Onko pakko olla osakas 5812 21.11.2013 Laissa yksityisistä teistä määritellään se, koska on perustettava tiekunta yksityistien rakentamiseen. Jos tien käyttäjiä on vain vähän, ja he ovat tienpidosta yksimielisiä, voidaan tieasioita hoitaa ilman tiekuntaa, mutta useimmiten tiekunta on perustettava. Tiekunnan perustajat ovat tieosakkaita. Me kirjastolaiset emme ole lakiasioiden asiantuntijoita, joten kannattaa selvittää asia perusteellisesti. Laki yksityisistä teistä löytyy Finlexin kautta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358 Maanmittauslaitoksen sivuilta löytyy myös paljon hyödyllistä tietoa: http://www.maanmittauslaitos.fi/node/2387 http://www.maanmittauslaitos.fi/node/2548
Etsin kirjaa josta löytyy mökkitien rakennusohjeita. Vuosia sitten luulen törmameeni sellaiseen, mutta lukuisista kirjastossa käymiset eivät auttaneet. 1478 24.4.2007 Mitään suoranaisia ohjeita mökkitien rakentamiseen sisältävää kirjaa ei valitettavasti kokoelmistamme eikä tietokannoistamme löytynyt. Aihetta sivuavaa kirjallisuutta, josta mahdollisesti saattaisi olla apua on mm. Hartikainen, Olli-Pekka : Tietekniikan perusteet. 2003 Hämäläinen, Esko : tiekunta ja tieosakas 2004: yksityis- tien hallinnon ja kunnossapidon perusteet. 2004. Kuusiniemi, Kari : Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja. 2000. Metsätien kunnossapito. 2003. Lainsäädännön kannalta mökkitien rakentamista koskevaan kysymykseen on vastattu aiemmin. Vastaus löytyy osoitteesta http://www.kirjastot.fi/fi-FI/tietopalvelu/kysymys.aspx?questionID=9db6… Internetistä löytyi pari linkkiä aiheesta :http://www.mainio.net/...
Olisiko uusin tielaki, joka koskee tien rakentamista kesämökille. 1406 18.2.2003 Valtion Säädöstietopankista Finlexistä http://www.finlex.fi/ löytyy ajantasainen lainsaadäntö. Kohdasta lainsäädäntö ja hae säädöstekstin perusteella hakusanalla " yksityinen tie" löytyy mm. Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 sekä Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä 21.12.2000/1267 Lakitekstin tulkinta on vaativaa, onneksi Kauppakaarelta löytyy myös julkaisu Nevala, Tapio: Opas kesäasunnon lakiasioihin. Helsinki : Kauppakaari, 2000.