väitöskirjat

35 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko olemassa suomalaisia ohjeistuksia väitöskirjojen ja muiden opinnäytetöiden nimekkeiden elementeistä ja rakenteista? Entä tähän liittyvää "nimekekulttuurin… 45 Suomalaisten yliopistojen sivuilla on yleisen tason ohjeita koskien tieteellisten tekstien nimeämistä; esimerkiksi Helsingin yliopiston opiskelijoille pääsääntöisesti suunnatun "Kielijelppi" -sivuston otsikointia koskeva ohjeistus toimii yhtälailla väitöskirjojen nimeämisen yleisenä ohjeistuksena. Myös Suomen suosituin ja vaikutusvaltaisin tieteellistä kirjoittamista käsittelevä opaskirja, Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran "Tutki ja kirjoita", sisältää otsikointia koskevaa ohjeistusta. Suomeksi tieteellisestä otsikoinnista löytyy heikosti tutkimusta, mutta kansainvälisesti tieteellistä otsikointia on tutkittu varsin paljon. Näihin tutkimuksiin pääsee käsiksi esimerkiksi käyttämällä Google Scholarissa hakusanaa "dissertation title"....
Antti Salmisen väitöskirja Paul Celanin tuotannosta 61 Antti Salmisen väitöskirja on nimeltään From abyss into nothingness : five essays on Paul Celan's poetics (Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta 2010). Se on saatavilla Tampereen yliopiston kirjastosta, mutta ei kaupunginkirjastosta. Ks. yliopiston kirjaston tietokanta, https://shorturl.at/mnxHP. Kaupunginkirjaston valikoimiin kuuluu artikkelikokoelma Kirjallisuus ja filosofia : rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012), joka sisältää Antti Salmisen artikkelin Paul Celan, Martin Heidegger ja myyttinen ristiriita.
Saako kirjastosta lainata väitöskirjoja? Ellei niin miten niitä voi saada luettavakseen? 261 Yliopistokirjastoista saa yleensä lainata myös väitöskirjoja. Voit hakea niitä esim. Finna haulla tai Melindan tarkennetulla haulla. Myös Frank monihaulla löytyy kätevästi väitöskirjaaineistoa. Hakusanalla väitöskirja ja rajaamalla kirjamuotoiseen aineistoon, löytyy jo Melindasta 366334 viitettä eli jonkinlainen rajaaminen, esim. kieli ja aihe, olisi hyväksi. yleiset kirjastot tarjoavat myös väitöskirjoja. Esim. Vaskikirjastojen haulla löytyy 3307 väitöskirjaa. Osa väitöskirjoista on myös vapaasti netissä luettavissa. Ulkomaisia väitöskirjoja löytyy helposti  esim. Google scholar haulla. Kirjastosta voi aina pyytää apua, jos sopivaa aineistoa ei löydy helposti.  
Mikä titteli on väitöskirjatutkija. 1511 Väitöskirjatutkija on henkilö, joka tekee aktiivisesti väitöskirjaansa. Väitöskirjan kirjoittaminen on tutkijanuran ensimmäinen askel. Usein näkee käytettävän myös nimityksiä tohtorikoulutettava tai nuorempi tutkija. Tieteentekijöiden liiton mukaan nimikkeen tulisi olla joko väitöskirjatutkija tai nuorempi tutkija.    https://www.acatiimi.fi/6_2017/14.php Seuraavassa Politiikasta-lehden artikkelissa avataan hyvin yliopiston tutkijahenkilökunnan nimikkeitä: https://politiikasta.fi/keita-yliopiston-tutkimushenkilokuntaan-kuuluu-ja-mita-he-tekevat-tyokseen/
Onko saatavilla väitöstutkimusta (tai siihen verrattavaa) lapsen oikeuksien valvonnasta ja/tai valvonnan toteutumisesta lastensuojelussa / sosiaalihuollossa? 149 Aivan suoraan tätä aihetta käsitteleviä väitöskirjoja en löytänyt. Asiaa ainakin sivutaan Virve-Maria Toivosen tutkimuksessa Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa (Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2017)    
Olen hakenut monista tietolähteistä väitöskirjaa, joka olisi selkeästi kvantitatiivinen tutkimus. Aiheena lapsen osallisuus tai dokumentointi/kirjaaminen sote… 201 Haettaessa Finna-hakupalvelusta hakusanoilla kvantitatiivinen tutkimus, lapset, osallisuus löytyy jonkin verran opinnäytetöitä, mutta ei yhtään väitöskirjaa. Alla linkki hakutulokseen: https://www.finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=lapset&type0%5B%5D=Subject&lookfor0%5B%5D=osallisuus&type0%5B%5D=Subject&lookfor0%5B%5D=kvantitatiivinen+tutkimus&type0%5B%5D=AllFields&join=AND&limit=20 Jättämällä kvantitatiivisen tutkimuksen pois, löytyy aiheista myös väitöskirjoja: https://www.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%5B0%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%221%2FThesis%2FThesis%2F%22&join=AND&bool0%5B0%5D=AND&lookfor0%5B0%5D=lapset&lookfor0%5B1%5D=osallisuus...
Onko jostakin saatavissa luettavaksi väitöskirjaa, joka on kirjoitettu 1750-luvulla Uppsalan yliopistolle? 180 Kun kysyjä ei kerro, mistä teoksesta on kyse, asiassa kannattaa lähestyä Kansalliskirjastoa siten, että mainitsee myös kyseisen väitöskirjan tekijän ja nimen, mielellään myös julkaisuvuoden. Kansalliskirjastossa on suhteellisen paljon Ruotsin vallan aikaisia väitöskirjoja ja jos etsittyä ei ole, kirjastossa todennäköisesti pystytään selvittämään, missä Ruotsin kirjastossa se on ja onko siitä saatavana esimerkiksi digitoitua versiota. Kansalliskirjaston neuvonta palvelee puhelinnumerolla 02941 23196 ja sähköpostilla kk-palvelu@helsinki.fi. Heikki Poroila
Väitöskirjoja aiheesta potilasturvallisuus ja tiedonsiirto 299 Ainakin alla olevissa väitöskirjoissa on käytetty määrällisia menetelmiä. Tosin niissäkin on hyödynnetty myös kvantitaavisia tutkimusmenetelmiä. Jylhä, Virpi. Information management in health care : a model for connecting information culture and patient safety. University of Eastern Finland, 2017. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2384-4/urn_isbn_978-952-61-2384-4.pdf Palojoki, Sari. The understanding and prevention of technology-induced errors in electronic health records : a path toward health information technology resilience. University of Eastern Finland, 2017. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2460-5/urn_isbn_978-952-61-2460-5.pdf Holmström, Anna-Riia. Learning from Medication Errors in...
Tarvitsen tehtävääni väitöskirjan lähdeteokseksi, jossa käsitellään ohjausta, esim. juuri opinto-ohjausta. 387 Finnaan ei välttämättä tarvitse kirjautua sisälle, jotta sillä voisi hakea aineistoja. https://finna.fi/ Tein sinulle valmiiksi haun hakusanalla ja aiheella Opinto-ohjaus sekä rajasin sen verkossa saatavilla oleviin väitöskirjoihin. https://finna.fi/Search/Results?sort=main_date_str+desc&limit=0&view=condensed&filter%5B%5D=~format%3A%221%2FThesis%2FThesis%2F%22&filter%5B%5D=~sector_str_mv%3A%221%2Flib%2Funi%2F%22&filter%5B%5D=free_online_boolean%3A%221%22&filter%5B%5D=~topic_facet%3A%22opinto-ohjaus%22&lookfor=opinto-ohjaus&type=AllFields Jos muutat haun aihe-rajausta, saat esille opinto-ohjauksen erilaisia näkökulmia.
Olen hakenut monista tietolähteistä väitöskirjaa, joka olisi selkeästi kvantitatiivinen tutkimus. Aiheena uusien työntekijöiden perehdyttäminen, perehdytys,… 1367 Puhtaasti kvantitatiivista tutkimusotetta hyödyntäviä väitöskirjatutkimuksia tästä aiheesta näkyy tosiaan löytyvän hyvin vähän. Valtaosa tutkimuksista näyttäisi hyödyntävän fenomenografiaa ja muita kvalitatiivisia metodeja. Seuraavat hakutulokset löytyivät Turun yliopiston Volter-tietokantaa ja Kansalliskirjaston Melinda-tietokantaa käyttämällä ja ne saattaisivat olla etsimäsi kaltaista aineistoa: Luojus, K. 2011. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Tampereen yliopisto. Mikkonen, K. 2017. Clinical learning environment and mentoring of culturally and linguistically diverse nursing students. Oulun yliopisto. Peltokoski, J. 2016. The comprehensive hospital orientation process in specialised...
Mirkka Rekolan runoudesta kertovan väitöskirjan otsikko alkaa "kaiken liikkeessä lepo". Onko tämä sitaatti jostakin Rekolan runosta, mistä siinä tapauksessa ja… 496 Liisa Enwaldin väitöskirjan nimi viittaa Rekolan Ilo ja epäsymmetria -kokoelman runon Seison tuulessa säkeeseen "Joku nukkuu ja kaiken liike on lepo".
Erään kirjan tiedot ovat: Författare: Daniel Danielsson Solander (praeses) / Carl Magnus Siercken (resp.) Mitä tarkoittavat suluissa kirjoitetut praeses ja… 1339 Kysymiäsi temejä käytettiin vanhoissa yliopistollisissa väitöskirjoissa. Praeses (preeses) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) ohjaaja. Resp. (respondentti) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) puolustaja. Määritelmät ovat SKS:n Biografiakeskuksen sivuilta (Matrikkelissa esiintyviä lyhenteitä ja termejä) osoitteessa http://www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?p=10. Sanat tulevat latinan kielestä. Sanakirjan mukaan prae-ses on mm. edessä istuva, joko suojatakseen tai ohjatakseen. Re-spondeo merkitsee mm. vastata. Seuraava lainaus on sivustolta Filosofia.fi osoitteessa http://filosofia.fi/suomalainen_filosofia/bibliografia/tietoa. Sen mukaan kyseiset merkinnät ovat tuttuja Turun Akatemian ajan väitöskirjakäytännöstä (vuoteen 1828...
Voiko Sibelius-Akatemian kirjastossa (Helsinki) vapaasti lukea alan väitöskirjoja? Olen avoimen yliopiston opiskelija. Proseminaarityötä varten tarvitsisi… 813 Sibelius-Akatemian kirjasto on kaikille kiinnostuneille avoin palvelu, vaikka onkin oppilaitoskirjasto. Käsikirjastoa voi käyttää kuka tahansa, lainaamiseen täytyy olla kirjastokortti, jonka voi myös tehdä kuka tahansa. Uusimmat opinnäytteet löytyvät nykyään myös verkosta. Kannattaa tarkistaa, olisiko etsimäsi täällä: http://ethesis.siba.fi/ Heikki Poroila HelMet-musiikkivarasto
Hyvä kirjastonhoitaja, luen paljon ns self-help -kirjallisuutta ja tällä hetkellä olen kiinnostunut erityisesti kiireestä. Nettiä selaamalla huomasin, että… 1444 Kirja tilataan kirjastoon. Kirjan, jota ei ole omassa kirjastossa, voi tilata myös kaukolainaksi, kaukolainapyynnön voi tehdä verkkosivun kautta http://www.jkl.fi/kirjasto/maakunta/kaukopalvelu tai kirjastokäynnin yhteydessä. Aineiston saatavuuden voi tarkistaa Frank-monihausta http://monihaku.kirjastot.fi Kiitos kiitoksista!
Taru sormusten herrasta- kirjan hahmoja on käsitelty jossakin johtajuutta tutkivassa väitöskirjassa. Mistä tälläisen voisi löytää, ja mahtaisiko sitä olla… 1026 Väitöskirja lienee Harri V. Hietikon Valta, johtajuus, tuho ja toivo J.R.R Tolkienin teoksessa Taru sormusten herrasta eli "Management by Sauron" (Tampereen yliopisto 2008). Turun seudulla väitöskirja on saatavilla Åbo akademin kirjastosta. Se löytyy myös verkkojulkaisuna PDF-muodossa(ISBN 978-951-44-7477-4). http://acta.uta.fi/teos.php?id=11121 Hietikko on työstänyt väitöskirjastaan käytännönläheisen johtamisoppaan Management by Sauron - Sormusten herran johtamisopas (Atena 2010). Kirja on saatavilla Vaski-kirjastoista sekä kirjakaupoista.
Taru sormusten herrasta- kirjan hahmoja on käsitelty jossakin johtajuutta tutkivassa väitöskirjassa. Mistä tälläisen voisi löytää, ja mahtaisiko olla… 1250 Opettajanne lienee tarkoittanut Harri Hietikon Tampereen yliopiston vuonna 2008 julkaisemaa väitöskirjaa Valta, johtajuus, tuho ja toivo J.R.R. Tolkienin teoksessa Taru sormusten herrasta eli "Management by Sauron". Vaski-kirjastoista väitöstä on saatavana vain Raisiosta, tietokannasta (www.turku.fi/vaski) voit varata kirjan yhden euron varausmaksulla itsellesi lainattavaksi mihin tahansa Vaski-kirjastoista. Väitöksestä on olemassa myös verkkoversio, sitä pääsee lukemaan ainakin Tampereen yliopiston kirjaston sivujen kautta osoitteesta http://acta.uta.fi/teos.php?id=11121 Hietikko on julkaissut samasta aiheesta toisenkin kirjan; Management by Sauron : Sormusten herran johtamisopas / Harri V. Hietikko, Atena, 2010.
Tervehdys Opiskelen erityispedagogiikkaa avoimessa yliopistossa ja nyt on menossa tutkimusmenetelmien opintojakso. Tehtävänä on mm. tehdä tutkimusraportti,… 888 On tosiaan vaikea löytää vastaavanlaista väitöstasoista tutkimusta. Nuorisotiedon talon nuorisotutkimuksen linkkiin http://www.ungasvalmaskin.fi/sivu.php?artikkeli_id=4&luokitus_id=5 on koottu eri yliopistojen ja laitosten tutkimuksia ja lehtien artikkeleja. Nuorisotiedon kirjaston tietokannasta löytyy asiasanalla "hallintokuntien yhteistyö" 45 viitettä. Ikävä kyllä viitteistä ei selviä, minkätasoisesta tutkimuksesta on kysymys, mutta sen voi selvittää esim. yliopistokirjastojen yhteisestä tietokannasta, Lindasta http://linda.linneanet.fi/F/KDSCDM158GGHAM56M6JUP51GFTUBXYLGTSMGFRA5LKG…. Esim. Määttä, Mirja Yhteinen verkosto? tutkimus nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä poikkihallinnollisista ryhmistä / Mirja Määttä. -- Helsinki :...
Saako lainata Sinikka Huhtalan väitöskirjaa "Lähihoitajaopiskelijan oma matematiikka". Väitelty 1.12.2000, teos on julkaistu sarjassa, Opettajankoulutuslaitos,… 888 Sinikka Huhtalan väitöskirja on lainattavissa Kansalliskirjastossa. Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoissa tätä väitöskirjaa ei ole. Kansalliskirjaston yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä: http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/asiointi.html
Onko Suomessa julkaistu suomalaista dekkarikirjallisuutta käsitteleviä väitöskirjoja? 953 Haku yliopistokirjastojen yhteistietokanta Lindasta tuotti tulokseksi kaksi kotimaista dekkarikirjallisuutta käsittelevää väitöskirjaa : Laakkonen, Salla : Amatöörit tutkimusten hämärillä poluilla : henkilöt, miljöö ja intuitio 1940-luvun suomenkielisissä salapoliisiromaanisarjoissa. Tampere University Press, 2006. (Acta Universitatis Tamperensis 1157.) Ruohonen, Voitto : Paha meidän kanssamme : Matti Yrjänä Joensuun romaanien yhteiskuntakuvasta. Otava, 2005. (Diss. : Joensuun yliopisto.)
Onko olemassa verkkopalvelua, jolla voisi hakea eri yliopistojen julkaisemien väitöskirjojen elektronisia versioita? 880 Elektra on tietokanta, jonka kautta löytyy kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa. Aineisto on käytettävissä ainakin Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa. Väitöskirjoja on vasta historian alalta. http://elektra1.lib.helsinki.fi/ Medic-tietokanta on terveystieteen tietokanta. Siinä on artikkeliviitteitä suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisestä julkaisuista, lisäksi mukana ovat suomalaiset samojen alojen väitöskirjat. Osa viitteistä, myös väitöskirjoista, on kokoteksteinä koneelta luettavissa. Medic ei ole vapaasti käytettävissä, mutta monet kaupunginkirjastot ja oppilaitokset ovat sen käyttöoikeuden hankkineet. http://helecon2.hkkk.fi/terkko/MEDIC/