väestötilastot

30 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Montako 1954 syntynyttä Suomessa elossa viimeisimmän tiedon mukaan ? 44 11.10.2022 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Suomen väestöön kuului vuoden 2021 lopussa 70 779 henkilöä, jotka ovat syntyneet vuonna 1954. Suomessa syntyi vuonna 1954 yhteensä 89 845 lasta. Nykyväestön 70 779 vuonna 1954 syntynyttä henkilöä ei kuitenkaan tarkalleen ottaen kuvaa sitä, kuinka moni vuonna 1954 Suomessa syntyneistä lapsista on elossa, sillä osa syntyneistä lapsista on sittemmin muuttanut ulkomaille, ja vastaavasti Suomeen on vuosien saatossa muuttanut henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1954 jossain muussa maassa kuin Suomessa. Laskennallisten kuolleisuus- ja eloonjäämislukujen perusteella voidaan todeta, että vuonna 2020 elossa olevia tämän ikäluokan edustajia 100 000 elävänä syntyneestä olisi ollut 88 705. Lähteet:...
Keskimääräinen elinikä Suomessa? Sanotaan, että suomalaisten elinikä on noussut kymmeniä vuosia 1940-luvulta. Miten lapsikuolleisuus ja 20-30 vuotiaiden… 92 5.10.2022 Keskimääräisellä eliniällä viitataan usein elinajanodotteeseen. Sillä tarkoitetaan vuosien määrää, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Vastasyntyneiden elinajanodotteet sukupuolen mukaan ovat saatavilla Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta aikasarjana: https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kuol/statfin_kuol_pxt_12am.px/   Elinajanodotetta pidetään parhaana ja vertailukelpoisimpana kuolevuuden tason mittarina, koska se ottaa huomioon ikärakenteen muutokset ja väestön määrän. Elinajanodote mahdollistaa siis kuolevuuden kehityksen vertailukelpoisen tarkastelun ajassa ja eri alueiden välillä. Elinajanodote kuvaa termissä mainitusta odote-sanasta huolimatta vain laskentahetken...
Tulossa Kansainvälinen tyttöjen päivä 16.10.2022 ja tilaus tiedoista 0-14 vuotiaiden tyttöjen määrästä faktana. Onko tuoretta tietoa tai vähintään 31.12.2021… 30 26.9.2022 Tällä hetkellä Tilastokeskuksen tuoreimmat väestötiedot ovat elokuulta 2022. Tuolloin 0–14-vuotiaita tyttöjä oli Suomessa 411 995. Syyskuun ennakkoväkiluvut julkaistaan 27.10.2022. Kuukausittaiset ennakkotiedot väestöstä iän ja sukupuolen mukaan löytyvät väestön ennakkotilastosta: https://stat.fi/tilasto/vamuu Tilaston taulukoihin pääset täältä: https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vamuu/?tablelist=true Tiedot saat poimittua taulukosta 11lj -- Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain: https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vamuu/statfin_vamuu_pxt_11lj.px/   Vuoden 2021 lopussa Suomessa asui 0–14-vuotiaita tyttöjä 416 349. Lopulliset väkilukutiedot vuosittain löytyvät väestörakennetilastosta, jonka...
Monta yli 106 vuotiasta on tänäpäivänä 79 14.9.2022 Tuorein tieto 106 vuotta täyttäneiden määrästä kuvaa tilannetta ajankohtana 31.12.2021. Silloin 106-vuotiaita tai vanhempia (eli vuonna 1915 tai aiemmin syntyneitä) oli Suomessa yhteensä 26 henkilöä. Lähde: Tilastokeskus, väestörakennetilaston tietokantataulukko 11rd -- Väestö iän (1-v. 0-112) ja sukupuolen mukaan, 1972-2021
Kuinka monta 1929 syntyneitä elossa vuonna 2022 Suomessa ( naiset ja miehet) ? 55 24.5.2022 Tilastokirjastosta vastattiin näin: Väestörakennetilaston 1-vuotisikäryhmittäisessä taulukossa on vuoden 2021 lopun tilanne (31.12.2021). Nämä vuonna 1929 syntyneet ovat siinä 92-vuotiaita miehiä ja naisia. Lukumäärä on 9 147. Valmis poiminta tilastosta: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/a7684b06-d91d-49ba-a886-4dcb9127e57f Lähde:https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11re.px/ Tilastokeskuksen sivulta tilasto löytyy tätä polkua pitkin: tilastokeskus.fi > tilastotieto > väestö ja yhteiskunta > väestörakenne > tietokantataulukot > StatFin-tietokanta: selaa tietokantataulukoita > 5. 11re -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2021. Vuonna 1929 puolestaan...
Korsnäsin kunnan on sanottu olevan maailman ruotsinkielisin kunta. Ilmeisesti Luodon kunta on kuitenkin tätä nykyä Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta. … 158 14.3.2022 Luoto todellakin on vuoden 2020 väestötilastojen mukaan Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta. Sen asukkaista 91,6 prosenttia puhuu ruotsia äidinkielenään. Jos Ahvenanmaakin otetaan mukaan, ovat Suomen ruotsinkielisimmät kunnat nämä: Suomen ruotsinkielisimmät kunnat 2020 Kunta Ruotsinkielisten osuus, % Sottunga 96,0 Lemland 92,1 Saltvik 91,9 Luoto 91,6 Finström 89,9 Hammarland 88,7 Pedersören kunta 88,5 Sund 88,3 Jomala 88,0 Eckerö 87,7 Merijärven kunnassa on Suomen suurin suomea äidinkielenään puhuvien osuus. Siellä...
Kuinka monta yli 100-vuotiasta oli Suomessa 31.12.2021 ikävuosittain ja sukupuolen mukaan? 905 15.2.2022 Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomen väestöön kuului 31.12.2021 yhteensä 1 038 yli 100-vuotista ihmistä. Näistä miehiä oli 152 ja naisia 886, Tilastokeskuksen väestörakennetilastot. Tarkemmat tiedot Suomen väestön ikärakenteesta ikäryhmittäin löytyvät Findikaattori-palvelusta. Valitettavasti vaikuttaisi siltä, ettei Findikaattori-palvelussa vielä ole nähtävillä tarkkoja ikärakennetilastoja vuodelta 2021. Uusimmat tilastot ovat tällä hetkellä päivämäärältä 31.12.2020. Sivuston tietojen mukaan seuraava päivitys tilastoihin on tulossa 31.3.2022.   Lähteet Findikaattori: Väestön ikärakenne. https://findikaattori.fi/fi/14 (viitattu 15.2.2022) Tilastokeskus: Väestö. 8.2.2022. https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#V%...
Kuinka paljon maapallolla on eläimiä? 1159 24.3.2021 Kukaan ei tiedä eläinten määrää maapallolla, sillä edes kaikkia eläinlajeja ei tunneta. On arvioitu, että 86 % Maan eläinlajeista on vielä löytämättä. Parhaiten maapallon eläimistä tunnetaan ihmisten (Homo Sapiens) määrä. Ihmisiä on yli 7,8 miljardia. Väkiluvun kehitystä voi seurata osoitteessa https://www.worldometers.info/ Niin sanottuja tuotantoeläimiä on yli 24 miljardia. Näistä nautoja on lähes 1,5 miljardia, sikoja miljardi ja lampaita miljardi yksilöä. Kanoista ja broilereista on vielä vaikeampi pitää lukua, mutta niitä on lähes 18 miljardia yksilöä. Tuotantoeläinten määrään ei ole laskettu mukaan kaloja, hummereita, mehiläisiä, yms. Ihmisten ja tuotantoeläinten määrät ovat nousussa. Villit eläimet sen sijaan vähenevät....
Muistan lukeneeni jostain, että Yhdysvalloissa ja Japanissa on huomattu, että elintason noustua ei poikia enää synny tyttöjä enempää ainakaan niin selvästi… 105 25.1.2021 YK kerää World Population Prospects 2019 -sivullensa koko maailmaa koskevia väestötilastoja. Tähän Excel-tiedostoon on koottu maittaisia tietoja syntyneiden lasten sukupuolijakaumasta (poikien määrä suhteessa tyttöjen määrään) aina vuodesta 1950 lähtien: Sex Ratio at Birth (SRB) (XLSX, 75 KB).
Onko Suomen tilastoja saatavilla samoin reaaliaikaisina kuin alla olevan linkin takana maailman tilastot? Suomen osalta löysin vain vuoden 2019 tilastoja… 108 15.12.2020 Worldometersin tiedot eivät ole reaaliaikaisia tietoja, vaan ne perustuvat luotettavien tahojen arvioihin. Esimerkiksi väestöön liittyvät tiedot perustuvat mm. YK:n väestöennusteeseen. Worldometersin FAQ-sivulla kerrotaan kysymyksen Are the numbers on the home page live counters for population, food, energy, and health real? kohdalla näin: For these counters, we show estimated current numbers based on statistics and projections from the most reputable official organizations. Our sources include the United Nations Population Division, World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF), and World Bank. We analyze the available data, perform statistical analysis, and build our...
Kiinnostaisi tietää paljonko Helsingissä oli ruotsinkielisiä syntymävuotenani vuonna 1966? 86 13.11.2020 Helsingin kaupungin tilastollisista vuosikirjoista löytyy etsimäsi tieto. Vuosikirjoja löytyy digitoituna pdf-muodossa verkossa osoitteessa:https://www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat/helsingin_kaupung… Vuonna 1965 ruotsinkielisiä on asunut Helsingissä 60 065 henkilöä. Tämä selvisi vuosien 1966, 1967 ja 1968 vuosikirjoista. Todennäköisesti vuonna 1966 lukumäärä on ollut hiukan pienempi. Vuosikirjat sisältävät valtavan määrän mielenkiintoista tilastodataa Helsingistä. Kannattaa käydä katsomassa. 
Suomen yli 100-vuotiaiden lukumäärä vuosiluokittain, miehet ja naiset eriteltynä, vuonna 2020? 902 3.11.2020 Tässä on 100 vuotta täyttäneiden naisten ja miesten määrät Suomen väestössä ajankohtana 31.12.2019: 100 vuotta täyttäneet Suomessa 31.12.2019 Ikä Miehet Naiset 100 68 278 101 40 220 102 14 117 103 17 70 104 10 35 105 1 18 106 1 6 107 1 8 108 0 3 109 0 0 110 0 1 Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne, tietokantataulu 11rd -- Väestö iän (1-v. 0-112) ja sukupuolen mukaan, 1972-2019 (linkki valmiiseen poimintaan)
Mikä on Suomen satavuotiaiden lukumäärä vuosiluokittain ja sukupuolittain? 242 29.6.2020 Suomeen väestöön kuuluvien sata vuotta täyttäneiden määrät saa poimittua iän ja sukupuolen mukaan Tilastokeskuksen väestörakennetilaston tietokantataulusta 11ry -- Siviilisääty iän (1-v.)a sukupuolen mukaan, 1990-2019. Tässä valmis poiminta: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/faa8451b-f746-4e4e-aff8-282c8549107d. Poiminta kuvaa tilannetta ajankohtana 31.12.2019. Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä. Esimerkiksi 101-vuotiaat ovat siis niitä henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 101 vuotta vuoden 2019 aikana.
Kuinka moni Suomeen muuttanut on palannut takaisin kotimaahansa? 99 27.5.2020 Tilastokeskuksen muuttoliiketilastosta saa tietoa maastamuutosta Suomesta monelta eri kantilta. Tästä voi poimia tietoja maastamuutosta muuttomaan ja muuttajan syntymävaltion mukaan: Maahan- ja maastamuutto muuttomaan, sukupuolen ja syntymävaltion mukaan, 1990-2018 Esimerkiksi Kreikkaan muutti Suomesta vuonna 2018 yhteensä 172 Kreikassa syntynyttä henkilöä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/70e128c9-8734-4015-ae94-ffae5cfe9730.
50-luvulla syntyneiden lukumäärä (elossa olevat). 131 10.5.2020 http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rc.px/ Tilastokeskus tarjoaa väestöä koskevaa tietoa. Ylläolevasta Tilastokeskuksen tietokannasta ei ole mahdollista valita tietoja syntymävuoden perusteella, mutta voit valita vuoden 2019 sekä ikäluokat 60-64 ja 65-69. Tietokannan mukaan 60-69 -vuotiaita eli 50-luvulla syntyneitä henkilöitä oli vuoden 2019 lopussa 716 579‬.
Suuret ikäluokat Suomessa: kuinka monta henkeä on elossa vuosina 1945-1950 syntyneistä? Kuinka monta prosenttia heistä on eläkkeellä? siis viimeisimpien… 950 18.10.2019 Oheisesta Tilastokeskuksen laatimasta  artikkelista löytyy tietoa suurista ikäluokista . https://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-03-12_001.html?s=0 Aiheesta löytyy lisää tietoa Tilastokeskuksesta, josta yksilöidympiä tilastoja voi kysellä https://www.stat.fi/index.html   Yleisradion syntymävuosikoneesta voi tarkistaa vuosina  1940–1998 syntyneiden työssäkäyntiä, koulutustaustaa, siviilisäätyä jne. https://yle.fi/uutiset/3-9335315
Paljonko Suomessa on tällä hetkellä elossa ihmisiä, jotka ovat syntyneet ennen Karjalan luovuttamista Neuvostoliitolle? 388 12.7.2019 Väestötilastojen mukaan suomalaisia, jotka ovat syntyneet ennen Karjalan luovuttamista Neuvostoliitolle vuonna 1940, on elossa noin 350 000. Ennen vuonna 1944 tapahtunutta Karjalan luovuttamista syntyneitä suomalaisia on noin 200 000 enemmän. Päivän tarkkuudella täsmällistä lukua on mahdotonta selvittää, mutta suuntaa-antavia numerotietoja saadaan sangen helposti. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Väestörakenne-tilastotaulukko Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan, 1970-2018 (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rd.px/table/tableViewLayout1/) kertoo, että vuoden 2018 lopussa 79-vuotiaita tai sitä vanhempia (eli ennen vuotta 1940 syntyneitä) oli 341 765 ja 78-vuotiaita tai sitä vanhempia (...
Kuinka paljon Suomen väkiluvun on ennustettu laskevan nykyisestä ja milloin tämän arvellaan toteutuvan? 142 10.7.2019 Tilastokeskuksen marraskuussa 2018 julkistaman vuosille 2020-2070 laaditun väestöennusteen mukaan Suomen väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2035. Syntyneiden määrä jatkaa ennusteen mukaan laskuaan ja kuolleiden määrä nousee eliniän pidentymisestä huolimatta. Ennusteen mukaan nettomaahanmuutto ylläpitäisi väkiluvun kasvua vuoteen 2035 saakka, jolloin maamme väkiluku olisi 5,62 miljoonaa henkilöä. Tämän jälkeen väkiluku kääntyisi laskuun ja 2050-luvulla maamme väkiluku olisi ennusteen mukaan jo nykyistä pienempi. 2070-luvulle tultaessa suomalaisia olisi 5,37 miljoonaa. https://www.stat.fi/til/vaenn/2018/vaenn_2018_2018-11-16_tie_001_fi.htmlhttp://www.stat.fi/til/vaenn/2018/vaenn_2018_2018-11-16_tau_001_fi.html
Mikä on suurin kaupunki, joka on jollain suomalaisella kaupungilla ystävyyskaupunkina? 699 9.5.2019 Ystävyyskaupungeista ei ole ilmeisesti olemassa kovin kattavaa listaa, mutta jos asiassa turvaudutaan englanninkielisen Wikipedian suomalaisten kaupunkien ystävyyskaupunkien listaan osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_F…, hyvä ehdokas suomalaisen kaupungin väkiluvultaan suurimmaksi ystävyyskaupungiksi voisi olla Espoon ystävyyskaupunki Shanghai. Tämä tieto löytyy myös osoitteesta https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Tietoa_Espoosta/Kansainvalin…. Shanghai on useilla mittareilla katsottuna yksi maailman suurimmista kaupungeista, eikä muita suurimpien tittelistä kilvoittelevia kaupunkeja näyttäisi olevan mainitussa listassa. Kaupunkien suuruuden määrittely on kuitenkin hiukan haastavaa,...
Kuinka monta prosenttia Suomen aikuisväestöstä on naimisissa? 603 20.2.2019 Tilastokeskuksen tuoreimmat tiedot asiasta ovat vuodelta 2017. Osoitteesta http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ löytyvän StatFin-tietokannan Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Ikä, Siviilisääty ja Sukupuoli -taulukko kertoo, että 18 vuotta täyttänyttä väestöä oli 4 446 869 henkilöä ja heistä naimisissa 1 987 495. Naimisissa olevien prosenttiosuudeksi tulisi siten noin 44,7 % väestöstä. Lukuun eivät luonnollisestikaan sisälly eronneet, lasket tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat.