väestönkasvu

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Suomen Kuvalehti nosti esille uuden lopunaikojen gurun, eli J. Sakari Salosen. Eipä siinä mitään, mutta hänkään ei näe liikakansoitusta pahimpana… 119 Liikakansoituksesta on kirjoitettu paljon 1970- ja 1980-luvuilla. Nykyään aiheen käsittely on harvinaisempaa. Finna-haku löytää 23 teosta asiasanalla liikakansoitus. Niistä uusin on Johan Lahdenperäin 2017 ilmestynyt Elämän biologinen suunta on ylikansoitus.  Finna  Jos vaihtaa hakusanaksi väestöongelmat. löytyy 50 teosta. Uusinpana Erkki Tuomiojan 2021 ilmestynyt Tulevaisuuden varjossa : selviääkö ihmiskunta? Finna Hakusanalla väestönkasvu löytyy 40 kirjaa. Uusinpana Edwar Paicen 2021 julkaistu Youthquake : why African demography should matter to the world Finna Listoilta löytyy myös monia muita mielenkiintoisia näkökulmia maailman väestönkasvuun.  
Egypti on vanha vehnänkasvattaja maa, kuitenkin joutuu tuomaan paljon viljaa ulkomailta. Mikä on syy, ettei vehnän kasvatusta voida tehostaa tai laajentaja… 271 Egyptin viljelyala henkeä kohden on yksi pienimmistä maailmassa. Asia on helposti ymmärrettävissä, sillä suurin osa Egyptin pinta-alasta muodostuu Saharan autiomaasta, ja väestö on kasvanut 1960-luvun vajaasta 30 miljoonasta tämän päivän yli 100 miljoonaan. Väestö ja viljelymaa keskittyvät Niilin varteen ja suistoon. Egypti on maailman suurin vehnäntuoja, eikä maalla ole mahdollisuutta paikata omalla tuotannolla nousseita vehnän maailmanmarkkinahintoja. https://fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/riippuvuus-tuontivehnasta-kiusaa…https://www.globalis.fi/Maat/egyptihttps://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=wheat&grap…https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/ikiegypti/taustahttps://fi.wikipedia.org/wiki/...
Voidaanko sanoa ilmaston ääriilmiöiden ehkäisevän väestöräjähdystä? 108 Tietoa tällaisesta yhteydestä emme löytäneet.
Mikäli ruokaa tuotetaan tulevaisuudessa entistä halvemmalla ja vähemmän luontoa kuormittaen eikä ainoa seuraus ole lisääntyvän väestämäärän aiheuttama luonnon… 154 Väestö ei lisäänny holtittomasti ja rajattomasti, vain useimmissa maissa, myös köyhissä, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta, on syntyvyys kääntynyt laskuun. Halvempi ruoka vain helpottaisi kärsimystä ja luonnon kuormitusta. Tarkemmin: Hans Rosling: Faktojen maailma.  
Kuinka paljon ihmisiä syntyi suomessa vuonna 1938 315 Tilastokeskuksen taulukoista voi valita haluamansa vuoden ja tarkastella elävänä syntyneiden lukumäärää. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/statfi… Vuonna 1938 elävänä syntyneitä oli 76 695.   
Mikäli kaikki maailman sairaudet olisi voitettu jo 50 vuotta sitten, ns. normaalia vanhenemista lukuun ottamatta, onko missään arviota kuinka nopeasti… 135 En löytänyt tällaista arviota. Väestönkasvu on hyvin monisyinen ilmiö, mutta voisi olettaa. että jos sairauksia ei enää olisi, tällä olisi merkittävä vaikutus lapsikuolleisuuteen. Pieni lapsikuolleisuus taas vähentää lapsilukua. Ville Lähteen kirjoitus väestönkasvusta on lukemisen arvoinen: https://bios.fi/vaestonkasvun-perusasiat-haltuun/.
Mietittäessä maapallon kestävää kehitystä, kuinka suuri on nykyisellä keskimääräisellä kulutustasolla maapallon ja eläinkannan huomioiva ihmisten maksimimäärä… 184 Tiettyä ihmismaksimia on vaikea antaa. 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö Fingon sivuilla toimittaja Elina Venesmäki kirjoittaa väestön kasvusta ja maapallon kestokyvystä. Hänen kokoamansa tiedon mukaan kulutus on väestönkasvua suurempi ongelma. Myös ihmisten kasvava elinikä vaikuttaa asiaan, samoin kuin se, kuinka kulutettavat asia tuotetaan. Elintason kohotessa myös kuluttamisen tapa muuttuu.  https://www.fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/vaesto-kasvaa-miten-kestaa-maailm Tieoa ylikulutuksesta myös esim. WWF:n sivuilta: https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/      
Mikäli ilmaisilla ehkäisyvälineillä ja sterilisaatioilla voitaisiin puolittaa syntyvyys mikä olisi sen vaikutus maailman väestönkasvulle 20 vuoden kuluttua? 211 Maailman väestönkasvu on jo nyt käytännössä kokonaan Saharan eteläpuolisen Afrikan varassa, melkein kaikkialla muualla väestönkasvu on joko negatiivinen eli väestö vähenee tai juuri ja juuri väestömäärän ennallaan pitävä. (Katso tarkemmat luvut https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4est%C3%B6nkasvu) Globaali syntyvyyden puolittuminen johtaisi 20 vuodessa väestön kokonaismäärän nopeaan vähentymiseen. Afrikassa tuloksena olisi ehkä väestönkasvun tyrehtyminen. Tällainen nopea syntyvyyden romahdus vaikeuttaisi useimpien maiden väestörakennetta eli tuottaisivat valtavan huollettavien vanhusten joukon ja pienen lasten ja nuorten määrän. Se olisi vähintään yhtä suuri ongelma kuin resurssien riittävyys. Heikki Poroila
Kuinka suuri osa mailman väestöräjähdyksestä ja nälkä- ja tauti kuolemista johtuu uskonnollistentahojen ehkäisynvastaisesta toiminnasta? 237 Kukaan ei voi tietää, mitkä lapset on siitetty uskonnollisen näkemyksen kannustamana, mitkä muista syistä. On myös mahdotonta sanoa, ketkä maailman miljoonista uusista ihmisistä olisivat juuri sen väestöräjähdyksen aiheuttajia. On kuitenkin loogisesti ilmeistä, että niissä maissa, joissa valtauskonto vastustaa ehkäisyä (kuten latinalaisessa Amerikassa roomalais-katolinen kirkko), uusia lapsia syntyisi todennäköisesti vähemmän, jos tällaista uskonnollista ohjetta ei olisi. Maailman nopeimmin kasvavat väestöt (Afrikka, Kiina, Intia jne) eivät kuitenkaan ole roomalais-katolisen uskonnon valta-alueita, joten näitten alueitten väestönkasvuun täytyy olla muita syitä. Lasten kuolemat nälkään ja tauteihin eivät sinänsä liity uskontojen...
Mitkä ovat tällä hetkellä ne alueet maailmassa, jotka kärsivät liikakansoituksesta? Kuinka paljon esimerkiksi Suomen kokoisella alueella pitäisi olla väkeä,… 742 "Liikakansoitus" on niin suhteellinen käsite, että sen yhteydessä on syytä käyttää verbiä "kärsiä" hyvin varovaisesti. Jos tutkii luetteloa maailman valtioiden väestötiheyksistä, kärjessä on joukko kaupunkivaltioita, joiden kohdalla tuskin kukaan puhuu liikakansoituksen ongelmasta. Macao ja Monaco ovat molemmat noin 20 000:lla asukkaalla neliökilometriä kohden ylivoimaisessa kärjessä, perässään Singapore ja Hongkong, jotka ovat alueeltaan jo huomattavasti laajempia. Kun listaa jatkaa, ensimmäinen aidosti liikakansoituksesta kärsivä maa lienee Bangladesh, jonka Suomen paljon pienemmällä alueella elää melkein 150 miljoonaa ihmistä eli yli 1000 neliökilometriä kohden. Myös Malediivien saarilla väestötiheys on samaa luokkaa. Ns. vauraiden...
Paljonko on arvioitu Kiinan vakiluku v. 2050 (tai viimeisin ennustettu vuosi)? Kuinka suuri osa heistä asuu kaupungeissa (urban population)? 1394 Kiinan väkiluvun kasvusta on laadittu useita erilaisia arvioita. Ne ovat riippuvaisia siitä, kuinka väestönkasvukehitys jatkuu. Osoitteesta http://esa.un.org/unpp/ saa esiin YK:n esittämiä arvioita Kiinan väkiluvusta vuonna 2050. Matalimman ennusteen mukaan Kiinan väestönkasvu kääntyisi laskuun, ja sen väkiluku olisi noin 1 237 miljoonaa vuonna 2050. Jos tahti pysyy samana kuin nyt, väkiluku tulisi olemaan noin 1 383 miljoonaa. Korkeimmassa ennusteessa puolestaan Kiinan väkiluku kohoaisi suunnilleen 1 617 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2010 väestöarvio on 1 354 miljoonaa, joten tulevaisuuden ennusteita voi suhteuttaa siihen. Osoitteesta http://esa.un.org/unpd/wup/unup/index.asp?panel=1 voi katsoa YK:n arviota eri maiden...