työnopetus

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen hakenut monista tietolähteistä väitöskirjaa, joka olisi selkeästi kvantitatiivinen tutkimus. Aiheena uusien työntekijöiden perehdyttäminen, perehdytys,… 1363 Puhtaasti kvantitatiivista tutkimusotetta hyödyntäviä väitöskirjatutkimuksia tästä aiheesta näkyy tosiaan löytyvän hyvin vähän. Valtaosa tutkimuksista näyttäisi hyödyntävän fenomenografiaa ja muita kvalitatiivisia metodeja. Seuraavat hakutulokset löytyivät Turun yliopiston Volter-tietokantaa ja Kansalliskirjaston Melinda-tietokantaa käyttämällä ja ne saattaisivat olla etsimäsi kaltaista aineistoa: Luojus, K. 2011. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Tampereen yliopisto. Mikkonen, K. 2017. Clinical learning environment and mentoring of culturally and linguistically diverse nursing students. Oulun yliopisto. Peltokoski, J. 2016. The comprehensive hospital orientation process in specialised...
Lukuvinkkejä työntekijöiden rekrytointiin ja perehdytykseen? Myös tutkimukset tervetulleita! 316 Vaski-kirjastojen kokoelmista löytyy runsaasti näihin aihealueisiin liittyvää materiaalia. Tässä muutamia poimintoja 2010-luvulla julkaistuista aineistoista (asiasanat: rekrytointi, henkilöstöhankinta, perehdyttäminen, työnopetus): Ahokas, Laura (2011). Perehdyttäminen ja työnopastus (CD-ROM). Työturvallisuuskeskus, Helsinki. Alhanen, Kai (2016). Työnohjauksen käsikirja. BoD, Helsinki. Kaijala, Markku (2016). Rekrytointi : tehtävään vai yhtiöön?. Alma Talent, Helsinki. Keltikangas-Järvinen, Liisa (2016). "Hyvät tyypit" : temperamentti ja työelämä. WSOY, Helsinki. Ketola, Hannu (2010). Tulokkaasta tuottavaksi asiantuntijaksi : perehdyttäminen kehittämisen välineenä eräissä suomalaisissa tietoalan yrityksissä. University of Jyväskylä,...
Uuden työntekijän perehdyttäminen. Haluaisin löytää tuoreimmat lähteet ko. aiheesta. Löytyykö aiheesta tehtyjä tutkimuksia? Lehdistä artikkeleita? 3423 Uusimpia perehdyttämistä käsitteleviä kirjoja on Vartiainen-Ora, Päivi: Erilaisuus sallittu : perehdymme monimuotoisuuteen : käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle (Helsinki 2007). Riitta Viitalan kirjassa Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä (Helsinki 2007) käsitellään mm. perehdyttämistä, samoin Harri Hietalan kirjassa Esimiehen käsikirja (Helsinki 2006). Vähän vanhempi kirja on Pirkko Kankaan kirjoittama Perehdyttäminen palvelualoilla (Hki 2003, 3. uud. p.). Kotimaisissa lehdissä olleita artikkeleja voi etsiä Arto-artikkeliviitetietokannasta, joka on käytettävissä HelMet-kirjastoissa. Hakusanoina voi käyttää esim. sanoja: perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, työnopetus ja työpaikkakoulutus. Arto-tietokannasta...
Teen ammattikorkeakoulun lopputyötä ja aiheeni on sisäinen viestintä organisaatiossa,úusien työntekijöiden perehdyttäminen. Haluaisin aineistoa kirjastosta 869 Perehdyttämistä ja työnopetusta koskeviin kysymyksiin on vastattu tässä palvelussa aiemminkin ja vastaukset löytyvät Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun arkistosta http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu/arkisto.asp : etsi arkistosta ja käytä hakusanana perehdyttäminen tai työnopetus. Myös seuraavilla www-sivuilla käsitellään perehdyttämistä: http://www.helsinki.fi/henkos/kehittaminen/perehdytys.html http://www.tyky.fi/yritys/ammatillinen/perehdyttaminen.htm http://www3.kotka.fi/henkilostohallinto/perehdyttaminen.htm
Löytyykö mitään kirjallisuutta työnopastuksesta lähinnä perehdyttämisestä? Itse en löytänyt. 1429 Seuraavassa kysymäänne asiaan liittyvää kirjallisuutta : 1)Lepistö, Irma: Työpaikan aikuiskoulutus: perehdyttäminen, työnopastus,1992 2)Lepistö, Irma: Työpaikkakouluttajan käsikirja, 2000 3)Santalahti, Matti: Työnopastus ja riskien hallinta, 2001 (perehdyttämisestä työturvallisuuden näkökulmasta) ERI ALAT: 1)Kangas, Pirkko: Perehdyttäminen palvelualoilla, 2000 2)Perehdyttäminen ja tiimityö--sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksia,1992. 3)Perehdyttäminen ja työnopastus palvelualoilla, 1992. 4)Perehdyttämisen kehittäminen--opas palvelualojen esimiehille ja työnopastajille, 1992. 5) Uusi työ - uudet haasteet--perehdyttämisen opas kunta-alan esimiehille, 1990. 6)Niskanen, Pekka...
Mistä löytyisi tietoa / kirjallisuuta, mielummin tuoretta, uudentyöntekijän työhönopastamisen pääperiaatteista. 1024 Pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista löytyivät mm. seuraavat 90-luvulla julkaistut kirjat: Lepistö, Irma: Työpaikkakouluttajan käsikirja. 2000 Kangas, Pirkko: Perehdyttäminen palvelualoilla. 2000 Perehdyttäminen ja tiimityö--sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyshallitus, [Helsinki], 1992 Lepistö, Irma: Työpaikan aikuiskoulutus--perehdyttäminen, työnopastus. 1992 Perehdyttämisen kehittäminen--opas palvelualojen esimiehille ja työnopastajille. 1992 Näiden kirjojen saatavuutta voit katsoa osoitteesta http://www.libplussa.fi Korkeakoulukirjastojen Linda-tietokannasta löytyi myös useita aiheeseen liittyviä opinnäytteitä. Voit pyytää lähimmästä kirjastostasi tarkemmat tiedot ja tehdä tarvittaessa...
Etsin lisämateriaalia opinnäytetyöhöni aiheesta perehdyttäminen. Minulla on jo käytössä työturvallisuuskeskuksen jutut ja työpaikan aikuiskoulutusaineistoa… 949 Olet hakenut työhösi aineistoa aivan oikeasta suunnasta eli työturvallisuuskeskuksesta. Saamasi aineiston lähdeluettelot sisältävät varmasti runsaasti lisävinkkejä muista lähteistä. Opinnäytetyöhän ei välttämättä tarvita runsaasti aineistoa, jos jo saatu on relevanttia. Mutta lisää voit hakea esimerkiksi artikkelitietokannoista tai kirjastojen kokoelmaluetteloista. Kysy lähikirjastostasi, mitä tietokantoja siellä on käytössä. Haettaessa sanalla "perehdyttäminen" löytyy kotimaisten lehtien viitetietokanta ALEKSIsta 21 viitettä, mm. Ganzel, Rebecca: Perehdyttäminen kilpailukeinona (lehti: Yritystalous 1/1999). Vaihtoehtoisesti voi hakusanoina käyttää vaikka sanoja "työnopastus" tai "työnopetus". Netin kautta pääset selailemaan kirjastojen...