työehtosopimukset

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko niilläkin työntekijöillä, jotka ovat lauantaisin sunnuntaisin tai kumpanakin töissä, oikeus kahteen vapaapäivään 114 15.11.2021 On olemassa monia eri työehtosopimuksia tästä asiasta. KVTES.  Ks. mm. luku 3 Työaika https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2020-2021   Kaikki yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexistä: https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/
Mikä työntekijä liitto solmii työehtosopimuksen Avarn Security yhtiössä Suomessa? Onko siellä eri työehtosopimukset koskien työntekijöitä ja toimihenkilöitä? 276 20.6.2019 Tuoreimpien löytämieni tietojen mukaan vuoden 2017 Marraskuun 1. päivästä lähtien kaikki AVARN Securityn työntekijät siirtyivät Vartiointialan työehtosopimuksen piiriin. Osa työntekijöistä oli sitä ennen kuulunut Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimuksen piiriin (https://www.avarn.fi/ajankohtaista/avarn-securityn-ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-saman-ty%C3%B6ehtosopimuksen-piiriin). Vartiointialan työehtosopimuksen solmii PAM 1.11.2018 – 30.4.2020. AVARN Securityn toimihenkilöt siirtyivät samalla Paltan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Sopimuksen on ilmeisesti solminut PRO.   Lähteet: https://www.pam.fi/wiki/vartiointialan-tyoehtosopimus.html https://www.avarn.fi/ajankohtaista/avarn-securityn-ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-saman-...
Hiusalan palkat 2181 9.1.2013 Hiusalalla palkka voidaan maksaa joko kiinteänä taulukkopalkkana tai provisiomuotoisena palkkana. Tiedot alan palkoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä löytyvät Hiusalan työehtosopimuksen liitteistä 5 ja 6: http://www.finlex.fi/data/tes/stes1604-MU57Hiusala1111.pdf
Mikä taho / Mitkä tahot ajaa/ajavat kirjastoalan ammattilaisten palkka-asioita Suomessa? Olemme todella retuperällä, tartteis tehdä jotain. 1526 23.3.2012 Palkoista ja työehtosopimuksista neuvottelevat työntekijäjärjestöt sekä työnantajat tai työnantajien järjestöt. Kirjastoalan ammattilaiset, kuuluvat halutessaan ammattiliittoon, mikä akateemisesti koulutetuilla on esimerkiksi Akateemisten erityisalat, mikä taas kuuluu Akavan alaisuuteen, tai siis kattojärjestöön. Keskiasteen koulutuksen saaneilla tämä liitto voi olla esimerkiksi Julkis- ja yksityisaljojen toimiliitto Jyty. Järjestöt sopivat siis uusista työehtosopimuksista, yleiskorotuksista sekä sopimuksen pituudesta. Näillä yleiskorotuksilla ei tietysti sinänsä helpoteta tiettyjen alojen palkkakuoppia, ja esimerkiksi ammattiliitto Tehy kieltäytyi muutama vuosi sitten allekirjoittamasta yleissopimusta, vaan neuvotteli yksin paremman...
Onko olemassa erilaisia työehtosopimuksia koskien lauantai-päivien laskemista vuosilomaan sisältyväksi? Onko vielä olemassa ns irtopäiväsääntöä ja jos on, mitä… 2483 10.5.2011 On olemassa erilaisia sopimuksia tästä asiasta. Esimerkiksi KVTES:n eli Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuosiloma-aikaan sisältyvällä täydellä kalenteriviikolla on 5 vuosilomapäivää. Joissakin muissa sopimuksissa kuitenkin lauantait ovat mukana laskettaessa vuosilomapäiviä. KVTES löytyy alla olevasta linkistä. Vuosiloma-asiaa on luvussa IV: http://www.kvtes.fi/kvtes.pdf Kaikki työehtosopimukset löytyvät Valtion säädöstietopankki Finlexistä: http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/
Parturi kampaajan palkka 30v. alalla 5091 11.12.2009 Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta http://www.mol.fi/avo/avo.htm löytyy seuraavat tiedot parturi-kampaajien palkkauksesta: "Suurin osa parturi-kampaajista on itsenäisiä yrittäjiä, joten ansiotaso määräytyy asiakasmäärästä ja muista liikkeenhoidon seikoista. Toisen palveluksessa olevien palkka määräytyy alan oman työehtosopimuksen mukaisesti. Palkka maksetaan yleensä provisiopalkkana tai kiinteänä kuukausipalkkana. Nk. vuokratuolikäytännössä itsenäinen ammatinharjoittaja vuokraa jostakin liikkeestä tuolipaikan itselleen, eikä varsinaista työsuhdetta liikkeen kanssa synny." Tilastokeskuksen StatFin -tietokannan http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten kampaajien ja...
Autonomia sähköasentajan palkka 3v. alalla 2923 11.12.2009 Sähköasentajien palkkaus ei perustu ikälisiin, vaan tehtävien ja työn vaativuuteen. Tilastokeskuksen StatFin -tietokannan http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp mukaan automaatioasentajan peruspalkan keskiarvo vuonna 2008 oli kuntasektorilla 2004 € ja kokonaisansion keskiarvo 2781 €. Yksityisellä sektorilla kuukausipalkkaisten automaatiosentajien säännöllisen työajan keskiansio oli 2531 €. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta http://www.mol.fi/avo/avo.htm löytyy seuraavat tiedot automaatioasentajan palkkauksesta: "Palkkauksen pohjana on perustuntipalkka. Työntekijä sijoitetaan hänen ammattiosaamisensa mukaiseen palkkaryhmään. Perustuntipalkan lisäksi työntekijälle maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka...
Vanhempisähköasentajan palkka 30v. alalla 1914 11.12.2009 Sähköasentajien palkkaus ei perustu ikälisiin, vaan tehtävien ja työn vaativuuteen. Tilastokeskuksen StatFin -tietokannan http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp mukaan sähköasentajan peruspalkan keskiarvo vuonna 2008 oli kuntasektorilla 1851 € ja kokonaisansion keskiarvo 2512 €. Yksityisellä sektorilla kuukausipalkkaisten sähkösentajien säännöllisen työajan keskiansio oli 2760 €. Valtiolla säännöllisen työajan ansion keskiarvo v. 2008 oli 2597 €. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta http://www.mol.fi/avo/avo.htm löytyy seuraavat tiedot sähköasentajan palkkauksesta: "Sähköasentajan palkkaus määräytyy kullakin toimialalla solmitun työehtosopimuksen mukaan. Käytössä on sekä tunti- että urakkapalkkaus. Noin puolet työstä...
Pistänkin teille aika pahan kyssärin. Kun kelloja siirretään talviaikaan ja sinä yönä tekee kellon mukaan 12h töitä (klo 19 - 07). Kuitenkin kun kelloja… 4211 30.10.2009 Määräykset työajasta, palkasta ja muista korvauksista löytyvät kunkin alan työehtosopimuksista. Mahdollisesti asioista voidaan sopia myös työntekijä ja työnantajapuolen liittojen välisissä neuvotteluissa. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexistä http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/ Työtuomioistuimessa on vuonna 1987 annettu seuraava aiheeseen liittyvä ratkaisu. (TT:1987-13) "Vastalauseena sille, että työnantaja oli kieltäytynyt maksamasta ylityökorvausta talviaikaan siirtymisen yhteydessä tehtäväksi määrätyltä yhdeksänneltä työtunnilta, olivat työntekijät poistuneet työpaikalta kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen, minkä johdosta tehdas oli jouduttu ajamaan alas. Työstä poistuminen oli kohdistunut...
Äitiysloman pituus vuonna 1943? Miten äitiysloman pituus on kehittynyt tämän jälkeen vuoteen 1965 mennessä? 6809 23.6.2009 Kansainvälinen työjärjestö ILO kiinnitti jo 1900-luvun alussa huomiota ansiotyössä käyvien ja raskaana olevien naisten asemaan. Synnytysvapaista ja niiden aikaisista irtisanomissuojista säädettiin aluksi palkattomina ja pakollisina poissaolovapaina. Suomessa teollisuustyöasetus (1917) takasi teollisuustyössä työskenteleville naisille neljän viikon palkattoman äitiysloman. Liiketyöntekijäin vastaava synnytysloma oli kuusi viikkoa. Ennen lakisääteistä sairausvakuutusta vapaaehtoiset sairaskassat eivät yleensä maksaneet korvauksia synnytyslomilta. Esimerkiksi vuonna 1937 Suomessa oli 330 vapaaehtoista sairaskassaa, ja niissä yhteensä 70 000 jäsentä. Kassoista vain noin joka viides myönsi avustusta synnyttäjille. Vasta 1964 voimaan tullut...
Millä perusteella työntekijään sovellettava työehtosopimus määräytyy? 2051 14.12.2004 Työsuhdetta ja palkkahallintoa koskevaa kirjallisuutta on Turun kaupunginkirjastossa mm. Saarinen, Mauri: Työsuhdeasiain käsikirja, 5. p. 2003, paikkamerkki 36.132 SAA. Palkkahallinnon säännökset (toim. Katriina Jaakkola),2003, paikkamerkki 33.44 PAL. Molemmat kirjat löytyvät käsikirjastosta ja Saarisen kirjaa on myös lainattava kappale pääkirjaston aikuistenosastolla.
Mistä löytäisin mahdollisimman uuden painoksen Suomen henkilöstölainsäädännöstä? 744 17.3.2000 Uusimpia henkilöstölainsäädäntöä käsitteleviä kirjoja ovat esim. Henkilöstöoikeus/Pekka Hulkko vuodelta 1998 ja Työpaikan lakikirja vuodelta 1999. Molemmat ovat lainattavissa Jyväskylän kaupunginkirjastosta.
Löytyykö kunnallinen yleinen virkaehtosopimus verkosta ja jos niin mistä osoitteesta? Kirjastossa kerran sanottiin minulle sen löytyvän verkosta. 1433 24.11.1999 Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta on paljon tietoa verkossa mm. Kansalaisen käsikirjassa ja Työmarkkinalaitoksen sivuilla. Osoitteet ovat Työmarkkinalaitos : http://www.kuntaliitto.fi/kt/index.htm Kansalaisen käsikirja : http://www.opas.vn.fi/ Ks. myös Akavan erityisalojen keskusliiton sivut, osoite http://samarium.tietovalli.fi/aek/edunvalvonta/kunta/1sis.htm