tutkimusaineisto

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Millaisia tietolähteitä on olemassa (ja millä termeillä niitä sanotaan)? Esim. tietokannat, julkaisut (kirjat, oppaat, opinnäytetyöt, ..), www-sivut, ... 2667 22.11.2016 Tiedonlähde (voitaisiin myös puhua informaatiolähteistä) on aika joustava käsite, joka voi viitata tilanteesta riippuen monenlaiseen informaatioon, aineistoihin ja joskus ihmisiinkin. Sanaa tietolähde voidaan käyttää samassa merkityksessä, mutta sillä voidaan viitata myös esim. poliisin tutkimuksissaan käyttämiin avustajiin kuten ilmiantajiin. Tiedonlähteinä voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa informaatiolähteitä. Tiedonlähteen arvo määräytyy kulloisestakin tiedontarpeesta. Arkeologiassa tiedonlähde voisi olla kaivauksissa löytynyt historiallinen esine. Nykyään tiedonlähteinä käytetään yhä enemmän verkkopalveluita kuten netin keskusteluryhmiä. Tiedonhaussa tiedonlähteiden luotettavuus ja sen arviointi on keskeisen tärkeää,...
Onko olemassa tutkimuksia siitä, kuinka hyvin maahanmuuttajat ovat sopeutuneet uuteen asuinmaahansa 10 vuoden jälkeen? Entä siitä kuinka kansalaisuuden… 843 16.12.2010 Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta ainakin löytyy paljon tutkimusaineistoa liittyen maahanmuuttajien sopeutumiseen. Tässä suora linkki tekemääni hakuun asiasanoilla 'maahanmuuttajat' ja 'sopeutuminen': http://linda.linneanet.fi/F/G9YFTIM7G9AYGSCIN7TVDGLDSRVALTUVP1549PP21YT… Linkistä voit selata tutkimuksia ja sitä miten hyvin ne vastaavat etsimääsi, sekä tarkistaa teosten sijainnit ja saatavuustiedot. Kysymys kansalaisuuden saamisen vaikutuksista maahanmuuttajien suhteeseen uuteen kotimaahansa tai miten merkityksellisenä maahanmuuttajat kansalaisuuden näkevät, on hankalampi. Ehdottaisin, että haet ensin laajalla haulla, hakusanalla 'maahanmuuttajat' Linda-tietokannasta. Laaja haku on joskus hedelmällisempi vaikeammissa...
Teen opinnäytetyötä kainuulaisista opiskelijoista joita on noin 3000-5000 kappaletta. Kuinka suuri otoskoko pitää olla että se on tarpeeksi pätevä? Kuinka… 720 18.1.2010 Esimerkiksi Tarja Heikkilän teoksessa "Tilastollinen otos" (Edita 2008) otannasta sanotaan, että sen tulee olla "edustava pienoiskuva perusjoukosta". Otannasta on esimerkki, jossa 4000 henkilön suuruisesta perusjoukosta tehdään 200 yksilön otos, eli joka 20. otetaan mukaan tutkimukseen (s. 35). Otokselle asetetaan myös muita vaatimuksia kuin lukumäärä, esim. s 41 kirjassa todetaan "Edustavan otoksen saaminen edellyttää myös, että - otosyksiköt on valittu arpoen eikä harkiten - jokaisen otokseen valitun on kuuluttava tutkittavaan perusjoukkoon - jokaisella perusjoukon yksilöllä on mahdollisuus päästä otokseen". Ennen tutkimuksen tekemistä kannattaa tutustua tähän tai johonkin muuhun tilastollisista menetelmistä kertovaan teokseen, niin saa...