tutkimus

64 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tutkiiko epigrafiikka ainoastaan hieroglyfejä ja mayojen piirtokirjoitusta? 80 21.4.2023 Tieteen termipankin mukaan epigrafiikka tutkii kovaan materiaaliin, kuten kiveen, keramiikkaan tai metalliin, hakattuja  tai kaiverrettuja kirjoituksia. Epigrafit eli piirtokirjoitukset ovat olleet muinaiskulttuureissa keskeinen ja toisinaan myös ainoa kirjallisen kulttuurin muoto. Kirjalllisuudentutkimuksessa epigrafi tarkoittaa mietelausetta tai mottoa teoksen tai luvun alussa. Epigrafeja on tavattu esimerkiksi haudoista, sarkofageista, muistolaatoista ja -tauluista, patsaista jne. Niiden tarkoituksena on selittää niiden esineiden merkitystä, joihin ne on piirretty. Epigrafiikka ei rajoitu ainoastaan hieroglyfien tai mayojen piirtokirjoituksen tutkimiseen, vaan sillä on ollut suurimerkitys esimerkikisi antiikin kulttuurien tutkimisessa...
Onko tutkittu kuinka moni startup-yritys on vielä toiminnassa kolme vuotta toiminnan aloittamisesta? 170 6.7.2022 "Uusista startupeista 80 % selviää kolme ja 70 % viisi seuraavaa vuotta. Kasvustartupien määritelmä edellyttää kolmen vuoden selviytymistä; tämän jälkeen niiden selviytymiskehitys on samankaltainen muiden startupien kanssa."  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79591 "-- startup-yrityksiä perustetaan 4 000–5 000, joista seuraavan kolmen vuoden aikana kohtuullisen kasvuun yltää 6–7 %, eli noin 300 yritystä."  https://www.etla.fi/julkaisut/katsaus-yritysten-kasvuun-ja-sita-koskevi…  
Onko tutkimusta kuinka monta uusintaa ihminen näkee elokuvasta televisiokanavilla, ensi-iltaesityksen jälkeen elämänsä aikana? 112 15.11.2021 Tutkimus on aika vanha. Vuodelta 2001 löytyy Minna Aslama, Heikki Hellman & Tuomo Sauri: TV-tarjonnan lähihistoria. Taulukko 1. kertoo uusien ohjelmien ja uusintojen määrän vuonna 2001. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/168585/xjvie_200200_2002.pdf?sequence=1#page=60
Löytyykö Suomessa tietokantaa, mistä löytyisi, että minkälaisia eri alojen apurahapäätöksillä tehtäviä tutkimushankkeita on meneillään? 332 16.10.2021 Kaikkien alojen meneillään olevia tutkimushankkeita ei ole listattu yhteen tietokantaan, koska niitä on niin runsaasti. Jotakin apua aiheen tutkailuun kyllä löytyy: Aurora tietokanta kertoo, millaisia rahoitustahoja on tieteen- ja taiteen tutkimukselle. https://www.aurora-tietokanta.fi/ Myös Suomi.fi palvelusta löytyy laaja lista erilaisista apurahoista. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/tiede-ja-tutkimus/opas/apurahat-ja-stipendit Tieteen tukijoukot sivustolta löytyy tietoja eri tieteenalojen saamasta rahoituksesta. https://tieteentukijoukot.fi/fi/tilastot/ Amusa-sivuston jutussa 29.2.2020 kerrotaan tilastotietoa säätiöiden tuesta kansalaisten hankkeille. https://www.amusa.fi/saatiot-tukivat-kansalaisten-hankkeita...
Saako raporttia: "Turpentine Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2020 - 2030", lainata mistään kirjastosta -… 105 12.10.2021 Näyttäisi siltä, että tämä markkinatutkimus on vain ostettavissa oleva tietokanta ja tosiaan tuhansia maksava. WordCat-tietokanta ei löytänyt sitä mistään kirjastosta, ei myöskään Library of Congress-tietokanta.  Finna haulla löysin suomen kirjastoista saatavissa olevia markkinointitutkimuksia eri aloilta. Hakusanoina Global Industry Analysis  Finna Samoin Euroopan unionin kirjastosta löytyy tuloksia hakusanoilla Global Industry Analysis  Size  Share  Growth  Trends and Forecast  2020 - 2030 EC library Google scholar -haulla löytyy myös kirjoja ja artikkeleita. https://scholar.google.com/scholar?hl=fi&as_sdt=0%2C5&q=global+marketing+researches&oq=global+marketing+re Business Finland tietää varmaankin paremmin pienten ja...
Mitä ovat nämä lukoliset tolpat metsissä mihin, silloin tällöin sienireissuilla törmää? Mikä näiden tarkoitus on? 179 11.10.2021 Liitekuvan lukolliset tolpat ovat pohjaveden havaintoputkia. "Pohjavesiesiintymään asennettavien havaintoputkien avulla voidaan selvittää pohjavedenpinnan korkeusasemaa ja tarkkailla siinä tapahtuvia muutoksia toistuvien mittausten avulla. Eri pisteisiin sijoitetuista havaintoputkista saatavien korkeustasotietojen perusteella voidaan määrittää pohjaveden virtaussuunnat. Havaintoputkista otettavien vesinäytteiden avulla voidaan tutkia pohjaveden laatuominaisuuksia. Putkiin asennettavien mittalaitteiden avulla voidaan jatkuvatoimisesti mitata pohjaveden virtauksia sekä seurata pohjaveden laatua." "Pohjaveden havaintoputki koostuu maanpinnan yläpuolisesta putkiosuudesta ja siihen liittyvästä kansirakenteesta sekä maanpinnan alapuolisesta...
Kun lapsi kuolee tapaturmaisesti esim. hukkuu kotirantaan tai jää oman isän ajaman traktorin/työkoneen alle. Eli lapsen vanhempi on osallisena oneettomuuteen… 269 16.9.2021 Lapsen kuoleman vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu useassakin tutkimuksessa. Esimerkiksi Sosiaalilääketieteen Aikakauslehdessä julkaistussa artikkelissa Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen kerrotaan, että lapsen kuoleman kokeneiden parien joukossa erot ovat yleisempiä kuin muilla pareilla. Eri kuolemansyiden vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu vain vähän. Esimerkiksi Family Science -lehdessä julkaistussa artikkelissa Bereavement and divorce: Does the death of a child affect parents’ marital stability? esitetään, että jos toinen vanhempi on ollut osallinen lapsen kuolemaan, voi puolisoiden surureaktiot poiketa toisistaan. Artikkelissa kuitenkin kerrotaan, että vähäinen tutkimus...
Mikä olisi paras/kattavin kirja jossa kerrotaan 90-luvun lamasta suomessa ja suurtyöttömyydestä silloin ja mistä se kaikki alkoi? 950 29.3.2021 Vaikea vastata mikä olisi paras kirja, mutta muutamia melko perusteellisia selvityksiä löysin sekä kauno- että tietokirjallisuudesta. Laman aikana tai pian sen jälkeen on julkaistu melko kattavia selvityksiä siitä, miten lamaan päädyttiin ja mitä se aiheutti Suomen taloudessa. Ylen sivusto Kirjojen suomi, listaa muutamia kaunokirjallisia teoksia mm. Erno Paasilinna: Kauppamiehet isänmaan sekä Hannu Raittila: ei minulta mitään puutu https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/08/kriisien-uppoamisten-surujen-ja-ilojen-1990-luku Helmet-haku löytää myös tietokirjallisuutta esim. Markku Hyypiä: Laman ennustaminen ja ensivaikutuksia 1993, Sakari Hänninen: Kirjeitä nälästä, 1994 ja Mikko Martikainen: Työpaikat menivät, 1999 Helmet-hakutulos Uudempia...
Voisiko ihminen rakentaa joskus avaruusaluksen, jolla pystyisi käymään kaasuplaneettojen (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus) sisällä tutkimassa niitä?… 168 19.1.2021 Kysymyksen laajuus (koskien useita eri kaasuplaneettoja) ylittää vastaamiseen käytettävissä olevan ajan. Käytettävissä olevat tietolähteet mm. kysymyksiin "Kuinka pitkän ajan päästä tällainen alus voitaisiin rakentaa?" ja "onko tällaisia aikeita vielä ollut missään päin maailmaa?" ovat liian vähäiset hyvin perusteltuun vastaukseen. Palaamme mielellään asiaan kun faktaa on riittävästi.   
Korona-rokotteen tutkimus - mistä löytyisi tietoja? Olemme porukka joilla kaikilla on diagnosoitu vakava harvinainen sairaus, mihin ei ole hoitoa, kaikilla… 239 7.12.2020 Valitettavasti tietoja ei tällä hetkellä ole saatavilla kovinkaan kattavasti. Rokotetestauksesta ja sen vaatimuksista löytyy kyllä tietoja Fimean sivuilta.https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19- Se lienee luotettavin tietopankki Suomessa.  Harvinaisten sairauksien kohdalla tietoa ei vielä ole kattavasti. Rokotusten alettua lääkärit ja tutkijat keräävät jatkuvasti lisätietoa rokotteiden vaikutuksista erilaisiin ihmisiin ja heidän sairauksiinsa. Tästä kertoo myös Superin hoitohenkilökunnalle tarjoamat ajankohtaistiedot. https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/suojaa-ja-suojaudu-koronavirukselta/koronarokote/ Ylen uutiset on myös kysellyt heille lähetettyjä kysymyksiä asiantuntijoilta ja koonnut tämänhetkisen...
Mistä löydän, kenen sitaatti on: Kaiken tutkimuksen ja uutta luovan ajattelun lähtökohtana on ihmettely, tutkivan katseen kohdentaminen itsestäänselviltä… 157 8.10.2020 Sitaatti on peräisin Mikko Lehtosen kirjasta Merkitysten maailma (Vastapaino, 1996), s. 13. "Kaiken tutkimuksen ja uutta luovan ajattelun lähtökohtana on ihmettely, tutkivan katseen kohdistaminen itsestään selviltä vaikuttaviin seikkoihin."
Pitääkö paikkaansa, että sikiön alkoholioireyhtymästä (FAS) kärsivät joutuvat aikuisiällä huomattavan usein vankilaan? Mikäli se pitää paikkaansa, millaisiin… 237 3.6.2020 Kehitysvammaliiton mukaan ”FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa. Vaurioiden vakavin muoto on FAS, joka tarkoittaa sikiön alkoholioireyhtymää. Tunnistettavia ulkoisia piirteitä ovat pienikokoisuus, pieni pää ja poikkeavat kasvonpiirteet. Alkoholin aiheuttamissa sikiövaurioissa FAS on kuitenkin vain jäävuoren huippu.” https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaisuus/fasd/ Lisää tietoa alkoholin vaikutuksesta sikiöön löydät täältä: https://www.kaypahoito.fi/nix00350 https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/miten-selvitamme-lisaantyvatko-alkoholin-aiheuttamat-sikiovauriot/ Pohjois-Amerikassa tehtyjen tutkimusten mukaan näyttää siltä, että FASD-oireyhtymästä...
Tarvitsisin oppaita kyselytutkimuksen suorittamiseen ja sen analysointiin. Olisiko teillä sellaisia? 216 11.5.2020 Kyselytutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista löytyy paljon kirjoja. Niitä voi hakea esimerkiksi käyttämällä asiasanoja ”tutkimusmenetelmät”, ”kyselytutkimus” ja ”analyysimenetelmät”. Tässä on muutama kirja: Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (2014) Pahkinen, Erkki: Kyselytutkimusten otantamenetelmät ja aineistoanalyysi (2012) Vehkalahti, Kimmo: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (2014) Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2018) ja Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2018) Kirjoja, joissa kerrottaisiin ikäihmisten kokemuksia...
Onko mitään tutkimusta "avioliitto shoppailijoiden" uhrien määristä Suomessa (pikainen avioliitto>>ei avioehtoa>>paljon hankintoja>>ero)? 128 12.9.2019 Valitettavasti emme onnistuneet löytämään käytettävissämme olevista tietolähteistä tällaista tutkimusta. 
Onko sosiologian alalta julkaistu tutkimusta, jossa perehdyttäisiin yritysten keinoihin houkutella asiakkaita erityisesti arkkitehtuurin avulla? 312 19.7.2017 Yliopistokirjastojen tietokannasta ei ainakaan tullut mitään osumia etsimästäsi aiheesta. Melinda: http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_… Helka: https://helka.finna.fi/ Ehkä kannattaa vielä kokeilla hakea netistä Google Scholar -haulla englanniksi, jos edes jotakin läheltä liippaavaa ulkomaista tutkimusta löytyisi aiheesta. Google Scholar: http://scholar.google.fi/
Mistä saadaan tieto kuinka monta ihmistä katsoo jotakin ohjelmaa telkkarista? 1631 21.11.2016 Television katsojalukuja mitataan ns. mittaritutkimuksella, jota Finnpanel Oy tekee muun muassa Yleisradion, MTV:n ja Nelonen Median toimeksiannosta. Tutkimus tehdään kotitalouksien televisiovastaanottimiin asennettavilla mittareilla, joilla tutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua pystytään mittaamaan elektronisesti sekunti sekunnilta. Tutkimukseen valitaan satunnaisesti 1100 taloutta niin, että ne edustavat TV-talouksia Suomessa. Yhteensä tutkimukseen valitaan noin 2300 henkilöä. Tutkimuksen piirissä olevan perheen kaikkien televisiovastaanottimien yhteyteen asennetaan mittarit, jotka rekisteröivät jokaisen perheenjäsenen TV-käytön ympäri vuorokauden. Mittaria ohjataan kaukosäätimellä, jossa kullakin perheenjäsenellä on...
Voitko suositella joitakin viimeisimpiä tietoteoksia Suomen esihistoriasta, kielitieteellisesti ja arkeologisesti painottuen? 584 30.9.2016 Muinaisuutemme jäljet on tuore yleisesitys esihistoriastamme ja keskiajasta. Se painottuu arkeologiseen tutkimukseen mutta sivuaa myös uusinta kielitieteellistä tutkimusta. Teos on julkaistu 2015.Kielitieteellinen yleisesitys Suomen esihistoriasta on jo 20 vuotta vanha Häkkinen: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa vuodelta 1996.Arkeologian tutkimusmenelmiin voi tutustua vuonna 2014 ilmestyneessä kirjassa Johdatus arkeologiaan.
Olen törmännyt mielenkiintoiseen kysymykseen liittyen hautarauhan rikkomiseen. Rikoslain 17 luvun 12 pykälän mukaan henkilö syyllistyy hautarauhan rikkomiseen… 832 29.2.2016 Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 5-luku 13 §: "Ruumiin luovuttaminen opetustarkoitukseen Yliopiston anatomian laitokselle voidaan lääketieteen opetusta varten luovuttaa ruumis, jonka opetustarkoitukseen luovuttamiseen vainaja on eläessään kirjallisesti antanut suostumuksensa" Alla on linkki Finlex-Ajantasainen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101 Käytännön tietoa on esimerkiksi Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön sivustolla. http://www.uta.fi/med/tutkimus/tutkimusryhmat/anatomia/vainajien_kaytto…
Mistä löydän digitietoa Minna Canthista, hänen teoksistaan, aikalaisarvosteluista, henkilöhistoriasta. Pitäisi tehdä tutkimusta hänestä. 866 14.4.2015 Hei! Kiitos tiedustelustanne. Alla linkkejä, joista pääsee alkuun Minna Canthin elämään ja tuotantoon perehtymisessä. Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin Klassikkogalleriassa on Minna Canth -tutkijan, FT Minna Maijalan kirjoitus Minna Canthista osoitteessa http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/canth/index… Minna Canth -tutkijasta, FT Minna Maijalasta kerrotaan sivulla http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/minna-maijala Minnan salonki -sivusto sisältää kirjailija Minna Canthin arkistoaineistoa digitaalisessa muodossa osoitteessa http://www.minnansalonki.fi Minnan salonki -sivustolla kannattaa tutustua myös Linkkejä lisätietoihin Minna Canthista -osioon osoitteessa http://www.minnansalonki.fi/exhibits/...
Löytyykö teoksia Kreatiinista (lisäravinne), tutkimuksista suomen kielisenä? 519 30.3.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmista löytyvät seuraavat lisäravinteita käsittelevät teokset: Männistö, Harri: Lisäravinteet tavoitteen mukaiseen harjoitteluun (2014) ja Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa: suorituskykyyn ja kehon koostumukseen vaikuttavat aineet (2007). Tutkimuksia ja opinnäytteitä aiheesta on tehty mm. Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen laitoksella, esim. Sallinen, Janne: Kreatiinin ja natriumkarbonaatin vaikutuksia toistettuun maksimaaliseen uintisuoritukseen (2001). Sallisen teos on mahdollista tilata kaukolainaksi. Kaukolainapyynnön voit tehdä kotisivuillamme: https://vanamo.verkkokirjasto.fi/web/arena/kaukolainatilaukset. Kaukolainan hinta on 6 euroa.