tutkimus

58 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kun lapsi kuolee tapaturmaisesti esim. hukkuu kotirantaan tai jää oman isän ajaman traktorin/työkoneen alle. Eli lapsen vanhempi on osallisena oneettomuuteen… 70 16.9.2021 Lapsen kuoleman vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu useassakin tutkimuksessa. Esimerkiksi Sosiaalilääketieteen Aikakauslehdessä julkaistussa artikkelissa Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen kerrotaan, että lapsen kuoleman kokeneiden parien joukossa erot ovat yleisempiä kuin muilla pareilla. Eri kuolemansyiden vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu vain vähän. Esimerkiksi Family Science -lehdessä julkaistussa artikkelissa Bereavement and divorce: Does the death of a child affect parents’ marital stability? esitetään, että jos toinen vanhempi on ollut osallinen lapsen kuolemaan, voi puolisoiden surureaktiot poiketa toisistaan. Artikkelissa kuitenkin kerrotaan, että vähäinen tutkimus...
Mikä olisi paras/kattavin kirja jossa kerrotaan 90-luvun lamasta suomessa ja suurtyöttömyydestä silloin ja mistä se kaikki alkoi? 77 29.3.2021 Vaikea vastata mikä olisi paras kirja, mutta muutamia melko perusteellisia selvityksiä löysin sekä kauno- että tietokirjallisuudesta. Laman aikana tai pian sen jälkeen on julkaistu melko kattavia selvityksiä siitä, miten lamaan päädyttiin ja mitä se aiheutti Suomen taloudessa. Ylen sivusto Kirjojen suomi, listaa muutamia kaunokirjallisia teoksia mm. Erno Paasilinna: Kauppamiehet isänmaan sekä Hannu Raittila: ei minulta mitään puutu https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/08/kriisien-uppoamisten-surujen-ja-ilojen-1990-luku Helmet-haku löytää myös tietokirjallisuutta esim. Markku Hyypiä: Laman ennustaminen ja ensivaikutuksia 1993, Sakari Hänninen: Kirjeitä nälästä, 1994 ja Mikko Martikainen: Työpaikat menivät, 1999 Helmet-hakutulos Uudempia...
Voisiko ihminen rakentaa joskus avaruusaluksen, jolla pystyisi käymään kaasuplaneettojen (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus) sisällä tutkimassa niitä?… 43 19.1.2021 Kysymyksen laajuus (koskien useita eri kaasuplaneettoja) ylittää vastaamiseen käytettävissä olevan ajan. Käytettävissä olevat tietolähteet mm. kysymyksiin "Kuinka pitkän ajan päästä tällainen alus voitaisiin rakentaa?" ja "onko tällaisia aikeita vielä ollut missään päin maailmaa?" ovat liian vähäiset hyvin perusteltuun vastaukseen. Palaamme mielellään asiaan kun faktaa on riittävästi.   
Korona-rokotteen tutkimus - mistä löytyisi tietoja? Olemme porukka joilla kaikilla on diagnosoitu vakava harvinainen sairaus, mihin ei ole hoitoa, kaikilla… 123 7.12.2020 Valitettavasti tietoja ei tällä hetkellä ole saatavilla kovinkaan kattavasti. Rokotetestauksesta ja sen vaatimuksista löytyy kyllä tietoja Fimean sivuilta.https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19- Se lienee luotettavin tietopankki Suomessa.  Harvinaisten sairauksien kohdalla tietoa ei vielä ole kattavasti. Rokotusten alettua lääkärit ja tutkijat keräävät jatkuvasti lisätietoa rokotteiden vaikutuksista erilaisiin ihmisiin ja heidän sairauksiinsa. Tästä kertoo myös Superin hoitohenkilökunnalle tarjoamat ajankohtaistiedot. https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/suojaa-ja-suojaudu-koronavirukselta/koronarokote/ Ylen uutiset on myös kysellyt heille lähetettyjä kysymyksiä asiantuntijoilta ja koonnut tämänhetkisen...
Mistä löydän, kenen sitaatti on: Kaiken tutkimuksen ja uutta luovan ajattelun lähtökohtana on ihmettely, tutkivan katseen kohdentaminen itsestäänselviltä… 56 8.10.2020 Sitaatti on peräisin Mikko Lehtosen kirjasta Merkitysten maailma (Vastapaino, 1996), s. 13. "Kaiken tutkimuksen ja uutta luovan ajattelun lähtökohtana on ihmettely, tutkivan katseen kohdistaminen itsestään selviltä vaikuttaviin seikkoihin."
Pitääkö paikkaansa, että sikiön alkoholioireyhtymästä (FAS) kärsivät joutuvat aikuisiällä huomattavan usein vankilaan? Mikäli se pitää paikkaansa, millaisiin… 68 3.6.2020 Kehitysvammaliiton mukaan ”FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa. Vaurioiden vakavin muoto on FAS, joka tarkoittaa sikiön alkoholioireyhtymää. Tunnistettavia ulkoisia piirteitä ovat pienikokoisuus, pieni pää ja poikkeavat kasvonpiirteet. Alkoholin aiheuttamissa sikiövaurioissa FAS on kuitenkin vain jäävuoren huippu.” https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaisuus/fasd/ Lisää tietoa alkoholin vaikutuksesta sikiöön löydät täältä: https://www.kaypahoito.fi/nix00350 https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/miten-selvitamme-lisaantyvatko-alkoholin-aiheuttamat-sikiovauriot/ Pohjois-Amerikassa tehtyjen tutkimusten mukaan näyttää siltä, että FASD-oireyhtymästä...
Tarvitsisin oppaita kyselytutkimuksen suorittamiseen ja sen analysointiin. Olisiko teillä sellaisia? 54 11.5.2020 Kyselytutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista löytyy paljon kirjoja. Niitä voi hakea esimerkiksi käyttämällä asiasanoja ”tutkimusmenetelmät”, ”kyselytutkimus” ja ”analyysimenetelmät”. Tässä on muutama kirja: Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (2014) Pahkinen, Erkki: Kyselytutkimusten otantamenetelmät ja aineistoanalyysi (2012) Vehkalahti, Kimmo: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (2014) Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2018) ja Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2018) Kirjoja, joissa kerrottaisiin ikäihmisten kokemuksia...
Onko mitään tutkimusta "avioliitto shoppailijoiden" uhrien määristä Suomessa (pikainen avioliitto>>ei avioehtoa>>paljon hankintoja>>ero)? 85 12.9.2019 Valitettavasti emme onnistuneet löytämään käytettävissämme olevista tietolähteistä tällaista tutkimusta. 
Onko sosiologian alalta julkaistu tutkimusta, jossa perehdyttäisiin yritysten keinoihin houkutella asiakkaita erityisesti arkkitehtuurin avulla? 239 19.7.2017 Yliopistokirjastojen tietokannasta ei ainakaan tullut mitään osumia etsimästäsi aiheesta. Melinda: http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_… Helka: https://helka.finna.fi/ Ehkä kannattaa vielä kokeilla hakea netistä Google Scholar -haulla englanniksi, jos edes jotakin läheltä liippaavaa ulkomaista tutkimusta löytyisi aiheesta. Google Scholar: http://scholar.google.fi/
Mistä saadaan tieto kuinka monta ihmistä katsoo jotakin ohjelmaa telkkarista? 890 21.11.2016 Television katsojalukuja mitataan ns. mittaritutkimuksella, jota Finnpanel Oy tekee muun muassa Yleisradion, MTV:n ja Nelonen Median toimeksiannosta. Tutkimus tehdään kotitalouksien televisiovastaanottimiin asennettavilla mittareilla, joilla tutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua pystytään mittaamaan elektronisesti sekunti sekunnilta. Tutkimukseen valitaan satunnaisesti 1100 taloutta niin, että ne edustavat TV-talouksia Suomessa. Yhteensä tutkimukseen valitaan noin 2300 henkilöä. Tutkimuksen piirissä olevan perheen kaikkien televisiovastaanottimien yhteyteen asennetaan mittarit, jotka rekisteröivät jokaisen perheenjäsenen TV-käytön ympäri vuorokauden. Mittaria ohjataan kaukosäätimellä, jossa kullakin perheenjäsenellä on...
Voitko suositella joitakin viimeisimpiä tietoteoksia Suomen esihistoriasta, kielitieteellisesti ja arkeologisesti painottuen? 482 30.9.2016 Muinaisuutemme jäljet on tuore yleisesitys esihistoriastamme ja keskiajasta. Se painottuu arkeologiseen tutkimukseen mutta sivuaa myös uusinta kielitieteellistä tutkimusta. Teos on julkaistu 2015.Kielitieteellinen yleisesitys Suomen esihistoriasta on jo 20 vuotta vanha Häkkinen: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa vuodelta 1996.Arkeologian tutkimusmenelmiin voi tutustua vuonna 2014 ilmestyneessä kirjassa Johdatus arkeologiaan.
Olen törmännyt mielenkiintoiseen kysymykseen liittyen hautarauhan rikkomiseen. Rikoslain 17 luvun 12 pykälän mukaan henkilö syyllistyy hautarauhan rikkomiseen… 671 29.2.2016 Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 5-luku 13 §: "Ruumiin luovuttaminen opetustarkoitukseen Yliopiston anatomian laitokselle voidaan lääketieteen opetusta varten luovuttaa ruumis, jonka opetustarkoitukseen luovuttamiseen vainaja on eläessään kirjallisesti antanut suostumuksensa" Alla on linkki Finlex-Ajantasainen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101 Käytännön tietoa on esimerkiksi Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön sivustolla. http://www.uta.fi/med/tutkimus/tutkimusryhmat/anatomia/vainajien_kaytto…
Mistä löydän digitietoa Minna Canthista, hänen teoksistaan, aikalaisarvosteluista, henkilöhistoriasta. Pitäisi tehdä tutkimusta hänestä. 657 14.4.2015 Hei! Kiitos tiedustelustanne. Alla linkkejä, joista pääsee alkuun Minna Canthin elämään ja tuotantoon perehtymisessä. Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin Klassikkogalleriassa on Minna Canth -tutkijan, FT Minna Maijalan kirjoitus Minna Canthista osoitteessa http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/canth/index… Minna Canth -tutkijasta, FT Minna Maijalasta kerrotaan sivulla http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/minna-maijala Minnan salonki -sivusto sisältää kirjailija Minna Canthin arkistoaineistoa digitaalisessa muodossa osoitteessa http://www.minnansalonki.fi Minnan salonki -sivustolla kannattaa tutustua myös Linkkejä lisätietoihin Minna Canthista -osioon osoitteessa http://www.minnansalonki.fi/exhibits/...
Löytyykö teoksia Kreatiinista (lisäravinne), tutkimuksista suomen kielisenä? 424 30.3.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmista löytyvät seuraavat lisäravinteita käsittelevät teokset: Männistö, Harri: Lisäravinteet tavoitteen mukaiseen harjoitteluun (2014) ja Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa: suorituskykyyn ja kehon koostumukseen vaikuttavat aineet (2007). Tutkimuksia ja opinnäytteitä aiheesta on tehty mm. Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen laitoksella, esim. Sallinen, Janne: Kreatiinin ja natriumkarbonaatin vaikutuksia toistettuun maksimaaliseen uintisuoritukseen (2001). Sallisen teos on mahdollista tilata kaukolainaksi. Kaukolainapyynnön voit tehdä kotisivuillamme: https://vanamo.verkkokirjasto.fi/web/arena/kaukolainatilaukset. Kaukolainan hinta on 6 euroa.
Minun täytyisi kiireesti saada e laina, olen yrittänyt lainata teosta: Suomalainen hallinnon tutkimus (Virtanen Turo ym.) Lainaa painikkeen jälkeen saan… 427 19.1.2015 Hei, Kyllä tuo minusta oli ihan normaalisti lainattavissa. Tarvitset kirjastokortin ja siihen yhdistetyn PIN-koodin, jossa on neljä numeroa. Etsi teosElibsistä ja tässä tapauksessa vaihda laina-ajaksi 14 vrk:ta -> ja mene alapalkin lainaa sähköinen kirja sisään ja syötä kirjastokorttisi numero ja PIN-koodi ja sitten vain lainaat. Katsoin, että asiakastietojesi perusteella olet Haminan kirjaston asiakas eli jos tarvitset lisää opastusta voisi käytännöllisintä mennä paikanpäälle kirjastoon.
Etsin kirjallisuutta, artikkeleita ja tutkimuksia aiheesta satujen käyttö varhaiskasvatuksessa. 981 4.2.2014 voitte tehdä hakuja verkkokirjatomme kautta osoitteessa: www.keskikirjastot.fi Laajennetussa haussa kannattaa tehdä hakuja asiasanoilla: sadut, varhaiskasvatus, pedagogiikka. Esimerkiksi kahden asiasanan yhdistelmällä sadut ja varhaiskasvatus löytyy Liisa Karlssonin teos Sadutus, sekä monia muita. Lehtiartikkeleita voitte etsiä vaikkapa Aleksi-lehtitietokannan kautta:http://aleksi.btj.fi/. Tämä tietokanta toimii tosin vain kirjastomme eri pisteissä paikan päällä. Tietokannan haut voi toteuttaa vastaavasti kuin teoshaut kirjaston tietokannassa eli samoilla asiasanoilla. Aleksi on viitetietokanta, joten artikkeleista löytyvät viitetiedot lehteen. Lehdet pitää siis etsiä erikseen vielä esim. kirjastosta. Tieteellisiä artikkeleita voi etsiä...
Onko Arabian kielen murteista olemassa suomenkielistä kirjallisuutta? Tiedän, että Professori Heikki Palva on kirjoittanut aiheesta loistavan artikkelin… 1265 15.1.2014 Arabian kielen murteista on kirjoitettu suomeksi ainakin kaksi opinnäytetyötä seuraavasti: -Yrttiaho, Kaarlo: Bēt Sahūrin murre: kuvaus eräästä Palestiinan kaupunkilaistuvasta kylämurteesta, Helsingin yliopisto, 1980. Pro gradu–työ, Itämaiden kirjallisuus -Kauhanen, Irina: Normiteoreettinen näkökulma arabian kielen sosiolingvistiikkaan: standardikielen ja murteiden välinen suhde arabian kielessä, Pro gradu–työ, Helsingin yliopisto, Arabian kieli ja islamin tutkimus, 2000. Professori Heikki Palvalla on mittava tuotanto. Hän on julkaissut useita kirjoja ja lukuisia artikkeleita arabian kielestä, varsinkin sen murteista, kansainvälisillä foorumeilla enimmäkseen englanniksi. Hänen artikkeliaan Dialects: Classification ei löytynyt suomeksi....
Onko invalidienkuntoutuksesta tehty historiallista selvitystä tai tutkimusta. Itseäni kiinnostaa lähinnä viime sotien aikainen ja sen jälkeinen kuntoutus,… 777 22.8.2013 Vammaisten kuntoutusta ja vammaistyön historiaa: - Avun kohteesta itsensä auttajaksi : katsaus Suomen vammaishistoriaan, toim. Toivo Nygård ja Kari Tuunainen, 1996. Seuraavissa historiikeissa on myös jotain: - Mähönen, Hannu: Omin voimin yhteistoimin : Invalidiliitto ry 60 vuotta, 1998 - Vuolle-Selki, Tuula: Kohti itsenäistä elämää : vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 120 vuotta, 2010. Sotainvalidien kuntoutuksesta julkaistuja teoksia: - Ranta-Knuuttila, Jaakko J: Amputoitu sotavammainen : tutkimus Suomen sotien 1939-1945 amputoitujen ammatillisesta kuntoutuksesta. WSOY,1962. - Ranta-Knuuttila, Jaakko J: Sotavammaisten huolto Suomessa. WSOY, 1967. - Honkasalo, Markku: Suomalainen sotainvalidi. Otava, 2000 Myös historiikki...
Jos haluan lukea Elektran tarinan suomeksi, mikä kirja minun tulee lainata? Käsittääkseni Elektrasta ovat kirjoittaneet Sofokles ja Euripides, mutta en… 776 13.8.2013 Nyt vaikuttaa siltä, että Elektraa ei ole suomennettu kuin oopperan librettona: Elektra : Tragödie in einem Aufzug = Yksinäytöksinen murhenäytelmä ; Suomennos Leena Vallisaari. http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1531255?lang=fin Suomennosta ei löydy myöskään Kansalliskirjastosta, sen sijaan ruotsiksi, englanniksi ja muilla kielillä. Elektrasta on erilaisia versioita, mm. Danilo Kis ja Richard Strauss ovat tehneet omat versionsa. Elektrasta on myös tutkimuksia: Elektra : tutkimus veren historiasta : Aiskhyloksen, Sofokleen, Euripideen ja Senecan tragedioiden pohjalta. http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1854094?lang=fin
Kun voileipä putoaa aina voipuoli alaspäin, ja kissa putoaa aina jaloilleen, niin mitä tapahtuu, jos voileipä sidotaan kissan selkään voipuoli ylöspäin ? 1783 15.7.2013 Putoamisten varalta kissoilla on erityinen "oikaisurefleksi", joka estää niitä katkaisemasta selkäänsä. Kun kissa alkaa pudota selkäpuoli edellä, sen ruumis reagoi tahattomasti aloittamalla kääntymisen pääpuolesta. Pää kiertyy ensin ylös, ja etujalat siirtyvät lähelle naamaa. Seuraavaksi kääntyy selkärangan etuosa siten, että eturuumis on samassa linjassa pään kanssa. Lopuksi takajalat taipuvat niin, että ne ovat yhdessä etujalkojen kanssa valmiina koskettamaan maata ja samalla kissa kiertää takaruumiinsa samaan linjaan eturuumiin kanssa. Juuri kun se on koskettamaisillaan maata, se oikaisee kaikki koipensa sitä kohti ja köyristää selkänsä vähentääkseen törmäyksen voimaa. Koko tapahtuma kestää vain murto-osasekunnin. Voileivällä ei ole...