talousarviot

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko puoluehistorian aikana tilannetta jolloin yhteiskunnan menojen kasvaessa olisi leikattu puoluetuista tai kansanedustajien palkkioista? 77 11.6.2020 Ainakin vuonna 2016 puoluetuki (29 635 000 euroa) on ollut pienempi kuin vuonna 2015 (32 000 000 euroa) määrärahojen kokonaissumman kasvaessa. Asia on valtion talousarviossa valtioneuvoston kanslian määrärahoissa, ks. pääluokka 23, 20. Poliittisen toiminnan avustaminen.   Valtion talousarvio 2016 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151584     2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141282 Talousarvio on pdf-tiedostona sivun alalaidassa. Sivulta on myös linkki hallituksen esitysten käsittelytietoihin eduskunnan sivuille.
Miksi eduskunnan talouden hallinta on poliittisten toimijoiden hallinnassa eikä talousalan ammattilaisten joilla ei ole sidoksia puoluetoimintoihin? 103 6.11.2019 Kansliatoimikunta tekee päätöksensä virkavastuulla toimivien asiantuntijoiden esittelystä. Eduskunnan tilejä ja hallintoa tarkastavat eduskunnan tilintarkastajat, joista yksi on ammattitilintarkastaja (KHT- tai JHT-tilintarkastaja).
Paljonko maksoivat tämän vuoden Nobel-juhlat Tukholmassa? 184 18.12.2018 Tarkkaa hintaa ei ole julkaistu, mutta edellisten vuosien lehtiartikkeleiden perusteella noin miljoona kruunua. Vieraiden pöäytäpaikat maksavat muille kuin palkituille 3000 kruunua. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-mycket-kostar-nobelfesten Koko Nobel-viikon juhlallisuudet maksavat noin 16,7 miljoonaa kruunua. https://www.expressen.se/dinapengar/sa-mycket-kostar-nobelfesten
Elokuussa pidetään Suomen hallituksen budjettiriihi, mutta milloin Elokuussa? Jos tietoa ei ole saatavilla, niin milloin tämä tieto paljastetaan? 555 1.6.2015 Budjettiriihi tosiaan pidetään elokuussa. Tarkempaa ajankohtaa voi kysyä valtiovarainministeriöstä. valtiovarainministerio@vm.fi
Mikä on suurten kirjastojen vuotuinen budjetti? 863 19.11.2009 Jyväskylän kaupungin talousarvio löytyy kaupungin sivuilta http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-09 josta on linkki PDF-julkaisuun Talousarvio 2009. Julkaisun sivulta 141 alkaen löytyy kirjaston tietoja. Kirjaston omilla sivuilla julkaistaan edellisen vuoden toimintakertomus http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/e…. Vuoden 2008 tulot ja menot löytyvät toimintakertomuksen loppupuolelta liitteistä otsikolla Kirjaston talous.
Mikä on kirjaston budjetti vuonna 2009? 1709 9.11.2009 Helsingin kaupunginkirjaston vuodelle 2009 hyväksytyn talousarvion mukaan kaupungikirjaston tilikauden tulos on - 34 792 000 euroa. Tuloja on yhteensä 2 647 000 euroa, menoja 35 939 000 euroa ja poistoja 1 500 000 euroa. Koko kaupungin hyväksytty talousarvio vuodelle 2009 löytyy Helsingin kaupungin sivuilta ja kirjaston osalta esityksen sivulta 244: http://www.hel2.fi/taske/julkaisut/talousarvio2009/ta_2009_kv.pdf http://www.hel2.fi/taske/julkaisut/talousarvio2009/
Mistä valtion tulot muodostuvat? Toisin sanoen, kuinka suuri osuus tulee yksityisten maksamina veroina, kuinka suuri osa alv:stä, kuinka suuri osa ns… 7402 3.9.2009 Valtion tulot koostuvat 1) veroista ja veronluonteisista tuloista, 2) sekalaisista tuloista, 3) lainoista ja 4) korkotuloista ja osakkeiden myyntituloista. Seuraavassa tarkemmin 1 ja 2 -kohdista: 1) Verot ja veroluonteiset tulot koostuvat tulon ja varallisuuden perusteella kannettavista veroista, joista tuloverotuksen osuus on suurin. Näihin veroihin ja veroluonteisiin tuloihin kuuluu myös liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, kuten arvonlisävero ja apteekkimaksut. Lisäksi peritään valmisteveroja, joihin kuuluu tupakkavero, alkoholijuomavero, virvoitusjuomavero ja energiaverot. Muita veroja ovat autovero, varainsiirtovero, arpajaisvero, ajoneuvovero ja jätevero. Lisäksi on muita veronluonteisia tuloja, kuten ratavero ja...
Mitkä on kirjaston palvelun tulevaisuuden näkymät, kuinka sitä rahoitetaan ja mitkä sen arvot ovat? 1223 30.8.2005 Vastauksia kysymyksiisi löydät Lahden kaupungin ja Lahden kaupunginkirjaston sivuilta internetistä. Lahden kaupunginkirjaston strategiasivuilta http://www.lahti.fi/kirjasto/KirjastostratFI.pdf löytyvät kirjaston toiminta-ajatus ja arvot, samoin sivulta http://www.lahti.fi/kirjasto/arvot.htm Lahden kaupungin sivuilta http://www.lahti.fi/ Talous -linkin alta löytyy Lahden kaupungin talousarvio vuodelle 2005, jonka osiona Sivistystoimen sivut. Näihin sisältyvät kirjastotoimen painopistealueet, taloussuunnitelma vuosille 2005-2007 ja tunnusluvut. Painetussa muodossa nämä ovat kirjastossa saatavilla julkaisussa "Lahden kaupunki: talousarvio 2005: Taloussuunnitelma 2005-2007." (Luokassa 36.5105)
Palvelun budjetti (tulo -ja menoarvio) vuodelta 2004? 1073 29.8.2005 Lahden kaupungin talousarviot ja tilinpäätökset löytyvät kaupungin kotisivulta internetistä osoitteesta http://www.lahti.fi/ Kirjaston vuoden 2004 talousarvio löytyy seuraamalla linkkejä: Talous > Lahden kaupungin talousarvio 2004 > Käyttötalousosa. Kirjasto löytyy otsikon "Sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimiala" alta. Talousarvion toteutumisesta löytyy tietoa vuoden 2004 toimintakertomuksesta (klikkaa linkkejä Tilinpäätös 2004 > Toimintakertomus). Kirjasto löytyy jälleen sivistystoimialaa käsittelevästä kohdasta. Lahden kaupungin talousarviot ja tilinpäätökset on julkaistu myös paperimuodossa. Kirjastossa ne löytyvät luokista 36.5105 (talousarviot) ja 36.53 (tilinpäätökset).
Montako markkaa kirjastolaitos on käyttänyt Microsoftin ohjelmiin esim. viimeisen kymmenen vuoden aikana? Edes noin niinkuin suurinpiirtein. Tuliko tuolla… 1093 13.7.2000 Kaikki yleiset kirjastot käyttävät Suomessa Microsoftin ohjelmia, koska muita vaihtoehtoja ei käytännössä ole ollut viime aikoihin asti. Asiakastyöasemilla voidaan tarjota vain yleisimpiä ohjelmia ja sama on aika pitkälle pätenyt myös henkilökunnan työasemiin. Kirjakaapelissa on kokeiluluonteisesti ollut Linux-asiakastyöasemia jo vuodesta 1994 lähtien ja parhaillaan siitä kehitetään uutta versiota. Kirjastojen www-palvelinten käyttöjärjestelmänä on pääasiassa Linux. Helsingin kaupunginkirjaston keskeisin tietojärjestelmä eli kirjastojärjestelmä ei ole Microsoftin tekemä ja esim. kirjaston postijärjestelmänä on Tiimi. Myöskään hallinnon tietojärjestelmät eivät perustu Microsoftin tuotteille. Sen sijaan Kirjastot.fi-palveluissa käytetään...
Miten syntyy kirjaston budjetti? Mistä rahat ja millä perusteella budjetin suuruus päätetään? Kuka päättää? 3127 2.6.2000 Helsingin kaupunginkirjaston budjetti syntyy monen vaiheen kautta. Kirjasto aloittaa jo talvella seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen laadinnan. Ehdotus laaditaan osittain aikaisempien vuosien pohjalta, mutta huomioon otetaan mm. uusien kirjastojen rakentamistarpeet, lisähenkilökunnan tarve jne. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta käsittelee ehdotuksen keväällä ja tekee omat lisäyksensä tai poistonsa. Kirjastolautakunnan jälkeen ehdotus siirtyy kaupunginkanslian käsittelyyn. Kaupunginkanslia ottaa huomioon toisaalta kaupungin kaikkien virastojen tarpeet ja toiveet että toisaalta sen, paljonko kaupungin ennakoidaan saavan vero- ja muita tuloja. Kirjaston ehdotus käsitellään osana koko kaupungin budjettia. Lautakunnan tekemää ehdotusta...