sotarikokset

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Osama bin Laden saatiin kiinni. Miksi Vladimir Putinia ei? 146 3.1.2023 Osama bin Ladenin ja Vladimir Putinin tilannetta ja heihin kohdistettuja toimia ei voi rinnastaa, koska bin Laden oli terroristijärjestön johtaja ja Putin taas itsenäisen valtion laillinen johtaja. Sodallakin on kuitenkin sääntönsä, ja niiden rikkomisesta voidaan myös rangaista. Sotarikosoikeudenkäyntejä voivat järjestää eri valtioiden kansalliset tuomioistuimet tai kansainvälinen viranomainen. Tietoa sodan säännöistä ja sotarikoksista esim. Punaisen ristin sivuilla: https://www.punainenristi.fi/tyomme/humanitaarinen-oikeus/mitka-sodan-o…, https://www.punainenristi.fi/tyomme/humanitaarinen-oikeus/sotarikokset/ Tietoa kansainvälisestä oikeudesta Eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kv-j...
"Rikos ihmisyyttä vastaan", mitä se tarkoittaa? 156 11.11.2022 Kuten muullekin inhimilliselle toiminnalle, myös sodalle on luotu oikeussäännöt, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin. Näistä tärkeimmät ovat neljä Geneven sopimusta, jotka kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet eli ottaneet osaksi omaa lainsäädäntöään. Sodan säännöt suojelevat erityisesti siviilejä, haavoittuneita ja vangittuja. Taistelijoiden keskinäisestä väkivallasta ei rangaista, koska säännöt on laadittu tilanteisiin, jossa sodan osapuolet käyttävät tappavaa voimaa toisiaan vastaan. Niitä sovelletaan vain aseellisissa selkkauksissa, kun konflikti on jo alkanut. Geneven sopimusten lisäksi on olemassa myös esimerkiksi tiettyjen aseiden käyttöä kieltäviä sopimuksia. Lisätietoa asiasta löytyy Punaisen ristin sivuilta: https...
Pohdimme ystäväni kanssa siviilien tappamisen oikeutusta sodassa. Löytyisikö joku kirja, jossa pohdittaisiin sodan ja rauhan julmuuksien eron historiaa… 135 7.4.2022 Tässä muutamia teoksia, joista toivottavasti löytyy joitakin vastauksia kysymyksiinne. Kirjojen esittelyt ovat LummeFinna.tietokannasta (https://lumme.finna.fi/). Parkkari, Juhani: Sodan oikeussäännöt, 2018 Sodan oikeussäännöt on yleistajuinen käsikirja sodan säännöistä eli kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja sen toteutumisesta. Siinä käsitellään sodan tuhoja rajoittamaan pyrkiviä sopimuksia ja tapaoikeussääntöjä sekä sitä, miten niitä noudatetaan käytännössä. Kirjassa tarkastellaan sodan osapuolia, taistelijoita, sotavankeja ja siviiliväestöä sekä lääkintähuoltoa ja kansainvälisiä avustusjärjestöjä. Lisäksi perehdytään erilaisiin sodankäynnin muotoihin, kuten maa-, -meri- ja ilmasotaan, sekä uuteen uhkaan, kybersotaan. Myös...
Mikä on "sotarikos"? Onko sodassa siis oikeasti "sallittuja" tekoja? Eikö koko sota ole rikos!!! (Vastausta toivotaan selkokielellä....) 154 3.3.2022 Punaisen Ristin sivujen mukaan: " Sotarikoksiksi katsotaan esimerkiksi siviilihenkilöiden tai sotavankien tahallinen surmaaminen, kidutus tai epäinhimillinen kohtelu ja biologiset kokeilut. Myös muun muassa tahallinen hyökkäys siviiliväestöä kohtaan ja kansainvälisen suojamerkin petollinen käyttö ovat sotarikoksia. Yksittäinenkin teko voi olla sotarikos. Sotarikoksiin voi syyllistyä myös valtion sisäisissä sodissa. Sotarikokset määritellään useissa sotarikostuomioistuimien peruskirjoissa sekä monien maiden kansallisissa lainsäädännössä. Suomessa sotarikos määritellään rikoslain 11 luvun 5 pykälässä." https://www.punainenristi.fi/tyomme/humanitaarinen-oikeus/sotarikokset/
Onko koskaan käyty yhtään sotaa minkä yhteydessä ei olisi tapahtunut "etnisiä puhdistuksia"? 132 20.7.2021 Sota-sanalle on vaikea antaa yksiselitteistä määritelmää. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sota on "suurten yhteisöjen (vars. valtioiden) välinen organisoitu aseellinen taistelu". https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/sota?searchMode=all Lisää sota-sanan määrittelyn hankaluudesta voit lukea seuraavasta Yle:n jutusta: https://yle.fi/uutiset/3-7379346 Etninen puhdistus taas tarkoittaa yhden (etnisen tai uskonnollisen) ryhmän suunnittelemaa tarkoituksellista politiikkaa, jossa toisen (etnisen tai uskonnollisen) ryhmän siviiliväestö poistetaan väkivaltaisin ja terroristisin keinoin tietyiltä alueilta.  https://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.shtml Englanninkielisessä wikipediassa on listattu sotatoimia, joita pidetään...
Onko Putin joutumassa Tshetshenian sodan toimiensa vuoksi Haagin sotarikostuomioistuimeen ? 656 31.7.2013 Haagin sotarikostuomiostuimen verkkoportaali on suljettu tämän vuoden alussa. Sitä vanhemmat tiedot ovat yhä saatavissa, niistä ei löydy mitään Tsetsenian kysymykseen viittaavaa. http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=5902 Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin on antanut n. 210 tuomiota Tsetsenian tapahtumiin liittyen. Useimmissa niistä on todettu tapahtuneen ainakin yksi ihmisoikeusloukkaus. Presidentti Putinia ei näissä mainita henkilönä, jutut ovat Venäjän valtiota vastaan. http://echr.coe.int/Documents/CP_Russia_ENG.pdf Ryhmä suomalaisia kansalaisaktivisteja Suomen antifasistisesta komiteasta ja Suomalais-venäläisestä kansalaisfoorumista jätti 25.6.2013 poliisille tutkintapyynnön koskien Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimia...
Mistä kirjasta voisin löytää tietoja armeijassa/sodassa olleista sotilaista ja heidän moraalikäsityksistään? 1717 10.11.1999 Kysymyksestäsi ei käy ilmi haluatko tietoa sotilaiden moraalista koskien Suomen sotia, tai esim. II maailmansotaa tai yleisesti sodan ja sotilaiden moraalista. Ainut viite, joka löytyi käytettävissämme olevista tietokannoista sanoilla sotilaat ja moraali oli Olli Harisen kirjoittama artikkeli: Moraali, joukon kiinteys ja pienryhmät sotilassosiologian haasteena - erään taistelukuvauksen analyysi. Sotilasaikakauslehti, 1998, n:o 6-7, s.26-30. Sanalla sotahistoria pääakaupunkiseudun kirjastojen Plussa-tietokannasta (http://www.libplussa.fi) tulee satoja viitteitä, jotka ovat etupäässä sodassa olleiden henkilöiden muistelmia. Kirjastoissa on käytössä Aleksi-viitetietokanta (tietoa lehtiartikkeleista), josta löytyy sanoilla sotahistoria, sota...