sosiaalityö

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Gerontologinen sosiaalityöhön liittyvää kirjallisuutta etsin jossa sisältönä olisi vanhusten huoli-ilmoituksiin liittyvää tietoa vähän vastaavanlaista kuin… 115 12.3.2020 Pelkästään huoli-ilmoitusta käsittelevää kirjaa tai edes siihen keskittyvää en löytänyt, mutta alla on aiheeseen liittyviä lähteitä ja artikkeleita, sekä linkit gerontologista sosiaalityötä käsitteleviin teoksiin, joita selaamalla voit löytää tähän liittyvää tietoa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi s. 26 ILMOITTAMINEN IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUNTARPEESTA (25 §)https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/STM_Kuntaliit… Kaukonen, Niina: Huoli-ilmoituksen avulla epäily iäkkään selviytymisestä selvittelyyn, lehdessä Vanhustyö 3/2017, s. 7-9 Ikääntyvien huoli-ilmoitusten määrä kasvaa: "Huolestunut vihje voi tulla...
Sosionomien verkkotyöskentely: millaisia kirjoja ym löytyy? 670 9.10.2018 Sosionomithan toimivat hyvin moninaisissa sosiaalialan asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Ohessa muutamia linkkejä kirjallisuuteen ja verkkoaineistoihin, jotka toivottavasti sivuavat tarkoittamaasi aihealuetta. Ammattina sosionomi. Toim. Päivi Mäkinen, Eija Raatikainen, Anne Rahikka ja Tuula Saarnio. WSOY, 2009. http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1912005 Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Toim. Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi. PS-kustannus, 2010.  http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1939900 Ohtonen, Vuokko : e-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa. Pro gradu –tutkielma, Sosiaalityön koulutusohjelma. Lapin yliopisto, 2011. http://www.sosiaalikollega.fi/poske/julkaisut/...
Minun pitäisi tehdä käsitekartta soiaalisten ongelmien käsitteiden määrittelystä ja lisäksi pohtia jotakin aihealuetta yhden sivun verran esim… 1098 25.8.2010 Sosiaalisten ongelmien käsitteiden määrittelyn käsitekarttaa varten hyvä lähde voisi olla Antero Lehmuskosken ja Sirpa Kuusisto-niemen kirja Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten (Stakes, 2008). Netitse löytyy myös Stakesin Sosiaalityön sanasto: http://sty.stakes.fi/NR/rdonlyres/0C799961-C977-45DE-B0F6-7C92DA1D38B9/… Sosiaaliportti sosiaalialan ammattilaisille -sivuston kautta pääset eteenpäin ja käsiksi eri aiheisiin ja eri alojen lähteisiin: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/linkkihakemisto/ Sosiaalipoliittinen yhdistys järjesti eilen (24.8.2010) Helsingissä Köyhyysseminaarin. Löytyisikö siitä sinulle aineistoa: http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/koyhyyssemma.htm
Millaista aikaisempaa tutkimusta on tehty aiheesta, joka liittyy työnohjaukseen, työssä jaksamiseen ja terveydenhuollon sosiaalityöhön 1022 23.10.2007 Mikkelin kaupunginkirjaston Web-Origo-tietokannasta http://mikkeli.kirjas.to/ löytyy kysymistäsi aiheista runsaasti viitteitä. Mene Tiedonhaku > Tarkennettu haku ja kirjoita hakusanat hakuruudun Asiasanat/aihe -riville. Työnohjauksesta on yksinkertaisinta hakea sanalla työnohjaus, jolloin tuloksena on 44 viitettä. Työssä jaksamisesta saat 39 viitettä, kun kirjoitat hakulausekkeen muodossa jaksaminen ja työelämä. Terveydenhuollon sosiaalityöstä voit hakea sanoilla terveydenhuolto ja sosiaalityö, jolloin saat 21 viitettä. Frank monihaku http://monihaku.kirjastot.fi/maakuntakirjastot on maakuntakirjastojen aineistotietokanta. Frankista voit tehdä haun samalla tavalla kuin Web-Origosta kirjoittamalla hakusanat asiasana-riville. Jos...
Mistä teoksista löytyy tietoa Englannin sosiaalilainsäädännöstä ja sosiaalityöstä. 1042 18.1.2001 Kirjoja, jotka käsittelevät Iso-Britannian sosiaalilainsäädäntöä ja sosiaalityötä, ei läytynyt Oulun kaupunginkirjastosta. Sen sijaan Aleksi -tietokannasta tulostui artikkeliviitteitä, joista muutama esimerkki: NIKLANDER, Soila: Lastensuojelujärjestöt valvovat lapsen etua Britanniassa: satoja projekteja ja varainhankintakampanjoita. Lapsen maailma 1993, nro 5 s. 40-41 TERAPEUTTINEN hoitoyhteisö HMP Channings Woodin vankilassa. Uusi kriminaalihuolto 2000, nro 2 s. 38-41 JOUSIMA, Kaarina: Päivä lontoolaisen lastensuojelutarkkaajan elämässä. Sosiaaliturva 1985, nro 16 s. 752 TÖRRÖNEN, Marita: Vanhempien velvollisuudet ja lapsen oikeudet korostuvat Englannin uudessa lastensuojelulainsäädännössä. Sosiaaliturva 1992, nro 7 s. 4-7 Täydellisen...