raskasmetallit

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö mittaustietoja turvetuotantoalueiden vesien valutusalueiden raskasmetallipitoisuuksista ennen ja jälkeen valutusalueen käytön (alueita minne pumpataan… 103 13.8.2020 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittäminen TASO-hankkeen loppuraportissa tutkittiin mm. raskasmetallipitoisuuksia turvetuotantoalueilla. Vertailualueena oli kylläkin toisen alueen suontutkimusaineisto. Raportti löytyy alta: file:///C:/Users/valketu/Downloads/TASO-loppuraportti_final.pdf  
Jokin aika sitten uutisoitiin riisin sisältävän arseenia. Todettiin myös, että arseenista huuhtoutuu pois ainakin huomattava osa, jos riisiä liottaa vedessä… 598 30.1.2018 Elintarviketurvallisuusviraston raskasmetalleja koskevan tietopaketin mukaan kuluttajalla ei näyttäisi olevan mahdollisuuksia vähentää kadmiumin saantia muuten kuin noudattamalla kohtuutta käytettäessä kadmiumia sisältäviä elintarvikkeita: Vähäisiä kadmiumpitoisuuksia on käytännössä kaikissa elintarvikkeissa. Viljatuotteiden korostuminen kadmiumin lähteinä johtuu siitä, että niitä käytetään usein ja suuria määriä. Kadmiumpitoisuudet viljoissa ovat Suomessa matalat, ja Eviran riskinarviointiin kootun aineiston perusteella keskimäärin pienemmät kuin Keski-Euroopassa mitatut pitoisuudet. Öljykasveilla on luontainen ominaisuus kerätä siemeniinsä maaperän kadmiumia. Tästä syystä öljykasvien siemeniä voi käyttää päivittäin vain noin 2 rkl....
Tarvitsen tietoa jätevedessä olevien raskasmetallien flokkuloinnista. Asiasanoina voisi käyttää flokkulointi, saostus, jätevesi, raskasmetallien poisto jne.. 1502 22.6.1999 Etsiskelin ehdottamillasi hakusanoilla ja monilla eri yhdistelmillä Oulun kaupunginkirjaston aineistotietokannan lisäksi LINDAsta (Suomen yliopistokirjastojen yhteisluettelo) sekä kotimaisista lehtiartikkelitietokannoista ALEKSI ja ARTO. Hakutermillä flokkulointi löysin vain pari viitettä: Harjula, Veikko: Flokkulointitutkimuksia Kemin kromimalmilla (Diplomityö, Oulun yliopisto, 1980) ja Rautjärvi, Heli & Pöllänen, Eine: Raskasmetallien erottaminen jätevesistä elektroflokkuloinnilla ja magneettisella erotuksella.(Report/University of Oulu Process Engineering; 223, 1998). Hyötyä voi olla myös julkaisusta: Rautjärvi, Heli & Pöllänen, Eine: Raskasmetallit ja niiden erotus jätevesistä : kirjallisuuskatsaus.(Report/University of Oulu,...