perintövero

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Isoäitini on huonossa kunnossa ja haluaisi antaa asuntonsa ja osuutensa kesämökistään ainoalle lapselleen, äidilleni (äiti on mökin toinen haltija). Mikä on … 475 17.2.2015 Palvelumme ei anna juridista neuvontaa. Todettakoon kuitenkin, että perintö- ja lahjaveroa säätelee perintö- ja lahjaverolaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378 Lakia selittäviä teoksia saadaa Helmet-haulla lahjavero http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/?formids=target&suite=def&reser… Perintöoikeutta säätelee perintökaari. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040
Isäni kuoli 1984 ja hänen jakamatonta kuolinpesäänsä (rahavaroja pankkitililtä) osittain ositettiin ½ äidille ja ½ perillisille, joka perintönä sitten jaettiin… 1347 4.3.2014 Emme pysty neuvomaan yksityiskohtaisissa lakiasioissa, mutta alla on osoitteita ja kirjallisuutta, joista löytyy tietoa aiheesta: Verohallinnon sivulla mainitaan mm., että perukirjaan liitetään aiemmin kuolleen puolison perukirja ja jäljennös osituskirjasta tai perinnönjakokirjasta, jos ositus tai perinnönjako oli toimitettu vainajan ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä. Sivulla on myös runsaasti lisätietoa ja palvelunumero. http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto/Perunkirjoitus_ja_per…(12851 Yleisestä oikeusaputoimistosta saa neuvontaa myös perunkirjoitusasioissa. Oikeusaputoimistojen yhteystiedot: http://www.oikeus.fi/6068.htm Muita lähteitä: Puronen, Pertti: Näin teen perukirjan, 2013 (5. uudistettu painos...
Leski-mummo kuolla kupsahti 93 v. velkaa n.40.000 euroa varallisuus ok-talo 150 m3 kk: kesk. * pikkutila 1.5ha kylillä rintaperillisiä 10. mitenjaetaan. 1221 25.1.2013 Kysymys kuuluu lainkäytön ammattilaisten alueelle. Mikäli haluatte kuitenkin hoitaa asian ilman ko. ammattilaisia, Toenperän ja Juvan kirjastosta löytyy asiaan liittyviä teoksia mm: 1) Lindholm, Tuomo : Perintöverokirja. - 12. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2012. - 151, [12] s. ; 21 cm. - (Avaintieto) Selkänimeke: Perintöverokirja 2012 ISBN 978-952-5653-47-2 (nid.) 2) Koponen, Juha : Kuolinpesän osakkaan opas. - 9. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2010 (Vantaa : Hansaprint Direct). - 245 s. : kuv. ; 21 cm. - (Avaintieto) ISBN 978-952-5653-32-8 (nid.) 3) Asiakirjamalleja perinnönjakoon löytyy kirjasta Asiakirjamallit / Petri Järvensivu, Jussi Kalliala, Pekka Kolppanen, Kalle Kyläkallio, Mari Lampenius, Heikki Uotila. - 9. uud. p.. -...
Etsin kirjaa perinto ja testamentti 1231 2.11.2010 Hei! Ohessa muutama teos,josta voisi löytyä apua ongelmaasi. Norri, Matti: Perintö ja testamentti : käytännön käsikirja Lindholm, Tuomo: Perintöverokirja Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu Tarkista saatavuus suoraan seutukunnan kirjastosta.
Mitenkä perinnön verotuksessa huomioidaan aviopuolisoiden keskinäinen testamentti. Leski jää asumaan yhteiseen asuntoon. Lapset maksavat perintöveron. 4604 28.8.2009 Verotukseen vaikuttaa se, onko aviopuolisoiden keskinäinen testamentti omistusoikeus- vai hallintaoikeustestamentti. Omistusoikeustestamentilla siirtyy omistusoikeus, hallintaoikeustestamentilla ainoastaan hallintaoikeus vainajan omaisuuteen leskelle. Koska kysymyksessä mainitaan lasten maksavan perintöveron, kyse lienee hallintaoikeustestamentista, jonka mukaan leski ei maksa lainkaan perintöveroa. Omistusoikeuden saaneiden perillisten kannalta lesken hallintaoikeus vaikuttaa heidän perintöverojaan pienentävästi, sillä hallintaoikeuden pääomitettu arvo pienentää sitä arvoa, josta heidän perintöveronsa lasketaan. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vastaajilla ei ole lainopillista pätevyyttä, joten tarkempien tietojen tarpeessa on syytä...
Avoliitossa avopuolison kuollessa, leski joutuu testamentin kautta perittyään maksamaan perintöveroa asunnosta saman verran kuin aviopuoliso, mikäli ovat… 858 1.8.2000 Verkko-osoitteessa http://finlex.om.fi on Valtion säädöstietopankki. Linkin Lainsäädäntö takaa löytyvä tietokanta perustuu Suomen säädöskokoelmassa julkaistuun aineistoon. Se kattaa ajallisesti kaiken lainsäädännön vuodesta 1987 alkaen ja erillisen listan mukaisesti voimassaolevan lainsäädännön, joka on julkaistu ennen vuotta 1987. Tietokanta sisältää kronologisesti lainsäädännön kokotekstinä (lait, asetukset, päätökset sekä muut säädöskokoelmassa julkaistut aktit kuten säännöt ja ilmoitukset). Säädösten ei-voimassaolevia ja epärelevantteja osuuksia on osittain jätetty pois. Säädösaineiston hakemistona toimiva säädösmuutosrekisteri koostuu säädösten viitetietokorteista, joissa on tiedot säädöstä muuttaneista säädöksistä, säädöksen nojalla...