perinnönjako

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miten saada allekirjoitukset kahdelta ihmiseltä eri osoitteessa asuvat valtakirjoihi,n että saan hoitaa perunkirjoitukset. Olen perinnönsaaja seuraavassa… 462 2.1.2017 Sinuna palkkaisin asianajajan, vaikka se hieman maksaakin. Perunkirjoituksen voi tietysti tehdä kuka tahansa, mutta jo vero.fi sivun ohje tuntuu aika vaikealta maallikolle. https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto/Perunkirjoitus_ja_pe… Perunkirjoitus pitäisi tehdä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta. Pesänjakoon käyttäisin tällaisessa ongelmatapauksessa ehdottomasti asianajajaa. He osaavat hoitaa ilmoitukset perille tarvittaessa haastemiesten välityksellä. Hollolasta en löytänyt asianajotoimistoa, mutta Lahdesta löytyi useita. http://www.webinfolahti.fi/?search_string=perunkirjoitus Hollolasta löytyi asiakirjapalvelu Mervi Reini-Kaukinen http://www.asiakirjapalvelu.fi/etusivu
Jos toissijaiset perilliset perivät enonsa lesken jälkeen jääneen omaisuuden niin miten omaisuus jakautuu? Toissijaisia perijöitä ovat enon kahden sisaruksen… 1848 3.4.2013 Perintökaari määrää sukulaisten oikeuden perintöön siten, että perinnönjättäjän sukulaiset on jaettu perillisryhmiin. Samassa perillisryhmässä olevat perilliset saavat kukin yhtä suuren osan perinnöstä (ns. tasajaon periaate), jollei esimerkiksi testamentista muuta johdu. Jos sisarukset ovat kuolleet, kukin haara saa yhtä suuren osuuden. Lisää aiheesta mm seuraavista linkeistä: www.finlex.fi www.lakiopas.com Lehtola, Pentti. Kuka sinut perii? : talous- ja lakiopas. Aarnio. Aulis. Suomen jäämistöoikeus I . perintöoikeus.
Leski-mummo kuolla kupsahti 93 v. velkaa n.40.000 euroa varallisuus ok-talo 150 m3 kk: kesk. * pikkutila 1.5ha kylillä rintaperillisiä 10. mitenjaetaan. 1153 25.1.2013 Kysymys kuuluu lainkäytön ammattilaisten alueelle. Mikäli haluatte kuitenkin hoitaa asian ilman ko. ammattilaisia, Toenperän ja Juvan kirjastosta löytyy asiaan liittyviä teoksia mm: 1) Lindholm, Tuomo : Perintöverokirja. - 12. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2012. - 151, [12] s. ; 21 cm. - (Avaintieto) Selkänimeke: Perintöverokirja 2012 ISBN 978-952-5653-47-2 (nid.) 2) Koponen, Juha : Kuolinpesän osakkaan opas. - 9. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2010 (Vantaa : Hansaprint Direct). - 245 s. : kuv. ; 21 cm. - (Avaintieto) ISBN 978-952-5653-32-8 (nid.) 3) Asiakirjamalleja perinnönjakoon löytyy kirjasta Asiakirjamallit / Petri Järvensivu, Jussi Kalliala, Pekka Kolppanen, Kalle Kyläkallio, Mari Lampenius, Heikki Uotila. - 9. uud. p.. -...
Olemme lapseton pariskunta ja olemme tehneet keskinäisen testamentin, jossa annamme jäljelle jääneelle osapuolelle täydellisen omistuoikeuden kuolleen… 3222 7.4.2010 Meillä vastaajilla ei ole juridista pätevyyttä laintulkintaan, joten tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Varminta tietoa saa kääntymällä ammattilaisten puoleen. Juha Koposen ”Kuolinpesän osakkaan opas” (6. uudistettu painos; Verotieto Oy, 2003) toteaa, että testamentilla määräämistä rajoittaa lakiosa, jonka vainajan rintaperilliset testamentista riippumatta. Lakiosan suuruus on puolet perinnöstä. Rintaperillisiä ovat vainajan lapset, lapsenlapset ja niin edelleen suoraan alenevassa polvessa. Luonnollisesti lapset voivat olla aikaisemmista avioliitoista tai avioliiton ulkopuolella syntyneitä. rintaperillinen on mahdollista tehdä perinnöttömäksi, mutta se vaatii hyvin painavat perustelut. Jos puolisolla ei ole...
Kysymys on avioparista, jolla molemmilla on lapsia edellisestä liitosta. Jos toinen osapuoli kuolee ennen toista, mevätkö esim vaimon jo ennen avioliittoa… 981 12.1.2010 Uusperheet mutkistavat perinnönjakoa. Lakikysymykset vaativat aina lain tulkintaa ja sitä taitoa meillä ei ole. Voimme vain suositella lakimiehen puoleen kääntymistä tai hyviä tietolähteitä, joista alla yksi. http://mangusti.com/supli/MangustiWS?main=Artikkelit&sub=showPage&title… Asianajajapäivystykset Töölön kirjastossa 18.1. alkaen 18.01.2010 - 31.05.2010 Asianajajien maksutonta neuvontaa maanantaisin klo 17-19.30 Maanantaina 8.2. ei ole päivystystä.
Perheessä on edessä sekä kiinteistöjen jakotoimitus että metsätilan jako. Onkohan tästä aiheesta kirjallisuutta tai tietoa netissä? 1966 15.8.2008 Kirjallisuutta: Perintömetsä : sukupolvenvaihdos ja yhteisomistus / Matti Kiviniemi, Pirjo Kärki Julk. Metsäkustannus, 2008 Metsänomistajan verokirja / Ville Hukkanen Julk. Verotieto, 2007 Metsälehti ja Metsälehti Makasiini ovat myös hyviä tietolähteitä. http://www.metsalehti.fi/fi-FI/metsalehti/ http://www.metsalehti.fi/KysyJaVastaa/Read.aspx?messageID=4b0184b1-2785… Perintökaari 23 luku käsittelee perinnönjakoa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040#L23 Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta löytyy tietoa seuraavilta sivuilta: http://www.farmit.net/farmit/fi/05_talous/09_Sukupolvenvaihdos/index.jsp http://www.metsakeskus.fi/web/fin/metsakeskukset/Pohjois-Savo/koulutust… http://www.nordea.fi/Henkil%C3%B6asiakkaat/Asiakasedut/...