perilliset

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Puoliso kuollut 1992 perhettä jäi aviopuoliso ja lapsi 10v. Varsinainen Perunkirja tehty 1992 perunkirjassa pesän säästö 76 730,37 mk (markkaa) täydennyskirja… 56 18.1.2021 Emme pysty neuvomaan yksityiskohtaisissa lakiasioissa, mutta Verohallinnon sivuilta ja oikeusaputoimistosta saa ohjeita perintöasioissa. Perintöoikeutta säätelee perintökaari. Kirjallisuutta aiheesta:Juha Koponen: Kuolinpesän osakkaan opas (2020)Matti Norri: Perintö ja testamentti (2017)
Jos kuolen ilman perheenjäseniä, ystäviä tai muita omaisia joille testamentata niin mitä omaisuudelleni(esimerkiksi rahatililleni) tapahtuu? 85 23.6.2020 Ilman perillisiä ja testamettiä kuolleen omaisuus menee valtiolle. Valtionkonttorin sivut kertovat näin: "Jos kuolleella henkilöllä ei ole perillisiä, eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa menee perintönä valtiolle. Valtiolle meneviä kuolinpesiä hoitaa Valtiokonttori. Jos perillisittä kuollut henkilö on tehnyt testamentin, omaisuus jaetaan testamentin mukaisesti. Tällöin testamentti on annettava tiedoksi Valtiokonttorille. Valtiokonttori saa vuosittain tiedon noin 600:sta perillisittä kuolleesta henkilöstä, mikä on noin yksi prosentti kuolleiden määrästä. Ilman perillisiä kuolleista noin 60 prosenttia on tehnyt testamentin." Perillisiä voi löytyä kauempaakin suvusta. Taloustaito.fi neuvoo näin: " Perimysjärjestys   ■...
Olen hukannut hienon romaanin. Kirjailija on ranskalainen nainen , ja kertoo noin 30-lukulaisesta koulutytöstä, joka perii isoisältään joutomaalle … 718 31.5.2014 Kadonnut romaani lienee J. M. G. Le Clézion Alkusoitto (Otava, 2009). Kirjailija tosin on ranskalainen mies. 1930-luvun Pariisiin sijoittuvan tarinan alussa Ethel-tyttö vierailee isosetänsä herra Solimanin kanssa Siirtomaanäyttelyssä. Ethelin perillisekseen määrännyt herra Soliman ostaa Ranskan Intian paviljongin ja sen osat päätyvät pressun alle hänen puutarhaansa. Herra Soliman sairastuu ja kuolee ennen kuin Malvanväriseksi taloksi nimetyn paviljongin rakennustyöt saadaan alkuun. Pian tämän jälkeen Ethelin isä vie tyttärensä notaarin puheille laatimaan paperin, joka sallii hänen hallita alaikäisen lapsensa omaisuutta. Malvanvärisen talon asemesta herra Solimanin tontille aletaan rakentaa kerrostaloa.
Jos toissijaiset perilliset perivät enonsa lesken jälkeen jääneen omaisuuden niin miten omaisuus jakautuu? Toissijaisia perijöitä ovat enon kahden sisaruksen… 1871 3.4.2013 Perintökaari määrää sukulaisten oikeuden perintöön siten, että perinnönjättäjän sukulaiset on jaettu perillisryhmiin. Samassa perillisryhmässä olevat perilliset saavat kukin yhtä suuren osan perinnöstä (ns. tasajaon periaate), jollei esimerkiksi testamentista muuta johdu. Jos sisarukset ovat kuolleet, kukin haara saa yhtä suuren osuuden. Lisää aiheesta mm seuraavista linkeistä: www.finlex.fi www.lakiopas.com Lehtola, Pentti. Kuka sinut perii? : talous- ja lakiopas. Aarnio. Aulis. Suomen jäämistöoikeus I . perintöoikeus.
Miten tehdään naimattoman , lapsettoman , asunnottoman syrjäytyneen ihmisen perunkirja? Kuka sen on velvollinen tekemään?Vanhemmat ,sisarukset vai viranomaiset… 3094 23.5.2012 Lähtökohtaisesti perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verotoimistosta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Perillisten intresseissä on siis tehdä perunkirjoitus ja tapauksessasi lähimpiä perillisiä ovat ilmeisesti vanhemmat, mikäli elossa olevaa puolisoa tai lapsia ei ole....
Olemme lapseton pariskunta ja olemme tehneet keskinäisen testamentin, jossa annamme jäljelle jääneelle osapuolelle täydellisen omistuoikeuden kuolleen… 3309 7.4.2010 Meillä vastaajilla ei ole juridista pätevyyttä laintulkintaan, joten tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Varminta tietoa saa kääntymällä ammattilaisten puoleen. Juha Koposen ”Kuolinpesän osakkaan opas” (6. uudistettu painos; Verotieto Oy, 2003) toteaa, että testamentilla määräämistä rajoittaa lakiosa, jonka vainajan rintaperilliset testamentista riippumatta. Lakiosan suuruus on puolet perinnöstä. Rintaperillisiä ovat vainajan lapset, lapsenlapset ja niin edelleen suoraan alenevassa polvessa. Luonnollisesti lapset voivat olla aikaisemmista avioliitoista tai avioliiton ulkopuolella syntyneitä. rintaperillinen on mahdollista tehdä perinnöttömäksi, mutta se vaatii hyvin painavat perustelut. Jos puolisolla ei ole...