perehdyttäminen

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olisiko teillä ehdottaa perehdyttämiseen liittyviä kirjoja? Saisivat olla max 10 vuotta sitten kirjoitettu. 98 Työhön perehdyttämisestä löytyy melko runsaasti kirjallisuutta. Kirjastojen hakupalveluissa voit käyttää hakusanana "perehdyttäminen". Tässä helmet-kirjastojen tarjontaa järjestettynä uusimmat ensin: https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sperehdytt%C3%A4minen__O-da… Myös asiasana "työnopetus" antaa samansuuntaisia tuloksia: https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sty%C3%B6nopetus__O-date__U…
Moikka, tarvitsisin kirjallisuutta työntekijän perehdyttämisestä. Vanhoja lähteitä löytyi paljon, mutta mitkä mahtaisivat olla uudempia julkaisuja? 563 Louna-kirjastojen uusimpia kirjoja työhön perehdyttämisestä ovat nämä: - Oppiminen työssä / Päivi Kupias, Raija Peltola (2019) - Tervetuloa meille! : uuden työntekijän perehdytys / Annina Eklund (2018) - Mentorointi 4.0 / Päivi Kupias, Matti Salo (2014) Alla linkki hakutulokseen tietokannasta: https://louna.finna.fi/Search/Results?sort=main_date_str+desc&limit=0&l… Alla myös linkki hakutulokseen Finna-tietokannasta. Kirjoja on mahdollista tilata kaukolainaksi oman lähikirjaston kautta. Aiheesta on myös paljon opinnäytetöitä, joista uusimmat ovat myös vapaasti verkossa luettavissa: https://www.finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&look…  
Olen hakenut monista tietolähteistä väitöskirjaa, joka olisi selkeästi kvantitatiivinen tutkimus. Aiheena uusien työntekijöiden perehdyttäminen, perehdytys,… 1363 Puhtaasti kvantitatiivista tutkimusotetta hyödyntäviä väitöskirjatutkimuksia tästä aiheesta näkyy tosiaan löytyvän hyvin vähän. Valtaosa tutkimuksista näyttäisi hyödyntävän fenomenografiaa ja muita kvalitatiivisia metodeja. Seuraavat hakutulokset löytyivät Turun yliopiston Volter-tietokantaa ja Kansalliskirjaston Melinda-tietokantaa käyttämällä ja ne saattaisivat olla etsimäsi kaltaista aineistoa: Luojus, K. 2011. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Tampereen yliopisto. Mikkonen, K. 2017. Clinical learning environment and mentoring of culturally and linguistically diverse nursing students. Oulun yliopisto. Peltokoski, J. 2016. The comprehensive hospital orientation process in specialised...
Lukuvinkkejä työntekijöiden rekrytointiin ja perehdytykseen? Myös tutkimukset tervetulleita! 316 Vaski-kirjastojen kokoelmista löytyy runsaasti näihin aihealueisiin liittyvää materiaalia. Tässä muutamia poimintoja 2010-luvulla julkaistuista aineistoista (asiasanat: rekrytointi, henkilöstöhankinta, perehdyttäminen, työnopetus): Ahokas, Laura (2011). Perehdyttäminen ja työnopastus (CD-ROM). Työturvallisuuskeskus, Helsinki. Alhanen, Kai (2016). Työnohjauksen käsikirja. BoD, Helsinki. Kaijala, Markku (2016). Rekrytointi : tehtävään vai yhtiöön?. Alma Talent, Helsinki. Keltikangas-Järvinen, Liisa (2016). "Hyvät tyypit" : temperamentti ja työelämä. WSOY, Helsinki. Ketola, Hannu (2010). Tulokkaasta tuottavaksi asiantuntijaksi : perehdyttäminen kehittämisen välineenä eräissä suomalaisissa tietoalan yrityksissä. University of Jyväskylä,...
Löytyisikö netistä koulutusmateriaalia, joka on tarkoitettu kunnan valtuutetuille koskien kuntataloutta. Ensimmäistä kautta olevilla valtuutetuilla ei varmasti… 977 Kuntaliiton sivuilla osoitteessa http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/Sivut/default… on aineistoa kuntataloudesta, mutta se ei liene oikein tuollaiseen perehdytykseen sopivaa. Kenties kunnilla voi olla omia aineistojaan, joita voi kysyä suoraan kunnilta itseltään. Useita kuntataloutta käsitteleviä kirjoja, jotka voisivat olla aloittelijoillekin sopivia, löytyy kyllä, esimerkiksi seuraavia: Kunnan hallinto, talous ja valvonta (Edita, 2008) Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet (Tampere University Press, 2011) Kuntatalous : monen muuttujan summa (Suomen Kuntaliitto, 2012) Kuntatuottavuuden ABC (Suomen kuntaliitto, 2008) Luottamushenkilön käsikirja (UNIpress, 2008) Valtuutetun käsikirja (KAKS - Kunnallisalan...
Teen opinnäytetyötä ja tarkoitukseni olisi laatia perehdytysopas. Minulla on paljon perehdytykseen liittyvää lähdekirjallisuutta. Haluaisin kuitenkin löytää… 1022 Tässä joitakin perehdyttämisen käytännön oppaita: - Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus / [teksti: Pirkko Kangas, Juha Hämäläinen] (2007) - Työpaikkakouluttajan käsikirja / [teksti: Irma Lepistö] (2004) - The creative training idea book : inspired tips and techniques for engaging and effective learning / Robert W. Lucas ; illustrated by Michael O'Hora (2003) - Opastus lyhytaikaiseen työsuhteeseen / [teksti: Matti Santalahti, Jukka Mäkeläinen, Juha Hämäläinen] (2005) - Oppiminen ja ohjaus työelämässä : opas seurakunnille (2003) - Perehdyttäminen palvelualoilla / [teksti: Pirkko Kangas] (2003)
Miten löydän pro gradu -tutkielmia perehdyttämisestä? Ja onko niitä myös verkkomateriaalina ettei tarvitse tilata työtä? 3379 Tietoja opinnäytteistä löydät näppärästi yliopistokirjastojen yhteisestä tietokannasta Lindasta: http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_base=fin01 Omaan aiheeseesi sopivia hakusanoja ovat esimerkiksi nämä: hoitotyö, terveydenhuolto, terveydenhuoltohenkilöstö, perehdyttäminen, työpaikkakoulutus, opinnäytteet ja pro gradu -työ. Voit etsiä aineistoa näillä hakusanoilla ihan Lindan perushaun kautta. Sanojen katkaiseminen kuitenkin kannattaa! Kirjoita hakusana(t)-kenttään vaikkapa näin: terveydenhuol? pereh? pro gradu? ja napsauta hae-nappulaa. Kokeile myös hakua: hoito? perehdyt? pro gradu? Näin löytyy äskeistä hakua enemmän aineistoa. Mukana on esimerkiksi Tuula Lahden opinnäyte ”Sairaanhoitajien työhön...
Uuden työntekijän perehdyttäminen. Haluaisin löytää tuoreimmat lähteet ko. aiheesta. Löytyykö aiheesta tehtyjä tutkimuksia? Lehdistä artikkeleita? 3423 Uusimpia perehdyttämistä käsitteleviä kirjoja on Vartiainen-Ora, Päivi: Erilaisuus sallittu : perehdymme monimuotoisuuteen : käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle (Helsinki 2007). Riitta Viitalan kirjassa Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä (Helsinki 2007) käsitellään mm. perehdyttämistä, samoin Harri Hietalan kirjassa Esimiehen käsikirja (Helsinki 2006). Vähän vanhempi kirja on Pirkko Kankaan kirjoittama Perehdyttäminen palvelualoilla (Hki 2003, 3. uud. p.). Kotimaisissa lehdissä olleita artikkeleja voi etsiä Arto-artikkeliviitetietokannasta, joka on käytettävissä HelMet-kirjastoissa. Hakusanoina voi käyttää esim. sanoja: perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, työnopetus ja työpaikkakoulutus. Arto-tietokannasta...
Miten löydän hoitotyön perehdytyksestä materiaalia? 2951 Seuraavia kirjoja aiheesta on saatavana suomeksi Porvoon kaupunginkirjastosta: - Potilaskeskeinen hoitotyö (1994) - Työnohjaus : toiminnan laadunhallinnan varmistaja (2001) (käsittelee mm. terveydenhuoltoa) Kaukolainana muualta: - Våg, Aila. Hoitotyön henkilöstön perehdyttäminen (1994) - Hakala, Tuula. Ihminen isolla I:llä (1995) - Perehdyttäminen osana hoitotyön henkilöstön kehittämistä (1992) - Ala-Fossi, Mari. Sijaisuus ja sijaisen työhön perehdyttäminen sairaanhoitajien näkökulmasta (2003) - Haataja, Mikko. Perehdyttäminen Keski-Suomen keskussairaalan leikkausyksikössä uusien sairaanhoitajien kokemana (2002) - Alanne, Helena. Sairaanhoitajien näkemyksiä hyvästä perehdyttämisestä ja sen merkityksestä (1992) - Perehdyttäminen ja...
Teen ammattikorkeakoulun lopputyötä ja aiheeni on sisäinen viestintä organisaatiossa,úusien työntekijöiden perehdyttäminen. Haluaisin aineistoa kirjastosta 869 Perehdyttämistä ja työnopetusta koskeviin kysymyksiin on vastattu tässä palvelussa aiemminkin ja vastaukset löytyvät Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun arkistosta http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu/arkisto.asp : etsi arkistosta ja käytä hakusanana perehdyttäminen tai työnopetus. Myös seuraavilla www-sivuilla käsitellään perehdyttämistä: http://www.helsinki.fi/henkos/kehittaminen/perehdytys.html http://www.tyky.fi/yritys/ammatillinen/perehdyttaminen.htm http://www3.kotka.fi/henkilostohallinto/perehdyttaminen.htm
Löytyykö mitään kirjallisuutta työnopastuksesta lähinnä perehdyttämisestä? Itse en löytänyt. 1429 Seuraavassa kysymäänne asiaan liittyvää kirjallisuutta : 1)Lepistö, Irma: Työpaikan aikuiskoulutus: perehdyttäminen, työnopastus,1992 2)Lepistö, Irma: Työpaikkakouluttajan käsikirja, 2000 3)Santalahti, Matti: Työnopastus ja riskien hallinta, 2001 (perehdyttämisestä työturvallisuuden näkökulmasta) ERI ALAT: 1)Kangas, Pirkko: Perehdyttäminen palvelualoilla, 2000 2)Perehdyttäminen ja tiimityö--sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksia,1992. 3)Perehdyttäminen ja työnopastus palvelualoilla, 1992. 4)Perehdyttämisen kehittäminen--opas palvelualojen esimiehille ja työnopastajille, 1992. 5) Uusi työ - uudet haasteet--perehdyttämisen opas kunta-alan esimiehille, 1990. 6)Niskanen, Pekka...
Mistä löytyisi tietoa / kirjallisuuta, mielummin tuoretta, uudentyöntekijän työhönopastamisen pääperiaatteista. 1024 Pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista löytyivät mm. seuraavat 90-luvulla julkaistut kirjat: Lepistö, Irma: Työpaikkakouluttajan käsikirja. 2000 Kangas, Pirkko: Perehdyttäminen palvelualoilla. 2000 Perehdyttäminen ja tiimityö--sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyshallitus, [Helsinki], 1992 Lepistö, Irma: Työpaikan aikuiskoulutus--perehdyttäminen, työnopastus. 1992 Perehdyttämisen kehittäminen--opas palvelualojen esimiehille ja työnopastajille. 1992 Näiden kirjojen saatavuutta voit katsoa osoitteesta http://www.libplussa.fi Korkeakoulukirjastojen Linda-tietokannasta löytyi myös useita aiheeseen liittyviä opinnäytteitä. Voit pyytää lähimmästä kirjastostasi tarkemmat tiedot ja tehdä tarvittaessa...
Etsin lisämateriaalia opinnäytetyöhöni aiheesta perehdyttäminen. Minulla on jo käytössä työturvallisuuskeskuksen jutut ja työpaikan aikuiskoulutusaineistoa… 949 Olet hakenut työhösi aineistoa aivan oikeasta suunnasta eli työturvallisuuskeskuksesta. Saamasi aineiston lähdeluettelot sisältävät varmasti runsaasti lisävinkkejä muista lähteistä. Opinnäytetyöhän ei välttämättä tarvita runsaasti aineistoa, jos jo saatu on relevanttia. Mutta lisää voit hakea esimerkiksi artikkelitietokannoista tai kirjastojen kokoelmaluetteloista. Kysy lähikirjastostasi, mitä tietokantoja siellä on käytössä. Haettaessa sanalla "perehdyttäminen" löytyy kotimaisten lehtien viitetietokanta ALEKSIsta 21 viitettä, mm. Ganzel, Rebecca: Perehdyttäminen kilpailukeinona (lehti: Yritystalous 1/1999). Vaihtoehtoisesti voi hakusanoina käyttää vaikka sanoja "työnopastus" tai "työnopetus". Netin kautta pääset selailemaan kirjastojen...